Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

aseye.asena@gmail.com

Review overview
10 COMMENTS
 • semere January 23, 2017

  KULU SEEB MEWATTEII EYYUU EMMOO.. fettthhheeiii kaaabb ammmllaakkk eyyuu zeimetsxxeee .emmoo behabarrr netsxellii neimahheilleeelll.( etttaaa amllaaakkk zeifetterrra neefffsseiii keemmaannn naabb feetttaareeiiaa eyyyaa tteiiikkeeyyeiiddd )..feettaahh neeiitsseeiibbee . TEMMAAHHEIIILLLEEELLLUUUU.

 • ኣይበልናን'ዶ January 23, 2017

  ኡይ በሊ መሬት ኢሎም ተዛረብቲ።
  ኣብ ጸሎትን ኣብ ሃይማኖትን ጽል ኢ ኣብለይን።
  ግን ጸሎትን ሃይማኖት ኣብ ግቡእ ቦታኡ’ምበር ምስዝኾነ ይኹን ክሓዋውሶ ኣይደልን’የ።
  ካብዚ ተበጊሰ፡ስለ ሃገር ተባሂሉ ምህልላ ክግበር ኢልካ ምሕሳብ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ንነብረ የሎናን።
  ኣብ ባህልና ሰብ እንተሞተ ኣምላክ ደሊዩዎ፡ሰብ እንተሃብተመ ኣምላኽ ቱፍ ኢሉሉ ንብል።ገለ ሰባት ከኣ ኢሳያስ ኩሉ ሒዙ ሃገር ከም ድላዩ እናረመሰ እግዘኣብሔር ስልጣን ሂቡዎ ዝብሉብዙሓት’ዮም።እሞ ኣምላኽ ዝሃቦ ስልጣን ደኣ እንታይ ኣምሲሉ ሎሚ ከሕድጎ።ኣምላኽ ሂቡ ዘሕድግ ጠላሚ ኣይኮነን።
  ርግጽ ብመንፈስን ባገባብ ሃይማኖት ተኾስኩሱ ዝዓበየ ሰብ ዝሳተፎ ፖለቲካ ካብ ክሳራኡ መክሰቡ ይበዝሕ።ግን ንጥፍ ኣት ዝባርኹ ሃይማኖታውያን ሰባት የለውን ኣይበሃልን።ንባዕሉ ሂትለር ብሽም ክርስትና፡ፊዳል ካስትሮ ኣብ ናይ ካቶሊኽ ጀሱዊቱ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፍሉጥን ምዕቡል ኮሌጅ ዝተመሃረ’ዩ።ሃይለስላሴ’ውን ምስ ካህናትን ፈለስትን ተጸጊዑ ዝከይድ ኣረመን’ዩ ኔሩ።ኣዚኣቶም ብዙሕ ግፍዕታት ዝፈጸሙ’ዮም።
  ፖለቲካ ካብ ፖሊስ ዝብል ቃል ዝወጸ ምምሕዳር’ዩ።ፖለቲካ ምስ ሃይማኖት ክራከብ የብሉን ዘይኮነ።ኣብ ከም መዓል ኤርትራ ዘሎ ኣረመናዊ ፖለቲካ ምስ ጸሎትን ምህልላን ዘራኽብ የብሉን።ነቲ ኣረመንነት ክትውግድ ናብ ጸሎትን ምህለላን ኣቢልካ ምኻድ ድኹም ምኳንካ ጥራይ’ዩ ዝሕብር።ወይ ደማ ገለ ሰባት ንምትላል ወይ ናይ ገበርኩ ረኣዩለይ ግብሪ’ዩ።
  ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ከም ድላዩ ዝሰርሕ ኢሳያስን ጉጅለኡን እግዝሔር ኣየምጸኦምን።ሰብ’ዩ ተኺሉዎ፡ሕጂ ከኣ ሰባት ቅልጽሞም ኣትሪሮምን ጥራይ’ዮም ክቅይርዎም ዝኽእሉ።ቅልጽም ምትራር ከኣ ተተኳስን ተዋጋኣይን ብምሓዝ ዘይኮነ፡ኤርትራዊ ናየ’ተሃሳስባ ለውጢ እንተምጺኡ ጥራይ’ዩ።ናየ’ተሃሳስባ ለውጢ ከኣ ብጸሎትን ምህለላን ዘይመጽእ፡ብምስማዕን ብምስትንታን ብምርድዳእ ዝመጽእ’ዩ።ኣብዚ 25 ዓመታት ህግደፍ ብሃይሊ ዘይኮነ፡ኣበ’ተሃሳስባና ምርኩስ ብምግባር’ዩ ተጻዊቱልና።ካብዚ ከኣ ነታ ቅያ ህግ ወይ ተጋደልቲ ህግ ዝሰርህዋ ንሱ ህግደፍ( እቶም ስልጣን ዝሓዙ ) ከምዝሰርህዋ ጀጋኑ መሲሎም፡ናይ ስው ኣት ሕድሪ ዘጽንዑ ኣሙናት መሲሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስለዝተገተሩን ህዝቢ ስለዘታለሉ ኢዮም።
  ንኩሉ ክፉእ ተግባራቶም ፈሊጥካ፡ኣብ ዝገብሩዎ ኣኼባን ስረሃትን ዘይምክፋል፡ከም ወከልትካ ዘይምፍላጥ ማለት ምንቃሕ ናየ’ተሃሳስባ ለውጢ ምፍጣር’ዩ።ኣዚ ኣንተገይርና’ዩ ሃገርና ኤርትራ ሃራ ትከውን።ጸሎትን ምህለላን ንናይ ርእስና’ምበር ንጸገም ሃገር ከም ፍቱን መሳርሒ ኣይንውሰዶ።
  ብዘይካኡ ከኣ ጸሎትን ምህለላን ቀደም’ውን ተሪፉ ድዩ።ኔሩ’ዩ።ግን ኩኡ ግዜ ካብ ኩፉእ ናብ ክፉእ ኢና ክንከይድ ጸኒሕና።ከም ኡ ምኳና ዝጽሊ ዝምህለል ተኣኢኑ ኣይኮነን።ኣደታትና ክንድድድድድደይ ኣድባራት ዘይተማህለላ፡ን ኣምላኽ ርእሱ ክሳብ ጹሩር ዝብሎ ክንደይ ግዜ ዘይዘወራ።ግን ድንቁርና ዘይምትእምማን ስለዝነበረ ነቲ ኣደናጋሪ ዕድል ከፊትናሉ።እናጸለና ከሎና ከኣ ኢሳያስ ኣብ ዝባና ተሰቒሉ ወላ ኣቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ።
  ስለዚ መልስዎ ስለ ሃገር ዝግበር ምህለላን ጸሎትን።

