Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ዒብ ዘይብሎም!

ኤርትራውያን ካብ ኣተዓባብያና፣ ባህልና፣ ከምኡውን ሃይማኖትና ዝመጸ ክኸውን ዝኽእል ዒብ ምግባር መፈጠርና ኢዩ። እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ናብራና ዝጸልወና ኮይኑ፣ ልቢ ምዕባይ’ውን ምስኡ ተመስሪቱ ዝኸይድ እዩ። ዒብ ምግባር መብዛሕትኡ ግዜ ረብሓኻ፣ ጠቕምኻ፣ ኣሕሲምካ ወይውን ከይብሉኒ ኢልካ፣ ወይውን ይኣኽለኒ ኢልካ እትፍጽሞ ነብሰ-ግትኣት እዩ።

ኤርትራውያን ካብ ኣተዓባብያና፣ ባህልና፣ ከምኡውን ሃይማኖትና ዝመጸ ክኸውን ዝኽእል ዒብ ምግባር መፈጠርና ኢዩ። እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ናብራና ዝጸልወና ኮይኑ፣ ልቢ ምዕባይ’ውን ምስኡ ተመስሪቱ ዝኸይድ እዩ። ዒብ ምግባር መብዛሕትኡ ግዜ ረብሓኻ፣ ጠቕምኻ፣ ኣሕሲምካ ወይውን ከይብሉኒ ኢልካ፣ ወይውን ይኣኽለኒ ኢልካ እትፍጽሞ ነብሰ-ግትኣት እዩ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT