Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኤርትራውያን፡ መላኺ ኢሳያስ ዝመረጸልና መራሒ ክንቅበልን ክንሓስርን ወይ ንመሰልና ክንቃለስ ክንውስን ኣለና

ኣብዛ እንነብረላ ዓለም፡ ህርፋን ስልጣን፡ ገንዘብ፡ ወልፊ መስተ፡ ዕጸፋርስን ዝሙትን፡ ካብተን ንኣእምሮ ሰባት ብምግዛእ ዘዋልኣን ኣብ ጸገምን ገበንን ዘውድቃን ዘለዋ ተርእዮታት’የን። በዘን ድኻታት ዘረስዓ፡ ፍትሒ ዝዕምጽጻ፡ ሕጊ ዝጥሕሳ፡ ትዕቢት ዘንግሳን ሃብትን ክብርን ካልኦት ወገናት ዝምንዝዓ

ኣብዛ እንነብረላ ዓለም፡ ህርፋን ስልጣን፡ ገንዘብ፡ ወልፊ መስተ፡ ዕጸፋርስን ዝሙትን፡ ካብተን ንኣእምሮ ሰባት ብምግዛእ ዘዋልኣን ኣብ ጸገምን ገበንን ዘውድቃን ዘለዋ ተርእዮታት’የን። በዘን ድኻታት ዘረስዓ፡ ፍትሒ ዝዕምጽጻ፡ ሕጊ ዝጥሕሳ፡ ትዕቢት ዘንግሳን ሃብትን ክብርን ካልኦት ወገናት ዝምንዝዓ ዕንቅፋታት፡ ህቡባት ሰባትን መራሕትን ታሪኾም ዝብልላን ብገበን ዘሕትታን’የን። ከም ሳዕቤኑ ድማ ሓደ ምዕራፍ ናይ ህይወት ተዛዚሙ፡ ናይ ውርደት፡ ማእሰርቲ፡ መቅጻዕቲ ገንዘብ; ምውራስ ንብረት፡ ብሓፈሻ ዝበላዕካዮ ምለሶ ይኸውን ማለት’ዩ። እዚ ኣብ ኤርትራ ንህዝብና ዝረግጽ; ብህርፋን ስልጣን ዝዓወረ መላኺ ኢሳያስ ድማ ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ስልጣን እንከሎ ኩፉእ ስምን ኣፍልጦን ይሃልዎ፡ ሓደ መዓልቲ ተራ ሰብ ከምዝኸውን፡ ከምኡ’ውን ብሕሉፍ ገበናቱ ከምዝናዘዝ ፍሉጥ’ዩ። ዓቢ መዝነትን ዝናን ዘይብሎም ሰባት’ውን፡ ብዕዉር ስስዐን ምድንጋርን ካብ ጽጉማት፡ ድኻታትን መሳኪንን፡ “ናብ ዝደለኽሞ ሃገር ንኽትከዱ ወረቅትኩም ከነሳልጠልኩም ወይ ብሰላም ከንወስደኩም” እናበሉ ኣሽሓት ገንዘብ መንዚዖም ዝሽረቡን ኣሉ ዝብሉን ኤርትራውያንን ደቂ ካልእ ሃገራትን ውሑዳት ኣይኮኑን። ንኣብነት ኣብ መዋእል ስርዓት ህግደፍ፡ ናብ ካናዳ ወይ ኤውሮጳ ዘእቱ ሰነድ(visa or travel document) ንምስላጥ ወይ ብመንገዲ ምድረበዳ ሳህራን ማእከላይ ባሕርን፡ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ምሒሎም ጥሒሎም ዝጠልሙን ኣብ ዘይውሑስ ቦታ ህይወት ሰብ ራሕሪሖም ዝኸዱን ኤርትራውያን ምርኣይ ልሙድ ገበን ኮይኑ’ሎ። ብኣንጻሩ፡ ገለ ሰባት ብህይወቶም እንከለዉ ዝፈጸምዎ ሓጥያትን ኣበሳን ብትብዓትን ብቅንዕናን ይቅረ ይብሉ። ምናልባት ድሕሪ ሞት ንሓጥያተኛታት ሲኦል ንጻድቃናት ድማ ገነት ኣሎ ዝብል እምነት ስለዘሎ፡ እዞም ብህይወቶም እንከለዉ ብዘይካ እከይ ጽቡቅ ዘይሰርሑ፡ ኣብ ኣንፋን ዕርበታን ናይ ሞቶም፡ ሓጥያቶም ኣብ ምድራዊት ዓለም ኣራጊፎም ምስ ጻድቃናት ተጸጊዖም፡ ኣብታ መንነትካ ትንጸረላ ወይ ትሕተተላ ናይ ተፍትሽ ቦታ ክሓልፍዋ ይፍትኑ።

