Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ባይቶ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ሽዱሽተ ወርሓዊ ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 17-20/02/2013 ኣካይዱ።

ደምዳሚ መግለጺ ባይቶ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ሽዱሽተ ወርሓዊ ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 17-20/02/2013 ኣካይዱ። ባይቶ ስምረት ኣብ ኣኼባኡ ናይ ዝሓለፋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንጥፈታቱ ገምጊሙ ካብ ኩሉ ክፍልታት ዝቐረበ ጸብጻብ ብምስማዕ ስፍሕ ብዝበለ ኣገባብ ዘትይሉ።  ብክፍልታት

ደምዳሚ መግለጺ

ባይቶ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ሽዱሽተ ወርሓዊ ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 17-20/02/2013 ኣካይዱ።

ባይቶ ስምረት ኣብ ኣኼባኡ ናይ ዝሓለፋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንጥፈታቱ ገምጊሙ ካብ ኩሉ ክፍልታት ዝቐረበ ጸብጻብ ብምስማዕ ስፍሕ ብዝበለ ኣገባብ ዘትይሉ።  ብክፍልታት ዝቐረበ ጸብጻብ ምስ ገምገመ ናብ ናይ ዞባታት ወከልቲ ብምሕላፍ ካብ ወከልቲ ዞባታት ዝቐረበ ጸብጻብ ሰሚዑ። ንኣወንታውን ኣሉታውን ጐድንታት ብምግምጋም ርእይቶን ለበዋታትን ብምሕላፍ ኣኼባኡ ዛዚሙ። ካብቶም ኣተኲሩ ዝተመያየጠሎም ዛዕባታት፦

ሀ) ውደባ
ለ) ኩነታት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሱዳን
ሐ) ኩነታት ኤርትራውያን መንእሰያት  ኣብ ኣውሮጳ
መ) ኩነታት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ እስራኤል
ሰ) ህሉው ኩነታት ሃገርና ኤርትራን ኩነታት ስርዓት ህግደፍን
ረ) ማሕበርና ካብዚ ኸ ናበይ ‘ዮም።

ኣብዞም ዝተጠቕሱ ጉዳያት ኣተኲሩ ሰፊሕን ዓሚቚን ምይይጣት ብምክያድ ነዚ ዝስዕብ ውሳኔታትን ለበዋታትን ኣመሓላሊፉ።

1)ውደባ፡

ውደባ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝድንፍዓሉን ምቹእ ሃዋሁ ብምፍጣር ነቶም ኣብ መዓስከራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ መንእሰያት ተርኦም ዘዕዝዝሉን ብግብሪ ዝሰርሕሉን መደብ ዕዮ ብምውጻእ ንተግባርነቱን ንምሕያሉን ምቅላስ። ብዘይካ’ዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ መንእሰያት ሓድነቶም ኣብ ትሕቲ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ክዓስሉ ተላብዩ። መንእሰይ ዋና በዓል ጉዳይ ከምዝዀነ መጠን ንጉዳዩ ኣተኩሮ ክገብረሉ ተማሕጺኑ። “በትሪ ኣብ ኢድካ ተመን ኣብ እግርኻ” ኢዩ’ሞ ነገሩ መንእሰይ ሃየ ተዓጠቕ።

2) ኩነታት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሱዳን

ኩነታት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሱዳን ብደቂቑ ድሕሪ ምግምጋሙ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንጉዳዮም እትርኢ ንኡስ ኮሚቴ ብምምዛዝ፡ ባይቶ ስምረት ምስቶም ወከልቲ ክመያየጥ መዲቡ ኣሎ። ኣብ ዝሓጸረ እዋን ግቡእ ፍታሕ ንምምጻእ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ምዃኑ ይሕብር።

3) ጉዳይ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኣውሮጳ

ህልው ከነታት ብምግምጋምን ብምፍታሽን በቲ ዘጋጠመ ኩነታት እተጽንዕ ካብ ፈጻሚትን ባይቶን ዝተዋጽኤ ሽማግለ መዚዙ። ጸብጻባ ከኣ ናብ ባይቶ ከተቅርብ።

4) ኩነታት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ እስራኤል

ከም ዝዝከር ዋዕላ ደብረዘይቲ ክዛዘም ከሎ 21 መናብር ዘለዎ ባይቶ ብምቛም’ዩ ወጺኡ። ካብተን 21 መናብር ሓንቲ ንዞባ እስራኤል ተሓዚኣ ምንባራ’ውን ዝዝከር’ዩ። ባይቶ ስምረት ኣብ ትሕቲ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ተጠርኒፈን ዝጸንሓ ጨናፍር ኣፍልጦ ብምሃብ፡ ጨናፍር ብምምይያጥን ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ምርጫ ብምክያድን ነቲ ሓደ ኣባል ባይቶ ዝኸውን እጀትኦም ክገብሩ ወሲኑ ኣሎ።

 

 

