Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

[caption id="attachment_11975" align="alignleft" width="640"] Photo by Dan Connel[/caption] እዚ ኣብ ስእሊ እትርእዩዎ ዘለኹም፣ ካብ ሸገራብ ብራሻይዳ ተጨውዩ ናብ በደዊን ሲናይ ድሕሪ ምሻጡ ኣብ ሓደ ምስጢራዊ ማሕዩር ንሓያለ ኣዋርሕ ከም ሳምና ክሓቅቕ ዝጸንሐ፣ ምስቶም ኣብዚ ሳልስቲ ብዜና ዝነገርናሎም 12 ግዳያት ንስክላ ዝደሓነ፣ መሪሕ ፍትዊ ዝብሃል ወዲ 15

READ MORE

ብዙሓት ሃገራት ዓለምና ምርጫ እንታይ ሙዃኑ ዘይፈልጣን፡ ቅዋም ዘይነበረንን እንከለዋ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ 26 መጋቢት 1952ን ሃገራዊ ምርጫ ወከልቲ (ባይቶ) ከመዝገበረን፡ 10 ሓምለ 1952 ድማ ቅዋሙ ከም ዘጽደቀን፡ ነፍሲ ወከፍና ክንዝክሮ ኣለና። ቅዋም ዓዲ እንግሊዝ፡ ሱዕድያ ዶ ምርጫ ኬንያ ዶ ዚምቡዋበ ዘይኮነስ፡ ቅድም ቀዳድም ክንሕበነሉ፡

READ MORE

ንስዉኣትና ብኸመይ ንደብሶም?? ካብ ድሮ ናጽነት ኣትሒዙ በቲ “ኤርትራ ሕድሪ ስዉኣትና እያ፡ ስልጥንትን ብልጽግትን ኤርትራ ምፍጣር ድማ ደበስ ስዉኣትና፡” ብዝብል ናይ ህግደፍ ምስሉይ ጭርሖ ጸሚምና ኔርናን ኣለናን። መምዘኒ ናይ ዝኾነ መንግስቲ፡ ውድብ፡ ማሕበር፡ ሰልፊ ወይ ውልቀሰብ ዝብሎን ዝገብሮን ዝሳነ ድዩ ኣይኮነን? ዝብል ሕቶ ብእወታ ክምለስ ከሎ

READ MORE

ሃገረይ፣ ኣብቲ ንኡስ ዕድመይ ‘ክጋደል’ ኢለ በረኻ ክወጽእ ከለኹ፣ ሕማቕ ተማሃራይ ኣይነበርኩን። መምሃሪ’ውን ኣይሰኣንኩን። እኳ’ድኣ ልዕሊ መሓዙተይ ንፉዕ፣ ፈታው ትምህርትን ፈታው መጻሕፍትን ኢየ ነይረ። 1ይ 2ይ 3ይ ዲግሪ ሰቒለ፣ ዶክተር ፕሮፈሰር ምኾንኩ። ምስ ብርቱዕ ድርኺትን በሊሕ ኣእምሮን ኢየ ኣቋሪጸ። ሃገረይ - ምእንታኺ ኢየ ከርቲተ። ሕማቕ ሓረስታይ’ውን

READ MORE

ናጽነት ኤርትራ ፍረ 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣት እያ፡፡ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ: ንኹሎም እቶም ንስለ ናጽነት ህይወቶም በጃ ዝኸፈሉ ጀጋኑና ብፍሉይ እንዝክረላ: መብጽዓና እነሓድሰላ: ክብርቲ ዕለት ስለ ዝኾነት፡፡ እቲ ምንታይ ጀጋኑና ንሞት እናተቐዳደሙ ግንባሮም እንተዘይህቡ፡ ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ስዓብ ሕመረት መትከሎም እንተዘይ ገብሩ፡ 24

READ MORE

ሕብረት ኣፍሪቃ = ሕብረት መራሕቲ ኣፍሪቃ ዉድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ከም ኣህጉራዊ ዉድብ ክምስረት ከሎ፣ ብዘገምታዊ ጉዕዞ ንብምልእታ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ሓደ መንግስቲን ሓንቲ ባንዴራን ናይ ምጥርናፍ ዕላማ ነይርዎ። እዚ ሓሳብ’ዚ ክልሰ ሓሳባዊ ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ እምበር ከም ሓሳብስ ኣመና ዓቢ ሓሳብ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዉድብ፣