እዚ ብመራሒ ስርዓት ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝርአ ዘሎ ምዕልባጥን ዘይንቡር ባህርያትን ጠባያትን ድማ ከምቲ “ሞትካ ተቃሪቡ’ዩ፡ ሃየ ኣቁሑትካ ጠርንፍ ተበገስ” ዝተባህለ ሰብ ዝመሳሰል’ዩ።  መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ውድብ ኢሂወደግ ድማ ብፍላይ፡ እንታይነትን ኣካይዳን ስርዓት ህግደፍ ኣጸቢቁ ይፈልጥ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ ጸገማትን ቀዳምነታትን ህዝቢ ኤርትራ ከይፈትሐን፡ ኣብ ገዛእ ህዝቡ ቅንጣብ ተገዳስነትን ሓልዮትን ከየርኣየ፡ “ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሪኻዊ ምትእስሳር ኣለና፡ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝኸሰርናዮ ይኣኽለና” ኢሉ ክመጻደቅ እንከሎ፡ ምስሉይነትን ንዓይ ንኣንጭዋ ኣብ ሎቆታ’ዩ። መላኺ ኢሳያስ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ክሳብ 20 ሰነ 2018፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺታት ብዙሕን ንሓድሕዱ ዝዋቃዕን’ዩ ነይሩ። እቲ ክውዕየካ ብማንካ ክዝሕለካ ብኢድካ ዝዓይነቱ መርገጺታት መላኺ ኢሳያስ፡ ንኢትዮጵያ ሓንሳብ ጸላዊት፡ ሰላማዊት፡ ጸጋ ዝመልኣ፡ ካልእ እዋን ድማ ከዳሚት፡ ድኻ፡ ወራሪት ምባል፡ ናይ ጥዕናን ብስለት ኣእምሮን ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላም፡ ፍትሕን ምዕሩይ ጉርብትናን ምትእስሳርን ዝኣምን እንተኾይኑ፡ ርክባቱን መጻኢታቱን ምስቲ ወትሩ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዝወከሎ ስርዓት ክኸውን እንከሎ’ዩ ዘምሕረሉ’ምበር፡ ብኣንጻሩ ምስ ጨርቁ ዝደርበየ ዕሉል፡ ቀታልን ኣሳርን ሰላማውያን ሰባት፡ ዓምጻጺ ፍትሕን ሕጊ ኣልቦን ጽባሕ ንዝሓልፍን ስርዓት ክኸውን ኣይግባእን።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክውንነትን ውሽጣዊ ኩነታትን ህዝቢ ኤርትራ ዕሽሽ ኢሉ ብጉልባብ ጉርብትናን ሰላምን መታን ንቁጠባዊ፡ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ረብሓታቱ ምስ ህግደፍ ዝምስርቶ ዝምድና ፈርካሽ ምዃኑ ክግንዘብ ኣለዎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ለውጢ፡ ዲሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ ፍቅሪ ፡ ማዕርነት ዝብላ ቃላት እናዘመረ ምስ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ ዘይወከሎን ስርዓት ህግደፍ፡ ሕግብግብ ክብል እንተመሪጹ ድማ መዘዙ ዳግማይ ዕግርግርን፡ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከብድን ሕቆን ምዃንን፡ ካልእ ፋይዳ የብሉን። ብቀንዱ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝሕለን ጉዕዞ ልሙጽ ክኸውን ማለት ዘበት’ዩ። “ወዲ ኣፎም፡ ኢሱ” እናበልካ ኣብ ኣደባባይ ንውልቀመላኺ መላኺ ምውዳስን ህያባት እናሃብካ ምስካርን፡ ካብ “ክትበልዓ ዝደለኻ ኣባጉምባሕ ዛግራ ትብላ” ካልእ ትርጉም የብሉን። እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ሓቀኛ ኢሳያስ፡ ቀታልን ኣሳርን ደለይቲ ፍትሒ፡ ገባቲ ስልጣን፡ ጨፍላቂ ጥርዓን ኤርትራዊ፡ ብሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ዝድሰት፡ ትዕቢተኛን ህልኸኛን ድኣምበር፡ ደላይ ሰላም፡ ገባር ሰናይን ሓላዪ ህዝቢ ኤርትራን ኣይኮነን፡ ኮይኑ’ውን ኣይፈልጥን’ዩ።

