Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሃገረይ፣ ሰላም አብ ውሽጠይ አሕድርለይ ክንሳሕ ንዝፍጽሞ ባዕለይ ሸለውለው ከይብል ርግኣት ወስኽለይ፣ ሃገረይ፡ ናይ መወዳእታ ፈትኒ ጸሎት ግበርለይ ኣደ እየ’ሞ ከይሕለል ልበይ ወይ ደቀይ እንዳተገፍዑ ከይስዕስዕ አብ መቓብር ሰኣን ልበይ ጽቡቕ አለዉ ኢለ ከይብል ድምብርብር

READ MORE

Europe External Policy Advisors (EEPA) in partnership with civil society leaders from the Horn of Africa and the Italian Institute for Political Science organized a two-day conference on EU and US policy on Eritrea and the Horn of Africa. The Conference, held in Brussels on 9th and 10th November 2009, was attended by high-ranking officials and academics from Europe, the European Union, the United States, the Horn countries, Eritrean political leaders in diaspora, human rights activists and civil society leaders from across the Horn of Africa. The attendants adopted the following concluding statement:

Europe External Policy Advisors (EEPA) in partnership with civil society leaders from the Horn of Africa and the Italian Institute for Political Science organized a two-day conference on EU and US policy on Eritrea and the Horn of Africa. The Conference, held in Brussels on 9th and 10th November 2009, was attended by high-ranking officials and academics from Europe, the European Union, the United States, the Horn countries, Eritrean political leaders in diaspora, human rights activists and civil society leaders from across the Horn of Africa. The attendants adopted the following concluding statement:

ብተስፋይ ተኽለ (ሕ/መ/አሜሪካ)

ጸገምን ሽግርን ኤርትራ ዝሐለፈ መግዛእታዊ ጭቆናን፣ ድሒሩ ዝሰዓበ ጨካን አረሜናዊ ምልካዊ ምምሕዳር ኢሳያስን’ዩ ተባሂሉ እንተዘኽትመሉ’ስ ክንደይ ኮን ጽቡቕ ምኾነ። እንተኾነ ግን ከምቲ አቦና አቶ ወልደአብ ወልደማርያም “ኤርትራውያን ከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኢና” ኢሎሞ ዝብሃል፣ አብ ክንዲ ንዝኾነ ተረኽቦ ተጠያዪቝካ  ምልዛብ፣ አብ ክንዲ ጽን ኢልካ  ብምስማዕ ሃዲእካ ኢሂን ምሂን ብምባል ምርድዳእ፣  ናብ ሕድሕድ ምጽልላምን ምጥቕቓንን ንዘብዘብ ጉያ ወሲኽካ  ምኻድ ካብቶም ቀንዲ ተወሳኺ ካብ ጸገማትና’ዩ።

እቲ ንኣካይዳ ኣመራርሓኡ ስሩዕ መቐለሲ መሓውር ሲኢኑሉ ዘሎ መራሒ ህግደፍ ኢሰያስ አፈወርቂ አብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ብዝጀመሮ ዘይውዳእ ናይ አዘዝቲ ሰራዊት አኼባ ትማሊ ብዝቐጸሎ ናይ ኣመሓደርቲ ዞባታት ዝተሰምየ በይንኣ ንጹል አኼባ አካይዱ።

Berhane M Tekeste

 

In an open letter addressed to the president of the EU on the eve of the meeting, a major opposition alliance comprised of 13 opposition organizations, the Eritrean Democratic Alliance (EDA), condemned the two-day (9-10 Nov) closed Brussels Gathering as divisive, discriminatory, and interference in its internal affairs.

Berhane M Tekeste

 

In an open letter addressed to the president of the EU on the eve of the meeting, a major opposition alliance comprised of 13 opposition organizations, the Eritrean Democratic Alliance (EDA), condemned the two-day (9-10 Nov) closed Brussels Gathering as divisive, discriminatory, and interference in its internal affairs.

