Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ምስጋና

እንፈትዎም ደቅናን አኅዋትናን ተመስገን ተስፋልደትን፤(ወዲ 13 ዓመት) ሐሬና ተስፋልደትን ጓል 15 ዓመትን  ብዕለት 15.09.2009 ኣብ ጉዕዞ መገሻ ካብ ተሰነይ ናብ ቶኾንብያ ብናይ ብሕቲ መኪና እናተጓዕዙ፤ አብ ከባቢ ሸሸቢት ምስ በጽሑ፤ ብሓደ ተቓዋማይ ኢየ በሃሊ ውድብ፤ ብዝወረዶም አሬሜናዊ ዝኾነ ቅንጸላ ፤-ካብዛ ዓለም ብሞት ብምፍላዮም ብዝወረደና መሪር ሓዘን ብአካል ብምምጻእ ኾነ ብተሌፎን ተሳተፍቲ ናይ ሓዘና ንዝኾንኹም፤

እንፈትዎም ደቅናን አኅዋትናን ተመስገን ተስፋልደትን፤(ወዲ 13 ዓመት) ሐሬና ተስፋልደትን ጓል 15 ዓመትን  ብዕለት 15.09.2009 ኣብ ጉዕዞ መገሻ ካብ ተሰነይ ናብ ቶኾንብያ ብናይ ብሕቲ መኪና እናተጓዕዙ፤ አብ ከባቢ ሸሸቢት ምስ በጽሑ፤ ብሓደ ተቓዋማይ ኢየ በሃሊ ውድብ፤ ብዝወረዶም አሬሜናዊ ዝኾነ ቅንጸላ ፤-ካብዛ ዓለም ብሞት ብምፍላዮም ብዝወረደና መሪር ሓዘን ብአካል ብምምጻእ ኾነ ብተሌፎን ተሳተፍቲ ናይ ሓዘና ንዝኾንኹም፤

POST TAGS:

aseye.asena@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT