Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ጉዳይ ጸባ አብ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ህግደፍ ንረብሓ ጉጅልኡ ንኽውዕል ካብ 1991 ጀሚሩ ናይ መቆጻጸሪ ሜላታት ጊሩ ክቆጻጸሮ ዝጸንሓ ናይ አታዊ ምንጩ ኢዩ። እዚ ንዓመታት ክጥቀመሉን ክፍሕሶ ድጸንሓ ከይጽዓርካ ጸማ ሰባት ምግፋጥ ስንኩል ሜላ ንጸባ ዳርጋ ካብ ምድሪ ኤርትራ ነበረ ያ ነበረ ንክኸውን ቀሪቡ አሎ። ህግደፍ ቀረብ

READ MORE

ክቡር ኣቶ ገርዝጊሄር ገብረገርግስ (ወዲ ባሻይ) ካብ ጀርመን፡ ብ27 መስከርም 2013 ኣብ መርበብ ቶጎሩባ፡ ዳግመ ምብርባር ሃገርዊ ኮምሽን ብዝብል ኣርእስቲ ዓምዲ ጽሒፉ ይርከብ። ነዚ ሰነድ ኣንቢቡ ዝተራእዮን፡ ዝተሰምዖን፡ ዝፈልጦ ኣመጻጽኣ ታሪኻዊ ሃገራዊ ባይቶን፡ ዝሓለፈ ሓርጎጽጎጽን ተንቲኑን፡ ኣብሪሁን፡ ከመስግኖ ይፈቱ። ከምዚ ዝኣመሰል ርእይቶታት፡ ክበዝሕን ክህብትምን ናይ

READ MORE

ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ብቓልሲ ኣውዲቕካ ብሓደ ህዝባውን ዲሞክራስያውን መንግስቲ ንምትካእ እቲ ሓደ ካብቲ መንገድታት ብሃገራዊ-ዋዕላ ኣቢልካ ምዃኑ ብምእማን፡ ኩሉ ተቓላሳይ ክጽዕረሉ ካብ ዝጅምር እነሆ ልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ሓሊፉ። [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2013/09/national-dialogues-and-congresses.pdf"]

READ MORE

ኣንታ ምራኽ ዚርአ-ምራኽ ዚርአ፣ ሎም‘ዘበን ተወሊዱ ዓሚ ዚጠፍአ! በሉ ዳይና -ዓዲ፡ ባይቶ‘ኦም ብፖለቲካ እንዳ‘ሕሳር ሃጒጉ ተራእዩ ዚጠፍአ። ኣብ ሓደ ዓዲ አብ ከበሳ-ኤርትራ ሓደ መን ከማይ ዚብል በጽሒ ንመሬት ወላዲኡ መሬተይ ኢሉ ስለ ዝተሰልበጦም ናብ ዳይና ቀሪቦም ነገሮም ምስ አፍሰሱ፣ ወዮ ዝመንጎደ በጽሒ ንዳይና‘ውን ከዋጣውጠሎም ስለ ዝጀማመሮ፣ ዳይና ምራኽ ከም ዝጠፍኦም

READ MORE

“ስነ-ጥበባውያን” ኣቱም ጉዳም - ጎዳድም ናፍቆት ኢልኩሞ - ንገሃንብ ብጾትኩም ረሲዕኹም - ንገንዘብ ንፍትሒ ኣልቦ - ዘይትብሉ ዓገብ ን22 ዓመታት - ተረጊጹ ሰብ እንታዩ? ናጽነት - ግፍዒ ብዘይ ገደብ ህዝቢ እንዳጸነተ - ሃገር እንዳዓነየት። ዓገብ ከይትብሉ - ኣፍኩም ተለኩቱ ናይ ትማሊ ብጾትኩም - ሃላዋቶም ከይትሓቱ ብዘይ ፍርዲ - ብዘይ ሕጊ እንዳሞቱ ሃገር ተሽቑሪራ - ህዝቢ ተኸላቢቱ ሞት