ዎ ኩብርህዝቢ ኤርትራ ብሉጻት ደቅካን የሕዋትካን ኣቦታትካን ኣዴታትካን ንራህዋ ፍትሕን  ሰላምን ንሓርነትን ናጽነትን ዝኸፈልናዮ ኩቡር መስዋእትን ስንክልናን ሃልኽ ጻዕርን ንኸተዘንትወሉ ንሰማዒኡ ዘደንጹ ጅግንነት ህዝብና፤ሎሚ በዞም ህዝብና ዘይ መረጾም መሪቁ ቆጽሊ ኣውዲቁ ዘይ ባረከሎም ባዕሎም ብምልኪ ኣብ ስልታን ጥልመት ተወጢሖም ንብሕታዊ ተአቅሞም ክብሉ ንሃገርን ህዝብን ኣብ ሕሰመ መከራ ዘሳጥሑ ጃንዳ ህግደፍ 2 (ክልተ) ግዜ ትሃሲናን ተጨፍሊቕናን፡ እቲ ቀዳማይ ብ ባዕዳውያን ገዛእቲ እቲ ካልኣይ ግዜ ኻኣ ኢዚ ሕጂ ዘሎ መግዛእቲ ህግደፍ እቲ ቀደምሲ ዝኮነ ምኾነ ናይ ሕጂ ገሪሙኒ ኣነ እቲ ኣምሪርካ ዘሕዝንነካ  ድማ ህዝቢ ኤርትራ ደቅናዮም ኢሉ ኣሚኑ ኣብ ሞንጎኦም ኮይኑ ተቃልሱ ከይ ጠምዩ እና ኣብለዔን እና ኣስተየን ከስንቆም ኮሎ ደቅናን የሕዋትናን ኢሉ እምነት ስለ ዘንበረሎም ጥራሕ እዩ ዎዮ እምነት ድኣ ኣበይ ኣሎ።


F-67075 Strasbourg Cedex, FRANCE

Dear Sir/ Madam

We are the family members and friends of the refugees who perished in the Mediterranean sea in August 2009.  We request an investigative into the failure of the EU member countries Italy and Malta to rescue the 77 Africans who perished in the coastal waters of Europe.


F-67075 Strasbourg Cedex, FRANCE

Dear Sir/ Madam

We are the family members and friends of the refugees who perished in the Mediterranean sea in August 2009.  We request an investigative into the failure of the EU member countries Italy and Malta to rescue the 77 Africans who perished in the coastal waters of Europe.

ንዕለት 21.11.2009 ኣብ ከተማ ማንሃይም ንዝኽሪ 30 ዓመት ብሃማደኤ ዝፍለጥ ማሕበር ተዳልዩ ዘሎ በዓል፤ ንጥቅሚ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዘይምቅላሱ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ውጽኢቱ ንመጨፍለቅን መቅዘፍን ዝዓበየን ዝነኣሰን ህዝቢ ኤርትራ ዝውዕል፡ ብስም ኤርትራውያን ንረብሓ ምልኪ ዘውደክድኽን ዝዕልልን ዘሎ ማሕበር  እዩ።

I do not believe and I must not that such ridiculous and groundless accusations were been conceived in pure Kunama’s mind. But, as a matter of the argument let us consider as act of a puppet one, if that is case let me ask him the following questions:

I do not believe and I must not that such ridiculous and groundless accusations were been conceived in pure Kunama’s mind. But, as a matter of the argument let us consider as act of a puppet one, if that is case let me ask him the following questions:

Michael Abraha

European and American officials are joining hands with Diaspora Eritrean politicians and activists aimed at ending relentless human rights abuses under a ruthless dictatorship in Eritrea. In a two-day conference beginning tomorrow in Brussels, delegates from the three sides will, among other things, discuss the urgent need to coordinate EU and US policies on Eritrea and the Horn Region.

Michael Abraha

European and American officials are joining hands with Diaspora Eritrean politicians and activists aimed at ending relentless human rights abuses under a ruthless dictatorship in Eritrea. In a two-day conference beginning tomorrow in Brussels, delegates from the three sides will, among other things, discuss the urgent need to coordinate EU and US policies on Eritrea and the Horn Region.

ካብ ዓድታቶም ብግዴታ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ጋሽ ናይ ዝሰፈሩ ስድራቤታት ቆልዑ፡ ምቅይያር ክሊማ ብዘስዓቦ ዝተፈላለየ ሕማማት፡ ዓሶን ጥምየትን ተጠቒዖም ብብዝሒ ይሞቱ ከምዘለዉ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ኩለን  ብሕታዊ ክሊኒካት ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ 4 ሕዳር 2009 ኣትሒዘን ብትእዛዝ ስርዓት ህግደፍ ከምዝተዓዘዋ፡ ምጭታት ኣሰና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ እቲ ንህዝቢ ኣገልግሎት ጥዕና ከቕርባ ንዝጸንሓ ኣብ መላእ ኤርትራ ዝርከባ ክሊኒካት ንምዕጻው ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተላእከ መምርሒ ሰለስተ መስመር ብዝተጻሕፎ፡ ምኽንያት ዘይገልጽ ደብዳበ እዩ ናብተን ብሕታውያን ኣብያተ ክሊኒክ ተላኢኹ።

The majority of the liberation fronts and rebel groups that sprouted in the Third World, in the Fifties, Sixties and after, had been known for their admiration of Maoist and Marxist philosophies, and for nations committed to those philosophies, therefore, they saw very little or no virtue in the Western style of democracy, which is based on free press, democratic elections, and three separate branches of government: the legislative, executive and judiciary.

