Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

Thank You Prof. Araya Debesay

[gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2016/04/Letter-to-Amanuel-Eyasu-4-26-16-1-1.pdf"]

aseye.asena@gmail.com

Review overview
15 COMMENTS
 • Miriam Yacob April 27, 2016

  Bravo, “professor Araya”, Bravo!!

  We thank you for your continuous support to the Eritrean people.

  But Dr. Mehretab decided to dance on the top of our Parents, brothers, sisters and children dead bodies of on May 14th.

  Eritreans in Chicago should confront him. Tell him he is a parent, he is a priest and he shouldn’t dance during our mourning period.

  ==========================================================================
  ሓጻር መልእኽቲ ንዶክቶር ምሕረትኣብ ገብርሂወት (Chicago)
  ይቕረታ ድማ ንዶክቶር ኣርኣያ ደበሳይ።

  ዝኸበርካ ዶክቶር ምሕረትኣብ ገብረሂወት።
  ብመጀመሪያ ሰላምን ጥዕናን ነዓኻ፤ ንበዓልቲ ቤትካ፡ ንድቕኻን ንዞማታትካን ይምነየልካ።
  ምሳኻ ፍልጠተይ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኢዩ። ኣብ ሰብዓታት በብግዜኡ ኪንራኸብ ከሎና ብዛዕባ ሀገር ዝነበረካ ስምዒትን ተገዳስነት ኣዝዩ ዚለዓለ ምንባሩ ይዝከረኒ። ኣባኻ ዚነበረኒ ኣድናቖትን ኣኽብሮትን ድማ ኣዚዩ ልዑል እዩ ኔሩ። ትምህርትኻ ብናይ ቲዮሎጂ (ቅሽነት) ስለዝነበረ ድማ ብሞራል ኩሉ ጊዜ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ትርከብ ኔርካ። በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ኣዋልድን ዚኾንካ ሕጉስ ናብራ ከምዘሎካ እየ ዚፈልጥ። ፈቃርን ፈታዊ ስድራኡን ስለ ዚኾንካ ድማ ንዞማታትካ ኩሎም (ዳኒኤል፡ ክብረኣብ፡ መስፍን፡ ዳዊት፡ ኖህ) በብሓደ ናብ እዚ ዓዲ ኣምጺእካዮም። ደቅኻ ዓወት፤ ስምረትን እምነትን ጸለምቲ ኣመሪካውያን (African Americans) ተመርዕየን ጽቡቕ ሓዳር ከም ዘለወን ኢሰምዕ። ኣብ ናይ መነን መኻኑ ኣይዝክርን እምበር ኣብ ናይ ሓዲኤን መርዓ እውን ተኻፊለ ኔረ።

  ሕጂ እዛ መልእኽቲ ክጽሕፈልካ ዚገደደኒ ምኽንያት፡ ብመጀመሪያ፡ ቃለ መሕትት ናይ ዶክቶር ኣርኣያ ደበሳይ ኣብ “ሂወትና” ዚብል ናይ ኣሰና ፕሮግራም ምስ ሰማዕኩ ቀጺለ ድማ በዓል ነጻነት ኣብ ከተማ ሽካጎ ኢልካ ዚጸሓፍካዮ መልእኽቲ ምስ ኣንበብኩ እየ። ክሳብ ሕጂ ዘይመጽሓፍየይ ድማ እቲ ዶክቶር ኣርኣያ ደበሳይ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ከምዘሎዎ ክሓትት ስለ ዚደለኹ ኢየ። ንዶክቶር ኣርኣያ ኣይፈልጦን እየ። እንተኾነ ግን ንሱ ሓደ ካብቶም G13 ምንባሩ ከይተረዳኣኒ ብኪቱር ስሚዒት ኣብ ልዕለኡ ጽቡቕ ኣረኣያ ኣይነበረንን።
  ንእግሪ መንገደይ ግን ብመጀመሪያ ንዶክቶር ኣርኣያ ደበሳይ ይቕረታ ኪሓትት ይፈቱ። በቲ ንሃገርና ዝገበሮ ኣስተዋጽኦ ድማ ኤመስግኖ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ኪሰርሕ እየ ጥራይ ምባሉ ዘይኮነስ ንጌጋታት እውን ኪእርም ፈቲኑ። ኣነ ግን ብፍላይ እታ ኣብ ጊዜ ኩናት እተጻሕፈት ብናይ በርሊን ማነፈስቶ እትጽዋዕ ጽሕፍቲ ምስ ኣንበብኩ ብክቱር ስሚዒት ጸሊኤዮ ኔረ። ሕጂ ግን ጊዜ እንዳ ሓለፈ ምስ ከደ፤ ኩነታት ምስ በረሀ ኩሉ እቲ ዚጸሓፉዎ ቅኑዕ ምኻኑ ተረዲኤዮ። ደጊመ ድማ ይቕረታ ክሕቶ ይደሊ።
  ናብ ዶክቶር ምሕረትኣብ ክምለስ፡

