Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ፈጻሚ ኮሚተ ናይቲ ሰልፊ ሎሚ ሰሉስ 5 ሰነ ኣኼብኡ ኣብ ዝጀመረሉ ናይ ፈለማ መዓልቲ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ንህሉው ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዕምቆት ከምዝዘተየሉ ብምጥቃስ፡ ` እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ዘይምርድዳእ ኣብቂዑ፡ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ኣሓዋት ህዝብታት ነባሪ ሰላም ክፍጠር ጻውዒት የቕርብ` ኢሉ

READ MORE

ብቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሳልሕ ዓብደላን (ጁኑቢ) ኣብራሃምን ዝምራሕ ምስጢራዊ ኣኼባ ዋህዮ ምስ ቁንጣሮ ሕልና ዘይብሎም ብሕርያ ዝጸውዕዎም ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ተቐማጦ ከተማ ሸፊልድ ሎሚ ሰኑይ ካብ ሰዓት 19፡00 ምሸት ጀሚሩ ክካየድ ኣምስዩ። ንምግላጽ ገለ ካብኣቶም:- በረኸት (ታክሲ): ዳኒኤል (ታክሲ): ዓቢ ቈልዓን

READ MORE

ኣብ ሕብረተሰብና፡ ብልምዲ ደላላይ ክብሃል እንከሉ፡ ንብረት ንምሻጥ፡ ንምግዛእን ንምክራይን ዝነጥፍን፡ ዕዳጋ ዝዋቅዕን ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ጉዳይ ምቅርራብ ዝገብር ውልቀሰብ ወይ ትካል’ዩ። ኣብ መዋእል ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ግን ሞያ ደላላይ መልክዑ ቀይሩን ካብቲ ንቡር ርሒቁን። ኣብዚ እዋን’ዚ እቲ ኩልና ንፈልጦ ደላላይ፡ ሰርሳሪ ዝብል ተወሳኺ

READ MORE

መዓልቲ ናጽነት ዘኪረያ ገለን ክዘላ ገለን ክበኽያ ገለን ክፍሰሃ ገለን ክጉህያ ሰብ ዘመን ክፍንጨሓ ሰብ ኣያ ኣዴታት ስውኣት ከእውያ የዒንትና  ክንደይ ዘይረኣያ -------------------------------------------- እንቋዕ ስውኣት ኣይረኣኹም ‘ቶም ናጽነት ዘምጻኹም ንብዓት ኣዴታትኩም ዝደበስኩም ንመግዛእቲ ዝሰበርኩም ዘይ ኢድኩም -------------------------------------------- ተጠሊምኩም ተጠሊምኩም ብህግደፍ ዝብልዎም ርህራሀ ዘይብሎም ሓልዮት ህዝቢ ዘይብሎም ኤርትራውነት ዘይብሎም ከመይ፥ ከመይ ገሃነም ትቀበሎም ------------------------------------------- እወ ይርደኣኒ ‘ዩ: ይርደኣኒ ብመን ከምትሓስቡ ስንኩል ኤርትራዊ ከይረኸበ ዓስቡ ብጥሜት ከብዱ ተላጊቡ ዝኣረገ ክዳውንቲ:  ለጋጊቡ ናጽነት ከብዕል ተቐሲቡ ዕረ ‘ንዳጣዓሞ: ዕረ ‘ንዳጣዓሞ ‘ወታ ከም ሰቡ ---------------------------------------------- ምድሪ ሃገረ ኤርትራ ጠላማት ጀነራላት ክዕንድርሉ ንብረት ሃገር ክዘምቱ ዘይጸዓርሉ ስንኩል:  ከይረሃዎ: ከይበለዐ: ከይሰተ ዮሃና በል ተባሂሉ ናጽነት ኢሳይስ: በል ተባሂሉ ተምቤን: ሓዳስ ጸሎት ኮይና ‘ያ ዝብሉ ምስተቐልቀሉ ኣብኣ ይረኽባ ተዘይሉ ‘ተዘይ ኮይኑ ደቁውን ይስንክሉ ------------------------------------- ‘ታይ ደኣ ክገብር በለ ድማ ከምስል ሰጊኡ ተዘይበለ ከይቆስል ወይ ድማ ደቁ ከዕንግል ወይ መስገደል ኣብ ርእሲ ናጽነት: ተኾይጡ ገበል እዋይ ናጽነት ትረኽብዮ ትርጉምኪ ጠፊኡ ብኻልእ ተተኪኡ ጌሮምኺ ናይ ሳይበርያ ቀዝሒ 27 ዓመታት ራሃዋ ጽጋብ ፍትሒ ኢሎሙና እዋይ ሽርሒ ሰብ ተሾቕሪሩ ብፍርሒ ናጽነት ተሰሪቓ ብዘይ ዲግሪ ተመሪቓ ብዘይ ሓርነት ዓሪቓ በዞም እከይ ግብሪ ዘይናታ ቆርበት ምስ ለበሰት ዘይምሱል መሰለት ለመሰት: ሰንከለት: ተንከላበተት ስኢና ሓርነት --------------------------------------- ክቕየርዩ: ኣጆኹም ክቕየርዩ ትርጉም ናይ ናጽነት ድሕሪ ህግደፍ:  ክትለብስ ‘ያ ለማጽ ቆርበት ናጽነት ቅኑዕ ትርጉማ ክትሽከም ረዚን: ሓቀኛ: ትርጉም ቀደም ‘ቲ  ወርቃዊ ቀለም ንዘልኣለም! Simon G