መላኺ ኢሳያስ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘይካ ጸርፊ፡ መግናሕትን ሓንቂቅኩም ምባልን፡ ፍሽኽታን ምስጋናን ኣንጸባሪቁ ዘይፈልጥ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣዋሳን ከይዱ ኣፍልቡ እናሃረመ መልኣኽን ፈቃርን ክመስልን እንከሎ፡ ኣእምሮኡ ስሒቱ ከይከውን ዘጠራጥር’ዩ ነይሩ። እዚ “ዝብእስ ኣብዘይ ዓዱ ከይዱ ኣጎዛ ኣንጽፉለይ በለ” ዝዓይነቱ ፍቅርን ሕግብግብን መላኺ ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ጉዳይ ኣዘኪሩኒ። ኣብ ገለ ምዕራባውያን ሃገራት፡ ገለ ሕልና ዘይብሎም ውልቀሰባትን ትካላትን፡ ብዕድመ ምድፋእን ብስእነት ጥዕናን፡ ናይ ምዝካርን ምስትውዓልን ጸገም ዘለዎም ሰባት ብምድንጋርን ኣብ ናይ ሓሶት ሰነድ ክታሞም ከምዘንብሩ ብምግባርን፡ ቀዋምን ተንቀሳቃስን ሃብቶም፡ ናይ ጥሮታ፡ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነትን ኣብ ባንኪ ዝተቀመጠ ጥረ ገንዘብን ይዘምትዎ፡ ክሳብ ቅትለት ይበጽሑ፡ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ውርሻን ይግብኣንን ይከራኸሩ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዕድመ ዝደፍአ ወይ ብሕማም ዝተደነሰ ሰብ ስለዘይኮነ፡ ኩሉ’ቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጽሞ ዘሎ ውዕላትን ዘካይዶ ዘሎ ሸረኽረኽን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ክቱር ንዕቀትን ጥራሕ’ዩ ዘንጸባርቅ። ስለምንታይ’ሲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ኣብ ኤርትራ ዝገበረ እንተገበረ ብሒም ዝበሎ ሰብ ስለዘይረኸበን፡ ብውልቃዊ ረብሓ ንግዚኡ መሳርሒ ዝኾንዎ ኮራኩር ቆጺሩ ስለዘሎን’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዚ ካብ ዓቀኑ ዝሓለፈን ሕጊ ዘይተኸተለን ኮሸምሸም ጠባያት መላኺ ኢሳያስ፡ መንነቱን መሬቱን ኣሕሊፉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከይህብ ዓቢ ስግኣት ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንህላወ ኤርትራ ዘህስስ ውዕላት ይፍርምን ይመባጻዕን ከይህሉ ይፈርሕ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ወትሩ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተኸዊሉን ተሓቢኡን ዝፍጽሞ ንሃገር ዝምልከት ውዕላት፡ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ዝወከሎ ባይቶ ስለዘይዋስእሉ፡ ኢሳይስ ሰኺሩን ብፍቅሪ ዶክተር ዓቢዪ ኣሕመድ ተዘኒቡን፡ ከየንበበ ንህዝቢ ኤርትራ ሸይጥዎ ከይከውን የስግኣካ።