  ኣብዘን ዝሓለፋ 15 ዓመታት ሀገርና ናብ ሕማቕ ኩነታት ኪትክይድ ርኢና። ክሳብ 2001፤ ዋላ እካ ሃገርና ኣብ ውግእ ትንበር፡ ኩላትና (ኣብ ውሽጢ ሀገርን ኣብ ወጻኢ ዚነበርናን) ሓቢርና መኪትና። ብድሕሪኡ ግን ዓመት ዓመት ኩነታት እንዳ ከፍኤ ከምዝኸደ ንኩሉና ብሩህ እዩ ኔሩ። መርሒና ኣቶ ኢሰያስ ኣፍወርቂ ስልጣን እንዳገበተን ከደ። ንብጾቱ ከሓደ። ናብራ እንዳ ከፈኤ ከደ። ካብ ኩሉ ዘሕዝን ግን ኣደታትና ጠምየን፡ ኣቦታትና ዝሕግዞም ሲኢኖም ደቕና ብብዝሒ ተሰዲዶም። ገሊኦም ኩሊቶም ተመንዚዖም፡ ገሊኤን ክብረተን ተደፊረን፡ ገሊኤን ኣብ ቀላይ ሓሪሰን። ትማሊ ትማሊ ድማ ቆልዑ ኣብ ማእከል ኣስመራ ተመንጢሎም። ዶክቶር ምሕረትኣብ እዚ እንዳረኣኻ እንታይ ኮንካ ጨኪንካ? ኣቦ ሰለስተ ኣዋልድ እንዶ ኣይኮንካን? ንስኻ ሎሚ ዓገብ ምበልካ ኢምበር ንስኻዶ ሎሚ ንጋይላ ምተቃራረብካ? እስኪ ንነብስኻ ኣብ ቦታ ናይ ዞም ዝተጎድኡ ስድራ ቤት ግበራ። ካብተን ደቅኻ ሓንቲኤን ማለት ዓወት ስምረት ወይ እምነት እንተ ዝምንጠላስ ንሳዕስዒት ምኸድካዶ? እዞም ደቆም ሲኢኖም ዘሎዉ ስድራቤታት ከማኻ ደቆም ከምዝፈትዉዎም ትዝንግዕ ኣይመስለንን። እዚ እንዳረኣኻስ ነዚ ኣብ ጉጉይ መገዲ ዘሎ መራሒና ክትድግፍ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ።

  ዶክቶር ምሕረትኣብ ዓቢ ኢኻ፡ ናይ ዓበይቲ ስራሕ። ቀሽነት ተማሂርካ ኢኻ፡፤ ግፍዒ ክትርኢ ከሎኻ ተገፍዑ ምበልካ እምበር ንስኻ ሕጂ ሳዕስዒት ኣይምተራእየካን።