READ MORE

ኣብ ዝሓለፈ 3ይ ክፋል ጽሑፈይ ብዛዕባ ኣቃውማ ኣውራጃታትን ፖለቲካዊ ሓድግታቱን ጽሒፈ ነይረ። ሎሚ ድማ ከም መቐጸልታ ናቱ፣ ነዚ ሕጀ ዝረአ ዘሎ ‘ናይ ከባቢ ፍልልያት መሰረት ኢዩ’ ኢለ ዝኣምነሉ፣ ምስ ምምዕባል ከተማታትን ከተማዊ ጠባያትን ሓቢሩ ዝተቐልቀለ ሓደስቲ ባህርያት ክገልጽ ክፍትን ኢየ። እቲ ኣብ 60ታትን 70ትን ዝተቐልቀለ ኣውራጃዊ

READ MORE

ኣደታት ኤርትራ! ኣደታት ኤርትራ ኣብ ስቓይ ዘለኽን መላኺ ኪጻወት ብህይወት ደቅኽን መንዚዑ ኪወስዶ ካብ ማሙቕ ሕቑፎኽን ሓድጊ ከይገደፈ ከይጠፍእ ፍሬኽን ንኸተምስልኦ ጓል ሰብ ኣናዲኽን ምስ ኣጽናቲ ስርዓት ትጓየያ ኣለኽን! ኣትን ግዳይ ምልኪ ኣደታት ሰውኣት ብዘይ መርዓዊዶ ትሕጸን’ያ መርዓት ክንደይሳዕ ክትሓዝላ ሕሰም ከም መንደዓት ኣምላኽ ኪሰጎልና ነዚ ፈጣር መዓት ጸሎት ዘይትገብራ ክንድሕን ካብ ጥፍኣት! መላኺ ኣብ ልዕሌኽን ከሽካዕልል

READ MORE

መንግስታዊ ትሕተ-ሃገራውነት።                  27-09-13። እቲ ብዋዛኡ ዝልለ ዓርከይ ድማ ገቢትኒ ቀንዩ እብለኩም። ንእግረ-መገዱ እናሰሓቐ “ኣንታ‘ዚ ህዝብስ ዎጮ እንተገምጠል ካዮ ዎጮ ምዃኑ ዘንጊዑ ዲዩ ለውጢ ዝጽበ? ክብል ይግረም። ተመሳሳሊ ትጽቢት ከይህልወኒ ክፍትሽ እናመሰለ ተኺሉ ብምጥማት፡ “ወለድና ‘መለሳ ቆሎስ ጥጥቖስ‘ ዝበሉዎ‘ኮ ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን፡ ዘረባኦም ካብመዓስ ኣብ መሬት ኣንከራር

READ MORE

እቲ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዘጽንዖ ኣህጉራዊ እገዳ ሸመታ ኣጽዋር ጥሒሱ ከይከውን ተጠርጢሩ ብሓይልታት ጸጥታ ኖርወይ ዝምርመር ዘሎ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ዜጋ ኖርወይ፣ ተኸስተ ተስፋሚካኤል ዝተባህለ እሙን ተለኣኣኺ ወልዱ ባርያ ምዃኑ፣ ምስ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ‘ውን ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎ መጋበርያ ከምዝኾነ

READ MORE

እቲ ብሃገራዊ ኣወሃሃዲት ሽማግለ በዓላት ህግደፍ፡ ብ21 መስከረም ኣብ ተርነር ሰንተር ሎስ ኣንጀለስ ዝተዳለወ ለይታዊ ትልሂት ፈሺሉ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ጨንፈር  ለስ ኣንጀለስ፡  ምስ ካለኦት ደልይቲ ፍትሒ ተሓጋጊዞም ብዘካየድዎ ጻዕሪ እዩ። [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2013/09/LA-Event.pdf"]

READ MORE

ኣቕርቦ መጽሓፍ ብዛዕባ ኣኳውና ደብዳቤታት ሰይጣን ካብ መወዳእታ ነሓሰ ጀሚሩ <ደብዳቤታት ሰይጣን> ዝተሰየመት መጽሓፍ ደሪሰ፡ ኣሕቲመ ናብ ኣንበብቲ ምስርጋሕ ጀሚረ ኣሎኹ። እቲ ኣርእስቲ‘ቲ መጽሓፍ ኣሰንባዲ እዩ።  ቈራቢ ኣማኒ እዬ ከም‘ዚ ዝኣመሰለ መጽሓፍ ብኢደይ ኣይትንክፍን! ኢሎም ዝብርግጉን፣ ከም‘ዚ ዝኣመሰልዎ መጽሓፍ ስለዘየንብቡ ከኣ ብጽንዓት እምነቶም ዝሕበኑን፡ ሰይጣናዊ እንተኾንኩ

