Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

20 seneኣብ’ዚ እዋን’ዚ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ፡ “ተዛኒናሉ ኣለና፡ ሸለል ተባሂሉ ኣሎ” ኢልካ ብስኽፍክፍታ ጥራይ ዝሕለፍ ‘ውን ኣይኮነን። ወጀሃላይነት’ዚ ሰጊርና ኣብ ጥልመት በጺሕና ኢና። ሕድሪ ሰማእታትና ተጠሊሙ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እቲ መስዋእቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ምሩጻት ደቁ ዝተቐበለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንመስዋእቲ ሕድሮም ክጸውር ኣይክእልን እዩ።

ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ከተማ ለንደን ብሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶን ( ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብ'ዚ ጠውቑ)

READ MORE

ክቡራት ተኸታተልቲ ድምጺ መሰልና ደሊና፡ብግዝያዊ ተክኒካዊ ምኽንያት፡ ንፈነወ ኢንተርነት ድምጺ መሰልና ደሊና ኣብ ዓዋተ.ኮምን ኣሰና.ኮምን ክትከታተሉዎ ከምእትኽእሉ ብትሕትና ነዘኻኽረኩም።ንዓዋተ.ኮምን ንኣሰና.ኮምን ብዝገበሩልና ምትሕብባር ነመስግን።

READ MORE

SudanReporters Without Borders today condemned the continuing detention of four journalists employed by Khartoum-based daily newspapers, who were arrested in Dongola, in the state of Shamiliyah (North), on 13 June while on their way to cover a protest against the building of a dam in the Kijbar region.

SudanReporters Without Borders today condemned the continuing detention of four journalists employed by Khartoum-based daily newspapers, who were arrested in Dongola, in the state of Shamiliyah (North), on 13 June while on their way to cover a protest against the building of a dam in the Kijbar region.

June 20እወ ንዝክሮም! ደቅና ኣሕዋትና ኣቦታትን ኣዴታትን ስድራና ዝተፈለዩና፣ ከመይ ኢልና ድኣ ክንርሰዖም። መዓንጣና ሕርር ክምቱር ይብል፣ ኣሕ! ሕጂስ ከመይ፣ ኣበይ፣ እንታይ ምሃለኹም ንብል።  ሓዊ ሓብቲ ክትስእን፣ ጮቖቕ ኢሎም ዘዕበዩ ወለዲ፣ ወላድ መኻን ክኾኑ፣ ፍቕርኻ ፈታዊኻ ንዘንቲ-እለት  ክፍለ። ሪእና ከይጸገብናዮም፣ የዕሊልና ከይዛዘምና ተፈልዮምና።

ኣንቱም ሰባት፡
ካብ ምንባር ኣብ‘ዚ ኸዳዕ ዘበን
ዘየጽንዕ ኪዳን ዘየኽድን ሓበን
እንተንሓልፍ ምስ ተመስገን
እምበር ዶ ኣይምሓሸን?

ኣቤት ‘ወ!
ምደሓንና ካብ ንብዓትን ቃንዛን
ምርቓ ምበር መርገም ኣይነበረን
ኣብ’ዚ ጠላም ዘበን
መስዋእቲ’ዩ በለጽ ‘ቲ ህይወት ኣይኮነን!

ስዩም“ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ፡ ነቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ብኣህጉራዊ ኮምሽን ዶባት ዝተወሰነ ብይን “ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢልናዮ ኣለና” ከምዝበለ ኣሾሸይትድ ፕረስ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጺጉዎ።

ኢሳያስፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስሕሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምፍታሕ መሪሕ ተራ ክጻወት ከምዝጸውዐ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ (AFP) ኣፍሊጡ።