እቲ ዝዓበየ ዝፍጸም ዕዮ ገዛ ግን፡ በዓል ውራይ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ዓቢዪ ኣሕመድ ኣይኮነን። ብዘየማትእ ምጅማር ንቡር ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ንኽልቲኡ ህዝብታት መስተርሆት ዝፈጥርን ጥፍኣት ህይወት ሰብ ዘወግድን’ዩ። እንተኾነ ኤርትራውያን እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ማንካ ዘይተላዕሎ ጸገማት ዝፈትሕ ስለዘይኮነ፡ እቲ ቁስሊ ዳግማይ ከምዝረክስን ከምዝደምን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ዶባት ዘሎ ተተኮስቲ ክጽረግ ቀሊል’ዩ። ኣብ ልቢ ሰብ ዝተሰረተ ቂም በቀልን ክፍወስ ግን ውሕሉል ኣተሓሕዛ የድልዮ። ብግቡእን ብቅንዕናን እቲ ጠንቂ ኩናትን ህልቂትን ኮይኑ ዝተባህለ ጉዳይ ዶብ፡ ብቀዳምነት ክፍታሕ ኣለዎ። እቲ ብጉልባብ ዶብ ልዕሊ 20 ሽሕ መንእሰያትና ዝበልዐ፡ ቁጠባና ዘዕነወ፡ ህዝብና ናብ ስደት ዝበታተነ፡ ናብ ድኽነት ዘእተወ ኩናት፡ ስለምንታይ ዕሽሽ ተባሂሉ፡ ቁጠባዊ ምትእስሳርን ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ብተብተብ ይግበር ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ ክግለጸሉ ኣለዎ።  ኣይከም መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ክኢላ ዓቅሚ ኣብ ምህናጽ ቁጠባ ሃገሩ ክዋሳእን ናይ ዕርቅን ኢሂን ምሂን መኣዲ ዘተ ዕድል ኣይህብን’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ጉዳዩ እንታይ ይግበር ኣሎ ዝኾነ ሓበሬታ የብሉን። ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ መስርሕ ዝምድና፡ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ጉዳዩ ካብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ክሰምዕን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቤላበሎው ክህውትትን ከም ንቡር ተወሲዱ።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ተዋሳኢ ኣይኮነን፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ጥራሕ’ዩ ቃሕ ዝበሎ ዝፍጽም። ንኣብነት ከም ዓስቢ ምምጣው ወደባትናን ባሕርናን ንረብሓታት ስዑድ ዓረብያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን፡ መላኺ ኢሳያስ ብኢማራት ዓረብ ዝለዓለ ሽልማት ክወሃብ እንከሎ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንወደባትን ካልእ ህብትናን ብዘይ ኣፍልጦ ህዝቢ ኤርትራ ብተብተብ ውዕል ሰላም ስለዝኣተወን፡ ናይ ነገስታት፡ ካባ፡ ድርዕቶ፡ ጥሪትን ካልእ ህያባትን ተለጊሱሉ። ግደ ሓቂ ንምዝራብ፡ መላኺ ኢሳያስ ብህልቂትን ስቃይን ኤርትራውያን ብገበን ክኽሰስን ኣብ ፍርዲ ክቀርብን እምበር፡ ከም ሃዋርያ ሰላም ክቁጸርን ክምጎስን ኣይግብኦን’ዩ። ዓለም ምስ ረብሓኣ ስለዝኾነት ግን፡ ነቲ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ምብትታን ስድራቤታትን ዕሽሽ ብምባል፡ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ወረጃ ኣምሲላ ትገልጾ ኣላ። “ዝሓለፈ ሓሊፉ ብዝመጽእ ኣይትድገመኒ” ከምዝብሃል፡ ኤርትራውያን፡ ብዛዕባ ሕሉፍ ድኽመታትና ክንጥዓስን ከነስትማስልን ዘይኮነ፡ ሕጽረታትናን ብልጫታትናን ገምጊምና ሕማምና ሓቢርና ክንፍውስን ምስ ክውንነት ዝሰማማዕ ተባዕ ስጉምቲ ምስእንውስድ ጥራሕ’ዩ እቲ እንኮ ፍታሕ። ብእዉጅ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ዓቢዪ ኣሕመድ፡ ናይ ኤርትራ ወዳኢ ነገርን መራሕን ክኽውን ምሉእ ስልጣን ሂብዎ ኣሎ። መግለጺ መላኺ ኢሳያስ ብዝተተርጎመ ይተርጎም፡ እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦ ዘለና ንጹር ጉዳይ፡ ንመሰልን መንነትን ህዝብና ዝረግጽ፡ መንእሰያትና ናብ ዳግማይ ኩናት ክጥበሱን ጊላታት ክኾኑን ምቹእ ኩነታት ዘጣጥሕ ጥራሕ’ዩ። ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ይኹን ቅልውላው ኣድህቦ ከይሃብና፡ ኣብ ውራይና ነትኩር። ስርዓት ህግደፍ ብፍላጥ ናትናን ቀዳምነታትናን ረሲዕና ኣብ ጓል ዘረባን ዘይመሰረታዊ ጉዳያትን ከምነተኩርን ከምንህውትትን ይገብረና ከምዘሎ ከነስተውዕል ኣለና። ኤርትራውያን ድማ ክልተ ምርጫ’ዩ ዘለና፡ ነቲ ብዘይ ፍቃድና መላኺ ኢሳያስ ዝመረጸልና መራሒ ክንቅበል፡ ክንሓስርን መንነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ፡ ዘርሚ ዘርሞ ክንበታተን፡ ኣብ ሕሉፍ ክንጠዓስ፡ መስሓቅ ሰብ ክንከውን፡ መዕንደሪ ጓኖት ክንከውን ብደውና ክንዝመት ወይ ከኣ ኣብ ሕፍርቲ ሃገርና መታን ብኽብረት ክንቅመጥ፡ ህያብ ስውኣትና ናብ መጻኢ ወለዶ ከነመሓላልፍ፡ ንመሰልናን ንናጽነትናን ክንቃለስን ወነንቲ ዕድልና ክንከውን ምውሳን’ዩ።

