Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ዝተባህለ ኤርትራዊ ካህን፡ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዘርኣዮ ሓልዮት ደር ሽፒገል ብዝተባህለ ውሩይ መጺሄት ጀርመን ተመጕሱ።

ደር ሽፒግል Der Spiegel ዝተባህለ ኣብ ሰሙን ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ሕታማት ዝዝርግሕ ዝዓበየ ሰሙናዊ መጽሔት ጀርመን ፡ ንኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብ ዓመተ 2011፡ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣፍ ሞት ንዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ፡ ብዘርኣዮ ርሕራሔን

ደር ሽፒግል Der Spiegel ዝተባህለ ኣብ ሰሙን ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ሕታማት ዝዝርግሕ ዝዓበየ ሰሙናዊ መጽሔት ጀርመን ፡ ንኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብ ዓመተ 2011፡ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣፍ ሞት ንዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ፡ ብዘርኣዮ ርሕራሔን ሓልዮትን ቆራጽነትን ኣገልግሎት፡ ,ልኡኽ ፈጣሪ ብግብሪ, Der Macher des Herrn, ዝብል ስያሜ ሂቡ መግለጺ ሂቡ።

መጽሔት ሽፒግል ኣብ ዘውጸኦ ፍሉይ ሕታም፡ ውልቃዊ ተመኩሮ ኣባ ሙሴ ብሓጺሩ ድሕሪ ምዝርዛር፡ ንዘኻየድዎ ርሕራሔን ቆራጽነትን ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ።

,ኩሉጊዜ ፍሽኽታ ካብ ገጾም ኣይፍለን እዩ። ሕይወቶም ምስ ሃገሮም ኤርትራን ምስ ባሕርን ዝተኣሳሰረ እዩ። ሓንባሲ ኣይኮኑን፡ ኣብ ባሕሪ ንዝጠልቁ ግን የድሕኑ። ኮንትሮፓንድስታ ኣይኮኑን ንኤውሮፓ ግን ሰብ የሰጋግሩ። ብማዕበል ባሕርን ሃሩር ምድረበዳን ተኸላቢቶም ኣብ ኣፍ ሞት ዝርከቡ ኣሕዋቶም እምበር፡ ብነፋሪት ሸነን ኢሎም ነብ ኤውሮጳ ዝፈልሱ ስደተኛታት ኣየድህቡን እዮም፡፡  ከም ካልኦት ካህናት ኣብ ገዳም ዘይኮነ፡ ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ ገማግም ባሕሪ ኮለል ክብሉ የሕልፍዎ። እታ ሓንቲ መሳሪሒኦም ናይ ኢድ ተቀሳቃሲት ተለፎንን፡ ፈጣርን ጥራይ እዩ፡፡ ተለፎን ካብ ኢዶም ኣይፈልዩን፡ ኣብ መንበረ ታቦት ግን ብብዝሒ ኣይረኣዩን፡፡,, ድሕሪ ምባል ርእይቶ ሽፒግል ብኸምዚ ዝስዕብ ይቕጽል፡፡

,,ኣባ ንሙሴ ንመዓልቲ ክሳብ 150 ተለፎን ይቕበሉ፡፡ ቁጽሪ ተለፎን ናይ ኣባ ሙሴ ብስደተኛታት ከም ሓንቲ ክብርቲ ዓባይ ኣቕሓ እያ ትቁጸር፡፡ ኣብ ሊብያን ቱንዝያን ዝርከቡ ስደተኛታት ኩሎም ናቶም ተለፎን ኣለዎም፡፡  ስደተኛታት ጉዕዞኦም ምስጀመሩን፡ ኣብ ማእከል ባሕሪ ኮይኖም ማኣዝኖም ምስዝስሕቱን፡ ጃልባ ምስትስበርን ማዕብል ምስጸፎዖምን፡ ተቐዳዲሞም ነባ ሙሴ ይድውሉ። ኣብቲ ቀውጢ እዋን ዋሕሶም ኣባ ሙሴ ጥራይ እዩ፡፡ ኣባ ሙሴ ካብቲ ዝድወለሎም ክሳብ 150 ንመዓልቲ ዝኣክል ብዝሒ ተለፎናት፡ ብቑጽሩ መን ናይ መን ከምዝኾነ የለልይዎ፡፡ እቲ ቁጽሪ ናይ ሳተላይት ባሕሪ ከምዝኾነ ምስ ፈለጡ፡ ናይ ,ርድኡና, ኣውያት ከምዝኾነ ተረዲኦም ይጓየዩ፡፡ ንዝምልከቶም ኣካላት፡ ማለት ንሓይልታት ባሕሪ ናቶን ንሓይልታት ባሕሪ ኣትላትክን ንናይ ኢጣልያ ምክትታል ሓለፍቲ ዶባት ኣውያቶም የስምዑ፡፡ ረዳት ይሓቱ። ከምዚ ብምግባር ድማ ኣሽሓት ደቂ ሃገሮም ካብ ኣፍ ሞት ኣድሒኖም፡፡

