Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

On the Franfurt Conference for ሓባራዊ ሃገራዊ ራእይን፡ ውሁድ ተግባርን: ምስግጋር ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ, 22 ጥቅምቲ 2017

VOICE OF ASSENNA: ጋዜጣዊ መግለጺ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ ብዛዕባ ህጹጽ መጸዋዕታ `ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን Comment: We heard your effort through Assenna Radio and congratulations for having a clear picture of the correct struggle to democracy. Thank you for being part of the solution believing in the grassroots strategy.

VOICE OF ASSENNA: ጋዜጣዊ መግለጺ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ ብዛዕባ ህጹጽ መጸዋዕታ `ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን

Comment: We heard your effort through Assenna Radio and congratulations for having a clear picture of the correct struggle to democracy. Thank you for being part of the solution believing in the grassroots strategy. This is the only guarantee for democracy through the power of the people and we hope your wisdom will transcend beyond England to other parts of Europe. Nothing can stop us if we work together and GI is ready to assist your effort in whatever way it can. God bless you and good luck. END

ሓባራዊ ሃገራዊ ራእይን፡ ውሁድ ተግባርንምስግጋር  ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ22 ጥቅምቲ 2017

Our brothers and sisters in the struggle recently had a conference in Frankfurt and I thank them for the effort very much so. I believe this is a step forward that can be energized by genuinely amalgamating our resources against the common enemy. Please allow me to humbly feedback my opinion of the event from the angle of constructive engagement based on your release hereunder!

 እዚ መዝከር ምርድዳእ ‘ዚ ውጺኢት ናይ’ቲ ኣብ ዋዕላ መቐይሮኣዊ ምትሕብባር ኣብ መንጎ ፖለቲካውያንን በርጌሳውያንን ተቓወምቲ ውድባት: ካብ 20 ጥቅምቲ ክሳብ 22: 2017 ዝተኻየደ ዘተን ዝተበጸሐ ምርድዳእን ‘ዩ:: ራኢ: ብዙሑነት ባህሊ ዘለዋን ዲሞክራሳዊትን ሃብታምን፡ ክብርን መሰልን ውልቀሰባት ብመሰረት ቅዋም እተረጋግጽን፡ መሰል ምሉእ ተሳታፍነት እተውሕስን፡ ግዝኣተ ሕጊ እተትክልን፡ ማሕበራዊ ፍትሒ እተውሕስን፡ብኣገራዊ ሉዕላውነታን  ዶባዊ ክብርታታን እተቕስንን፡ ምስ ነብሳን ጎረባብታን ብሰላም እትነብር ሃገር።

 1. ተልእኾ

ምምስራት ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ: ነዚ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ኣልጊሱ ብቅዋሚ ስርዓት ክትክእ ዝቃለስ።እዚ ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ: ንኹለን ምእንቲ ዲሞክራሲ ዝቃለሳ ፖለቲካውያንን በርጌሳውያንን ተቓወምቲ ውድባትን ውልቀሰባትን ዘዋስእን ተሳታፍነትን ዘረጋግጽን: ብመሰረት ሓበራዊ ዕላማ ጽምዳዊ ጽዓት ዝፈጥርን: ምስግጋር ቅዋማዊ ስርዓት ዘቀላጥፍን ‘ዩ።ነዚ ንምዕዋትን: ሓደ ኣድማዒ ዝኾነ ተቓውሞንምፍጥር: ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ: ምስቲ ኣብ ስደት ዘሎ ምእንቲ ዲሞክራሲ ዝቃልስ ከተላግቦ ክትጽዕር።ስሩዕን ሰላማውን ዝኾነ ፖለቲካዊ ምስግጋር ንምርግጋጽ ክትጽዕር።

Comment: I stand ready to be corrected but I think ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ believes in violently (armed struggle) changing the Eritrean regime and appears to have been conducting armed operations either from within the country or from the neighboring countries. There is no doubt that it has attracted quiet a few concerned Eritreans around the world, few of them being GI signatories living in the US. As I discussed with a couple of them, it is a promising group that can change the situation if it adapts the concept of global leadership to close the political void in the struggle overall.

Frankly, I don’t think violence alone can secure democracy in the country based on history of armed struggles around the world needless saying we experienced its consequence from the current situation at home. History tells that overthrowing a regime through armed struggle alone ends up being dictatorship. Cases in point include Uganda, South Sudan, Eritrea, Cuba, Zimbabwe, Ethiopia, Congo and Vietnam to say the least. Therefore, while armed struggle may remove the regime with people’s support, there is no guarantee for democratic result based on historical facts.  I think this group would better serve the society in parallel with solid political structure that represents the people in the Diaspora. The combination would then guarantee overthrowing the regime with armed struggle and securing democracy with mass based global leadership.