ባድመኢትዮጵያ፡ ነታ ቀንዲ ሰበብ ምስሕሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይና ዝጸንሐት ባድመ ንኤርትራ ክትሓድገላ ከምዝተሰማመዐት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዝሓበረ ካብ ኣሾሸይትድ ፕረስ ዝተባህለ ኣገልግሎት ዜና ዝረኸብናዮ ዜና ኣፍሊጡ።

lifeእንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ናብ ዓምዲ “ህይወት”። ኣሰና! ንኹሉ ኴኵርንዑ ገይራትሉ ኣላ። “ህይወት” ናይ ሰላምን ቅሳነትን ኣውንታዊ ኣተሓሳስባን ቦታ እያ። እታ ግናይ ናይ ቅጭታ ደቒቕ ኣኺላ ቀጨውጨው እንተኢሉሉም ወይ ከኣ ምሉእ ህይወት ምንባር እንተህሪፉኩም (ፍሉጥ እዩ ከምእትሃርፉዎ) ናብ ዓምዲ “ህይወት” ቅልቅል በሉ። ኣእሙሮኹም ኣቕሲና ነታ መንቃም -ደቒቕ- ቅጭታ ከተስግረኩም እያ። ክብ ጭንቀትን ሸቐልቀልን ተስፋ ምቝራጽን ኣገላጊላ፡ ምስ ቅሳነትን ርግኣትን ልቦናን ክትዓርቀኩም እያ።

ኪዳንኤፍሬም፡- ያ ወዲ መሓመድ ያኣኸ፡ ጸላኢ ሳሕል በጺሑ፡ ንሕና ድማ ኣብ ክንዲ ሻምብቆ ብረት ዝነቐጸ ተኽሊ ሻምብቆ ሒዝና ንሃድም ኣለና። (….ኣብ ጎኑ ዝነበረ ጥማር ሻምብቆ እናጠፍጠፈ።) ምሽ ተጋዳላይ ይሃጅም ምበር ኣይሃድምን ኢኻ ትብለና።…..    (ሰናይ ንባብ)

Sun Sታሪኽ ናይቶም ዘበርከቱ ስኑድ እዩ፡ መጻኢ ሃገር ዘየተኣማምን ኣብ ዝኾነሉ መድረኽ፡ ጸሓይ ኣብ ምዕራባ “ ንዓ ‘ባ ንዓባ “ ኣብ ዝብሉሉ ዘለዉ ሰዓት ግን፡  እቲ ብጥልመት ዝሰክሐ ህዝቢ “ኪድ ‘ባ ኪድ ‘ባ ጸሓይና ቐሪባ” ክብል ግድን እዩ። ሓንሳብ ዝግራህ እምበር ካልኣይ ዝዕሾ የለን።

Somali PMቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ዓሊ መሓመድ ገዲ ምሕዝነት ተቓወምቲ ሶማልን እትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ይቐውም ከምዘሎ ሎሚ (09 ሰነ) ብድምጺ ኣመሪካ (VOA) ንዝተመሓላለፈ ሓበሬታ ከምዘረጋገጾ መርበብ ሓበሬታ ድምጺ ኣመሪካ  ኣገንዚቡ ።

ኪዳንኤፍሬም፡- ያ ወዲ መሓመድ ያኣኸ፡ ጸላኢ ሳሕል በጺሑ፡ ንሕና ድማ ኣብ ክንዲ ሻምብቆ ብረት ዝነቐጸ ተኽሊ ሻምብቆ ሒዝና ንሃድም ኣለና። (….ኣብ ጎኑ ዝነበረ ጥማር ሻምብቆ እናጠፍጠፈ።) ምሽ ተጋዳላይ ይሃጅም ምበር ኣይሃድምን ኢኻ ትብለና። (ንድር ኢሉ ይዛረብ)

 ታክሲሓደ በዓል ግዜ ኮለኔል ኣብ ኣምባሳደር ሆቴል (ኣሰመራ) ዊስኪ ስትይይይ ምስ ኣምሰየ፡ ንገዝኡ ነቒሉ ሰንከልከል እናበለ ጽርግያ ሰጊሩ ኣብ ኣፍደገ ካቴድራለ ንፋስ እናወሰደ ታክሲ ይጽበ።