Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ታሪክ ሓቅን ታሪኽ ድንቁርናን ፊት ንፊት

ከተማ ኒው ዮርክ ነቲ ሃሲሱ ዝነበረ ታሪኽ ጅግንነትን ዘይተምበርካኽነትን ኤርትራውያን ዝኾልዔ ሓድሽ ቅያ ወቂራ። እቲ ንዝሓለፈ ኣስታት ዓሰርተ ዓመታት ንሃገርና ኣብሪሱ ንህዝብና ዘጽንት ዘሎን ንታሪኽ ጅግንነት ህዝቢ ኤርትራ ብኽድዓትን ጥልመትን ዝበረዘ ውልቀ መላኺ ኣብ ህይወቱ

ከተማ ኒው ዮርክ ነቲ ሃሲሱ ዝነበረ ታሪኽ ጅግንነትን ዘይተምበርካኽነትን ኤርትራውያን ዝኾልዔ ሓድሽ ቅያ ወቂራ። እቲ ንዝሓለፈ ኣስታት ዓሰርተ ዓመታት ንሃገርና ኣብሪሱ ንህዝብና ዘጽንት ዘሎን ንታሪኽ ጅግንነት ህዝቢ ኤርትራ ብኽድዓትን ጥልመትን ዝበረዘ ውልቀ መላኺ ኣብ ህይወቱ ንመጀመርታ ጊዜ ዓቢ ውርደትን ፍሽለትን ኣጋጢሞዎ። ኢሰያስ በቶም ንዓመታት ኣብ ጎኑ ዝተጋደሉ ገዳይም ተጋደልቲ እውን ከምዚ ዓይነት ጽፊዒት ኣጋጢምዎ ኣይፈልጥን እይ እንተበልኩ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን።

እቲ ኣብ ዕጹው መገባእያ ንደቂ መሬት ዝፈረደን ዝቐንጸለን መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ው.ሕ.ሃ ኣብ ዝገበሮ መደረ ዳርጋ እቲ ኩሉ መናብር ጥራዩ ምንባሩን ናብ ዲሲ ክገብሮ ዝሓሰበ ጉዕዞ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ምስራዙን ነቲ ፍሽለት ተወሳኺ ድምቀት ሂብዎ። ዓለም ንኽትሰምዖ ይትረፍ ንኽትርእዮ እውን ኣዝያ ፈንፊናቶ እያ፡ እንትርፎ እቶም እዝኖም ከይሰምዔ ዓይኖም ከይረኣየ ዘጣቕዑ ሓንጎሎም ኣብ ከብዲ ኢዶም ዘሎ ደገፍቱ። ሰማዒ ከምዘይረክብ እንዳፈለጠ ደኣ እንታይ’ዩ ክገብር መጺኡ ንዝብል ሕቶ መልሱ ሓንቲ እያ። ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ውጹዕ ህዝብና ብፕሮፖጋንዳ ንምትላል እዩ’ዚ ኹሉ ሃልኪ።
ቲቪ ኤረ ነቲ ውልቀ መላኺ ምስቶም ፓፓጋሎ ደገፍቱ ዝገብሮ ሕቶን መልስን ዘይብሉ ጉጅም ዓያሹ፡ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ህዝብና ኣብ ጎኒ ህዝቡን መንግስትን ምኻኑ ዳግማይ ኣመስኪሩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ህዝብና መንግስቲ ኤርትራ ንዝኽተሎ ዘሎ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ብኣወንታ ገምጊምዎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ህዝብና ንተራ ፕረሲደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣድናቖቶም ገሊጾም። ወዘተ ኣዲኡ ትቑጸሮ ኢልካ ዝግደፍ መወዳእታ ዘይብሉ ሓሶት። እዚ ሓሶታት ቲቪ ኤረ ድማ እቲ ሽፍታ መራሒ ካብ ኣስመራ ከይተበገሰ እዩ ተማሂዙ ተሰኒዑ ዝዳለው። እቲ ሓቂ ግና ኩሉኻትኩም ኣብ ኣሜሪካ እትነብሩ ትርእይዎን ትሰምዕዎን እንተሃለኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ግዳይ ቲቪ ኤረ ንኸይከውን ከነቃልዖ ይግባእ።