READ MORE

                             ወይዘሮ ወርቅሃ ሃይሉን ዕስራ ሰነን።                             11-06-13። ጽዋኽን ጥዒሙስ ኣካን‘ዃ ደጋጊምናዮ ወይዘሮ ወርቅሃ! ኣቀራርባኽን ኣዘነታትዋኽ ኣዘራርባኽን ኮታኩሉ ነገርክን እንታይ ክወጾ። ዋላ‘ዃ ዘይተፈለጠ ምስጢርክን ኣይሃሉ ‘ደፋር ሓታቲት‘ እንተዘይተካልፈክን ካልእ ናይ ውሻጠኽን ሳርማ መቕናዕክናኣ!! ንመዋግዕትኽን  ኣይትሓዛላ! ከምኡ ኢዩ ዝገብር በትሪ ሓቂ። እምበር ትምቢተ-ቀጠፍቲ እናሓደረ ክጋለጽ እንከሎስ ከምኣ ኢያ። ሓዳርክን‘ዃ

READ MORE

ጽቡቕ ታሪኽ መዕለሊ ሕማቕ ታሪኽ መምሃሪ 2ይ ክፋል ታሪኽ ኩሉ ሓቂ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ታሪኽ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ዝተተረኸ ሓቂ ዝመስለና ብዙሓት ኢና። ብፍላይ ኣብ መጻሕፍቲ ከነንብቦ ወይ ድማ ኣብ ረድዮን ተለቪዥንን ክንሰምዖ ከለና “ሓቂ ዘይኮነ ኣይመጽእን ኢዩ” ኢልና ስለ እንሓስብ ግዲ ኾይኑ ብዘይ ጥርጥር ሓቂ ኢዩ

READ MORE

ብመሠረቱ ክርአ ከሎ ቤተ-ክርስቲያን ቤት ጽድቅን ቅድስናን እያ። ስለ ዝኾነት ድማ ካብ ቅድስና ወጻኢ፥ ናይ ዝኾነ ዓለማዊ-ተግባር መጋበሪያ ኮይና ክትርከብ ፥ ምስቲ ብቕድስና ዝፍለጥ ዕላማኣ ዝሳነ ኣይኮነን። ኣብቲ ነዊሕ ዝኸይድ ታሪኻ እንተረኣና ግን፥ ብዙሕ ሓጎጽጎጽ ብዝነበሮ ከቢድ ፈተና ሓሊፋ ከምዝመጸት ኢና ክንርዳእ ንኽእል። ዘይተቐበለቶ ፈተና’ውን

READ MORE

ትርጉም ንቓፌታን ዓይነታት ንቓፌትን እኳ ዚፈላለ እንተኾነ፡ ብሓፈሻ ግን አብ ስራሕ፡ አብ ምትሕልላፍ ሓበሬታ፡ አብ ስነ-ምግባር፡ አብ አተሃናንጻ ዝምድናታት፡ አብ ፖለቲካዊ ትንታኔታት፡ አብ ዚቐርቡ ሓሳባት፡ አብ ስነ-ጥበብ ወዘተ ንዝግበሩ ጉድለታት ብዝመሰለካ ይኹን መርተዖታት ብምቕራብ ምእራም ማለት እዩ። ነቓፌታ ሃናጺ ወይ ኣዕናዊ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ኮነ ኢልካ

READ MORE

ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ክገብር ዝቐነየ: ልኡኽ ምልኪ: ኣብ ሲያትል ዝተሓታ ሕቶ: ኣትላንታ ተደጊማትሉስ: ኣብ ዲሲ ተሰሊሳ ጥራሕ ዘይኮነ: ኣብ ራድዮ ዲሲ ተፈንያ:: ማዕረ ማዕረኡ ኣብ ኣውሮጳ ድማ: ቀዋሚ ልኡኽ ምልኪ ኣብ ብሪጣንያ ተመሳሳሊት ሕቶ: ብተመሳሳሊ ኣገባብ ክምልስ ተሰሚዑ :: እዚ ከም ናይ ኦሎምፒክ እተሳነየ ሓንባሲት (ሲንክሮናይዝድ

READ MORE

“ብኡኪ ዝነቐሰ ተለኩቱ ዝነበረ እዝኒ ህግደፍ ነቒዑ” ሕጂ ነቲ ነቒዑ ዘሎ ምቕራፍ ናይ ህዝቢ ጊደ የድልዮ።  ብግንቦት 24, 2013 ኣብ ዝተገብረ ዕውት ሰላምዊ ሰልፊ ኣንጻር ብውልቀ መላኺ ዝምራሕ ስርዓት ህግደፍን ናይ በለጽ ኣጣቓዕቱን ከም ተኻየደ ይፍለጥ። እቲ ንነዊሕ እዋን ፡ ድምጽን ኣውያትን ህዝቢ ኤርትራ፤ ንሰላምን ፍትሕን ከይሰምዕ

