Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ደጀን ሰራሕ ቅያ!   ደጀን ብህጻንካ ኣብ ዝባን ኣደኻ ናብ ሜዳ ኪትወርድ ብዘይምርጫኻ ኣብ ገድልን ገደልን መሮር ዝዓበኻ ናጽነት ምስ መጸት ብጽንዓት ቃልስኻ ኣብ ማሕዩር ኪትበሊ ኣብ ንኡስ ዕድመኻ ኣብ ጸላም ሓዪሮም ኣሳቕዮሙኻ! ጅግና ግን ተባዕ’ዩ ዘይመውት መንፈሱ ካብ ቅዝፈት ዓመጽቲ ከድሕና ንነብሱ ስቓይ ተጻዊሩ ኣስናኑ ነኺሱ ብትብዓት ይወጽእ መቑሖም ፈንጢሱ! እዚ ሰይጣን መላኺ ዚጨከነ ልቡ     ወለዲ ዘምክን

READ MORE

ሓድግታት ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ "ሻምፕዮን ናይቲ በታኒ ፖሊሲ"                    ታደሰ ኪዳነ           በርሚንግሃም                     4ይ ክፋል           16/05/2014   ኣብ 3ይ ክፋል; ናይቲ ኣምባሳደር ተስፋሚካአል ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያ ዝገበሮ ምብትታን ኤርትራውያን፣ ነዛ ዝነብረላ ከተማ ከም ኣብነት ወሲደ ክጽሕፍ ምዃነይ ገሊጸ፣ በዛ እትስዕብ ሕጡበ-ጽሑፍ ኢየ ተፋንየኩም። “ቀጺለ ኣብዛ ከም ኣብነት ዝወሰድኩዋ ከተማ

READ MORE

ጽንብል መበል 23 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ኣብ ከተማ ሎንዶን   ኣብ ሎንዶን ንርከብ ኣወሃሃዲት ሽማግለ በዓላት መዓልቲ ነጻነት ብሓባር ንምብዓል ምሸታዊ በዓል ኣዳሊና ከም ዘሎና እንዳሓበርና ፤ ኩልኹም ተቃለስትን ደለይቲ ፍትሕን ብሓባር ምሳና ከተምስዩ ብኽብሪ ንዕድም ፣፣ ኣብዚ ምሸት ንመበል 23 ዓመት ጽንብል መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ክውንነት ዘንጸባርቁ

READ MORE

ህዝቢ ኤርትራ፣ ክቡር መስዋእቲ ከፊሉ መግዛእቲ ብምሕምሻሽ ናጽነት መሬቱ ካብ ዘረጋግጽ 23 ዓመታት ኮይኑ ‘ሎ።  እዚ ዓቢ ዓወት’ዚ ንዘንት እለት ብኽብሪ ክዝከር ዝግብኦ ዓቢ ቁምነገር ‘ ኳ እንተኾነ፣ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ መብጽዓ ጀጋኑ ኤርትራ ብምጥላም፣ ሃረርታ ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነትን ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ብምዕምጻጽ፣ ናብ ሕሱም

READ MORE

ሃገር ተጋጊኻ ኣለኻ!   ናብታ “ጽናሕ ኣታ ስዲ ወዲ ሰበይቲ! ናብዛ ገዛ ገጽካ ኪትመጽእ እንዲኻ ከርእየካ’የ ስራሕካ!” እናበለት ኣብ ደገ ወጺኣ፡ ናብቲ ንእሽቶይ ሓወይ ደንጎላ ክትድርቢ ዝጸናሓትኒ ወላዲተይ ቅርብ ኢለ፡ ‘ከመይ ኣምሲኺ ኣደይ? ደሓን ዲኺ ደኣ ምሸት ምድሪ ኣብ ደገ ወጺእኪ ትጻረፊ ዘለኺ?’ በልኩዋ በቲ ጸላም ኩነታታ

READ MORE

ሃገር  ብመንጽር  ህግደፍን ደምበ ተቓዉሞን። መጀመርታ  ሃገር  እንታይ ትርጉም ከምዘለዎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦኳ እንተኾነ  ነዚ ሕድሽ ወለዶ ዘደናግር መግለጺ ዝህቡ ናይ ዘመንና ፖለቲካዉያን  ስለዘይተሳእኑ  ብሕጽር ዝበለ ስነ-ፍልጠታዊ መልክዑ ከቕርብ ጽቡቕ ይመስለኒ ። ሃገር ማለት ሓደ ዉሱን ጀኦግራፊካዊ  ኣቀማምጣ  ንሓደ ብባህሊ ፣ብቛንቛ ፣ ብልምዲ  ዝተጣመረ ህዝቢ ዝሓቑፍ  ዓሚቑ

