Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣብ ኤርትራ ንዝካየድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ክህሉ ዘገደደ ምኽንያት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዓመጽን ፈጺሙ ምምሕያሽ ስለዘየርኣየ፡ ተልእኾ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ኣብዚ ጽባሕ ዝኣቱ ወርሒ ሰነ ክሕደስ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ማሕበራት ከምዝጸውዑ `ሳይት

READ MORE

ጒንበት 30/2018 ብረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ህግደፍ መደረኻ ሰሚዕናዮ ናይ ለብዘበን ኣሕጽር አቢልካዮ ወያነ-ወያነ ገዲፍካዮ ጀማሚርካ ዲኻ ባይታ-ባይታ ዝተሓብአት እምኒ ከም ብርኲታ ከም ኣመልካ ክትጻወት ካርታ እንታይ ተርኽበ? ‘ተደለኻ ዓሻ ትጠባብር ‘ተደለኻ ኣንጊህካ ተዕገርግር እንታይ’ሞ ’ስኻ ዘይትገብር ‘ተደለኻ ነብስኻ ትጸርፍ ‘ተደለኻ ሃንደበት ተዕርፍ ናብ ቃሕ ዝበለካ ሕልፍ-ሕልፍ እንታይ ተርኽበ? መልሓስካ ረቒቑ ብወያነ እንታይ ድኣ ረኸብካ ለንቅነ ሕሹዂ ናይ ውሻጠ ናይ ክሽነ ተቐቢልካ ዲኻ ጋሻ ጸላም ህግደፋዊት

READ MORE

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ን መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብ 27 ግንቦት 2018 ብክብ ዝበለ ድምቀት ዘኪሩ ዊዒሉ። በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎን ውጽኢት ከርተትን ጻማን ህዝብን ተጋደልትን እምበር ናይ ህግደፍ በዓል ከምዘይኮነ ብምእማን ብሓባር ኮይኑ ከብዕሎ ካብ ዝጅምር

READ MORE

ማሓመዶ ጋሳማ ዝተባህለ ናብ ፈረንሳ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወ ወዲ 22 ዓመት ማላዊ ስደተኛ፡ ኣብ ከተማ ፓሪስ ብዘይመሳልል ብቕጽበት ናብ ራብዓይ ደረጃ ፐላሶ ብምሕኳር ጫፍ መንደቕ ሒዙ ተንጠልጢሉ ናይ ዝነበረ ህይወት ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ቆልዓ ካብ ምጽዳፍ ብምድሓኑ፡ ናብ ቤተመንግስቲ ፈረንሳ ተዓዲሙ ብ ፕረዚደንት ፈረንሳ አማኑዌል

READ MORE

ምምሓው ኤርትራዊት ያታዊ ኣሃዳዊት (ተርሞኑክሌሳዊ) ቤተ-ሰብ፡ ቅጽበታውን ነባሪን ሓደጋ ንቐጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ሕብረተ-ሰብን ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.) ሕቶታት፡ ኣንበብቲ ቅድሚ ነዛ ጽሕፍቲ ምንባብ ምጅማሮም ክምልስወን ዝደልየን ሕቶታት ብምቕዳም ጽሑፎይ ክጅምር ይደሊ። ንሳተን ካኣ እዘን ዝስዕባ ኢየን፦ ሀ) ናይ መጀመሪያ መምህርካ/ኪ መን ነበረ/ነበረት? ለ)ሃገርካ/ኪ ትፈቱ/ትፈትዊ ዶ? መልስኻ/ኺ እወ እንተኾይኑ፡ ብኸመይን

READ MORE

ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰትስ፡ ሰ.ኣ.) - ግንቦት 26፡ 2018 ከምቲ ርትዓውን ፍትሓውን ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ፡ እታ ኣብ ዓርቢ፡ ግንቦት 24፡ 1991 ዝተጋህደት ብስራት ናጽነትን ባይታ ሓርነትን፡ ቅንያት 24 ግንቦት ቅንያት ትፍስህትን ብሩህ መጻኢ ተስፋን ክትከውን ነይሩዋ። ኣይኮነትን ግን። ህዝቢ ኤርትራ ንትጽቢቱ ዝድውን፡ ንተስፋኡ ዘጸልምት ዘይተጸበዮ መርገም

READ MORE

ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ኤርትራውያን፡ ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ክፍሊት ሳተላይት ፈነወኣ ናብ ኤርትራ ኣቋሪጻ ዝጸንሐት ራድዮ ኣሰና፡ ፍትሕን ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶም ውፉያት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ `ንሕና ከለና እታ ድምጺ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ራድዮ ኣሰና ደው ክትብል የብላን` ኢሎም፡ ናይ ሳተላይት ወጻኢታታ ክሽፍኑ ብዝኣተዉዎ

READ MORE

መስዋእቲ ሓርበኛ ድምጻዊት ጸሃይቱ በራኺ ምስ ሰማዕኩ ምውሓጡ እዩ ኣሸጊርኒ። ከመይሲ፣ መዓልታዊ ድምጹ እትሰምዖ ጥበበኛ፣ ሞት እተርክቦ ኮይኑ ስለ ዘይስምዓካ። ኩሉ’ቲ ኣብ ሜዳ ዘሕለፍናዮ ግዜ ድማ ንድሕሪት ተመሊሰ ክዝክሮ ገዲድኒ። እንተኾነ ሞት፡ ኩሉ ፍጡር ዘየምልጣ ህያብ ምዃና፣ ብሞት ሓንበኛ ጸሃይቱ በራኺ ዝገልጽ ኣብነት እዩ። ስለዚ