5) ኣዳላዊት ሽማግለ

ባይቶ ስምረት ኣብ ጉባኤ ደብረዘይቲ ዝነበረ ጉድለታት ብምስትብሃል ነቲ ጉድለታት ንኸይድገም ኣቓልቦ ብምግባር ንጉባኤ ተዳሉ ሸውዓተ ዝኣባላታ ኮሚቴ መዚዙ ስርሓ ክትጅምር ወሲኑ።

6) ህሉው ኩነታት ሃገር

ባይቶ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ህሉው ኩነታት ሃገርናን ስርዓት ህግደፍን ኣጠቓሊሉ ብምርኣይ ነዚ ዝስዕብ ገምጋም ሂቡ።

ሃገርና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ካብ ትቑረን እንሆ 22 ዓመት ትዛዝም ኣላ። ኣብዘን ዝሓለፋ መረርቲ ናይ ስቓይ ዓመታት ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ ጸኒሑ ኣብቲ ናይ መጠረሽታ ጥርዙ በጺሑ ይርከብ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ህግደፍ ኣብ መወዳእታ ዕድሚኡ ከምዝርከብ እዚ ዘሎ ሃዋሁ የነጽር። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ቃልስና ብዝሓየለን ዝተወደበን ኣገባብ ክብርትዕ ድሉው ምህላዉ ኣረጋጊጹ። ከምኡ’ውን ነቲ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ፎርቶ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምምጓስ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብዘይኣፈላላይ ዘርእዮ ዘሎ ቁጥዐ ብምምጓስ ኣብ ጎኒ ኩሎም ደለይቲ ሓርነት ደው ከምዝበለ ዳግም የረጋግጽ።

ባይቶ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር
20/02/2013
ሓርነትና ናይ ግድን’ዩ!
ክፍሊ ዜናን ባህልን

aseye.asena@gmail.com

Review overview
5 COMMENTS
 • Abrhaley February 22, 2013

  This is a total failure. All I read is they studied. Very silly to the stuation. Another young group self- assigned to write about Ertrea. If they claim they are different “wedebat” they better deliver. There is no need to mention meetngs as vctory.

 • kewhi Dongola February 23, 2013

  Good point Abrhaley. The Baito people are very stupid. The youth knows them but it will take few days to eliminate them.

 • ahmed saleh February 23, 2013

  We are tired from circus of BAYTO after BAYTO . Things
  are getting at critical point which needs action . Stop
  acting like paper tigers . In fact prople inside the country
  are waiting to see practical change rather than fictitious
  promises . Forming orgonizations here and there put you
  all only in to unfavorable side position because we hadn’t
  seen satisfactory results yet but only talks .

 • SABA February 23, 2013

  Ahmed my dearest brother, i agree with you so much again. I studied this nonsense since two years. All i realised that they only sat and argued heavily who is useless and dumb and even act as bad as Pfdj by suspending Kunama Party for a year.

  Also i know from those in europe who went there one thing, and that is NOTHING came out.
  I questioned them several things before i was going to join..
  The point is what are they aiming to?

  My clear points were:

  Removal of PFDJ
  Let Law Rule
  Let Freedom and Liberty rain The wisdom comes with it!
  Only institutions shall have power NO INDIVIDUALS.. The power MUST be splitted/limited

  Then how to eliminate the enemy.. Known tactics from the past were very smart.. Why not implenting them with a new creation a la PFDJ-Style..

  I say it again and again.. PFDJ is a dumb system, they are pretty dumb, any step they do is foreseeable!!!!

  It is not difficult to trap them, but the problem due to long DIASPORA bullshit has fallen apart.
  I only hear Eritreans talking about each other bad or are just focusing on negative aspects. You rarely hear brave and focussing points from those who are able to lead.

  I was at several locations… Also i have problems with those and especially with those who try to implement the western style directly on Eritrea´s issues.

  I just dont know what many are really focused on. Is it about grabbing the best positions for the future? Is it many want to gain more self-esteem?

 • Simon February 24, 2013

  @ dongola, you are just exactly like your name. DONGOLA! It’s quite obvious that you are from the Akel gudeguad awraja, the most ignorant and backward regionalist Tigrinya speaking people in Eritrea. And, the whole Eritrea knows you what kind of people you are. You guys cannot think beyond Segenati and Tsenadegle. It’s always about you. It is very clear that tsenadegle Catholics are the worst people in Eritrea. So, these ignorants, low class minority can not represent the whole akele guzay Awraja. I
  t is good that you guys raised this regionalism issue, in which we are now regrouping ourselves fighting against your tribalism. All Eritreans are standing up against your ill thoughts, and 2013 is the end of your nonsense talking. We will teach you a big lesson. Wait and see.
  By the way, the executive committee steered by Tesfu Atsbha, was found responsible for mismanaged EYSNS. He was exposed that, he made his personal unofficial decisions. He is also one of the most hard-core regionalist form Segenati.
  People like him should have no place in Eritrea. He has no longer have any power to make any decisions in EYSNS. He is……. FREEZ!!!!!

POST A COMMENT