Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ምሸታዊ መደብ ኣብ ሎንዶን - ዓባይ ብሪጣንያ ።   ኣብ ሎንዶን ንርከብ ተቃወምቲ ሓይልታትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ብ ምኽንያት   v  ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ 8 ተ መጋቢት ፣   ብሓባር ንምብዓል ፡ ናይ ዕላልን ጸወታን ምሸታዊ መደብ ኣዳሊና ኣሎና ።   ዝካየደሉ ዕለት ፡ 15th March 2014   ቦታ፡ Paddington Arts 32 Woodfield Road, London, W9 2BE   Nearest Underground Station:

READ MORE

መልቀስ ንዶክቶር ምስጉን ተድላ ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና ሰምየን ኣመሪካ   ወየ ኣነ!!! ወየ ኣነ!!! ወየ ኣነ!!! ኣንታ እንታይ ሰሚዔ ሎሚ ቕነ ስሙ ጥዑም ሃዋርያ ዘበነ ጎይታ ይመስገን ኢሉ ዝደነነ ሎምስ ዶክቶር  የሎን ድኣ ተሳእነ።   ዶክቶር ምስጉን ወድ ኣቦይ ተድላ ሽማንጉስ ላዕላይ ዝዓድኻ ኣብ ማእከላ ወዲ ካርነሽም ድምበዛን ብኹላ ደቂተሽም ዓንሰባ ሓማሴን ብጠቕላላ ወዲ ኤርትራ ዝተፈጥረ ኣብ ማእከላ።   ወየ ኣነ!!! ወየ ኣነ!!!

READ MORE

እቶም መተካእታ ኣቡነ እንጠንዮስ ክኾኑ ብስርዓት ህግደፍ ተሓርዮም ከም ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኤርትራ ዘገልግሉ ዘለዉ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ፣ ብዘጋጠሞም ወቕዒ ብጽኑዕ ሓሚሞም ብ 10 ለካቲት ንሕክምና ናብ ሱዳን ከይዶም ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከምዝርከቡ ምንጭታት ኣሰና ሓቢሮም። ብመሰረት’ቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ፣ ንሶም ከፊላዊ መልመስቲ ኣጋጢሙዎም፣ ክንቀሳቐሱ ይኹን ክዛረቡ ተጻጊሞም

READ MORE

ዓይነይ ከስድድ! (ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ) ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል፥ “እዋእ! እንታይ ክገብሮ ደኣ ምስ ኣዕሩኽቱ፡ ኣብ ሓደ ባር ጸወታ ኩዕሶ እናረኣዩ ከለዉ መጺኡስ፡ ነታ ኩዕሶ ዝሪኡላ ዝነበሩ ተለቪዥን ‘ክወስዳ’የ’ ኢሉ ብሓይሉ ሓፍ ምስ ኣበላ፡ እዚ ወዲ ወደይ ከኣ ከምቱ ዝበልኩኻ ጠንቃም’ዩ። ካብ ኮፍ መበሊኡ ብድድ ኢሉ፡ ‘ኣታ

READ MORE

ብጴጥሮስ ተኽሉ (ሓላዪ) 28/02/14 ጥራሕ ድሃይ ሃባ ህርመትካ ይሰማዕ ዝብልውን የብሉን ተበለ ገርማዕማዕ ዝከኣል ትኾይኑ ድኹሙ ሓያሉ ብሓባር ይመርሽ ግቡእ ተማእኪሉ፡ [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2014/02/Rhythm-1.pdf"]

READ MORE

ናይ ማክሮ ጸገም ግን እዚ ጥራይ ኣይነበረን። ብመሰረት’ቲ ሓድሽ ኣዋጅ ብዘይካ ጠቕሊሎም ንዝኣትዉ፡ ናጻ ቀረጽ ፈጺሙ ስለ ዝተኸልከለ ዘይመንግስታዊ ትካላት ይኹን መንግስታዊ ትካላት ቀረጽ ክኸፍሉ ኣለዎም ተባህለ። ከም ሳዕቤን ናይዚ ድማ ኣብ ሓጺር ግዜ ናይ ረዲአት እኽሊ ኣብ ወደብ ባጽዕ ተዀመረ። [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2014/02/መቓብር-ህሉዋት-ኣሰና-5-2.pdf"]  