The majority of the liberation fronts and rebel groups that sprouted in the Third World, in the Fifties, Sixties and after, had been known for their admiration of Maoist and Marxist philosophies, and for nations committed to those philosophies, therefore, they saw very little or no virtue in the Western style of democracy, which is based on free press, democratic elections, and three separate branches of government: the legislative, executive and judiciary.

Milkias Mihretab Yohannes

 

There are tons of unforgettable events and happenings I and my colleagues encounter while working as journalists in Eritrea. Mostly, it is  a memory of utter tyranny, stifled and terrorized populace and working under  one of Africa’s worst kind of regime and brutal leadership. But amidst all these, there were some funny, crazy and unbelievable events and deeds, and I am going to share some with you for now.

Milkias Mihretab Yohannes

 

There are tons of unforgettable events and happenings I and my colleagues encounter while working as journalists in Eritrea. Mostly, it is  a memory of utter tyranny, stifled and terrorized populace and working under  one of Africa’s worst kind of regime and brutal leadership. But amidst all these, there were some funny, crazy and unbelievable events and deeds, and I am going to share some with you for now.

ናብ ሰሜን ኣመሪካ ንምእታው ኣብ ጉዕዞ እንከለዉ ኣብ ፓናማ ሲቲ ተታሒዞም ኣብ ቤትማእሰርቲ ዝርከቡ 25 ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት በስገዳድ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ምዃኖም ስለዝተነግሮም ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከምዝርከቡ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣገንዚቡ።

ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ቃልስና በብጊዚኡ ዘይምርድዳእን ምፍሕፋሕን ካብ ዝርኤ ዓመታት ኣቁጺሩ ኣሎ፡ እቲ ብዝያዳ ጎሊሑ ዝርኤ ካአ ኣብ ሞንጎ መሰረታዉያንን መሪሕነታትን ሰልፍታትን ይኹና ዉድባት፣ ከምኡዉን በርገሳዊያን ማሕበራትን ብጠቅላሉኡ ኣብ ደምበ ተቛዉሞ እንርከብ ዝርኤ ጉዳይ ኮይኑ፣ እዚ ምትፍናንን፣ ምንቅቃፍን አብ መስርሕ ሓርነታዊ ቃልስና ባህርያዊ ኢዩ.

  This message is from Eritrean Kunamas who live in North America. We are sending this message believing that you would take it seriously and seek a solution for its ending. Before saying what we want, it should be born in mind that it is not victory but shame for us Kunama to be in America because of the crisis in our country.

  This message is from Eritrean Kunamas who live in North America. We are sending this message believing that you would take it seriously and seek a solution for its ending. Before saying what we want, it should be born in mind that it is not victory but shame for us Kunama to be in America because of the crisis in our country.

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ኤውሮጳን፡ ኣብ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን፡ ንዘለዎም ናይ ሰብኣዊ መሰላት፡ ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ሰላምን-ምርግጋእን ፖሊሲ ንምውህሃድ ዝዓለመ ዋዕላ፡ ን9ን 10ን ሕዳር(2009)  ኣብ ብራስለስ (በልጅም) ከካይዱ ምዃኖም ብኤርትራውያን ዝቖመ ሓይሊ ዕማም ንመርበብ ሓበሬታ ኣሰና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣረጋጊጹ።

 By Fesseha Nair

The conference organized by EEPA( Externa European policy advisory) to align the US and EU policy on democracy and human rights abuse in Eritrea is a solidarity action for humanity and is welcome by the Eritrean people. International support and advice is a human action and must be appreciated. If the conference purpose is to bring all the actors in the region/ Horn of African countries, in case of Eritrea those invited are only members of the CIDRIE and a leader from Eritrean political organizations/ EPP, EDP and EPM.

 By Fesseha Nair

The conference organized by EEPA( Externa European policy advisory) to align the US and EU policy on democracy and human rights abuse in Eritrea is a solidarity action for humanity and is welcome by the Eritrean people. International support and advice is a human action and must be appreciated. If the conference purpose is to bring all the actors in the region/ Horn of African countries, in case of Eritrea those invited are only members of the CIDRIE and a leader from Eritrean political organizations/ EPP, EDP and EPM.

ኤርትራዊ-ኣመሪካዊ ኣትለት መብራህቱ ክፍለዝጊ ሎሚ ሰንበት ሓደ ሕዳር 2009 ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ማራቶን ቅድድም ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት  ተሸሊሙ።