Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ልክዕ ቅድሚ 49 ዓመታት ከምዛ ሎም እታ ንፓለቲካዊ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ: ናብ ብረታዊ ገድሊ ዘሰጋገረት ቀዳመይቲ ንጣር ቁልዒ ሓዊ: ካብታ ብሓርበኛ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ እትምራሕ ቀዳመይቲ ጋንታ ሓርነት: አብ እምባ አዳል ተተኮሰት::

ኣብ ዕለት 29 ነሓሰ 2010 ዓ.ም፣ ብመሰረት እቲ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ ዝጸንሐ መደብ፣ ኣኼባ መሰረታት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ዓባይ- ብርጣንያ፣ ብውዕዉዕ መንፈስ ኣብ ግዚኡ ከም ዝተሳላሰለ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ፣፣

Written by Gregory R. Copley   Thursday, 26 August 2010 13:56

Major new energy issues are about to transform still further the strategic balance of the Horn of Africa and the Red Sea, with foreseeable consequences for the global energy market over the coming decade. Soon-to-be-evident new wealth in the Red

Eritrean Youth for Change (EYC)[1] condemns the latest killing of six Eritrean refugees who were shot dead on Egypt-Israel border by smugglers and Egyptian authorities and calls up on the Government of Egypt to exercise its authority and responsibility to end the killing of innocent refugees in the country.

RSFReporters Without Borders alerts the international community to the collapse of the security situation in Somalia and the living hell its journalists are having to endure as a result of a major offensive launched on 23 August by the Islamist militia Al-Shabaab against government troops and the soldiers of the African Union Mission in Somalia

ብመንጽር ክብደት ምዕዋት ሃገራዊ ጕባኤን ሕልኽልኻቱን፣ ብመንጽር ኤርትራዊ ሻቑሎትን ፈታኒ ጸገማቱን ወዘተ… ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝዀንኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ንዝዀነ ዓይነት ምትዅታኻት (provacations) ዋጋ ከይዋሃቦን ከይትምልሱሉን ብትሕትና እሐተኩም፡፡

ሳልሳይ መወዳእታን ክፋል ዋዕላ፡ ኣብ ትሕቲ እዚ ኣርእስቲ ከኣ ተሓታትነት ወይ ከኣ ሓላፍነት ኮሚሽን ዋዕላ ዝምልከት’ዩ። እዚ ተሓታትነት ኮሚሽን ዋዕላ፡ እንታይ ዓይነት ቅርጽን ኣካይዳን’ዩ ክሕዝ ምዃኑ እዩ ዘይተፈልጠ’ምበር ትሕዝትኡ እንታይ ምዃኑ ይውሓድ ይብዛሕ ፍሉጥ ‘ዩ ዝነበረ።

Conferenceከምዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ወጥሪ ንምዉጻእን ዲክታቶርያዊ ኣገዛዝኣ ህግደፍ ብደሞክራሲያዊ ስርዓት ንምቕያሩን ኣብ ዝምልከት ሃገራዊ ጉዳይ ዝተጋብኤ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2010 ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ከምዝተቓንዐ ዝዝከር እዩ፡፡

At the end of the National Conference for Democratic Change (NCDC), some participants gave us a glowing assessment of the conference.  A casual observer can discover only one participant who complained in public about the way the NCDC was conducted (Togoruba.org, “2010 Eritrean National Conference for Democratic Change” Amare G/Mariam).

EYGMመንእስይ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወለዶታት ዘሎ ድንድል መላግቦ ናይ ሓደ ሕብረተስብ ኢዩ። ነቲ ዘሎን ዝመጽእን፡ ናይ ሎምን ጽባሕን ጠሚሩ ዘየቋርጽ ህላወ ወለዶታት ዘውሕስ፡ ንሰንሰለታዊ ምውርራስ ምዕራፋት ታሪኽ ዘማዕቁብ ወለዶ’ዩ።

ዝኸበርካ አምባቢ ከምኡ ውን
ዝኸበርካ ተስፋማሪያም ሓጎስ

መቸም ሳይበር ኢንተርነት ክበሃል ከሎ መራኸቢ ቡዙሃን አብ መላእ ዓለም ሓበረታ መለዋወጢ ነዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም መቀላጠፍን ሓሳብ ንሓሳብ መለዋወጥን ስለዝኾነ ኣብዚ ሙዕቡል ሕብረተሰብ ብጣዒሚ አገዳስነት አለዎ።

ብዕለት 6 ነሓሰ 2010 ብተስፋማርያም ሓጎስ (ቁኑዕ ሽሙ ይኹን ናይ ብርዒ ሽሙ ብዘየገድስ) አብ ኣለናልኪ.ኮም ዝተጻሕፈ “ምስ ወያነ ዝወገኑን ብአውራጃ

መኤረምታ፡  እዚ ጽሑፍ እዚ ኣቐዲሙ ብጉዳይ ናይ ካናዳ ፕሮፈሶር ንህዝቢ ይቕሬታ ሓቲቱ እትብል ዝነበረት ጽሕፍቲ ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ፓራግራፍ ጌጋ ስለዝነበረት እቲ ይቕሬታ ዝሓተተ እቲ ካናዳዊ ፕሮፈሶር ዘይኮነስ በሽር ይሳቕ ምዃኑ ተኣሪማ ኣላ። ስለዚ ኣቐዲማና ንዝውጽእናዮ ጌጋ ንኣንበብቲ ይቕሬታ ንሓትት።