Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

እገዳ ንህግደፍ እምበር ንዓና; ንህዝቢ ኤርትራ እንታዩ ክጎድልና?

እገዳ ንህግደፍ እምበር ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ እንታዩ ክጎድልና? Tesfamariam Wel. 14/11/2018 Norway Oslo እገዳ ህዝቢና ሎሚ ኣይኮነን ተጀሚሩ ህገደፍዩ ጀሚርዎ እትው ከይበለ እግሩ ንኸይንቅሳቐስ ዘልመሶ ብርኩ መሓውሩ ንከይትንስእ ከይምዕብል ስልቱ ቀያይሩ   ጥሪቱን ንብረቱን ዓዱን እናተዘምተ ከይነግድ ከይወጽእ ከይኣቱ እናካላበተ ገፊፉ ከም ኣራዊት ብጃምላ እናጽንተ ዓገብ ምተገብኦ

እገዳ ንህግደፍ እምበር ንዓና

ንህዝቢ ኤርትራ እንታዩ ክጎድልና?

Tesfamariam Wel.

14/11/2018 Norway Oslo

እገዳ ህዝቢና ሎሚ ኣይኮነን ተጀሚሩ

ህገደፍዩ ጀሚርዎ እትው ከይበለ እግሩ

ንኸይንቅሳቐስ ዘልመሶ ብርኩ መሓውሩ

ንከይትንስእ ከይምዕብል ስልቱ ቀያይሩ

 

ጥሪቱን ንብረቱን ዓዱን እናተዘምተ

ከይነግድ ከይወጽእ ከይኣቱ እናካላበተ

ገፊፉ ከም ኣራዊት ብጃምላ እናጽንተ

ዓገብ ምተገብኦ ንጥፍኣት እናሃውተተ

 

ከም ሓላይ ህዝቢ መሲልካ ምውርዛይ

መሪሩኒ እናለ በጃኹም ኣእውይለይ

እገዳ ዝተሰከፍኩም ክቡራት የሕዋተይ

ብሓቂድዩ ወይስ ንራኣዩለይ ስምዑለይ

 

ክንዲ ንህግደፍ ግደፍ ኣይተግድፍ ምባል

ተመሊስካ ዝተበየነሉ ምቑጻሩ ከም በደል

ዚኣስ መንጎያ ኣይምስተካል ኣይምስ ሓላል

ኮይኑ ግን ዝዓግቶ የለን ንውልቃዊ መሰል

 

ትሰምዑ ኣለኹም ናበይ ተብልላላ ሃገር

ዓመታት ሓሊፉ ከይተሰርሐ  ቁምነገር

ብዘይካ ንርብሓ ጥቕሙ ስርቂ ምድንጋር

ማዕጾ ሰሰርካ ንብረት ብሓይሊ ምጉርጓር

 

ንሕሰብሞ ጥሪትካ ክትሸይጥ ክትእገድ

ንብረተዩ ዝበለ በደል ተቖጺሩ ክቑፈድ

ንጥሪቱ ዘይፍቀደሉ ንዕዳጋ ከውርድ

ብእንቋቑሖ ጀሚሩ ዝቋጻጸር ንኸርዕድ

 

ቁሩብ ቅራቦ ጠራቒሙ ከይዕንገል

ብጠጠወን መዚንካ ሽጠለይ ዝብል

ዝሓረሶ ካብ ማእከል ዓውዲ ዝምንጥል

ካብ ምርጋም ሓሊፍና ታይ ክንብል

 

እገዳ ንጸገም ህዝብና ኣየቃልል ኣየነኪ

ንህግደፍ ህግደፋውያንዩ ዘሕዝን ዘብኪ

ኤርትራ እገዳ ኣይኮነን ንሓልዮትኪ

ኣይኮነንውን ደንጊጾም ብሽግር ህዝብኺ

ንህልኸኛ ክረኽቦዮም ኣይኮነን ንዓኺ

ዋላ ገደል ተደርበይዎስ ታይይጎድለኪ

 

ነጋዳይ ከይንቀሳቐስ ፍቓድ ወረቐቱ ተሓዲጉ

ድራሩ ከይምእርር ብሓይሊ ማዕጾኡ ተዓሺጉ

ህግደፍዶ ከይኮነ ህዝቢ ኣጊዱ ዘሎ ኣልቦ ሕጉ

እዚኳ ክውሕዶም ተካላት ብሱሮም ይባሕጎጉ

 

ህግደፋዊ ጫው ይበል ከም ኣመሉ

ዝተማህሮ እሰብኣዊ ጸርፊ ይብለየሉ

ንእገዳ ድኣ ሽጉር ህዝቢ ዘየስተብህለሉ

ቀደምዩ ተኣጊዱ ኣይረኸበን ዘእውይሉ

ቀቢጹዩ ህግደፍ ከሎ ከምዘይ ወግሓሉ

 

በዚ ዝታለል እንተሊዩ ናይ ዓያሹ

ዓያሹ ክኸውን አልዎ

መሰለዩ ዝተራእየንን ዝመስለንን ክገልጽ

ንሳያ ታሓቂ ኣይትቕንጠብ ኣይትቑረጽ

 

ኤረና ኩሑሎ ሎም ዘመን ሓዲኡሎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
4 COMMENTS
 • Simon G. November 21, 2018