  ዓገብ ዶክቶር ምሕረትኣብ ዓገብ። ናብ ልብኻ ተመለስ።

  ሚሪያም ያቆብ

  • Mussie April 28, 2016

   Nay bhaki zwehat zereba tezaribki haftna Miriam Yakob xeba steyi bdekkhi kea des endabeleki yhder Dokatr tebahilom hade mehaim zeygebro kgebru kelewu ab kndom thafr emberdo Eritreawian eyo ekha tbl bhaki. Abza ewan ezia abxegem nayzi lewah hzbi ageb zeibl Eritrawi ye kbl yeblun.
   Fthi ynges mlki yfres !!!

 • hanetse kahsay April 28, 2016

  ጀመርታ ንፕሮፈሰር ኣራኣያ ምእንቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብተካይዶ ዘለኻ ዘይሕለ መሪሕ ናይ ቃልሲ ግደኻን ኣስተምህሮኻን ከማኡውን
  ቃል ጭቁናት ከይዕበስ ናሰና ዝገበርካዮ ወፈያን ብስም ኩሉ ጭቁን ምስጋና ይብጻሕካ። ቀጺለ ክብለካ ዘደሊ ደማ ኤርትራ ሎሚ ከማኻ ዝበሉ
  ብህዝቦም ዘግደሱ ምሁራት የድልዩዋ ከምዘለዉ ኩሉ ዝሰማማዓሉ ሓቂ እዩ።ስለዚ ካኣ ኣብቲ ኣበጊስኩሞ ዘለኹም ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝብል
  ናይ ስርርዕ ተበግሶ ብናትካን ከማኻ ዝመሰሉ ደቂ እቲ ጭቁን ህዝቢ መሪሕነት ከምዝዕወት ኣየጠራጥርን እዩሞ ህዝቢ ኣብ ጎድንኹም ከም ዘሎ ድማ ኣይትጠራጠሩ

 • Kahsay Mekonnen April 28, 2016

  Kudos Prof Araya. May God bless you. You’re an aspiration to many Eritreans.

 • Semur Ghenbar April 28, 2016

  ዶክተር ምሕረትአብ ፤

  ከም ብዓል ፓሮፈሰር አርአያ እኳ እንተደይሰራሕኻ ኢድኻን እግርኻን ሒዝኻ ዘይተስቕጥ ( እሱውን ቕቡል አይኾነን)
  ሽፍታ ኢሳያስ አብ ገምገም ጸድፊ እዩ ዝርከብ ዘሎ ጽባሕ ንግሆ ንስድራቤትኻ ዓቢ በሰላ ትገድፈሎም አለኻ።
  አቱም ስድራቤት ዶ/ር ምሕረትአብ አቦኹምን ሐውኹምን ኽጸድፍ ከሎ ሱቕ ኢልኩም ዲኹም ትርእዩ። ዶስ ንስኻትኹምውን ምስኡ ኢኹም ትጸድፉ ዘለኹም።
  ናተይ ምኽሪ ንዓኹም ሕጹጽ አኺባ ቤተሰብ ጸዊዕኹም እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኢልኹም ተዘራረቡ ሕልናኹም ከየዕረብኹም።
  እንተ ፓረፈሰር አርአያሞ ሽሕኳ ካብ ብጥንቲ ትገብሮ ዘለኻ ስራሕ ንሀገርኻ እንተኾነ ምስጋና ግን ይግበአኻ እዩ።
  አንቱም ምሁራት ኢና በሀልቲ ተሐቢእኹም አስቒጥኹም ዘለኹም ሕዝቢ ኤርትራ ተዓዚቡ ከምዝነዓቐኩም አይትረስዑ።

  • Berhe shawl April 28, 2016

   I hear that Dr Mehretab has all his kids with him. He also brought all his brother in laws. But it looks like he does not care what other kids are going through. In Tigrigna we call it:

   በለጽ

 • Neguse Ghebreab April 28, 2016

  Dr. Araya,

  Thank you for standing with the people.