 • Berhe Tensea January 23, 2017

  Let us pray together so that the almighty may help us to speed up the departure of the Satan or the worst enemy of the people to his everlasting home the hell. Amen.b

 • eri January 25, 2017

  Wesadikum yegbero ameen
  Qedae serehager ayinber a agameeeeeeeeeeee
  Elsa shyrum moyta aaameeen

 • Yared January 25, 2017

  Dictator Issayas in the Tigrigna culture is called a “cursed sperm cell” of “Shinte Rigman” he is exact that. He never value the precious lives of others. He only values his own life. He does not give a dime for what is happening to Eritrea and Eritrean. We know he is 75% Tigrean by blood, but pure 100% Eritrean by psychology. The psychology of Issayas generation is not of Tigrigna or indigenous one, but mainly of Italian uneducated colonial Army arrogant, degrading, illogical and a blunder nuisance and self destructive. This is not unique to Eritrea, the behavioral trend is shared by all former Italian Colonies which are Eritrea, South Somalia, and Libya. all three are technically in chaos or failed states. Despite his Genetic makeup Issayas has committed a genocide on the children of Tigray. There is a vivid account of the disastrous drought era of 1984 Georgian calendar in which the then Shaebya leader ordered a blockade of a life saving corridor via Barka to Sudan and in a matter of weeks over 2500 kids died their and remain buried there and this satanic dictator never showed a remorse or sought an apology. It might even be that some of the kids could be his remote blood relatives, who knows?, then followed another blander when he ordered his mosquito air force to drop a cluster Bomb on a school kids in Mekelle. Perhaps possessed by the devil spirit, Eritreans never though for a second that they are on a grip of a satanic leader whose sole purpose in life is to serve his power ego and through that their existence will ever be endangered. But this night mare has become a reality, and with out an end in sight. Prayer is the last resort of hopelessness and despair and it might not and will not be the course but for people who have fought 30-years of hard fight which have brought them a worst monster, a fight looks to have lost its meaning, Issayas must not die before he stands a trial for crimes of inhumanity he has committed on the 3000 Tigrean kids and the Eritrean population,

  • eri January 25, 2017

   Yared
   The world know who is the real criminal the fact show for himself .
   A genocide against amhara and oromo
   No more hiding agamino

 • ዓደ-ኮሎም January 25, 2017

  “ቀዳሚከ ሃለ ጥበብ ፈሪሃ እግዚኣብሄር” እቲ ንእግዛቢሄር ዝፍርሕ ዘበለ ኩሉ ንሕዝቡውን የኽብርን፣ ይከላኽልን፣ ይሕግዝን ኣዩ።
  እቶም ብልቢ ኣሚኖም ንኣምላኽ ንሰላም፣ ንፍትሒ፣ ንፍቕሪ፣ ንሓድነት፣ ንርግኣት ሕዝቢ ኤርትራ
  ብስም ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝልምኑ ኩነሎም ድልየቶም ከምዝፍጸመሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ።
  ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ ጎይታ ብሓላፊት ዓለም መታን ከይርታዕ።

 • Wed Gdmhra January 26, 2017

  Aybelnando guy,
  You are telling your opinions as they are true. Faith is not old fashioned reactionary activity but a weapon of change for the better of the pains of God’s people, united Christians specially in our reach Eritrean Christian tradition. Your interpretation of what prayer will do is wrong from what the believers believe.

 • Haile stupid Drue January 26, 2017

  አብ ምህለላ ዶ አቲኹም አበይ ድአ አሎ እዚ ኩሉ በሮቅሮቅ icc icc ምባል ተሪፉስ ምህለላ

POST A COMMENT