  ህግደፍ ካብ ምንታይ ተሰርሐ?
  ———————————–
  የእጋሩ ካብ ደናቑር
  ኣንቢቡ ጽሒፉ ዘይክእል
  ሀ ኢልካያ ዝጠፍኣ ለ ምባል
  ናይ ካልኦት ሓሳብ ዘይምቕባል
  ባህላ-ባህሉ ‘ዩ ድርቀት
  ገዝኦም ብድኽነት-ሓንጎል ዝተነድቀት
  ኣብ ክንዲ ብሓንጎሎም ዝሓስቡ
  ተጸበይቲ ተመጽወቲ ጎሓላሉ
  መን ምዃኖም ዘይፈልጡ
  ጋቢ ተጎልበቡ
  ብደም ጀጋኑ ዝዘቕበቡ
  ፈጠራ ሓሶት ይነግርዎም
  ሰብ ጭጓር ድማ ይኣምንዎም
  ————————————-
  ንሕለፍ ናብ ብርኪ
  መን ዮም ንብርኪ ዝሃነጹ
  ሰብ ድዮም ኣናጹ
  ንሰማዒ ዘደንጹ

  ንምንታይ ህግደፍ ክተኽሉ
  ንህዝቦም ከዲዖም ደቂ-ሃገር ኢና ዝብሉ
  ብውሽጦም ሕዙናት ህጉሳት ከምስሉ
  ተሓቢኦም ዓሕ እናበሉ
  መታን ሃገር ክመላለሱ
  ምስ ጓሎም ትኣክል ክድቅሱ
  የዒንቶም
  ዓሚቶም
  ብልቦም ክነብዑ
  ብኣፎም ደም ይጎስዑ
  መዓልቶም ምስ ኣኸለ ከም ብጾቶም ተረስዑ
  ዋይ ውርደት!
  —————————

  መን ‘ዮም ከ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝተሰርዑ?

  ዋእ! ሳልሳይ ደኣ በዓል ኮላሊት-ሰናቡእ
  መዓናጡ-ጸላም ከብዲ ጽቡቕ ኮነ ሕማቕ ትሓብእ
  ብዓቢኡ ድማ ‘ታ ውሪቲ ልቢ
  ‘ታ ፍልጥቲ ሰራሕተኛ ከም ንህቢ
  ደም-ውሰድ-ኣምጽእ ክትብል
  ክትጭንጉዕ ትነብር ከዕርፍ ዘይትብል

  እሞ ምስ ሰዓብቲ ህግደፍ ‘ታይ ኣራኸባ?
  ጽብቕቲ ሕቶ ሓተትካኒ
  ኣድግሲ ‘ታይ ኣድለዮ ሳእኒ
  ዝበልካ ኮይኑ ተሰሚዑኒ

  ግሩሃት ኣለዋ ሰዓብቲ ህግደፍ
  ወርቀን ጨርቀን ዝድርብያ
  ገጾም ተጸዊጎም: ምስኦም ዝበኽያ
  ፍሽኽ ክብሉ ድማ: ንሳተን ይጭድራ
  ካብኣቶም ንላዕሊ ይዕንድራ
  ዝገርም ‘ዩ ናይ ኤርትራ
  ———————————-

  በቃ በቃ ንሕለፍ ናብቀዳማይ መስርዕ
  ‘ዞም ሰብ ላዕሊ መን ‘ዮም?
  ምስ ህግደፍ እንታይ ‘ዩ ርክቦም
  መን ከ ስልጣን ሃቦም
  ዋእ! ኣብ ላዕሊ ደኣ ክንደይ ክትብሎም?

  ካብ ክሳድ ጀሚርካ
  የእዛን-የዒንቲ ምስ ኣፍንጫ
  ሰጣሕ ግምባር
  ከምኡ ድማ ብዓቢኡ ሓንጎል
  ትቕበል ኣይትቀበል
  ለሚድዎ ትእዛዝዩ ምባል

  ግን: እንታይ ‘ዩ ርክቦም ምስ ህግደፍ?
  ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ሰባት ክእዝዙ
  03 ኣዋፊሮም ዜጋታት ከፍዝዙ
  ዝኣመነ ይእመን ዘይኣመነ ከደንዝዙ
  ርኢስ! ይበሃሉ
  ከይጎበዙ ዝገበሉ
  ከይተማህሩ ሊቀ-መማህራን ኢና ይብሉ
  ብዓለም ዘይቅቡል ዲግሪ ዝሰቐሉ
  ብቐትሪ ጻድቃናት ናይ ለይቲ ጎሓላሉ
  ብደም ዝጨቀዉ ቀያሕቲ ክመስሉ
  ስኻ-ንሕና ንሕና ድማ ንሱ ይብሉ
  ———————————-
  ኣይፈለጥዎን ሚስጢር ርእሰ-ደብሪ
  ይሸጦም ከምዘሎ ብብርሃን ጸሓይ-ቀትሪ
  ንሕና ንሱ ይብሉ: ንሱ ግን ኣብ ጎንደር
  ኤርትራ ክሸጣ ይደራደር
  ሓንጎሎም ተዓጽዩ: ‘ታይሞ ግበር
  ካብ ሕልሞም ምስተስኡ የላን ሃገር
  ብላሽ!

 • k.tewolde November 21, 2018

  Tesfamariam then followed by Simon,it is like a misty waterfall cascading from the face of a majestic cliff,you left me full of goosebumps.

  • Danilo November 21, 2018

   I think this two tesfamarim and Simon should be encouraged to do more by assenna.to follow Bashay’s , Amanuel and Ayneta fantastic contribute that debit us !

   • Simon G. November 21, 2018

    Thanks for those kind words, brothers KT & Danilo!
    That’s what is missing the most in today’s Eritrea – Encoragement/+ve attitude, humbleness. Few of you here in this forum are endowed with that. Tahnks God, we have you guys!

POST A COMMENT