  Dr. Mehretab,

  History will not be nice to you. You are leaving bad legacy to your kids

 • Berhe Tensea April 28, 2016

  Thak you very much… Your important message was well received by the people.

 • T A April 28, 2016

  ምሕረትኣብ ሓወይ፡

  እዛ ዝኸሱኻ ዘሎው ክሲ ዓባይ ክሲ እያ። ናይ ሓሶት ክሲ እንተኾይኑ ብዙሕ ኣይትገደሰሉ።
  ናይ በሐቒ እንተኾይኑ ግን እዛ ምሕጽንታይ ሸለል ኣይትበላ። በዚ ሎሚ ንስኻ ሳዕሲዒት ክትከይድ
  ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገርና ሰብ እንዳ ነብዔን እንዳ ሓዘነን ኣይጽቡቕን እዩ። ግደፍ ምሕረትኣብ ሓወይ
  ግደፍ። ግፍዒ ጽቡቕ ኣይኮነን ነተን ጽቡቓት ደቕኻ ብዘይ ገበርኦ ዓዘራ ከይተውርደለን። ኣብ ደቅኻ ከይትኦ
  ተኣረመላ። የማሕጽነካ ኣሎኹ ዝሓወይ ስምዓኒ።

  ሓውኻ ካብ ህዩስተን ቴክሳስ

  • samuel April 30, 2016

   All about Mehreteab is true. He bacame a victim of HGDEF thru his wife Azieb. SHe is dwindling with monkey

 • Akeleguzettttay!!!!!!!! April 28, 2016

  Shame to Assenawyan,u don’t need to bring personal and family issues to the medias. Please do not violate privacy & dignity! Focused on ur campaing not intervenes on persona!!!

  • Evanston April 30, 2016

   Akeleguzetay,

   No one has said anything personal to Merhretab. Everybody is talking the truth. I live in Chicago so let me tell you the truth.

   1. Is Mehretab a priest? YES
   2. Does he have his three daughters here in
   the US? YES
   3. Did he bring all his in laws to the US? YES
   4. Is he old? YES
   5. Does he have money? YES
   6. Is he helping the dictator? YES

   So Miriam is not saying anything. She is telling the truth. I know the priest has the right to call himself what ever he wants but I also know is not Akeleguzay. Are you saying this has something to do with Akeleguzay?
   It looks like you are getting dirty. That is typical with the president and PFDJ. We will try to organize demonstration to confront Keshi Mihretab.

  • New Yorker April 30, 2016

   Hey, leave Akeleguzay alone. Next to the western Eritrea low lands, Akeleguzays are the one who protested the dictator. The road to Dekemhare has never been repaired. No referal hospital. People have to go to Mendefera to get treated for serious illness. People from Akeleguzay have to go to Mendefera for higher government services.

   The dictator has started slapping the central region now and they start blaming Akeleguzay. Please sort out your problems in Chicago and leave Akeleguzay alone.

 • ኣርዓዶም April 29, 2016

  Well done Dr Araya, however in my own option, this is not enough and the 1000 are not that much money in your level, but its better to contribute than nothing,
  i wish you healthy life.

  • Chicago April 29, 2016

   Aradom, What are you talking about? This is not Dr. Araya’s private business. All he is saying is I will share the expenses. Besides that he is doing a lot of things for the country.

   How about people like Dr. Mehretab? The man has a lot of money. But not only he is not helping the people, he is hurting them by helping the dictator.

   Aradom, Are you one of the people who has done nothing for the country? Did you struggle? Did you lose a brother or a sister during the struggle? Do you have someone in the slavery camp? or are you like Dr. Mehretab who has his kids and his brother in laws and helps Esayas. What have you done Aradom?

Post a Reply to Miriam Yacob Cancel Reply