Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ASSENNA NEWS : ርእይቶታት ምሁራትን መራሕቲ ተቓውሞም ብዛዕባ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ, Tuesday, 26 06 2018 – Must Listen – ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይተዛረቦ ዝገበርናዮ – ሓሹል ኢሳይያስ ንልኡኻቱ እንታይ ኣስኒቑ ከምዝሰደዶም ብምግምባት ዝገበርናዮ ዝርርብ። ኩሉ ንምርኣይ ምቕናይ ጥራይ ምቕናይ

https://www.youtube.com/watch?v=BhADMLPhZHE&feature=youtu.be

aseye.asena@gmail.com

Review overview
9 COMMENTS
 • meretse June 27, 2018

  ብምክንያት እዚ ሕጂ ተፈጢሮ ኩነታት መብርሂ ንክህቡ ሰልስተ ዕዱማት ፡ እስኪ ብጽቡቕ ክንጅምር፡ ሰናይ ኔሩ። መቸስ ኩሎም ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ ስለ ዘሎዎም ኣተሓሳስብኦም ሃደ ክመጽእ’ዩ እልካ ምግማት ዘጸግም ኢዩ። ነቲ ዝቀርበሎም ዝነበረ ሕቶታት ብሓፈሽኡ ብቆኣቶም ብዘፍቅዶ መሰረት መልሲ ሂቦምሉ ኢዮም። ንሕናከ ከም ሰማዕቲከ ጊደና እንተንሕተት፡—
  ቀዳማይ ተሓታቲ (ኣቶ ሕሩይ ተድላ)
  ዝሃቦ ምላሽ ምርኩስ ብምግባር– ብሓፈሽኡ ኩሉ ዳርጋ ጽቡቅ መሊሱ ክበሃል ይከኣል። ግን ኣብ ገለ ገለ ከኣ ንሱ ጥራሕ ክምልሶ ዝክእል ሕቶታት ከምዘሎ ጌሩ ዘቅርበሉ ኹነታት ኔሩ። ለባም ስለ ዝኮነ’ዩ ይብል ወይ ከምቲ ንሱ ዝመስከሮ ኣብ ግቢ ቤተ መንግስቲ ስለ ዝዓበየ’ዩ ይመስለኒ ዝያዳ ኣፍልጦ ናይ ምምይያጥ ሜላ (how to negotiate) ብረቂቅ ስልቲ ጌሩ ነብሱ ኣፋሊጡ። ሕማቅ’ዩ ማለተይ ኣይኮነን። ግን ኣጻኦዱው ኣቢሉ ኣነ ኣሎኩ ሓደስ ክብል ይክእል እንድ’ዩ። ንምንታይ ግን ነዚ ኣልዒለዮ? ኣቶ ሕሩይ– ኣብ ዳርጋ ደምዳሚ ሪእቶኡ ከም’ዚ ክብል ተሰሚዑ ፡ ሰላም ክመጽእ ዝክእል “ኣውራ እቶም ለባማት” ዝኮኑ ሽማግሌታት ምስ ዝርከብዎ ኢዩ። ቃል ብቃላ እዚኣ ሓረግ እዚኣ ዝወጻ የብላን። ጸገም እተምጽእ መኣስ ኢያ ምስ’ታ ኣቀዲሙ ዝጠቀሶ ሪእቶ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብምዕባይ ዝቀሰምክዎ ተሞኩሮ ኣሎኒ ምስ እትለግባ ሽግር ተምጽእ። ቀጺሉ’ውን ኣብ 2000 ዓ ም ዝጸሓፎክዎ ኣሎ። ንሱ ክሰደልካ ኢየ ይብል። “ኣነን ሓጺሩኒ ይብል፡ ንሱን ተደቢሩ ይስስዕ”። ሕዝቢ ሓዲሽ ሓንጎል፡ ሓድሽ ዘርኢ፡ ሓድሽ ሜላ ኢሉ ይዝምር ገለ ከኣ ቅድሚ 20 ዝተጻሕፉ ጽሕፋቱ ከንብብ ይዕድም። ይቅረታ ኣቶ ሕሩይ ተድላ ኣይኮነንዶ ንዓካስ ንዓና’ዃ እርጋን ኣረካኪባትልና ኣሎ። ነዚ ሓድሽ ወለዶ ዕድል ንሃቦ። ኣይንሓንኵሎ።

