Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ተጋዳላይ ቢተወደድ ኣብርሃ – ብ ኣጋጣሚ መበል 26 ዓመት ኢሰብኣዊ ማእሰርቱ

ኣንታ ጅግና ቢተወደድ ኣቦ ዶ ተሳኢኑ ዘርእኻ ዘዋድድ ኣደ ዶ ተሳኢና ተምሳልካ ትወልድ ምቑሕካ ፈቲሑ ብሕጊ ዝፈርድ ኣምሳያኻ መላኺ ዝቕፍድ፡ ሳይንስ ከ `ታይ ኮይኑ ከም ማህጸን ዝሕንግድ ኣይተወርየሉን ዶ ደቂ 60 ከእንግድ፡   ዓባጢትካ ናይ ጋኔናት ጉድጓድ ሰልሚ ኮይና ምስ ኣበየት ምስዳድ ብልሓት ተሳኢኑ ታኼላ

ኣንታ ጅግና ቢተወደድ

ኣቦ ዶ ተሳኢኑ ዘርእኻ ዘዋድድ

ኣደ ዶ ተሳኢና ተምሳልካ ትወልድ

ምቑሕካ ፈቲሑ ብሕጊ ዝፈርድ

ኣምሳያኻ መላኺ ዝቕፍድ፡

ሳይንስ ከ `ታይ ኮይኑ ከም ማህጸን ዝሕንግድ

ኣይተወርየሉን ዶ ደቂ 60 ከእንግድ፡

 

ዓባጢትካ ናይ ጋኔናት ጉድጓድ

ሰልሚ ኮይና ምስ ኣበየት ምስዳድ

ብልሓት ተሳኢኑ ታኼላ ዝስግድ

ተኻሊ መሳልል ሓርቢቱዋ ውላድ

እንሆ`ዛ ሃገር ከም ሕሱም ትዓብድ፡

 

ማይ እናሃረማ እኽሊ ዘይተብቊል

ሓጽቢ እናሰርሐት ማይ ዘይተዕቊር

ተኳሲ ስኢና ግኒኣ ዘብርር

ቀዳሲ ስኢና ንህዝቢ ዘማህልል

እንቋዕ ኣይትርእያ ቀባሕባሕ ክትብል

ኣይምምላስ ኣይምኻድ ኮይና ዓዲ ውዒል

ንነብስኻ ከይሓለኻ ዝፈራሕካላ በደል

ኩሉ በጺሑዋ ብዘይ ሓደ ጎደል!

 

ኣንታ ጅግና ተጋዳላይ ቢተወደድ ኣብርሃ

ረቃቕ ኣእምሮኻ ካብ ኲናት በሊሓ

ሕጽብቲ መዓንጣኻ ካብ ምራን ነዊሓ

ሓቒቕ ሕልናኻ ካብ ማይ-ዚንጎ ነጺሃ

ዓንተር ቅስምኻ ካብ እምነ-በረድ ከዊሓ

እምበር፡

መዓስ ስለዝኣበሰት ተመቚሓ

ብዘይካ ምምካታ ንኹሉ መሪሓ

ንኹኩናይ ቀዲማ ምንቅሓ!

 

ደሮና ኡፍ ኢልና ኣብ ክንዲ ንገልሃ

ክንዲ ንኹልዓ ከም ጽሓይ ነብርሃ

ነታ ካብ ልብኻ ዝፈልፈለት ሓቂ

ሓቂ እንተበሉኻስ

መድሕን ንጹሃት ከራዒት መላኺ

ትደምቕ ካብ በርቂ ትምዘን ካብ ወርቂ ፡

ክንዲ ንረርዋ ከተውሕስ ራህዋ

ሸለል ምስ በልናያ `ወ ክትሓቅቕ ብባልዋ

ግሃነብ ርኢናዮ ኣብ መሬት

ኣምላኽ ከይፈረመ ከይተኣውየልና ሞት!