ይኹንምበር፡ እቶም ነቲ ኣውያት ዝሰምዑ ሰበ ሰልጣን መንግስቲ ግን ኩሉ ግዜ ሓላፍነቶም ይፍጽሙ ማለት ኣይኮነን፡፡ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2011፡ 72 ኤርትራውያንን፡ ገለ ከኣ ኢትዮጵያውንን ዝሓዘት መርከብ ምስ ጠሓለትን፡ ብጀካ ሓደ ሰብ ኩሎም ምስ ጠፍኡን፡ ሓይልታት ሰሜን ኣትላንቲክ፡ ኣብ ሙሴ ብዝሓተትዎም መሰረት ግቡኦም ኣይፈጸሙን፡፡ ሀሊኮፕተራትን መራኽብን ናቶ፡ ስደተኛታት እናጠሓሉ እንከለው ርእየን፡ ኢደንን እግረንን ኣጣሚረን፡፡  ካብዚ እዋንዚ ንድሓር ድማ፡ ብጻዕሪ ኣባ ሙሴ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ታርኽ ሰሜን ኣትላቲክ ገበን እተጻሪ ኮሚቴ ተመስሪታ እቲ ጉዳይ ውን ኣብ ገና ምጽራይ ይርከብ ኣሎ።

ኣባ ሙሴ ኣፍኣዊ ኣይኮኑን ግብራዊ እዩም፡፡ ሓላማይ ኣይኮኑን ተግባራይ እዮም። ንኤርትራውያንን ንኢትይጵያውያንን ኣሕዋቶም ንኽሕግዙ ኣብዚ እዋንዚ፡ ከም ኣግልጋሊ ኣምላኽ ኣብ ገተሰማኔ፡ ከም ካህን ኣብ ጀነቫ ተመዲቦም ኣለው።“ ክብል እቲ መጽሔት ርእይቶኡ ደምዲሙ፡፡

aseye.asena@gmail.com

Review overview
12 COMMENTS
 • tes January 30, 2012

  the right priest on the right time, he is one of our santa Mussuie Zeray. NETA AB MIDREBEDA SINAI## NETY SEB ZEYBLU AMLAK ALOWO ##ETIBL TEKSI BDEM ZITESAHFET AMLAK NEBA MUSSIE LIEKULA EZI EU ETI HAKI ,,,,, HE IS REALLY SANTA OF ERITREA

 • Palm January 30, 2012

  Oh! what a blessed service in the eyes of God and your people. Aba Mussie may God give you his strength so that to continue to serve the needy in this trying times. We will keep you in our prayers.

 • Cambo January 30, 2012

  ኣብ ሙሴ ክብረት ይሃበልና፥ ተባረኹ።
  ከማኹም ይብዝሑ።

 • zemen beraki January 30, 2012

  Aba Mussie deserves more than this! He is a man of noble deeds. He is a man of God, a humanist, a man of all religions and all nationalities. He did what the international community could not or would not do. While others do something for fame Aba Mussie does is simply because he follows the orders of Christ. He searches for the lost lamb!!!! May God help him in his endevour!!!

 • A Iyasu January 30, 2012

  Fr Mussie is living the life of the blessed and we are witnessing that he is fulfilling the word of God in Mathew 35:34-40

  34“Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. 35For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, 36 I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.’
  37“Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? 38 When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? 39 When did we see you sick or in prison and go to visit you?’
  40 “The King will reply, ‘I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me.’

  Lets we all be kind to each other. I pray that the creator of heaven and earth, when he comes in Glory, will declare us all ‘the blessed.”

  Fr Mussie, please keep us all in your prayers.

  A Iyasu and family

 • Senait January 30, 2012

  A well deserved recognition by Der Speigel for a borderless humanitarian and the plight of victims of PFDJ rule.

 • americanoeri January 31, 2012

  Could you please tell us in which issue of Der Spiegel the article appeared? Thanks.

 • simerr@hotmail.com February 1, 2012

  I haven’t heard or read in history a single man who saved thousands life having one telephone and two legs. This man is a gift of God for all oppressed people. If you save one life people call you a hero but if you save thousands a hero is not good enough for him. I would say he is a man sent to Eritrean people from god to save Eritreans from terrible death in the sea and desert. How many of us have reason to live and reason to die ? If you don’t have a reason to die you must have no reason to live. Some die for a woman other for money and the some for country etc. This man live to save human , Eritrean , Ethiopian Somalian and sudanis. I wish I had and you guys had 1% of his courage and heart. Some more like Aba Musssie the world could be better place to live. Unfortunately, Eritea is in the hand of Issayas , Higdef and some stupid arogant generals and colonels who make our beloved country hell on earth.I can wait the day when all we see the true face of Issayas and his mafia group ..at the end many of us will say I didn’t know that oh god ..what a murderer …then we will say man it is too late you had enough time to know but you denied all the facts. sorry for you you are a dead man .

 • ወዲደባስ February 1, 2012

  ኣባ ሙሴ ተባረኹ ሓቀኛ ኤርትራዊ ከማኹም ሲ ሓውኹም ወዲደባስ

 • ወዲደባስ February 1, 2012

  ኣባ ሙሴ ተባረኹ ሓቀኛ ኤርትራዊ ከማኹም ሲ 1000000000000000000000 ሓውኹም ወዲደባስ

POST A COMMENT