READ MORE

If you do not believe the Opposition Camp is playing with Eritrean wealth, you must be a little challenged upstairs with all respect. Check this out! In “Eritrea's Missing $ 1 Billion”, a mindful Eritrean says; “According to figures published by the Canada-based mining company,  Nevsun

READ MORE

ባህልን ስነ-ምግባርን ኣዝዩ ሰፊሕ ኣርእስቲ ስለዝኾነ፣ ኣብቶም ኣገደስቲ ጥራይ ኣተኩረ ዓቕመይ ዝፈቕዶ ጆባእ ይብለኩም። ካልኦት ድማ ከምተስፍሕዎ ተስፋይ ወሰን የብሉን። ኣብ ዝኾነ ሕብረተ-ሰብ ዘሎ ደረጃ ምዕባሌ ናይ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ኣቃውማ  Socio-Economic Structure ንባህልን ስነ-ምግባርን ህዝቢ ይጸሉ ይውስን። ስለዚ ዝኾነ ህዝቢ ነናቱ ታሪኻዊ ኣመዓባብላ ናይ ባህሊ ልምድን

READ MORE

ተዛረብ ምስሊ፡  ንስካ ኣይትሕሱ ተንትኖ ገበናት ፡ ናይ ንሕና’ዶ ንሱ ምስለይ ኣይኣክልን፡  ወስኪ እንካብ  በልኩም ቁርብ ዓፍራ በሉ፡  በጨቅ ከብለልኩም ኣይብላዕ ኣይስላዕ ፡  ጮው ተጻዒነ ብንቁጽ ጎሮሮ፡  ከመይ ኢለ ክንነ ካብ ዓቅመይ ንላዕሊ፡  እንዳ ጸዓኑኒ ዓይኒ ማይ ተንጽፍ፡  ኢሎም ይሓምዩኒ ቃላያት ዘንጽፉ፡  ባዕሎም እንከሎዉ ብኣይ ብእንስሳ፡  የጕረምሩሙ ኣሎዉ ካባይ ዘይሕሹ፡  እቶም ዝኹብኹቡ ሓንቂቓ ኣላ እዚኣ፡  ኢሎም

READ MORE

ኣብ ዝሓለፈ 2ይ ክፋል ጽሑፈይ፣ ብዛዕባ’ቲ ሎሚ ኣብዛ ዓለምና ዝገዝእ ዘሎ ስርዓተ-ቁጠባን ንዕኡ ዘሰኒ ፖለቲካዊ ምሕደራን ምስ ህሉው ኩነታት ሃገርና ኣዛሚደ ገሊጸ ነይረ። እቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ፣ ኣውራጃዊ ፖለቲካ ስለዝኾነ፣ ብዛዕባ ኣቃውማ ኣውራጃታት ኤርትራ ቁሩብ ክዛረብ ምዃነይ ገሊጸ ድማ ኢየ ተፋንየኩም። [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2013/09/ኣውራጃዊ-ፖለቲካ-3ይ-ክፋል.pdf"]

READ MORE

መዘከርታ  ንኣቶ ገብረመድሂን ብስራት፤ ሞት እንተ,ሎማስ ክንደይከ ምድፋራ ንጉስ ኣይትምሕር ሽመቱ ዘኪራ ጳጳስ ኣይትገድፍ  መዓርጉ ኣኽቢራ ሊቃውንቲ ኣይትብል ፍጡር ኣየሕፍራ ሰላሕ,ላ ትኣቱ ዕርዲ ሰባቢራ ሓያልን ድኹምን መልግባ ፍሒራ ብማዕረ ትወስደካ ብሽለን ጠሚራ ለከ! ሞት ኢሎማስ ዘይትርስዕ ግብራ። ሓሊፍኩም እምበኣር ከምቶም ዝሓለፉ እምበኣር ከም ህዝብኹም ሓመድ ክትንጸፉ? ነጸላ ምትጥምጠሙ! ኣብ ሽለን ክትዕጸፉ ጽንሕ,ንዶ ኣይትብሉ ንምንታይ ትስከፉ፣ ድሒሩን አቅዲሙን ናይ