 

እንታይ ደኣ፡

ስለዝጠለምናካ ዶ `ይኮነን ጨኒቑና መርሓ

ወለል ኢሉ እግሪ

ሃገር ብሃገራ ከም ደርሆ ላህሊሃ

ፋሕጭንግራሕ ኮይኑ ህዝቢ ተዛሕዚሓ

`ታይ ደኣ ፋይድኡ

ትብዓት ዝሰኣነ ንንስሓ

ዝጠለመ ንኣርሓ !

 

የዒንትኻ ዝርእያ ብጸላም

ብድቁሱ ሓንጎልካ ዝእምም

ብእሱሩ መሓውርካ ይስጉም፡

እንታይ ደኣ `ዩ እቲ ናትና ጸገም

ምህላው ኣቢና ከለና ኣብ ዓለም

ኣብ ማእከል ዓያሹ ተረኺብካ ለባም

የሕቅቕ ኣቢሉካ `ቲ መፍቀሪ በሃም!

 

ኩላ ተስታይ ኮይና ማሕረሻ ፈሪሓ

ድንን ኢላ ያኢ ክትብለጽ ጎሪሓ

መዓስ `ሞ ጠቒሙዋ

ገለን ተሰሚማ ደማ ተጀሊሓ

ገለን ብምስቊርቋር ሕማም ውሽጢ ኣብዚሓ

ትቐበር ኣላ `ምበር ተተማራሪሓ፡

 

ንስኻ ኢኻ ኔርካ ሃገር ክንዲ ሽሓ

መንጉዳ ሚልዮናት ኣብ መንኩብካ ምውጥሓ

ናባዪ ክትኮና ንዓዓ ክሕሻ

ቤተመንግስቲ `ምበር ካርሼሊ ዶ ምኾነካ ኣድራሻ!

 

እንታይ `ሞ ክንብሎ ናትና ዕድል

ኩሉ ግዜ ጎደል

እንተ ንስኻ `ሞ ላህመት ዓደቦ

እንታይ ክንብሎ ዝሃበካ ሓቦ

ካብ ኣምላኽ ርኸቦ

ንሰብ ደኣ መን ዓቕሚ ምስ ሃቦ

ከምዚ ትርእዩ እንድዩ ጎቦ ጎቦ!

 

ጅግና እንተብልናካ `ታይ ትርጉሙ

ብዙሓት እንድዮም ብኡ ዝተሸሙ፡

በሃር እንተበልናካ ኸ እንታይ ዓስቡ

ተራ ስም ኮይኑ `ንድዩ ናይ ዘርከቡ፡

ብርቅነት ሞያኻ ቃላት ዘጻገመ

ቅድሚ ግዜ ማይል ዝሰጎመ

ዕዮ-ገዛ ታሪኽ `ዩ ብኣና ዘይንገር

መጻእቲ ይመርምሩዎ ብቐመም መነጸር!

 

ሎሚሎሚ ሰብ ጥራይ መዓሰ ዓዊኑ

ነቲ ዘበን `ውን ኣይኮነን ዘበኑ

መንጸሮር ኣለዎ ሕማም ሰብ ሓሚሙ፡

`ምበር ወዲ ኣዳም እንተረሰዐ

ግዜ ኸ እንታይ ኮይኑ

መሰኻኽር ሓሶት ዝጸናጸን እዝኑ

ሓቂ ዘይፈርድ ሰዓቱ ኣሚኑ

ንቢተው ዘይፍትሖ ንጋኔን ዳጒኑ፡

 

እንተኾነስ፡

ኣብዚ ድቕድቕ ጸላም ከምዛ ሓዊ ለይቶ

ብልጭ ዝብል ተስፋ ኣይተሳእነን ከቶ

ንስኻ እንጠፋእካ ብትልሚ ዓባጦ

ጮማ ሓቅነትካ ዓለም ፈሊጣቶ

ካብ ሰነድ ሓሊፋ መዝሙራ ጌራቶ

ወረ ገና ሓቂ ዶ ትቕበር

ትነብር ድኣምበር

ሽቦኣ ዘርጊሓ ምስ ኣምላኽ ትማኸር

ቢተወደድ፡

ንስኻስ ፍቱሕ ኢኻ ሳላ ሓቂ

ቅድሚ ሞት ዝረኣኻ ጽድቂ።

 

ኣማኑኤል ኢያሱ

05 ጥቅምቲ 2017

aseye.asena@gmail.com

Review overview
15 COMMENTS
 • Gezae October 8, 2017

  Do not cry here we are working day and night diligently to free this brave compatriot. Thanks to all Eritrean who are holding the attention and cure for ..