READ MORE

ኣብ ኤርትራ ንዝካየድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ክህሉ ዘገደደ ምኽንያት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዓመጽን ፈጺሙ ምምሕያሽ ስለዘየርኣየ፡ ተልእኾ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ኣብዚ ጽባሕ ዝኣቱ ወርሒ ሰነ ክሕደስ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ማሕበራት ከምዝጸውዑ `ሳይት

READ MORE

ጒንበት 30/2018 ብረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ህግደፍ መደረኻ ሰሚዕናዮ ናይ ለብዘበን ኣሕጽር አቢልካዮ ወያነ-ወያነ ገዲፍካዮ ጀማሚርካ ዲኻ ባይታ-ባይታ ዝተሓብአት እምኒ ከም ብርኲታ ከም ኣመልካ ክትጻወት ካርታ እንታይ ተርኽበ? ‘ተደለኻ ዓሻ ትጠባብር ‘ተደለኻ ኣንጊህካ ተዕገርግር እንታይ’ሞ ’ስኻ ዘይትገብር ‘ተደለኻ ነብስኻ ትጸርፍ ‘ተደለኻ ሃንደበት ተዕርፍ ናብ ቃሕ ዝበለካ ሕልፍ-ሕልፍ እንታይ ተርኽበ? መልሓስካ ረቒቑ ብወያነ እንታይ ድኣ ረኸብካ ለንቅነ ሕሹዂ ናይ ውሻጠ ናይ ክሽነ ተቐቢልካ ዲኻ ጋሻ ጸላም ህግደፋዊት

READ MORE

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ን መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብ 27 ግንቦት 2018 ብክብ ዝበለ ድምቀት ዘኪሩ ዊዒሉ። በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎን ውጽኢት ከርተትን ጻማን ህዝብን ተጋደልትን እምበር ናይ ህግደፍ በዓል ከምዘይኮነ ብምእማን ብሓባር ኮይኑ ከብዕሎ ካብ ዝጅምር

READ MORE

ማሓመዶ ጋሳማ ዝተባህለ ናብ ፈረንሳ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወ ወዲ 22 ዓመት ማላዊ ስደተኛ፡ ኣብ ከተማ ፓሪስ ብዘይመሳልል ብቕጽበት ናብ ራብዓይ ደረጃ ፐላሶ ብምሕኳር ጫፍ መንደቕ ሒዙ ተንጠልጢሉ ናይ ዝነበረ ህይወት ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ቆልዓ ካብ ምጽዳፍ ብምድሓኑ፡ ናብ ቤተመንግስቲ ፈረንሳ ተዓዲሙ ብ ፕረዚደንት ፈረንሳ አማኑዌል

READ MORE

ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት (ተርሞኑክሌሳዊ) ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.) ሕቶታት፡ ኣንበብቲ ቅድሚ ነዛ ጽሕፍቲ ምንባብ ምጅማሮም ክምልስወን ዝደልየን ሕቶታት ብምቕዳም ጽሑፎይ ክጅምር ይደሊ። ንሳተን ካኣ እዘን ዝስዕባ ኢየን፦ ሀ) ናይ መጀመሪያ መምህርካ/ኪ መን ነበረ/ነበረት? ለ)ሃገርካ/ኪ ትፈቱ/ትፈትዊ ዶ? መልስኻ/ኺ እወ እንተኾይኑ፡ ብኸመይን

READ MORE

ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰትስ፡ ሰ.ኣ.) - ግንቦት 26፡ 2018 ከምቲ ርትዓውን ፍትሓውን ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ፡ እታ ኣብ ዓርቢ፡ ግንቦት 24፡ 1991 ዝተጋህደት ብስራት ናጽነትን ባይታ ሓርነትን፡ ቅንያት 24 ግንቦት ቅንያት ትፍስህትን ብሩህ መጻኢ ተስፋን ክትከውን ነይሩዋ። ኣይኮነትን ግን። ህዝቢ ኤርትራ ንትጽቢቱ ዝድውን፡ ንተስፋኡ ዘጸልምት ዘይተጸበዮ መርገም

READ MORE