READ MORE

ሱር በተኽ ለውጢ ንዝሓተተ ህዝቢ ድልየቱ ክንፍጽመሉ ግድነት ኣለናህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፈ23 ዓመታት ባርነት ብግበር ኣይትግበር መምርሒ ህግደፍ ክርገጽ ድሕሪምጽንሑ እንሆ ዓው ኢሉ ናይ ሱር በተኽ ለውጢ መቓልሕ የስምዕ ኣሎ፡ ጉጅለ ህግደፍ ብኹሉ መዳያቱ ፈሺሉ ሃገርን ህዝብን ከመሓድር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ብምብጽሑሓድሽ ቅዲ ኣውጺኡ ነዚ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክጉዕጽጽ ተፈቲኖም ዘይፈልጡ ሜላታት ኣተኣታትዩ ነዚ ናይ ለውጢ ማዕበል ነበረያ ነበረ ክገብር ዘይተኣደነ ገንዘብን ጉልበትን ከፍስስ ንርእዮ ኣለና፡ [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2014/02/Sur_betek.pdf"]

READ MORE

ብ ‘ብልሽውና’ ተኸሲሱ ካብ 2008 ክሳብ 2013 ን 5 ዓመት ኣብ ማይ ሑጻ ተኣሲሩ ዝነበረ፣ ሓላፊ ጸረ-ስለያ ስርሒት ዞባ 2 ነበር (ኣብ እዚ ውጩ ዝነበረ) ካፕቴን ኣሚነ ምስግና፣ ኣብ መካስተራት ናይ ነዳዲ ትካል ከፊቱ፣ ካብ ሱዳን ብራሻይዳ ብኮንትሮባንዳ ዝኣተወ ነዳዲ ገዚኡ፣ ናብቲ ብወዲ በኺት ዝመሓደር

READ MORE

ትግረ፣ ድሕሪ ትግርኛ ብሰፊሑ ዝዝረብ ቋንቋ ኤርትራ ምዃኑ ኣጸቢቕና ንግንዘቦ ኢና። ኣሽንባይ ዶ ሕጂ ነዊሕ ሰዓታት ፈነወ ሃልዩና፣ ቀደም፣ ብሓጺር ማዕበል ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ነናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እንፍንወሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ‘ውን፣ ኣብ ክንዲ ብትግርኛን ብዓረብን ጥራይ ናይ ትግረ መደብ ከነተኣታቱ ነግፈረግ ዝበልናሉ

READ MORE

ንህዝብና ኣጽኒቱ ንሃገርና ብምብራስ ታሪኽና ነበረያ ነበረ ክገብር ብንግሁኡ ዘንቀደ መራሒ ህግደፍን ገበነኛታት ኣጫፈርቱን፡ዕላማኦም ኣብ ምትግባር ብሰሪ ኣፍሉጦናን ንቅሓትናን ነንሕድሕድና ብምንቋት ንተሓባበሮም ምህላውና ንዘስተውዕል ዘይጠፋኦ እኳ እንተኾነ፡ ቀዳምነታት ሰሪዕካ ንድሕነትና ምቅላስ ዓቅምን ብቅዓትን እንከለና ሰኣን ንልብና ሰሚዑ፡ ንሃንቀውታና ተረዲኡ ብልሳንና ተዛሪቡ ዝቅልሰና ብቁዕ መርሒነት እንሆ

READ MORE

ኣብዚ ካብ ባሕቲ መጋቢት ዝፍልም ን 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ን24 ሰዓታት ኣብ ናይል ሳት ዝመሓላለፍ መደብ ራድዮ ድምጺ ኣሰና፣ ሓደ ሰዓት ብዓረብ ከምኡ ‘ውን ናይ ዓፋርን ኩናማን መደባት ከነተኣታቱ መዲብና ስለዘለና፣ ኣብዚ ሓዱሽ መደብ’ዚ ብወለንታ ክትሳተፉ እትደልዩ ግዱሳት ኤርትራውያን በዚ ኢመይል ኣድራሻ’ዚ aseye.asena@googlemail.com ክትረኽቡና