READ MORE

ጽቡቕ ታሪኽ መዕለሊ ሕማቕ ታሪኽ መምሃሪ Iይ ክፋል መእተዊ “ንኣብ ስልጣንካ ዝመጻካ ሰብ ክልተ ግዜ ቅተሎ። መጀመርታ ስግኡ ደሓር ከኣ መንፈሱ። እቲ ምንታይ ስግኡ ቀቲልካ መንፈሱ እንተደኣ ገዲፍካያ ሓደ መዓልቲ መንፈሱ ስጋ ለቢሳ ክትመጸካ ኢያ። ስለዚ ተጠንቀቕ!” እዛ ዕላማ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ህሩፋት ስልጣን ወይ ድማ ውልቀ-መለኽቲ

READ MORE

HERE AND THERE By Fetsum Abraham Eritrean Press Statement Tuesday, 14 May 2013 07:13 | PDF Print E-mail Press Release - Press Release  shabait Eritrea Rejects Amnesty International's Wild Accusations “Eritrea rejects in the clearest of terms Amnesty International's wild accusations that  it has "jailed at least 10,000  political prisoners." Amnesty's    transparently    political     assault    on    Eritrea     is    totally unsubstantiated, with the  organization

READ MORE

መበገሲ ጽሑፈይ ብክልተ ገዳይም ተጋደልቲ ዝነበሩ፣ ተስፋይ ተምነዎን ኣድሓኖም ገረማርያምን ዝቐርብ ዘሎ በበይኑ ታሪኻዊ ኣገላልጻ ዝምልከት እዩ። ክልቲኦም ተጋደልቲ ብ 1972 ናብ ህዝባዊ ግንባር ብሓንቲ መዓልቲ ዝተሰለፉ እዮም። ኣብ ታሪኻዊ መግለጺኦም ዘሎ ፍልልዮም ብዘየገድስ፣ ንሃገራዊ ናጽነት ስለዝተቓለሱ ንእስነቶም ስለዝወፈዩ የኽብሮም። ኣነ ብ-1981 ስለዝተወለድኩ ብክልቲኦም ዝግለጽ ዘሎ

READ MORE

ኣብ ቤት ት/ቲ ጎዳይፍ ሻብዓይ ክፍሊ እናተመሃርና ኢዩ፡ መምህር ተስፋይ ናይ ታሪኽ ፍልጠቱ ንተመሃሮኡ ከሕልፍ ብዝነበሮ ልዑ ል ተገዳስነት፡ ንዘመነ-እምኒ፡ ማዕከላይ መዋእልን ካልእን ኣስተምሂሩ ኣብዛ ተጠቒሳ ዘላ ኣርእስቲ ምስ በጽሐ፡ ብሓጺር ኣገላልጻ “R enaissance means to born again“፡ ረነይሰንስ ማለት ዳገማይ ምውላድ ማለት ኢዩ“ ምስበለ

READ MORE

ፖለቲካ ኣፍሪቃን ማሕለኻታቱን መራሕቲ መንግስታት ኣፍሪቃ፡ ኣብቲ ብዙሕ ምድላዋት ዝተገብረሉን ኣብ ሓድሽ ህንጻ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተኻየደን ጽንብል መበል 50 ዓመት ምምስራት ዉድብ ሓድነት ኣፍሪቃ/ሕብረት ኣፍሪቃ ንምስታፍ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክዉሕዙ ድሕሪ ምቕናይ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት ነቲ ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ከም ዝጸንበልዎ ዝዝከር

READ MORE

ባጊርነት! ክቡራትን ክቡራንን ኣንበብቲ፡ ኣቐድም ኣቢለ ማለት፡ ብዕለት 28-05-2013 ኣብ ትሕቲ “ግርማ ኣስመሮም” ዝብል ኣርእስቲ፡ እንታይነትን መንነትን ናይቲ ኣርፓፔ (ሊቀ ጳጳሳት) ዕሱባት መላኺ ብምዃን፡ ደበራ (ጽዩፍ ስራሕ) ዚፍጽም ዘሎ እልልድኩ (ሓኽሊ ድሙ) ኣምበሳደር ህግደፍ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ክንጸረለይ ሓቲተ ኔረ። ነዚ ሕቶ’ዚ ብእወታን ኣሉታን መልሲ ንዝሃብኩምንን