መትከላትን ቀንዲ ክብርታትን

3.1  ቅ ዋማዊ መንግስቲ

ቅዋም ሰረት ናይ ግዝኣተ ሕጊ ‘ዩ፡ መሰረታውያን መሰላትን ሓርነታትን መዓርነት ዜጋታትን ድማ የረጋግጽ። ከም ሕገ መሰረት ሃገርን ፡ ቆፎ ህዝባዊ ልዕላውነትን፡ ምንጪ ናይ ኩሉ ወግዓዊ ስልጥን፡ ኮይኑ ድማ የገልግል።

 • ዲሞክራሳዊ መንግስቲ

ሓደ ዲሞክራሳዊ መንግስቲ መላእ ተሳተፍነትን ውክልናን  ህዝቢ ኣብ ቡዙሕነቱ ቃሉ ዝ ህበሉ ዝተመስረተ ኮይኑ ፍልይ ዝበለ ጠመተ  ንደቂ ኣንስትዮ ዝህብን መሰላት ውሑዳንን ዘረጋጽን ‘ዩ።

 • ዘይምእኩል መንግስቲ

ምምስራት ፖለቲካዊ ስርዓትን: ህዝቢ ኣብ ማእከል ሰሪዑ: ኣብ ኩሉ ጸፍሕታት መንግስቲ ዝውሰድ ውሳኔታትን: ዝሕንጸጽ መምሪሒታትን መላእ ተሳታፍነት ዘርጋግጽን: ንጠለባት ህዝቢ ብኣድማዕን ኣዕጋብን ኣገባብ ዝምልስን ‘ዩ።

Comment: Clearly, most dictatorships except the Eritrean regime have constitutions that serve their power in the name of democracy. Therefore, we expect any force that replaces the regime to have its own constitution. The problem is not lack of constitution which the Isaias regime can have one as well but the quality of the constitution. To have a democratic government, however, requires a mass navigated political structure. We need mass based global leadership that works with so said ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ to achieve democracy in Eritrea because the ምንቅስቃስ without checking and balancing global political entity can hardly produce it alone. We have to learn from history and this is what our own history manifests concerning this issue. It is not about mistrusting but doing the right thing should we want democracy to prevail in the country. Otherwise, our quest for democracy will fall at the hands of whoever nullifies the regime at the end of the day. They can give us or deny us and we cannot do anything about it once we let this happen in the country, still based on our history. I certainly support ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ although I don’t have solid information about it but I cannot see how it can secure ዘይምእኩል መንግስቲ as described above by itself without a global political force to that effect. There has to be a potent representation of the people through interdependent global mass based political leadership for the effort to fully accomplish the task.

 1. ተተግበርቲ ጉዳያት

4.1         ነዞም ኣብዚ ሓበራዊ ራእን ዕላማታትን ተተኺሎም ዘለው መትከላትን ሽቶታትን ሰፈሕ ህዝባዊ ተቐባልነት ንኽረኽቡ፡ ጽዑቕ ርኽክባዊ ጻዕርታት ጌርካ፡ ሃገራዊ ስምምዕ ንምፍጣር ምስራሕ።

4.2         ነዚ ውጽኢት ዋዕላ ክትዝርግሕ ብስፍሕ ዝበለ  ልፍንታዊ ስምረት ዝተሰረተት: 1) ኣብዚ ተቐልቂሉ ዘሎ ጥሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቓስ ንጡፍ ተሳታፍነት ንኽህልዎ ነዚ ኣብ ስደት ዘሎ ምሕብሓቡ: 2) ነቲ ኣብ ውሽጢ ንዲሞክራሳዊ ልውጢ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዳግም ምሕያሉ: 3) ነቲ ኣብ ውሽጢን  ወጻእን ዘሎ ሓይልታት ጥሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቓስ ንምሕያሉን ምልጋቡን ምጽዓር።

4.3         ነዘም ዕላማታትን ጻዕርታትን ጥሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቓስ: ኣህጉራውን ዘባውን ድገፍ ንምርካብ ንጥፍ ዝኾነ ምርኻባት ምክያድ።

Comment: Encouraging the people to support ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ is very good and well appreciated because the struggle for independence would not have succeeded without our people’s support. But we need a political structure to put the icing on the cake and cannot afford only depending on this group to bring democracy in the country. Remember that an armed group and a political group must work together with clear understanding of their roles for us to succeed. Therefore, GI should support ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ and ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ should support the GI strategy. Let the armed struggle simultaneously develop with the GI strategy. When we do that, we maximize the chance of having a genuine global leadership to cover the political void of the challenge and ስሙር ሃገራዊዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ to play its militaristic role in the dynamics. And the combined effort can change the situation on the ground and secure the anticipated democratic quest of the people after the dictatorship.