ጽላል፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ 30 ሓምለ 2018

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
11 COMMENTS
 • Goitom July 30, 2018

  Viva papa Isaias our super king man, keep leading us to the heavens by making a lasting peace
  with our old mama Ethiopia. Keep us away from the filthy barbaric cruel moslem Arabs and integrate
  us with our kind caring brothers and sisters of Ethiopia for once and for all. Papa Isaias, you’ll be forgiven
  for all your past crimes against our people once you achieve the union of all Christian Habesha people of Abyssinia.

 • Godaif July 30, 2018

  The recent edition: “ONE Saudi cleric thundered that letting women drive would lead to immorality and a lack of virgins. Another declared that women were incapable of taking the wheel because they were half-brained. Still another drew on science, ruling that driving would damage their ovaries.”
  ምስ እዞም ኣዝዮም ድሑራት ዓረብ እንተዘይተደመርና ፤ ትግረ ትግርኛ እንተይዘሰረዝና ፤ ዓረብኛ ሕጋዊ እንተዘይኮነ ፤ ኣባል ውድብ ዓረብ እንተዘይኮና ። መን ድዩ ዝበለ፧
  ቋንቋታትካ ባህልኻ መንነትካ ኣባሓጎታትካ ውርሻካ ንዕቕ ኣቢልካን ብሓዊ ኣብሪስካን ፤ ነቲ ናይ ለቓሕ ዓረባዊ ባዕዳዊ መንነት ሰጊድካን ፤ ንመታትለሊ ሕጂ “መሬትና” እናበልካ ብኮምፒተር ተሓቢእካ ምውርዛይ !
  ጀብሃን ዓረባዊ ሕልማን ቀደም ተቐቢሩ እዩ። ጀብሃ ትኹን ቅያዳ-ኣልዓማ ኣብ ኤርትራ ኣይትመርሕን እያ። ሕልሚ ጀብሃ ከም ጨው ሓቒቑ እዩ። ቅበጽዋ!

  • Goitom July 30, 2018

   Godiaf,
   Letting all {women or men} barbaric moslems into our Christian Habesha nations of Abysinnia and Midri-Negash {of today’s Ethiopia & Eritrea} was the biggest mistake that was ever made by our forefathers. The filthy moslem Arabs should only be driving their filthy camels anyway.
   The new generation of Christian Africa {especially Eritreans & Ethiopians} should get rid of moslems for once and for all. I have also always wondered as to why the filthy moslem men force their poor/ugly women to wear hijabs? They should all be wearing it as they are all devils.

   • Goitom July 30, 2018

    Read, Midri-Negash or Midri-Bahri, also read, they {moslem men & women} should all be wearing it {the hijab} as they are all the most ugly devils. Thx.