READ MORE

እዚ ኹሉ ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ኣብቲ ናይ ምሉእ ሃገራት ዓለም ፖለቲካ ዝኽወሰሉ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ፡ ከምዚ ኢሉ ብሓባር ክስለፍን ክእከብን ምብቅዑ ዓቢ ዓወትን ጸጋን እዩ። ሓይልታት ለውጢ ካብ ኩሉ ኩርንዓት ኣሜሪካን ካናዳን መጺኦም፡ ብኣካል ዝራኸብሉን ዝላለይሉን ሃዋሁው ብምፍጣሩ ከኣ፡ ሓዲሽ ምዕራፍ ቃልሲ ይኸፍት

READ MORE

The Enigma of Political Philosophies: “Unified Struggle for Democracy” and “Compromise- Give and Take” _____________________________________ The current hot political debate, which has recently showered assenna website, attracts a lot of citizens to throw more gentle, constructive and disciplined comments on the flowing political philosophies generated mainly by Mr.

READ MORE

ለንደን፡ 21 ግንቦት 2013 (13 ግንቦት 2005 ዓ/ም/ግ) ዕለተ ናጽነት፡ ዕለተ ሓበንን ተስፋን ተሓድሶን ኤርትራውያን እያ  ክቡር ኤርትራዊ ዜጋ፡ ብመጀመርያ እንቛዕ ናብዛ ክብርቲ ዕለተ ናጽነትና ኣብጽሓና። ሎሚ’ውን ነዛ ክብርቲ ዕለት’ዚኣ፡ ሕዝብና ንለውጢ ጽሚእሉ ኣብዘሎን፣ ዜጋታት ብብዝሒ ንስደትን ኣብ መዓስከር ስደተኛታትን፡ ኣብ በደዊን ሲናን ወዲቖም ኣብዘለውሉን፤ ከምኡ እቲ

READ MORE

.........እዘን ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ ጅግንነት ፈጺመን፡ ዘይሰዓር ዝመስል ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ስዒረን፡ ተሰዊአን፡ ኣዝዩ ከቢድ ስንክልና ተቐቢለን ኣብ ስልጣን ኮፍ ዘበልኦ ጕጅለ ኢሳያስ፡ ኣብ ህልም ዝበለ ጸድፊ ደርቢዩወን። ንበዓል በርቂ ሓዊ ደብሶ ከም ዝብሃል ድማ በዓል ንግስቲ ተደራቢ ዕንወት ወሲኸናለን። ብወገነይ ነቲ ጕዳይ ካብ

READ MORE

ዲሞክራሲን ጻዕዳ ጣፍን እንታይ ኣራኸቦም ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮ ክመጽእ ስለ ዝኾነ ንኽገልጽ ኣንበብቲ ብጽሞና ንኽትካታተሉ ብትሕትና ይሓትት። ብመጀመርያ፡ ጻዕዳ ጣፍ ኣብ ከመይ ዝኣመሰል መርየት ይበቁል? እቲ ዝበለጸ እኳድኣ፡ ኣብ ጎልጎልዋልኻ ኽኸውን ከሎ እዩ። ዋልኻ ኮይኑውን ኣብ ኩርቢት ወይ ኣብ ኑኡስ ጎበታት ክበቁል ይኽእልዩ እንተኾነ ከምቲ ናይ ጎልጎል

READ MORE

ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ካብ ዝስእን ኣማእት ዓመታት’ኳ እንተ ሓለፎ፡ ንኹሉ’ቲ ናይ ባዕዳውያን ገዛእቲ ግፍዕታት ድሕሪ ምጽዋርን ምምካትን ኣብታ ከም ብርኽቲ መዓልቲ ዝወሰዳ 24 ግንቦት ፈላሚ ናጽነቱ ኣስተማቒሩ። ከምቲ ኣቦታትና ዝብሉዎ፡ ዘይሓሰብካዮ ርኸብ ኣይመርገም ኣይምርቓ ከም ዝብሃል ግን እቲ ድሕሪ ናጽነት ዝቐጸለ ህይወቱ ካብ ሓዊ

READ MORE

መን እዩ ተጋዳላይ፧ መን እዩ ምሁር፧ መን እዩ ስዉአ፧ መን´ዩ ፧መን´ዩ፧ መን፧ መን……. ወርትግ ብዘይካ ምስ ነብሰይን ምስ ገለ ውሑዳትን  ምስ ብዙሓት ዘየሰማምዓኒ ነጥቢ።  እዞም ኣብ ልዕሊ ዝጠቀስኩዎም ሰለስተ ነጥቢ፣ ብዝያዳ ምስ ህሉው ኩነታትና ስለዝኸዱ’ምበር፣ መልሲ ወይ ቅኑዕ ግንዛቤ ዘድልዮም ጌጋ ተረድኦታት ብዙሓት እዮም። ንሎሚ

READ MORE