  • Asmerom October 8, 2017

   You are a pure liar and only pretentious attention seeker loser. Who have you freed or released so far? None! All you CYBER so called oppositions are opposition losers big talk opportunists.

   • Gezae October 8, 2017

    First of all I am not a member of any opposition group/s. Secondly, as you said I am not also pretentious attention seeker as well as a loser. Let me tell you frankly, me as a person do not have power, skill or authority to let him free or do that but I know there are a lot of up and downs to freed this innocent fighter. Thirdly, I am not obstruct assenna..com efforts, Assenna.com may have good attention and desire but not quiet helpful. Thanks

    • Asmerom October 8, 2017

     How do you know that ‘there are a lot of up and downs to freed this innocent fighter’ then as you arrogantly put it? And if this is the case then what the hell are they waiting for to free him or are they just waiting for him to die first and then they will mysteriously and magically free him at last!!!!
     If you knowledge and capability is limited then just shut up and just stay away, don’t bore us with your business advertising type propaganda.

 • Gezae October 8, 2017

  Do not cry here we are working day and night diligently to free this brave compatriot. Thanks to all Eritrean who are holding the attention and care for

 • Danilo October 8, 2017

  No matter who cares or not. The victim is a victim. hence, who has a sense start upon his capability to start with. here, some one is noisier than has to be but why? Is it wise commenting out of range? Some one is ready to shoot insult sooner than later.

  • Asmerom October 8, 2017

   You are too dumb to figure out a simple comment, did you also have a dumb teacher or father??
   Go back to elementary school to learn the basics of life properly and then come back to us and we will test you if you have at last improved your basic knowledge! We promise to give you an online IQ test prepared by the intelligence society. In the meantime just shut up and stay away too.

   • Simon G October 9, 2017

    ኣስመሮም በትኪ: ኣቤት! ቦኾኽ: ቦኾኽ! ነብስኻ ብምልእታ ብዶሮና ተዋሒጣ

 • AHMED SALEH !!! October 8, 2017

  Gezae
  You can visit his other provocative comments to
  know who you are dealing with . His purpose is
  to attack and discourage justice seekers in this
  forum .
  Assenna could not block many names in disguise
  like NEFAHITTO skin color changes .

  • Seifu October 8, 2017

   If you are unhappy with Assenna why don’t you just get lost to your Muslim carp websites? No one is forcing you to stay, you are too boring and too ignorant Arab agent any way. In your barbarian Arab world they never teach you anything about tolerance and free speeches, do they? You all are sons of dictators & eastward Arabs.

   • Seifu October 8, 2017

    It should have been you are all sons of dictators & Bastard Arabs any way.

    • Simon G October 9, 2017

     You seem to me, you work for Assenna. Is that right? If not, why do you think you have the right tell us to go somewhere else. No wonder this forum has been by so many idiots for the last few months.

     • Asmerom October 9, 2017

      And who the fuck do you work for waTa Hamiyen leflafi nay enda suwa?? Where the fuck do you read ‘go somewhere else’ in Seifu’s comment???? And ‘No wonder this forum has been “what” by so many bla, bla???? With your type in the so called opposition no wonder Isaias is having so much easy time and will continue to have so much easy time and will also rule and enslave you indefinitely and you will keep obeying and bending indefinitely.

 • Danilo October 9, 2017

  ኣንታ ዘን ወኻሩ ሹሉ ዝመራሒተን ዘባርረን’ዶ ተሳኢኑ።

  • shilan October 9, 2017

   Very funny indeed but you got the brilliant shilan as “she” instead of “he”,. no problem if it is just a mix up!! Otherwise, you would be very sorry if you continue to disrespect and offend him!!!!!
   On more serious note though, as we all feel very sorry on you and on your other poor ignorant mercenary cousin ahmid salihi, we will continue to be more gentle and caring out of pity!

POST A COMMENT