READ MORE

“ወዲ ክንደይ ዓመት ኢልካ ትግምተኒ ዝወደይ?” በሉኒ እቶም ነቲ ስድራይ ዝሃቡኒ መጠንቀቕታ ዘኪረ ክሓስብ ዝረኣዩኒ ኣቦ ፍሽኽ ኢሎም ዓይኒ ዓይነይ እናጠመቱ። “እዋእ! እንድዒ! ሰብዓዶ ትገብሩ?’ ተመሊሰ ሓተትኩዎም። “ክልተ ኣርባዓ ንኽመልእ፡ ክልተ ዓመት ተሪፈናኒ ኣለዋ ዝወደይ። ኣብዛ ትሪኣ ዘለኻ መርዓዊኣ ከም ዝመታ መርዓት፡ ሕርድ ኩምትር ኢላ

READ MORE

ብወደብ ባጽዕ ዝካየድ ዝነበረ ንግዳዊ ንጥፈታት ‘ትራንዚት’ ናይቲ ብነስረዲን በኺት (ወዲ በኺት) ዝምራሕ ‘ሰቲት’  ሓዱሽ ሽም ኣጠሚቖሞ ዘለዉ ኩባንያ ንግድ ስርዓት ህግደፍ፣ ብፖርት ሱዳን ተቐይሩ፣ ወደብ ባጽዕ መሊሳ ተዳኺማ ከምዘላ ምንጭታት ኣሰና ሓቢሮም። ቅድሚ ሕጂ፣ ብወደብ ባጽዕ ዝኣተወ ንግዳዊ ናውቲ ‘ትራንዚት’ ተባሂሉ ኣብ ዶብ ሱዳን ኣብ

READ MORE

  ብሪጋደር ጀነራል ገብሪሂወት (ወዲ ሊቀ) – ስርሒት ዞባ 1 ( ተሰነይ) ከምኡ ‘ውን ‘ኣዛዚ ህዝባዊ ሰራዊት’ ሜጀር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ - ኣዛዚ ስርሒት ዞባ 2 (ባረንቱ) ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል (ቻይና) ስርሒት ዞባ 3 (ደቀምሓረ) ሜጀር ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ - ኣዛዚ ስርሒት ዞባ 4 (ዓሰብ) ከምዘይከደ ይንገር፣ ሜጀር ጀነራል

READ MORE

ዓይነይ ከስድድ! (ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ) ‘ሰላም ኣቦ ከመይ ውዒልኩም?’ በልኩዎም ነቶም ኣብ ጎድኒ’ታ ብጫ ዝሕብራ፡ ኦፐል ኣስትራ ዝዓይነታ ማኪናኦም ተጸጊዖም፡ ኣስናኖም ዝምውጹ ዝነበሩ እቤር (ኣረጊት ሰብኣይ) ቅርብ ኢለ። “መዓልካ ዝወደይ” በሉኒ ሓንሳብ ናባይ፡ ሓንሳብ ድማ ናብታ ሕቖኦም ሂቦማ ዝነበሩ ማኪናኦም እናጠመቱ። ‘ኣብዛ ሹቕዶ ከተብጽሑኒ ምኸኣልኩም ኣቦ?’

READ MORE

ኣብዚ ቅንያት'ዚ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ነበር ዝውልክዎ ማሕበር ብመድረኽ ዝብል መጸውዒ ሽም ዝፍለጥ ፖለቲካዊ ዕላምኡ ሒዙ ናብ ህዝቢ ተቐልቂሉ'ሎ፡ ፡ እዞም ሓለፍቲ መንግስቲ ነበር ንዓመታት ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስቲ ዝሰርሑ ዝነበሩን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ'ውን ከም ዝኾነ ተጋዳላይ እጃሞም ከበርክቱ ንበረኻ ከም ዝወጹ ዘይክሓድ ሓቂ'ዩ ንሱ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ግን እዚ ሎሚ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ ዕላማ ካብን ናብን ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንካትዓሉ ህዝባዊ ሓላፍነት ኣለና፡መሰጋገሪ ድልድል ክንከውን ዝብል ሞጎተ ሒዞም ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ኣለዉ፡ [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2014/02/Tesfay_Medrek.pdf"]  