 • k.tewolde July 30, 2018

  (“ክትበልዓ ዝደለኻ ኣባጉምባሕ ዛግራ ትብላ”)>>> our fathers said it all.The tyrant is serving them our homeland in a silver plate and you see them salivating the size of Niagara Falls.If given the chance,the Eritrean people could have transformed their nation to a vibrant and thriving economy on their own with the right and legitimate leadership,however they were not given that opportunity.Characters like Goitom and Godaif are praising him because their annexation dreams is being fulfilled through him.The voices of pre 1961 are coming back attacking the pioneer liberation organization(ELF) because it gives them the night sweats to this day in their sleep.>>>>>’ ምስ እዞም ኣዝዮም ድሑራት ዓረብ እንተዘይተደመርና ፤ ትግረ ትግርኛ እንተይዘሰረዝና ፤ ዓረብኛ ሕጋዊ እንተዘይኮነ ፤ ኣባል ውድብ ዓረብ እንተዘይኮና ። መን ድዩ ዝበለ፧’ to find the answer to this question all you have to do is refer to the picture of the 2 African men adorned with a chain in their neck at the palace of Bin Zayed. If there is and epitome of backwardness and ignorance it is you because the Arabs you referring are the ones brokering and financing this peace deal you gloating about regardless of their motive behind it and they are more advanced and powerful by dominating half of the global wealth today despite being in the same position like us a mere 100 years ago.Go to school and learn something.Thanks again to relentless Tsilal.

  • Dawit July 31, 2018

   Some sold out traitors like k.tewolde existence depend on boot/sandal licking of their barbaric moslem masters as they have been trained to bend and to suck by just covering their eyes.
   I wonder if some traits like lying, bending, betraying, denying are genetically inherited? Sad shameful losers who would be screwed up for life, they just have to keep changing positions!

   • Deglel July 31, 2018

    Brother Dawit, you forgot to refer to k.tewolde as komal teKebre enda Arab goHaf!
    He is quite used to being kicked around and abused as he grew up enda Suwa of his Komarit mother. He was always being kicked so hard with koyo chama/sharp end of shoe right into his backside and worse his backside was more savagely damaged by his savage muslim Arab slave masters. We just have to feel very sorry for this savagely damaged toy boy even when weTemTem kebiziH kelo, he just can’t help it!!!

 • kokhob July 30, 2018

  The core of Eritrea’s political, cultural and economic identity is based on colonial premises.
  Ethiopia would certainly give poor/sick Eritrea the much needed urgent lifeline saviour that it
  never got it from former colonialist Italians or the bastard evil Muslim Arabs. Esayas and his evil gedli
  may have wasted so many lives, destroyed many infrastructures but at last he is realizing Ethiopia is the only solution for Eritrea, that is the unification with Ethiopia as soon as possible. The old gedli madness demolished with new merging/union of Eritrea and Ethiopia. We should not remain hostage to Italian and Arabs colonization legacy.

  • k.tewolde July 31, 2018

   ‘give poor/sick Eritrea the much needed urgent lifeline saviour ….’ kok, let me rephrase that,the lifeline was given to the fast sinking ship of the tyrant not to the Eritrean people who put holes in it.The tyrant knew his days were numbered,he was getting recluse and more isolated,out of nowhere a young diplomat south of the border gave him an offer he can’t refuse and it came with ‘a condition’,I have never seen the tyrant hug and smile and pound his chest in his entire existence.He survived the wrath of the Eritrean people and differed it for now.Eritrea doesn’t need to piggyback on Ethiopia like you said to thrive if intruders like you and the tyrant leave us alone to take care of our business.Historically,we are able and self sufficient people until people like you slithered among us and sucked the life out of us.

   • Deglel July 31, 2018

    ESUB TEQORADI LEKHIBAT Wedi Amete Komarit – Wedi Hirkam, ELF mendef whore mouth, criminal barbaric evil Islamic Jebha stooge, Enda Kolalit savage trafficker, k.t – komal teKebre enda goHaf, lifelong crippled wheel chaired ELF beggar, diKala non-stop Arab slave dog, big talkative filthy asshole, in short, savagely damaged beyond repair garbage/gohaf, if we want to hear from a filthy scam bag like yourself then we would simply fart on you first. Otherwise, your bogus diKala identity that you temporarily acquired from your old savage Arab/Italian colonialist would soon be thrown away to the garbage trash of history and replaced with ancient proud pure Christian Habesha identity, hard to swallow??? Well, swallow it fast with your filthy Arab’s camels piss down your stinky throats!

    • k.tewolde July 31, 2018

     Sorry Dog,it is the truth,don’t howl like a werewolf, it is not going to change anything,Eritrea is for Eritreans and it is going to remain that way,the only problem is the owners are not in charge and that will change soon,and please don’t fart,the stench that’s is coming out from your mouth is enough to begin with.Hand me the bucket please!Blaaaaagh!

POST A COMMENT