READ MORE

እቲ ኣብ ኖርወይ ብደለይቲ ለውጢ ኣንጻር ውልቀምልካዊ ጭፍራ ህግደፍ ክካየድ ዝጸንሐ ቃልሲ፡ ብዝተወሃሃደ ኣገባብ ዝካየደሉ ኵነታት ንምፍጣር ዝተጀመረ ቃልሲ እነሆ ዓመት ቀሪቡ። ኣብ ከምዚ ኵነታት እቲ ቃልሲ ዝያዳ ዝድንፍዓሉ ኵነታት ንምጥጣሕ ኩላቶም ጸረ ህግደፍ ዝኾኑ ደለይቲ ለውጢ፡ ብመንገዲ ወከልቶም ኣብ ኦስሎ ንዕለት 19.10.2013 ጉባኤ ክካየድ

READ MORE

ሓቀኛ ሓርነታዊ ቃልሲ መንእሰያት ኤርትራ ክንዮ ጭርሖ ዝጠመተ ድዩ? እንተ ኮይኑ'ኸ ኣበይን ከመይን? ኣብ ዝሓለፈ 23 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ እቶም ዝኣመኖም ደቁ ገስረጥ ምሕደራ ተሰካሚ ኣደራዕ ኮይኑ ብኤኮኖሚያውን ፖለቲካውን ማሕበራውን መዳያት መልቢሱ ኣብ ኣፍ ሞት ይርከብ ኣሎ፡ ፤ስርዓት ህግደፍን መራሒኡን ዘውረዶ በደል ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን፡ ፡ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ

READ MORE

ባይቶ ንኽዕረ ወይ ንኽሕደስ                   ብወልደየሱስ ዓንደማርያም እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ንኽዕረ ወይ ንኽሕደስ እዩ። ከም ዘለዎ ክቕጽል ኣይክእልን። ባይቶ ድሒኑ ንህዝቢ ንኸድሕን፡ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዘለኹም ሃሊኹም ገለ ግበሩ። ጌጋታት እንዳጸብጸብኩም ከም ዘይናትኩም ኣማዕዲኹም ክትርእይዎ እንተድኣ ኾንኩም ዓገብ እብለኩም። ምኽንያቱ እቲ ካልእ ኣማራጺ፡ እዚ ኣብ ወጻኢ

READ MORE

ህግደፋውያን! መገዲ ተሓድሶዶ ፖሊሲ ዕንኪሊል፧ ለንደን 23 መስከረም 2013 ህግደፍ እንክንብል፡ ፖሊቲካዊ ውድብ ማለትና ይመስል ይኸውን። እዚ ግን ቅኑዕ ኣይመስለንን። ከመይ፡ ህግደፍ ገባቲ ውልቀ-መላኪ ስርዓት ጥራሕ አይኮነን፡ ትካል’ውን ኣይመስለንን፤ ህግደፍ ናይ ሓደሰብ ኣቶ ኢሳያስ ንብረት፡ ክዳን፣ ሽራብ እግሪ (ካልዚ) ወይ ስምዒታት ድኣ’ምበር፡ ካልእ መለክዒ ዘለዎ ኣይመስለንን። እቶም

READ MORE

ፈዳይ ሕነ ረድኢ ክፍለ(ባሻይ)መስከረም 20-2013 ኣንታ ፈዳይ ሕነ ኩላ ተርክበላ ነቶም ጸላእትኻ ትዓጽዶም ብጅምላ በቲንካዮ’ምብኣር መዓስር ዕዋላ   ታሕቲ ዝወረደ ደኒንካ ትስሕቦ ንላዕሊ ዝኸደ ደይብካ ተርክቦ ንስኻ ትኽእሎ ወዮ ሳምቦ-ሳምቦ   ርገጽ ንቕድሜኻ ኣለና ምሳኻ ከውሒ ዝነበረ ክትቅይሮ ሸኻ ጅግና ፈዳይ-ሕነ ትፈትሕ ማሕለኻ   ዝቝለብ ትቘልብ ዝድርበ ትድርቢ ሓረግ ወለዶና ምዓንጣ ሽም ንህቢ መርዚ ንጸላእቱ ደቒቕ ዘየጸቢ   ምኽኣል ስኢንናዮ እንተተሰደድና እንታይ’ሞ ’ለዎ ንዓኻ