READ MORE

ቅድምን ድሕንርን ናጽነት ምእንቲ ሓርነትን ራህዋ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሱ፣ ገዲም ተጋዳላይ ዶር መሓመድ ዑስማን ኣቡበከር ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኦም፣ ብ 23 ለካቲት ኣብ ለንደን ዓሪፎም። ስነስርዓት ቀብሮም ከኣ ኣብ ከባቢ ለንደን ‘ሳላም’ ኣብ ዝተባህለ መካነ መቓብር ሓመድ ኣዳምለብስ እዩ። ኣብ ሕርጊጎ ዝተወሊዶም መባእታ ትምህርቶም ኣብ ሕርጊጎ

READ MORE

መአረምታ  ኣብቲ ብዕለት 24.02.14 ኣብ ኣሰና ዝተዘርግሐ ዜና፡ “ኣብቲ 150 ዝጽግዑ ተሳተፍቲ ዝተረኽቡዎ ኣኼባ . . . ፡ ንስድራቤት ወዲዓሊ ንምሕጋዝ ኣብ ዝተገብረ ናይ ውጽኢት ገንዘብ ጐስጓስ ማዕረ ሓደ ሽሕ ዶላር ከም ዝተዋጽአ . . . ኣስማቶም ክገልጹ ካብ ዘይመረጹ ዜጋታት ድማ ንመቐበሊ ክቡር ሓው ዶክተር

READ MORE

ኣቱም ሰባት ኢሳያስ መባልዕትና ኣይኮነን (ብዶ/ር ምስግና ገብረመድህን)   ኤርትራ ሃገርና ናጽነት ኣብ ዝረኸበትሉ ዓመት ጀነራል ስብሓት ኤፍሬምን መሳርሕቱን ንቢትወደድ ኣስፍሃ ወልደ ሚካኤል ንኸረኽብዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ቢተወደድ ኣስፍሃ ይኸዱ፡፡ቢትወደድ ድማ ጃንሆይ ዘበርከትሎም ካባ ለቢሶም ምስ ክዳውንቲ ሓበሻ ዝለበሱ መሰሰይቶም ኮይኖም ተቐበልዎም፡፡በዓል

READ MORE

ጋዜጣዊ መግለጺ ማእከላይ መሪሕነት ኤዲኪ ማእከላይ መሪሕነት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ብፖሎቲካዊ ውድባት ክካየድ ዝሓገየ ምምክኻር መድረኽ ብድሕሪ ምውድኡ፡ ብ19 የካቲት 2014 ዝተጸወዐ ህጹጽ ኣኼብኡ ብዓወት ዘዚሙ። ኣጀንዳ ናይዚ ኣኼባ’ዚ ኣብ ውጽኢትን ውሳኔታትን መድረኽ ምምክኻር ፖሎቲካዊ ውድባት ዘተኮረ’ዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣኼባ’ዚ ማእከላይ መሪሕነት ዓሚቕን ጠቓምን ልዝብ ብድሕሪ ምክያዱ፡ ብውጽኢት