እቶም ንፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራን ንተራ ፕረሲደንትን ኣድናቖቶም ገሊጾም ዝበሃሉ ዘለው ሰባት በዓል መን እዮም? በዓል ሓወይ ኮሎኔል ኣለኒ፡ ጀነራል እገለ ወደ’ኮይ እዩ፡ ኣብ ዓዲ ዘስራሕክዋ ገዛይ ከይወስዱለይ፡ ኣብ ቢሻ ወርቂ ረኺቦም ኢሎሞም ገሎዶ እቲ ናይ ቦንዲ ገንዘበይ ይመልሱለይ ይኾኑ ዝብሉ ኣንኳይዶ ፖሊሲ ሓንቲ ሃገር ክግምግሙስ ኣብተን ዝነብሩለን ከተማታት ከማን እንታይ ዝስመን ጋዜጣታት ይሕተማ ክፈልጡ ዘይክእሉ ኣብ ዓዲ ፍልጠት ንድንቁርና ወይ ሞት ዝበሉ ሰባት እዮም ዳርጋ መብዛሕትኦም። ብዘመን ውቤ ዝጸመመስ ውቤ ክብል ይነብር ከምዚበሃል ብግዜ ወዲ ኣፎም ብሪ ንሱ ኣንበሳ ዓሳኽሩ ነብሪ ዝጸመማ ኣንስትውን ኣለውኦም። መራሕቲ ህግደፍ ደጋፊ ከምዘይብሎም ስለዝፈልጡ ነቲ ናይ ኣኼባ ሰዓት ዕለትን ቦታን ብሚስጥር እዮም ሒዞሞ ስጋብ ናይ ዜሮ ሰዓት። ቀንዲ ምኽንያት ድማ ነቲ ንውልቀ መላኺ ኢሰያስ ንምኹናን ብደለይቲ ፍትሕን ደሞክራስን ንዝግበር ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ንኸይሳለጥ ዕንቅፋት ንምፍጣር እዩ።

ኢሰያስ ኣብ 1999 ኣብ ዋሺንግቶን ዲሲ መጺእሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣሽሓት ሰባት ምስታፎም ናይ ቀረባ ጊዜ ተዘክሮ እዩ። ብኢሱሮም(ኢሰያስን ሮሞዳንን) ብዝብል ጎስጓስ ካብ ህዝቢ ብሚልዮናት ዶላራት ንምክልኻል ሃገር ተባሂሉ ተዋጺኡ። ኢሰያስ ድማ ቆርበት በጊዕ ተኸዲኑ ፍሽኽ እንዳበለ ናብ ኣስመርኡ ተመሊሱ። ሎሚ ግና ነገረ ተገላቢጦሽ እዩ ኮይኑ። ወያ እንታይነቱ ንኹሉ ኤርትራዊ ስለዝተኸሽሐ ዘለዎ ኣማራጺ ብሕቡእ ምስቶም በብሓደ ሰብ ወሓደ እንዳንቆልቆሉ ዝኸዱ ዘለው ሰዓብቱ ምርኻብ እዩ እቲ መሓዮታቱ ዘዳለውዎ ውጥን። መንግስቲ ኣሜሪካ ደሓን ኣይእተው ካብ ከተማ ኒው ዮርክ እሞ ኸኣ ካብ ውሱን ርሕቀት ንኸይከይድ ስለ ዝኣገድዎ ንባዕሉ ከምቶም ኣብ ኣገልግሎት ዝኽርትቱ ዘለው ኣሕዋትናን ኣሓትናን መንቀሳቐሲ ወረቐት ሓርቢትዎ’ዩ ቀንዩ።