READ MORE

በይ ኤርያ ከምቲ ዝሓለፋ ዓመታት ሕጂውን መሪሕ ተራ ንምጽዋት ነዛ ታሪካዊት ዝኮነት ፈልም 'ስውእ ተዛሪብ' ንምእንጋድ ካብተን መጀምርያ ዝሓተታ ከተማታት ሓንቲ እያ። 'ስውእ ተዛሪብ' ብህብባት ስነጥበባውያን ዝተዋስእዋ ታሪኻዊትን እዋናዊትን ናይ ፋልማይ ፈልም መከራ፡ ገድሊ፡ መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራ ክጥለም ከሎ እተሪኢ አብ ታሪኽ ኤርትራ ድሐሪ ናጽነት ካብ ዝተሰርሓ ፈልምታት

READ MORE

Commemorating World Refugee Day, I Did Not Choose to be a Refugee reflects upon Eritrean artist, Michael Adonai’s journey and experience fleeing his homeland of Eritrea, to his settlement in Melbourne’s western suburbs. Through the exhibition Adonai reflects and pays tribute to the Lampedusa boat tragedy that claimed

READ MORE

ሓድግታት ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ "ሻምፕዮን ናይቲ በታኒ ፖሊሲ"                   ታደሰ ኪዳነ      በርሚንግሃም                   3ይ ክፋል      11/05/2014   ኣብ 2ይ ክፋል በዛ እትስዕብ ኢየ ተፋንየኩም፦ “ከምቲ ኣብ መእተዊ ጽሑፈይ ዝበልኩዎ፣ እዚ ተገላቢጦሽ ናይ ወዲ-ገራህቱን ናይ ቢትወደድ ኣብርሃን ኣብነት፣ ናይ ኩሎም’ቶም ቀደም እንፈልጦም ሎሚ ዘይንርእዮም ሓለፍትን ብሓደ ወገን፣ ናይቶም ሕጂ

READ MORE

ሕድሕድ ምትእምማንን ምክብባርን ዝሰረቱ ድልዱል ህዝባዊ ሓድነት፡ ሕመረት መእለዪ ኩሎም ሽግራት ናይ ደቂ-ሰባት ምዃኑ ዘይካሓድ ሓቂ ኢዩ። ነዚ ኣድማሳዊ ሓቂ’ዚ ብምርዳእን ብምእማንን፡ ኣብ ዝተፈላልዩ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ብምርግጋጽ ድልዱል ህዝባዊ ሓድነት ኣቢሎም ብዛዕባ ህልዊን መጻእን ህዝባውን ሃገራውን ጉዳያት ንምዝታይ ይኹን መፍትሒ ሓሳባት ንምንዳይ

READ MORE

The Sudanese authorities have deported 30 Eritreans, including at least 6 registered refugees, to Eritrea, Human Rights Watch said today. Sudan did not give the UN refugee agency access to the group. Unknown numbers of detained Eritreans recently convicted of immigration offenses in Sudan also risk deportation. “Sudan is forcibly returning Eritreans to serious risk of detention

READ MORE

መንግስቲ ናፊቕና!   እታ ድሕሪ ነዊሕ መሪር ቃልሲ መስዋእትን ዕንወትን፡ ኣብ ወርሒ ግንቦት 19991 ካብ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተጋላገለትን ማሕበረሰብ ዓለምውን ብመሰረት ምርጫ ህዝባ፡ ኣብ ሚያዝያ 1993 ከም ሃገር ብወግዒ ዝፈለጣን ኤርትራ ሃገርና፡ ሎሚውን ከም ወትሩ፡ በዚ ብመወስዋእቲ ጀጋኑ ኤርትራ፡ ኣብቲ ብገዛእቲ ሓይልታት ንልዕሊ ሓደ ዘመን ተዘሚቱ

READ MORE

ዕላማጽሑፍካብዙሕኣይተረደኣንን።ምንላባትሓድሽታሪኽንምጽሓፍካብዚ ሓሊፉድማኣብኣሕዋትህዝቢትግራይንኤርትራንሓድሽሓዊንምእጓድእንተ ኾይኑጽሑፍካትሩፍንከንቱንእዩ።ኣንፈቱዘይተፈልጠ: መእሰሪዘይብሉ ሃተፍተፍ። [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2014/05/Godefa_Abysinia.pdf"]

READ MORE