READ MORE

ከምዚ ከማይ ዲኹም ዝሓለፈ 6_7 ኣዋርሕ ንእዝነይ ዝኹርኩሕ የእዳው ህግደፍ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃቀንጠብጠብ ክብላ እይሰማዕኩን።ያኢ ጠባይ ተገሩለይ ተባሂሉ ኢዩ። ኣብ ዓለም ብዘይካኡ ሻጥር ዘሎዘይመስሎ ስጊንጢር ኢሰያስ ዓይኒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብጨው ሓጺቡ ንጹህ ከም ጲላጦስ ክበሃለለይእሞ ኣብ ዝባኑ ተላሒጉ ዘሎ መንደዓት እገዳ ክለዕለሉ ቆርበት በጊዕ ተኸዲኑ ደገፍቱ ከይተርፈ ክሳብዝገግይዎ ባዕሉ ዝዓጸዎ ማዕጾ ዓለም ክኩሕኩሕ መከርኡ ይበልዕ ኣሎ።  እቲ ቅድሚ ሕጂ "ብውዲት ኢትዮጵያን ኣመሪካን ዝተኸሰስኩዎ ክሲ ሓሶት ሙዃኑ እናተጋህደ ይመጽእኣሎ" እናበለ ዝግዕሮ ዘሎ ብሓሶት እንተዝኸውን ሕጂ እውን እዞም ዝተጠቅሱ መንግስታት ሓሶት ንምምሃዝዋላሓደ ዝዓግቶም ኣይምተረኽበን። ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት " ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ እገዳ ሓሶትን ጠቀነን ስለዝነበረ ዘይፍትሓዊ አዩ ነይሩ" ኢሉ እገዳ እንተኣልዒልዎ ኸኣ ንርኢ።ብኣንጻሩ ግን ዘይከምዚኣ ኢየ ደልየ!!!!! ዘይከምዚኣ ዝብሉ ዘለዉ ኢዮም ዝመስሉ።ጀማሉ ዝሓለወ ዶ መን ይትንክፎ ኢዩ!!!! ኢዱን እግሩን ስለዝአከበ ግን ነቲ ተቀቢኡዎ ዘሎ ጸለሎ ብቀሊሉ ዝጸርየሉ ይመስሎእንተኢዩ ግን ሕጂ እውን ገና ኣይለበመን ኣሎ።ናይ ህግደፍ ሜላ ኪኢለዮ ኢሉ ኣብ ውሻጠ ኮይኑ ተንበርኪኹ በቲ ሕደ ወገን ከፈራርህ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ ክልምን እዩ። እቲ ሎሚ ሎሚ

READ MORE

Fetsum: My premature opinion on Assena et al Vs Medrek SolomonBerhane: “ምትእኽኻብ መድረክ ግሉጽነት ዝጎደሎን ገላልን ምኻኑ ይኣምን፦መድረኽ ኣገባቡ “ ግሉጽነት ዝጎደሎ’ዩ” ። ኣኼባ በልጅዩም እንታይ ነይሩ ኣጀንድኡ፣ በዓል መን ተሳቲፎም፣ ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ወሲኖም፣ መን እንታይ ዓይነት ናይስራሕ ሓላፍነት ተሰኪሙ ኣሎ ዝግለጽ የለን። ምስ ደለይቲ ፍትሒ ዘሎ ዝምድና ናይ ቓልሲ ኣይተነጸረን። ዝተኻየደ ርክባት ኣሎ’ዶ የለን ኣይተገልጸን። ኩሉ ሚስጥራዊ’ዩ። ሓንቲ ነገር ከኣ ኣላ ንሚስጥሮም ዘቓልዓቶም። መን’ዮም መድረኽ እንታይ’ዩ ዕላምኦምቕድሚ ምግላጾም ፈነወ ረድዮ ጀሚሮም። ንሶም ካብ ህዝቢ ተኸዊሎም ረድዮኦም ይፍኖ። ዘገርም’ዩ! ካብዚ ንላዕሊ ጉድለት ግሉጽነት የለን ስለምንታይ ንሓቒ ንቓወም።” Amanule Eyasu: “ሕሉፍ ምስጢራውነትን ዘይግሉጽነትን: ከም ምሁራት፣ ምኩራት ተጋደልትን ዲፕሎማሰኛታትን፣ ኣባላት መድረኽ፣ እቲ ኣብ ግዜ ገድሊ ከም ባህሊ ማዕቢሉ ክሳብ ሎሚ ምብላይ ኣብዩና ዘሎ ሕሉፍ ምስጢራውነትን …፣ ካብዚሕማም’ዚ ከምዘይተገላገሉ ተግባራቶም ይምስክር።“ንኣብነት ብዛዕባ’ቲ ኣብ ብራስለስ (በልጁም) ዘካየዱዎ ኣኼባ፣ ግደፍ ዶ ንህዝቢ፣ ነታ ከም ተሓጋጋዚት ማዕከን ዜና ዝቐርቡዋ ኣሰና ‘ኳ ኣይሓበሩዋን። ጸኒሑ ግን ብወረወረ ልሒኹ።ቅርጽን ዕላማን መድረኽንጹር ኣይኮነን። ኣባላቱ ‘ውን ብወግዒ ኣይፍሉጣትን እዮም። ናይ ርክብ ሰንሰለቶም ብሩህ ኣይኮነን። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪብካ ብኽፉት ህዝባዊ ሕቶታት ምምላስ ከም ቁሪ ይፈርሑዎ።  ርክባቶም ብሕሹኽሹኽ እዩ ዝፍጸም።” Comment: This is very sad to hear. I cannot understand why a movement that claims to bring democracy would dispatch without a clear vision and strategy. I cannot understand experienced intellectuals and diplomats having no