ህግደፍ ማዕረ ክንደይ ነድዩ ምህላው ነቶም ደገፍቱ ኣብ ሰለስተ ጊዜ ዝኽፈል ቲኬት ናይ መጎዓዚ ኣየር ከለቃሓኩም ንዑ ያላ ደገፍኩም ሃቡ እንዳበለ ገዛ ገዛ ክኹሕኩሕ ምውርሑ እዩ። እቲ እኼባ ኣብ ኒው ዮርክ ክንሱ ንበዓል ኣቦይ መሕፈርን ኣደይ መጣቒዒትን ልክዕ ከም ጤለ በጊዕ ኣብ ዋሺንጊቶን ዲስ ክእክቦዎም ኣዮም ቀንዩም። ናበይ ከምዝወስድዎም ከይሓበሩ ድማ ከም ወፋሮ ኣብ ኣውቶቡሳት ኣወጢሖም ናብቲ ቦታ ኣኼባ ወሲዶሞም። ኣብ ማእከል ከተማ ኒው ዮርክ ኣብ ዝርከብ ማንሃተን ሰንተር (Manhattan Center) ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ መእከቢ ኣዳራሽ ድማ ኤርትራውያን ፊት ንፊት ተራኸቡ። ገሊኦም ንሃገርና ቅዋም ተጌሩላ ብስርዓተ ሕጊ ንኽትመሓደር ውልቀ መላኺ ካብ ስልጣን የልግስ ዝብሉን፡ ኣይፋልና እንተደልዩ ይቕተለና እንተደልዩ ይእሰረና ብዘየገደስ ካብ ካልእ ዝገዝኣና ኢሰያስ ይሕሸና ዝብሉ ሓሰርንፋይ ታሪኽን።

እቶም ንውልቀ መላኺ ኢሰያስ ዝቃወሙ መብዛሕትኦም ትርጉም ናይ ምንባር ዝፈልጡ ሰብ ሕልና ንእንታይነት ኢሰያስ ዘነጽር ታቤላታትን ጭርሖታትን ሒዞም ተቓውምኦም ከስምዑ እንከለው፡ እቶም ደገፍቲ ኢና በሃልቲ ግና ድምጺ ኣይነበሮምን እንትርፎ ብዝሕን ስእሊ እቲ ዲክታቶርን። ንሓደ መዋእሉ ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐንጸለ፡ ባዕሉ ኩናት ወሊዑ ጠንቂ ሞት ኣርብዓ ሽሕ መንእሰያት ንዝኾነ ሰብ ዝድግፍ ፍጡር ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎ ጥራይ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኣብ ዓለም ንውልቀ መላኺ ብረብሓን ጸቢብ ወገናውነትን ብውልቆም ዝድግፉ እኳ እንተሃለው ከምዚ ናይ ህግደፍ ኢና በሃልቲ ዝዓይነቱ ኣዝዩ ድሑር ምስ ምዕባለ ዓለምና ዘይከይድ ደገፍ ግና ኣብ ዓለም ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን እዩ ክበሃል ይከኣል።

ኣብ ሞንጎ እቲ ሰልፊ ሓደ ሰብ ጸዊዑ ምስ ሓደ ጉልቡት መንእሰይ ከላልየኒ ወሰደኒ። ስመይ ምስ ነገርኩዎ ንሱ’ውን ዮናስ ይበሃል በለኒ። እቲ ዘላልየና ዝነበረ ሰብ ድማ ኣብ ሞንጎ ወዲ ጀርማኖ ናቲ ምዃኑ ሓበረኒ። ነዚ ወዲ ሓርበኛ ጅግና ተጋዳላይ ጀርማኖ ናቲ ብኣትኩሮ እንዳረኣኹ ኣነ ክሓቶ ንሱ ክምልሰለይ እንዳዕለልና፡ ሓደ ደጋፊ ህግደፍ እየ በሃሊ ብትርኢት መስማር ጎደል ዝመስል ንዓይን ንዮናስን ዓጋመ ወያነ ኢሉና ናብቶም ክዳን ዝተኸድኑ ጠለ በጊዕ ብጾቱ ተሓወሰ። ገሪሙኒ ድማ ወይለይ ኢለ። ኣነን ንሱን ኣቦሓጎታትና ናብ ኤርትራ ዝመጽሉ እንተዝጽብጸብ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን እንተ ናተይ ክቕድሙ ዋላስ እንተ ናቱ። እንተ ነቲ ወዲ ብሄር ኩናማ መበቆል ኤርትራ ዝኾነ ዮናስ ጀርማኖ ናቲ ደፊሩ ከምኡ ምባሉስ ምስ ዕሽነት ዶ ይቑጸር ዋላስ ምስ ድንቁርና።
እምበኣር እቲ ህግደፍ ንኸፍሽልዎ ላዕልን ታሕትን ዝበሉሉ ሰልፊ ብዓወት እዩ ተዛዚሙ። ኣመንቲ ኢሰያስ ንኢሰያስ ንሓላሎም ተሰናቢቶሞ፡ ኢሰያስ ድማ ንከተማ ኒው ዮርክ ንዘንተ እለት ተሰናቢትዋ ከም ቀዛፊ ዓርኩ። እቲ ውልቀ መላኺ ካብቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽሃድም ብድሕሪ ማዕጾ እኳ እንተኣተወ ድሒሩ ኣብ ጥቓ ዓሪፉሉ ዝነበረ ቦታ ኣብ ዝርከብ ቤት መግቢ ክበልዕ ምስ ከደ ብጀጋኑ ኤርትራውያን መንእሰያሰት ኣባላት EYCን EYGMን ኣብ ውሽጢ