READ MORE

ዜና ካብ ከተማ ጎተንቦርግ ሽወደን ትማሊ ሰኑይ ዕለት 23 መስከረም 2013 ዓ.ም  ን12 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ዝሳቐ ዘሎ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢስቕን ካልኦትን ብዝምልከት  ኣምንስቲ ኢንተርናሽናልን፡ ጋዜጠኛታት ብዘይ ዶብ ዝተባህለ ማሕበር ጋዜጠኛታትን፡ ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ ኤርትራውያንን፡ ዘዋደድዎ  ንፍትሕን ሰላም ዝጽዉዕን፡

READ MORE

ደንበ  ተቓውሞ ከምቲ ዝድለን ትጽቢት ዝተገብረሉን ንቕድሚት ይስጕም የሎን። ጠንቁ ድማ ብየማናይ ኢድና ዝሃነጽናዮ ባይቶኣዊ ኣገባብ ኣሰራርሐ ተጠዊና ብጸጋማይ ኢድና ንሓላልኾ ስለ ዘሎና’ዩ። ከም ሓባራዊ ኣገባብ ኣሰራርሐ መጠን ቅደም ክብል ንኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን (ኤድኪ) ከም ዚድለ ዘየዐወቶ ጠንቂ ከአ ውልቀ ውድባት ዝዀና ኣባላቱ ሓሊኸን ስለ

READ MORE

ኣብ ሰራየ እንርከብ ደቀንን ደቂደቀንን ንወ/ሮ ኣብነት ኣስመሮም ብሞት ወላዲናን ሓውናን ግራዝማች ኣስመሮም ኣብራሃ ተሰማ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና ንብዓልቲ በቶም ወ/ሮ ኣብርሀት ገብረስላሴ ምስ ደቀን ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። ስድራቤት ወ/ሮ ኣብነት ኣስመሮም ዓረዛ !!!

READ MORE

ፈላስፋ ገሃነም! ኣንታ *ልበ እብን ፈላስፋ ዘመንና     *ጨካን ማይ ናብ ዘሎዎ ቦታ ሳግሙዶ ኢልካና ነዛ ኣስመራ ጻዕዳ ኣደ ናይ ኩልና ፈሪድካያ እምበኣር ንኽትከውን ዑና! ኣብኣ ተወሊድካ ከምዛ ዘይዓበኻ ኣንታ ደረቐኛ ነኻስ ጡብ ኣደኻ ውቁብ *ዲማታታ ብመደብ ኣዕኒኻ     *ጥንታዊ ህንጻታታ ነዛ ኣደ ድኻታት ትድውና ኣለኻ! ኣንታ *ርእሰ ምእኩል ፈላስፋ ኤርትራ         *ፈታው ነብሱ፡ ስሱዕ ኣብ ደንደን ኮፍ ኢልካ ንዓለም ትዞራ ብዘይካ

READ MORE

ምስ እድሪስ ኣቡዓረ ወላ’ኳ ኣብ ጊንዳዕ ክንፋለጥ ይግብኣና እንተ ነበረ፡ ኣነ ኣብ ካምቦፖሊስ ንሱ ድማ ኣብ ከተማ ይነብር ስለ ዝነበረ፡ ከም ካልኣይ ድማ ኣነ ምዕባዩ ስለ ዝነበርኩ፡ ኣብ ሓደ ቤትትምህርቲ እናተመሃርና ኣብ ክፍሊ ይኹን ኣብ ጸወታ ንራኸብ ስለ ዘይነበርና፡ ሽዑ እርእዮ ነይረ’ምበር ፍልጠት ኣይነበረናን። ብዝኾነ

READ MORE

ዓገብ ንበል ህዝቢ  ኤርትራ! ኣብ ሃገርና ቐሲናን ከቢርናን ክንነብር ረዚን ዋጋ ኢና ኸፈልና:: ድሕሪ ዓወት ኣብ ዓውደ ኲናት  ንናጽነት ሃገር ግን ብሰንኪ ምልካዊ ስርዓት ኣስመራ ዝኽተሎ  ዘሎ ዓንዳርን ኢሰብኣውን ኣመሓዳድራ ኣደዳ ሞትን፣ ማእሰርትን፣ ምብትታንን፣ ሽቝረራን ኰና ከምዘሎና ንማንም ስዉር ኣይኮነን:: ንዓሰርተታት ዓመታት ንናጽነቱን፣ ሰብኣውን፣ ፖለቲካውን፣ ቁጠባውን፣

READ MORE