 • meretse June 27, 2018

  ካልኣይ ዶክተር ገብረመስቀል–
  ዝያዳ ዘተኮረለን ነጥብታት ብዛዕባ ናይ ሃገር ልዑላውነትን ናይ ሕዝቢ ልዑላውነትን እየን። ነዘን ክልተ ነጥብታት ዳርጋ ሓደ ዝኾና ቃላት ፈላልዩ ክገልጽ፡ ዝበዝሕ ግዜኡ ነዘን ክልተ ተዛመድቲ ቃላት ምስ ሓዘ ኣይተነቃነቀን ዳርጋ ክበሃል ይከኣል። ካልኣይ ምስ እቲ ሕጂ ኣብ ባይታ ተፈጢሩ ዘሎ ክውንነት ብተግባር ክጋጮ ይረኤ። ካብ ሃገርና ሰራዊት ኢትይጵያ ቅድም ይልቀቁ። ኣንታ ዶክተር እንታይ ኢካ ትብል ዘሎካ? ከይወጽኡ ንክወጽኡ ንዑ ኮፍ ንበል እንተበሉከ እንታይ ጸገም’ዩ ዝፈጥር? ንሕናኮ ንኢትይጵያ መሬት ኢና ንእውዶም እምበር ካልእ ኣይእውዱና ኣይንእውዶም። ንሶም ምስ መን ኮፍ ይብሉ? ኣበይ ኮፍ ይብሉ? ንምንታይ ኮፍ ይብሉ? ንኢትይጵያውያን ኢዩ ዝምልከት። ንሕና፡ ብሕመቅና፡ ንሓደ መላኪ ፡ ሓቚፍና እንተነበርና ንዖኦም ከመይ ኢሉ’ዩ ዘገድስ? ክሳብ ሎሚ ኢድናን እግርናን ኣጣሚርና ጸኒሕና፡ ኮነ ምስ በሉና ዋይ! ዋይ! ኢልና እንታይ ኢና ኣበይ ንእቶ? እቲ ዝከውን ኮይኑ ኢዩ። ክንፈትሖ ኢና እንተ ኢሎም ይፍትሕዎ። ወዮ እቲ ሽግር ተፈቲሑ። ዕዳ ቀለለ። ኢትይጵያ ከኣ ከም መንግስቲ ኮፍ ክትብል እትክእል ዓይነት ኮፍ መባህልቶም ብዘይየግድስ ኣብ’ዛ እዋን እዚኣ ካልእ ኣማራጺ የብሎምን። እስኪ ንሕሰብ ምስ መን ኮፍ ክብሉ ብደርጃ መንግስቲ ንጽበ? መንግስቲ ኤረታ ሕማቕ እኮ ንዓና ኢዩ። እት ነብሶም ክዕረቁ ዘይክእሉስ ከመይ ጌርካ ኢካ ምስ ካልእ ክዕረቁ ወይ ኮኣርቁካ እታኣምኖም ዝበልካዮ’ውን ቅኑዕ ኣሎካ ግን ካብ ምድሪቤትና ዝሓልፍ ኣኣይኮነን።
  ሕጽር ብዝበለ ኣብ መጻኢ ዝሓሸ ሓሳባት ሒዝካ ናብ ከም’ዚ ዝበለ መድረክ ወይ ዝኮነ መራከቢ ብዙሃን ክትቀርብ ተስፋ ይገብር።
  ዮሃንስ ኣስመላሽ
  ሓላፍነት ስለ ዝተሰከመ ኢዩ ይመስለኒ ልዙብ ኔሩ ሓብሬትኡ። ቀዳምይ ነቲ ዝተወስደ ስጉምቲ የመጉስ። ማሕረ። ካልኣይ ኣብ ትንታነኡ ልኡም ሪእቶ ኣቅሪቡ ዝብሎ ህዝቢ ኤረትራ ንክዕዘቦ ኣማሕጺኑ። እዚ ኩሉ ጉዳይና ንፋስ ክኣትዎ ኣብ ዘይክእል ሳንዱቕ ኣትዩ ኢዩ ክብል ጸኒሑ ሎሚ ፡ኢትይጵያ ፋሕ ከይትብል ኢልና ዝውሰድናዮ ስጉምቲ ኢዩ ክብል እንከሎ፡ ካብ ጉዳይ ህዝቡ ፡ ጉዳይ ኢትይጵያ ዝያዳ ከም ዝዓጦ ተማሃር ክብል ኣስፊሑ ገሊጹ። ትጽቢቱ እንክገልጽ’ውን ኣንጻር እዚ ኣፉ ዓቢሱ ሒዝዎ ዘሎ መላኪ ክትስእ ሓቲቱ። ብሓፈሽኡ እንከን ዘይብሉ መደረ። ኣነ ንኣቶ ዮሃንስ ዘመስግኖ ዘሎኩ ካብ ኣፉ ንዝወጽአ ኣንደበት ተመርኵሰ’ምበር ኣካላዊ ኣፍልጦ ይኩን ናይ ፖሎቲካ ዝምድና የብለይን።