READ MORE

ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝበጽሐን ከተማታት ነተን ዶ/ር ተወልደ ወዲ-ቨካሮ ክበጽሐን ዘይከኣለ (ዕድል ዘይረኸባ) ቀዳምነት ብምሃብ ይኸውን። ቴማን መልእኽትን ናይ ሓው ኣማኑኤል “ምልካዊ ጉጅለ ስርዓት ኢሳያስ ንምስዓር ህዝባዊ ማዕበል ኣብ ምፍጣር ዝሕግዝ ሜላን ጥበብን ብምድህሳስ፣ ተራ ማዕከናት ዜና ኣብቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እንታይ ክኸውን ከምዘለዎ” ዝእምት እዩ። [gview

READ MORE

ናይ ህዝብታት ሓድነትን መንነትን ንምዕቃብ ሸጥ መዓንጣ!! "ናይ ኤርትራ መበቆል ዓሌት ጥንታውያን ነበርቲ ደቀባት ብመጀመርያ ደረጃ ነገደ ኒሎቲካውያን ብካልኣይ ደረጃ ከኣ ሳባውያን ዝብሃሉ ደቂ ኩሽ ነገደ ካም ኢዮም፡ ፡  ብሳልሳይ ደረጃ ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራ መበቆል ዓሌት ዝኾኑ ኣግኣዝያን ዝብሃሉ ሳባ ወዲ ዮቅጣን ዝፈረዮም ሳባውያን ነገደ ሴም ኢዮም፡ ፡ ሳባውያን ሴም ካብ ነገደ ዮቅጣን  ሳባ  ዝብሃል ዝፈረዮም ብመጀመርያ ካብ የመን ናብ ኤርትራ መጺኦም ኣብ ኣከለ

READ MORE

ነባራት መርሕነት ግ.ሃ.ድ.ኤ. ንለውጢ ዝፈታተን ፡ ሓበን፡ ክጥሕስዎ እላቦ፤ ኣብ ሓደ ዝፈልሕ ዘሎ ድስቲ፡ ኣብ ውሽጡ ዝተኣከበ ሃፋ፡ ከምድላዩ፡ ንኽንቀሳቐስ ፡እቲ መኽደን ድስቲ፡ ተዘይከፊትካዮ ነቲ መኽደን ኣልዒሉ መተንፈሲኡ ከምዝፈጥር ናይግድን ኢዩ። ዲክታቶርያዊ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ፡ ለውጢ ብመንእሰያትን ተማሃሮን ከምዝመጽእ ስለዝፈልጥ፡ መጀመርያ ዝመሃዞ ፡ መደበር ታዕሊም ሳዋ ከፊቱ፡

READ MORE

መንሽሮ ሃገር ዶ ወይ ስሚ ሃገር ንበሎ?? ክቡራት ኣሕዋት ኤርትራውያን ነዚ ሃገር ምሉእ ዘከላብት ዘሎ ብስም ኢሰያስ ዝፍለጥ ዕቡድ ዲክታቶር ዝበቅዕ ስም ሃሰው ንበል። ወዲሰብ ምስ ተወልደ ብስድራቤት ዝተመርጸ ስም ከምዝወሃቦ ኩላትና እንፈልጦ መስርሕ እዩ። በዚ መሰረት ክኣዩ ነዚ ዕቡድ ከልቢ ኢሰያስ ዝብል ስም ዘጠመቕዎ ወለዱ። እዚ

READ MORE