Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ገነራል ውጭጩ መዊቱ ኢስያስ አፈወርቂ ተዘሚቱ መን ይርከብ መዳርግቱ ግን  እዩ ሐደ ሰብ ብዙሕ ከኢላ አብ ቦታ ናይ ውጭጩ ንስሱ ይከእል ከተበ ካልእ ጕሒላ   ግን እቲ ዓድዲና እዩ ቅሉት ብዙሕ ናይ እታ ዝናብ ምስ አየን ይከኣል ፈረየ ሰውዊት ንምንታይ እዩ ምጹእ ጉዱል እቲ ምኽሪ ናይ ሐደ ህኑት ዝ ነበረ ይከፍል አርትራ ናብ እቶም

READ MORE

ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ሕማቕ ጓሳ መንነቱን ክብሩን ተቐንጢጡ ከም ህዝብን ሃገርን ህላዌኡ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ናይ ጽባሕ ዕድሉ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብ ዘይተፈልጠሉ እዋን ኣብ ወጻኢ ዝነብር ክፋል ሕብረተሰብና ግን ብፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ዓዊሩ "ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ" ብዝብል ናይ ምእዙዝነት ቋንቋ እንዳዘመረ ናይ'ቲ ኣብ ውሽጢ [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2014/03/Woldu_1Heart.pdf"]  

READ MORE

ምዕራፍ 6፡ ዑደት ጋናን ምፍላይ ፍላንሳን            ሕግታት ንበይኖም፡ ንህዝቢ ሓሳቡ ናይ ምግላጽ መሰል ከውሕሱ ኣይክእሉን’ዮም።  ነፍስወከፍ ሰብ ክይተሸቝረረ ርእይቶኡ ክገልጽ እንተ ኾይኑ፡ ኣብ ምሉእ’ቲ ህዝቢ ናይ ተጻዋርነት መንፈስን ባህልን ክምዕብል ክኽእል ኣለዎ።                                                                                    ኣልበርት ኣንሽታይን እቲ ምስ ማክሮ ፖሊሲ ተወሃሂዱ ዝተነድፈ እናተባህለ ነዊሕ ዝተዘርበሉ

READ MORE

ዎ…………… ዉጩ፡                                  07-03-14፡ ክቡራት ተኸታተልቲ፡ አዛ ጽሕፍቲ ኣብ ግዜኣ ዘይምውጻኣ ይቕሬታ። ኣየ ዓለም ጣልማይ!! ኣየ ንእስነት ኣየ መልክዕ ኣየ ቆራጽነት ተጋዳላይ ሜ/ር ጀነራል ገብረእግዚኣቢሄር ዓንደማርያም(ዉጩ)። ሓቂ ንምዝራብ ኣብቲ ዝሓለፍናዮ ንቡር ዝተሓረሞ ጸሊም ናይ ቃልሲ ዘመን፡ ብመስዋእቲ ንዝተፈለዩና ብጾት እንትርፎ እታ መግነዚት ሜትሮ ዓለባን ከምኡ ድማ ክንዲ ቀብሪ፡ ተዝካርን

READ MORE

እቲ “መዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ምርግጋጽ ማለት: ግሳጋስ ኩላቶም ኣባላት ሕብረተሰብ ምርግጋጽ ማለት እዩ “ (Equality for women is progress for all )  ኣብ ትሕቲ ዝበል ቴማ ኣብ መላእ ዓለም ዝተኸብረ ማዓልቲ ድቂ ኣንስትዩ  ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርንያ ውን ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተዘኪሩ ኣምስዩ። እቲ መደብ በቲ

READ MORE

ብመንፈስ ቅሳነት ዘይተዓደለ ህዝቢ ብዶ/ር ምስግና ገ/መድህን   ኣብ ስደት ንነዊሕ እዋን እተቀመጡ ኣሕዋት ንእሽቶ ሓዎም ኣብ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ስለ ዝወደቆም እንተ ተፈወሰ ኢሎም ናብ ዓዲ(ኣስመራ) ይልእክዎ፡፡ ኣብ ኣስመራ ምስ ኣተወ እቲ ሕማሙ ኣዝዩ እንዳከበዶ ምስ መጸ ወለዱ ተቀቓላጢፎም ናብ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም የእትውዎ፡፡ ናብ