እቲ ቤት መግቢ ኣትዮም ኣንታ ቀታሊ ሰብ ዲክታቶር ኢሎም ስለዝተቛወምዎ መግቡ ከይበልዔ ሕሳቡ ከፊሉ ብሓለውቲ ተዓጂቡ ተዓዝረ።
እቲ ጭርጭር ኣብ ጎደናታት ኒው ዮርክ ኣብ ሞንጎ እቶም ጀጋኑ መንእሰያትን ኣብ ቀንዲ መሻርኽቲ ኢሰያስን ድማ ቀጸለ። ብፈለማ እቲ የማናይ ኢድ ኢሰያስ ኮይኑ ንሃገር ዝሕምስ ዘሎ የማነ ማንኪ መሬት ሰላም እዩ ዘሎ ኢሉ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓደ ፒጀ ክላርክስ (PJ- Clarke’s) ዝበሃል ባር ኮፊ’ሉ ንኽእዝዝ እንዳተቓረበ ኣብቲ ዘለወሉ ቦታ ደበኽ በልናዮ። ቢራ ደኣ ካብ መዓስ ትሰትይ ኣይ ደም ሰብ እንዲኻ ትምገብ ምስ በልናዮ ሃዲሙ ካብቲ ባር ክወጽእ ፈተነ። ንኣስታት ሰለስተ ኣንጎሎታት እንዳተኻታተልና ድማ ንምንታይ ንስውኣት ትኽሕድ፡ ንምንታይ ንብጾትካ ትኽሕድ፡ ብህይወት ኤርትራውያን ትሕተተሉ እዋን ቀሪቡ እዩ ኢልና ምስ ኣዘባዘብናዮ ሓንቲ ቃል ከየውጽኤ ካብቲ ከባቢ ሃዲሙ ተዓዝረ። ዘይረኣየ ኣይኣምንን ለካስ ምስ በዓል ኢሰያስን ማንክን ዘላ ሓሞት ናይ ኣንጭዋ እያ።

ሓጎስ ክሻ ድማ ኣብ ጎደና ሰለስተ (3 avenue) ሸናዕ ኢሉ እንዳኸደ ብደም መንእሰያትን ብንብዓት ኣዴታትን ተሓታቲ ኢኻ ኢልና ካብቲ ናይ ኣያታቱ ዘይንእስ ሰፍ ዘይብል ውርደት ኣሰኪምናዮስ ነቲ ቀይሕ ዝነበረ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ጥሒሱ ክጎዪ ተገደደ። ዋይ ኣነ ሃገርና’ባ መጻወቱ እዞም ጻሕጻሕቲ እያ ኮይና። እንተ እቶም ኣብኡ ዝነበርና መንእሰያት ምእማን እብዩና ካን ነዚኦም ዝኸውን ሰብ እዩ ኣብ ኤርትራ ጠፊኡ ኢልና። እዚኦም እዮም ንጀጋኑ ዝፈርዱን ዝቕንጽሉን፡ ንኣደ መንእሰይ ሓምሳ ሽሕ ክፈሊ ኢሎም ኣብ ድጓና ዝድርብዩ፡ ኣብ ዶብ ንዝተረኽበ ረሽኑ ኢሎም ትእዛዝ ዘመሓላልፉ። ጊዜኦም ግና እንዳረኣናዮ የብቅዕ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ጎደናታት ኒው ዮርክ ዘፍሸልናዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ፍሽለቶም ቀሪቡ እዩ። እዚ ኩሉ ዘጋጠመ ኩነት ድማ ኣብ ቪድዮ ሰኒድናዮ ስለዘለና ክንዝርግሖ ምኻንና ኣይትጠራጠሩ። መስከረም ታሪኽና ቃልስና ተፈሊሙ፡ ሕቶ ፍትሕን ደሞክራስን ተጨውዩ ከምዘይነበረ ሕጂ ዝፈሽል ስርዓት እምበር ዝሰዓር ህዝቢ ከምዘየለ ደጊም ተበሲሩ።