 • Tesfai June 27, 2018

  This is not about Hgdef, Weyane or EPRDF or the opposition in any camp.
  This is about peace. Peace means no wars.
  I am happy that they are singing and signing peace.
  Selam or Shalom or peace to Eritrea, Ethiopia and the Horn of Africa

  Please “Give peace a chance”.

 • abe June 27, 2018

  The so called DR. is the most boring and out of touch person. He doesn’t seem to understand the issue at hand and the point of discussion.

 • Russom June 27, 2018

  Dr.Ghebre wel saiyed; I fully agree with what you sayed; First of all the sovereinity of Eritritrea should be declared or stessed; and take the proppare measures; this is the prerequisite for further peaceful coeistence. The Eritrean government ,is dificult to see him representin the wish of the people or speak on behalfe of it. Dr. Ghebre my suggestion to you is,to raise a committe with persons who agree with your idea,, it does not to be big, Just to enlighten the Eritrean people.on the present situation going on betweenEthiopia and Eritrea. I hope you agree on it.

  my deep respect to you.

 • Habte Kifle June 27, 2018

  Dear Hurui,
  Thank you for your comments which most of it was giving a sense.
  However, There were points which were not making sense at all.
  1) You started that Ethiopia should consult the opposition before they proceed with the final peace negotiations. Unfortunately Eritrea is the country on earth which has no government and no opposition parties.
  If Ethiopia is to discuss with the opposition which opposition do you mean? We have more than 25 opposition parties then how.
  Eritrea is very unlikely because the “mafia leadership” is butchering it and the opposition are still fighting with Each other instead of fighting our enemy No. 1 HIGDEF.
  2- try to be humble.
  Eritrea was sold to Ethiopia by Asfaha Weldemicael and Tedla Bairu ( your dad) there is nothing to brag about him. Zibii nozeifeltos minzaf anzifulei yibil.
  Everyone should be proud of his family but no distortion of history.is acceptable!!!

 • Gezae June 28, 2018

  AFTER THOSE NON SENSE SO CALLED OPPOSITION GROUPS WHAT SO EVER, WHO IS GOING TO BE YOUR NEXT GUEST? GRBRU ASRAT OR Dr. DEBRETSION?

 • Habte June 28, 2018

  Dear Ghezae,
  Unlike our bandits Higdef this is an independent media therefore there is nothing wrong to interview Menghistu Hailemariam let alone Ghebru Asrat.
  Please open up your mind and objective.

  • Gezae June 28, 2018

   I won’t keep you waiting: The answer Assenna is no.You can hear the exact same talking points on the majority. It is ideologically pure.
   You may read publications that are large and small, serious and wild, sober, and fun. But it is very unlikely that you read many publications or interviews independent. There is nothing wrong with that, per se. But whatever independent media means, it is not that. Then again, perhaps it is not anything that are independent and don’t let them sell you too hard. Any how, if you a real innocent Eritrean it sounds nice, but it may kill you.
   Sure, what is actually being insinuated by places that declare their journalistic independence, then, is editorial independence—the idea that they answer to no one but the truth. But this assessment always includes a enermouse degree of fantasy. The same most of the media outlets that spend their days to influence politics will proclaim themselves free of any such outside influence from whichever. Bullshit. The near-impossibility of true independence is expressed not by what is what they say or published, but by what is not say or published .
   In concludion, I wona say bashing media professionals about their sensationalism has become a habit, but are all these professionals unethical? Media (often termed as the fourth pillar of democracy) plays a pivotal role in influencing mindsets across the country and the region which makes it essential for us to ensure that we are consuming information from the right channels.
   However, while it’s easy to talk about everything the media is doing wrong, it’s time for us to start paying attention to media outlets that report independently, and by virtue of doing so, aid in maintaining good governance in Eritrea nor hate and revenges.

   NOT me!!! you seriously need to open up your mind and objective..

POST A COMMENT