READ MORE

ብተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ጉያ ቀዳመይቲ እናወጽአት፣ ስደተኛ ጥራይ ብምዃና ብእስራኤላውያን ካብ ሽልማት ዝተኣገደት ጓል 13 ዓመት ኤርትራዊት ተቐዳዳሚት ራሄል ገብረጻድቕ፣ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ደንቨር (ኮሎራዶ) ዝተኻየደ ጽምብል ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ ኤርትራውያን ደቂ ኣስንትዮ ንለውጢ ጽዋእ ተሸሊማ። ተሳተፍቲ ናይቲ ጽምብል ከኣ ነታ ብልጽቲ ኤርትራዊት

READ MORE

ደቂ ኣንስትዮ ንለውጢ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ‘ውን ባይቶ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ንለውጥን ፍትሕን ኣብ ኮሎራዶ ትማሊ ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዘተኮረ፣ ካብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ሃገራት ሰሜን ኣመሪካ ንስዓታት  ብነፈርቲ ተጓዒዞም ዝመጽኡ ኣጋይሽ ዝተሳተፉዎ ዕዉት ዓወደ መጽንዕቲ ኣካይዶም። ኣብቲ ድሕሪ ቀትሪ ተሳታፍነት ደቂ ኣስንትዮ ኤርትራ

READ MORE

ቅናትኪ ሸጥ ይበል! ኣደይ ተለመኒ ስምዕዮ ኣውያተይ ከንቱ እናሓለፈ ዕድመ ንእስነተይ ምጥቓዕ ገዲፍኪ ምውዳስ ዓመጽተይ ይጠፍእ ኣለኹ ኣድሕኒ ህይወተይ! ብመስዋእቲ ኣሕዋተይ ወለደይ ከይድብስ ጀራዲን ጀነራል ክጽሂ ክኹስኩስ ኣደይ *ንዘለምቲ ረሃጸይ ከፍስስ          *ንጨቆንቲ፡ ንረገጽቲ ኣብ መሮር ሰፊረ ኣይነግድ ኣይሓርስ ብረት ተሓጊጠ ክዋጋእ ክትኩስ ክሕሉዎ ይሓድር ሰማይ ንኸይፈርስ! ነቶም ዘዕበዩኒ ለዋሃት ወለደይ ጠዊረ ክኣሊ ከይነብር ኣብ ዓደይ መሮር ዘስፈሩኒ ርጉማት ጸላእተይ ሓሶት

READ MORE

እተን ዋዓሩ             ዐለት 8 መጋቢት 2014   ኣለኹ 1 በሊ ተባዕ ዋዕሮ ፡ ሞያኺ በየን እየ’ሞ ክጅምሮ፡ ጽላል ሕብረተሰብ ዓባይ ዳዕሮ፡ ንስኺ ዘይብሉ ኩሉ ይቖሮ።       እቲ ኒሕ መሊኡ ክፈስስ ከሎ፡ ዘይነፍስኺ ጸርኪ ገፊሕ ክዳን ዝኸዎሎ፡ እወ ነርኪ! ኣብ’ቲ ዘብዘብ ታሓናነቕ ዉዕሎ፡ ሕፃን ተወጊኡ ኣብ ከብድኺ ከሎ፡ ከማኺ መን ኣሎ’ሞ ዝኽእሎ? ።       ኣዝመራ’ኺ ትወን ናይ ክረምቲ፡ ኣደ ሽሻይ ከም

READ MORE

“ንኽንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኣለና!” በሃር ተቓላሳይ ምስ ከቢድ ሕማምካ ደኺመ ኣለኹ’ሞ ከዕርፍ ከይበልካ ንጉዳይ’ዛ ሃገር ኣብ ቅድሚት ሰሪዕካ ክትመክር ክትምዕድ ንሰዓታት ደው ኢልካ ህዝብኻ ንምድሓን ስሑል ተዓጢቕካ ትቃለስ ኣለኻ ምስ *ባልዋ ገጢምካ!   *ኣርሓ መፍለስ ናብ ቤቱ ክትመልስ ዝተሰደ ውጹዕ ብመዝሙር ሓድነት ንኹሉ ክትጽዉዕ ኣንታ ዉፉይ ዜጋ ዘሐብን ዘኹርዕ እቲ ልዑል ፈጣሪ  ዓይነ ብርክኻ የጽንዕ! እዚ ለዋህ ህዝቢ ሃገሩ ዘፍቅር ብመጥቃዕቲ