20 ዓመት ንዓያሹ ሓበን ንለባማት ግና ሓዘን’ዩ!

ሰሎሞን ገብረየሱስ-ኣባል ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ

25 መስከረም 2011 ከተማ ኒው ዮርክ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
36 COMMENTS
 • FoTO September 27, 2011

  kemey alekom antom geganu deki ere seb hamot seb sire .nay mankey zigberkomo rienayo kem kelbi melalesu degoulo keydo ezom wekaru ab adi seb mestiom seb kimeslu fetinom deki ere ajokom.

 • FoTO September 27, 2011

  belu bebizelenayo ajokum ajona saboya nibelo nezi susue regasti srat.AJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM AJOOOOOOOOOOOOOOOOOOONAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 • FoTO September 27, 2011

  KEBELOWA ZIDELEYOU ABAGUMBAH ZAGRA YBLUWA EYOU NEGERU NAY BEAL ESYAS AGAME WEDI AGAME ASERARIHA

 • solomon Ghebreyesusu September 27, 2011

  Dongolo mushmush kemaka fesewti dea kndey zeytsefaEku. Kab tehabieka tequremrm smkan men mkuankan gelitska tezareb. hanti kab hagereyn hzbeyn zeybeqa hiwet eya zelatni.

 • des September 28, 2011

  Eritrea which fought and won its independence 20 years ago is now governed by a dictatorial government that refuses to let its young people give them self-determination in their country. Eritrea is ruled by a man, Isaias Afewerki, in power by force not by the will of the people. The man is hard as a nail, former guerrilla fighter who holds firm to the Marxist ideology and who demand that all young people work for the government until their 50s. Prolonged military service, harsh treatment, imprisoned, killed, torture, stop from education to go to military services, beaten, no freedom of religious and starvation wages are the reasons for the hundreds of young people risking their life are to escape their country. Anyone who is found attempting to escape the country is subjected to cruel inventive tortures. There is no such thing as human right in the country. Parents of kids that escaped the country are subjected to inhuman imprisonment and fees. why you did not take any risky for this stupid presdent …in Neywork….I wish I could make this one in NewYork …..to this dishonest person …how he weak in the freedom street…..from orginal eritrean not the selection of amharay …..

 • melles george September 29, 2011

  Long live our country and our president
  could I ask one Question , to the opposition as they say.?
  if you are really an opposition party why you make meeting with our enemy Weyane in Addis Abeba.?
  how could you do that? How did you expect people will follow your bloody ,evil ideology.
  Sebut Ente kuonkum Tegadelu ab wishti adikum.Ahlifkum adikum nitzelaie aitihabu.
  But why you go to Addis ? You sit in the same table of murderers the one whom raped our old eritrean mothers in Gash Barka.The one whom they destroys the Heroes skeleton in Cemetry ? Meeting of blood feast in the same table with enemy no one will accept this.
  Why you forget all these authrocity and still you participate meetings with enemy of Ertitrean people. Who will follow you latter on .?
  Think twice and get rid off Weyane murderers .If you fail they will kill and kick you from Addis and then where you go ?.

 • samrawit October 26, 2011

  kemza natika chirho [slogan] semie ayfeltin long live our country ,longlive our party……etc kibehal nefelit entekemzi natka ne wilke seb zemliek ab lieli nebsu baelu megzaeti ziaweje dikum fitret abzi ewan ezi……………………………… betaemi tegerem melles nea nab libika temeles

POST A COMMENT