 1. ኣገባብ ኣስራርሓ

ዋዕላ መቐይሮኣዊ ምትሕብባር (ዋ.መ.ም.) ሓሙሽት ዝ ኣባላታ ርክብ ሽማግለ፡ ክልተ ካብ ፖለቲካውያንን ውድባትን፥ ክልተ ካብ በርጌሳውያን ማሕበራትን፡ ሓደ ካብ ኣባላት ቦርድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተን፡  መራኸቢ ማእከል ክትከውን ብመሰረት ዚ መዝከር ምርድ ዳእ ተመስሪታ። ኣዳላዊት ሽማግለ መ.ሃ.ዘ. ዋ.መ.ም.

Comment: As in all other occasions, GI participated in the conference upon invitation of the organizers. GI thanks the organizers for the good will and strongly encourages them to solidify the effort through continuous and progressive input. It could not be part of the ሽማግለ, however, because it is neither a civic nor a political group as disclosed several times in the past. We are only facilitators of unified action for mass based global leadership with no mandate to politically represent the people, the reason we are working for it through the inclusive strategy on the table. We cannot be part of the top-bottom entity that aims at political power without the people’s consent. We also believe that the only force that can claim of having a mandate to politically represent the people should come from the people themselves through local, continental and global election process. Let us please elect our local leaders this November to achieve the bliss as soon as possible. Let us please do it so the people can correctly manage their political business in pleasant harmony with all the groups involved in the struggle.

In closing this communication, we should not recycle the pain we suffered through desperate moves and blind trust. We cannot repeat our agonizing history but rather learning from it and upgrading our struggle to hit the mark. We know the regime breached its promise for democracy because of the political void it created because of our ignorance and trust. We have to correct the mistake we did during the struggle in this fight for freedom and democracy. I personally believe that GI and ስሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቃስ should work hard to create a common working environment so that our people can maximize their participation and change the situation once and for all. I believe political leadership shouldn’t be allowed through politicians that advocate up-down strategy; it has to come out of the mass and I hope the so said ሽማግለ does not assume of being a mass based group with mandate to run the country after the dictatorship because it is not. I also hope our people will elect their local Baytoes in November to expedite the process by which we can crystallize democracy in a short time. I strongly remind the GI signatories to carry their responsibility in this regard and good luck.

aseye.asena@gmail.com

Review overview
1 COMMENT
 • petros tesfagherghis November 3, 2017

  Fitzum wrote “Frankly, I don’t think violence alone can secure democracy in the country based on history of armed struggles around the world needless saying we experienced its consequence from the current situation at home. History tells that overthrowing a regime through armed struggle alone ends up being dictatorship. “
  He is absolutely right. We don’t go far, our tragic history proved it. It was in 1975 or 1976 that the Eritrean for Liberation in Europe and USA were under pressure to be part of the EPLF. They were contributing fixed amount of money monthly and sending volunteers to join the EPLF and working for political financial and diplomatic support for EPLF. There was some resistance but the EPLF, by that time had mastered intrigues, succeeded to manipulate the once independent Eritrean movement to be under EPLF. The main reason is to deny any power to the civilian population in independent Eritrea. The mass association were disandad in 1989 and left with no history. The Eritrean people became helpless as Eritrea sank into brutal dictatorship.
  But as long as the civil societies maintain their independence they have to collaborate with the political organisations and work in cooperation. The objective is the same to struggle for democracy in Eritrea. The formation of GI is essential because it empowers the people and will not allow any dictatorship to strive again.
  On 31/10/2017 protests were staged by students of Al Dyan Islamic School angered by the repressive regime who decided to close the school. In addition they were asking the release of Haji Musa Mohamed Nur who defy the closure and was put in prison. This is a rare protest which has a historic significance. It opened the door of empowering the people. The protesters and Haji Musa hailed by many Eritrean as selfless and committed to justice heroes. They challenged the climate of fear and came out boldly to protest against repression in Eritrea. Rev Yohannes Ghebrehiwot of Medhanie Alem Orthodox Church has supported the protestors and praising Haji Musa as daring hero and an exemplary father.

POST A COMMENT