READ MORE

 ዉጩ፡ ብሰላም ኣዕርፍ (So long Wuchu) ንስድራ (ኣባላት) ጅግና ህዝባዊ ሰራዊትን ንመላእ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብኩም። ሰብ ሕጽረታት ከይተፈልዮ ካብዛ ዓለም ኣይፍለን እዩ። ውሑዳት እዮም ንሕጽረታቶም በዲሆም ልዕሊ እቶም ኩሉ ዝተዓደሉ ብጾቶም ጎሊሖም ዝረኣዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍትወትን ኣኽብሮትን ብጾቶም ዘጥረዩ ውሑዳት ዕድለኛታት ዝልለዩሉ ጠባይ እንተሎ ንሕጽረታቶምን ውሱንነት ዓቕሞምን

READ MORE

ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ካብ 1971 ኣትሒዙ ብተወፋይነት ዝተጋደለ፣ ሜጀር ጀነራል ገረዝጊሄር ዓንደማርያም (ውጩ) ብሕማም ክሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ ዓሪፉ። እቲ ኣብ ግዜ ገድሊ ናጽነት ኤርትራ ምእንቲ ህዝቡ ሃገሩን ብጅግንነት ዝተዋግአን ዘዋግአን ውጩ፣ ከም መብዛሕትኦም ጀነራላት ኤርትራ፣ እቲ ሓራ ዘውጽኦ ህዝቡ ብውልቀምልካዊ መራሒ ህግደፍ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እናተጨፍጨፈን

READ MORE

ሓባራዊ መግለጽን መጸዋዕታን ኤርትራዊ ህዝባዊ ምልዕዓል ንለውጥን ፍትሕን - ሰሜን ኣመሪካ  ኣብ`ዘን ዝሓለፋ 22 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ማእለያ ዘይብሉ ዕንወትን ብርሰትን ብተኻታታሊ ወሪዱ። ኤርትራ፡ በብጊዜኡ ናብ ውድቀት ክትሃምም፡ ሃገር ምልእቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትቅየር፡ ካብ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ክትንጸል ዝገበረ፡ ንባህጊ ህዝቢ ዝኾለፈ፡ ንሕድርን

READ MORE

The University of Asmara 1958-1991: A short history of an institution Chefena Hailemariam (Visiting Fellow at the Department of Sociology at LSE) Date:                    5 March 2014  Time: 5:00 PM Finishes:               5 March 2014  Time: 6:30 PM Venue:                  Russell Square:  College Buildings   Room: FG01 Type of Event:       Seminar   In the

READ MORE

‘ስዉእ ተዛሪቡ’ ብዝብል ኣርእስቲ ብኤርትራውያን ስነጥበበኛታት ዝተዳለወት ፊልም፣ ብ 28 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ተመሪቓ። ኣብቲ ድሙቕን ምዕሩግን ኣጋጣሚ መኽፈቲ፣ ኣብታ ፊልም ኣበርክቶ ዝገበሩ ስነጠበኛታት ከኣ ምስክር ወረቐት ተዋሂቦም። እታ ፊልም ንምርኢት ቅድሚ ምቅራባ ኸኣ፣ ዕዱማት ኣጋይሽ ድራማዊ ሙዚቃ ተዓዚቦም። እዚ ዝስዕብ ቃል ናይታ ጉጅለ ስነጥበበ ከኣ

READ MORE

ብቀዳም ዕለት 01-3-2014 ኣብ ሆላንድ ከተማ ሮተርዳም ኣስታት 300 ኤርትራዊያን ዝተሳተፉዎ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣደልዲሉ መጻኢ ወለዶ ኤርትራ ዘውሕስ፡ ብቅዋምን ሕግን እትመሓደር  ኤርትራ ንምምስራት ንመሰልካን መሰል ህዝብኻን ደው ኢልካ ክትቃለስ ሓቦን ጽንዓትን ዘስንቕ፡ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር ኣካይዱ። ዶር. ተወልደ ተስፋማሪያም(ወዲ ቫካሮ) ልክዕ ሰዓት 14፡30 ኣብ’ቲ