READ MORE

24 ግንቦት 1991 ህዝብና ብውጽኢት ናይቲ ሰላሳ ዓመት ዘካየዶ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎን ዝኸፈሎ ረዚን መስዋእትነትን ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ደምሲሱ መላእ ኤርትራ ሓራ ዚገበረላ ዕለት ምዃና ካብ ማንም ስውር ጉዲይ ኣይኮነን። ከምኡ’ውን 24 ግንቦት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ተኪኡ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ጨቢጡ፡ ህዝብና ንዝኸፍአ

READ MORE

ብዕለት 18/05/2018 ኣብከተማ በርን ከባቢ 3000 ዘኾኑ ኤርትራውያንሓተቲ ዕቁባ ኣብሃገረ ስዊዘርላድ ከሙኡ,ውን ስዊዛውያን የዕሩኽዝርከብዎም: ኣብ ቅድሚ ቤተ ጽሕፈት ፈደርላዊ መንግስቲ ሰዊዘርላንድ(Bundesplatz) ብዓይነቱ ፍሉይ ዘኾነ ሰፊሕን ዕውቱን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ:: እዚ ሰልማዊ ሰልፊብኮሚቴ መኣዲ ዘተ ኤርትራውያን ንፍትሒ ዝተመደበ ኮይኑ: ምስ ተዳናገጽቲ ሰደተኛታት ዝኮኑ: ስቪክ ማሕበራት: ማሕበራት

READ MORE

ኣብ ታሪኽ፡ መንግስታትን ውልቀሰባትን፡ ብኽቱር ስስዐን ቅርሕንትን ዓዊሮም፡ ንተቀናቀንቶም ንምጽላምን ህላወኦም ንምርግጋጽን፡ ሕልናን ሞራላዊ ሓላፍነት ዝጎደሎን፡ ሰማይን መሬትን ዘላግብ ሓሶታት ክነዝሑን ሓንጎል ሰብ ክምርዙን ተዓዚብና ኢና። እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአን ዘነውርን ሓጥያት ግን፡ ሰብ ሞያ፡ ንስ-ነምግባርን ክብርን ሞያኦም ረጊጾምን ሕብረተሰብ ዘሰከሞም ሞራላዊ ሕድሪ ጠሊሞምን፡ ኣንጻር

READ MORE

ግንቦት 24/2018 ብ ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ኣይናትካን’ያ ህግደፍ ጒንበት መን ሂቡካ? ንብረት ናይ ህዝቢ’ያ ኣጥብዩ  ዘዕበየካ። ጠላማት ሓቝፍካ ጀጋኑ ትዂንን ከመይ ጌራ ጒንበት ንዓኻ ትኸውን? ኣሉ ዝኣመሉ እስከ ንገረና ከተምስል መታን ተብዕላ ምሳና ቀይሕ ደም ከፊልና ዘውጻእናያ ሓራ ብሰንኪ ጥልመትካ ጒንበት ተደፊራ ሃመማ ሻዲኑ ንህቢ ተበቲኑ ወኻርያ ነጊሳ ኣምበሳ ደኒኑ ዓለም ዘመስከሩ ጀጋኑ የሕዋትና ጒንበት’ሞ ዝያዳ ክንዝክሮም ኢና ጽግዕ-ጽግዕ

READ MORE

ብምቁር ዜማታታ ኣብ ልቢ ሚልዮናት ኤርትራውያን ፍቕርን ሃገራዊ ስምዒትን ዝኾስኮሰት፡ ንያታዊ ዜማታት ትግርኛ ኣብ ምምዕባል ዓቢ ግደ ዘበርከተት፡ ኣደ ክራር፡ ወናም ኤርትራዊት ስነጥበበኛ ድምጻዊት ጸሃይቱ በራኺ ኣብ መበል 79 ዓመታ ሎሚ 24 ግንቦት ኣብ ስደት፡ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዓሪፋ። እታ ኣብ ሕብረተሰብና ደርፊ ከም ሞያ ስነጥበብ

READ MORE

 ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ 24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነትን ብድሆን ኤርትራ “ሞሳ ስውኣትና ብምኽፋል ድሕነት ሃገርን ሓርነት ህዝብናን መጻኢ ወለዶታትናን ክነውሕስ መብጸዓና ነሐድስ” ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ!  ብርግጽ ደም ካብ ረሃጽ ይሓፍስን ይረዝንን እዩ። ሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ንምርግጋጽ፣ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኸፍለ መስዋእትን ስንክልናን፣ ምእንቲ

READ MORE

Interview of Mr. Saleh Mahmoud & Mr. Ahmed Nuru Berhan Hagos: Two Veteran Fighters’ Views in How to Celebrate Eritrea's Independence Day   On Thursday, May the 18th, 2018, Radio ERENA interviewed two Eritreans, namely, Mr. Mahmoud Saleh & Mr. Ahmed Nuru Berhan Hagos related to how each chooses to celebrate

READ MORE