READ MORE

ዘይተገብረ ‘ምበር ዘይተዘርበ የለን!! ኣንቱም ሰባት! ናይ ማይክሮፎንን ተጋደልቲ ኴንና እምበር ተሪፍና። ኣብ 1990፣ ኣብቲ ደጀን ሓርነታዊ ቓልስና ዝነበረ ሳሕል፣ ባህሊ ውድብ ተደኵኑሉ ኣብ ዝነበረ ዓራግ ዝብሃል ቦታ ብሓደ ሱዳናዊ ምሁር ድራማ፣ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ፣ ካብ ባህሊ ውድብን ጉጅለታት ባህሊ ክፍለሰራዊታትን ዝተዋጽኡ ደረስትን ተዋሳእትን ዝተሳተፉዎ ናይ ክልተ

READ MORE

ፍንጫሕ መሰንገለይ…….                                     04-03-14 መጋቢት ሸሞንተ፡ ጭኮናና ተቐንጠጠ፡                                                                                     መጋቢት ሰላሳ፡ ጭኮናና ተመሊሳ፡ ……………… ናይዚ እዋን ፖለቲካ ሸሞንተ መጋቢት!!!!!!!!!!!!!! ………………….፡ ኣነ ድማ እንድዕለይ፡ መፈጠረይ ግዲ ፈቃር ኮይናስ ከምዛ ብፍሉይ ትብጻሓኒ፡ ነገር ናይዛ ትመጸና ዘላ ክፋል ዓመታዊት ኣህጉራዊት በዓል እንክለዓል ምሒር ኢያ ተቕለውልወኒ። ውራይ ጓለንስተይቲ ክሳብ ዝኾነስ ወራይ ወላዲተይ፡ ጓለይን

READ MORE

ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኣብ መድረኻዊ መደባት ምርኩስ ብምግባር፡ ውደባን ርኽባትን ኣብ ቀጽሪ ኤዲኪ ንህዝባዊ ጨንፈር ርኽብ ብ02 መጋቢት 2014 ርኽብ ኣካይዱ። [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2014/03/NDA_Meeting03032014.pdf"]

READ MORE

ምልካዊ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ፣ “ናይ ስራሕ ምባጽሕ ንምፍጻም” ሎሚ ንጉሆ 2 መጋቢት ቀጠር፣ ደውሓ፣ ከምዝኣተወ ኣገልግግሎት ዜና ቀጠር QNA  ሓቢሩ። መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ደውሓ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ከም ቀደም ኣሚር ቀጠር ዘይኮነስ ሚኒስተር ምምሕዳር ከተማን ከተማዊ ውጥንን ኣምባሳደር ህግደፍ ኣብ ቀጠርን እዮም ኣብ

READ MORE

ኣብ ቀንዲ ቤትጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፣ ኣብ ኣስመራ፣ ክፍሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝዓዪ ዝነበረ ኤርትራዊ ዲፕሎማሰኛ ኣቶ ዓብዱ ዑስማን ሑመዲን ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ራሕሪሑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፖለቲካዊ ዑቕባ ከምዝሓተተ ምንጭታት ኣሰና ሓቢሮም። ብመሰረት ‘ቲ ሓበሬታ፣ ንሱ ብሱዳን ኣቢሉ እዩ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣምሊጡ። ናይ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን

READ MORE

ባይቶ ስምረት ንዝሓለፈ ኣርባዕተ ወርሒ ከሰላስሎም ዝጸንሐ ናይ ቃልሲ ጉዕዝኡ ንምግምጋም፡ ዝሓለፎ ሓፈሻዊ ጉዕዞ ቃልሲ ኩሉ ብዕምቆት ንምርኣይ፡ ኣብ መስርሕ እቲ ዝተጓዕዞ ርሕቀት ዘጋጠሙ መኻልፋት ንምምዛን፡ ነቲ ኣብ ደብረ -ዘይት ካብ 07 ክሳብ 17 ሓምለ 2012 ዘካየዶ ቀዳምይ መድረኽ ዘተ ዝሓለፈ ወሳኔ መሰረት ብምግባር፡ ከከይዶ

READ MORE