Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሸፈነ ዝሰኣነ ጉዳይ መንእሰያት ህግደፍ

ክቡራት በጻሕቲ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ “ውልቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ደገን ውሽጥን ልዕሊ 600 መንእሰያት ኣኪቡ ኣብ ናቕፋ ንሓደ ሰሙን ዘካየዶ ‘ዋዕላ መንእሰያት’ ከምዘይሰለጦ ተፈሊጡ።”ብምባል ኣብ ዘቕረብናዮ ዜና፡ እቲ ኩነታት ከመይ ከምዝነበረ ብሰፊሑ

ክቡራት በጻሕቲ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ “ውልቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ደገን ውሽጥን ልዕሊ 600 መንእሰያት ኣኪቡ ኣብ ናቕፋ ንሓደ ሰሙን ዘካየዶ ‘ዋዕላ መንእሰያት’ ከምዘይሰለጦ ተፈሊጡ።”ብምባል ኣብ ዘቕረብናዮ ዜና፡ እቲ ኩነታት ከመይ ከምዝነበረ ብሰፊሑ ዘብርህ ትሕዝቶ ምስ በጽሓና ከነቕርበልኩም ምዃና ሓቢርናኩም ኔርና። እንሆ ድማ፡ እቲ ብግዱሳት ኤርትራውያን ኣሕዋት ካብ ኣስመራ ዝተላእክልና ሓበሬታ። ሰናይ ንባብ።

 

ሸፈነ ዝሰኣነ ጉዳይ መንእሰያት ህግደፍ

ህግደፋውያን ከምስሉን ህዝቢ ከጋግዩን፡ ገንዘብ ከፊሎም፡ ሺሒሮም ሸሓሒሮም፡ ኣቀባጢሮም፡ ከም ሞቕሽሽ ናይ ጁባ ገንዘብ (Pocket money) ሂቦም፡ ናይ ነፋሪት ቲኬት ከይተረፈ ከፊሎም ‘ንመንእሰያት ትውክሉ ኢኹም’ ኢሎም ዝያዳ 200 መንእሰያት ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ወጻኢ፡ ዝተረፉ ድማ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝተፈላለያ ሚኒስትሪታትን ዳርጋ 400 ዝኾኑ መንእሰያት፡ ብጠቕላላ ልዕሊ 600 ዝኾኑ መንእሰያት ዝተሳተፉዎ ጉባኤ ( ኣብ ኣጋ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2011) ኣብ ናቕፋ ወዲቦም። መዳመቒ ጉባኤኦም ድማ፡ ‘ሽልማት ዛግረ’ ዝሽለሙ መንእሰያት ናብኡ ወሲዶም ጉባኤ ከምዝጅመር ገይሮም።

 

ጉባኤ ኣብ ምጅማሩ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ሓጺር መደረ ኣስመዐ። ድሕሪ መደረ ሽልማት ዛግረ ንዝሽለሙ ተማሃሮ ሽልማት ዓደለ’ሞ፡ ሕቶን መልስን ምስ ፕረዚደንት ተጀመረ።  እቲ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ብቕዓት ዘይብሉ ፕረዚደንት ክምልሶ ዘይክእል ከበድቲ ሕቶታት ምስ ቀረቦ ኸኣ፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ሻሂ፡ ሂሊኮፕተሩ ኣልዒሉ ናብ ኣስመራኡ ባው ኢሉ ተጸርገፈ።


በዚ መንእሰያት ገረሞምን ደንጸዎምን

እቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝርከባ ኤምባሲታት ኤርትራ ከም ጸሓፍትን ኣውቲስታታትን ዝሰርሑ እሙናት ዝብሃሉ መንእሰያትን፡ ደቆም ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝርከባ ኤምባሲታት ሓለፍቲ ህግደፍ ኮይኖም ዝሰርሑን፡ ኮታ ህግደፍ ‘ናትና እዮም’ ኢሎም ኣብ ኣዳራሽ ናቕፋ ዝኣከቡዎም መንእሰያት፡ ደይናቶም ኮይኖም ደኣ ተረኽቡ።

 

ኣብቲ ፕረዚደንት ከይከደ ኸሎ ዝተሓተተ ሕቶ፡ ህግደፋውያን ክምልሱዎ ዘይክእሉ ሰፍ ደይብል ከበድትን ተረርትን ሕቶታት’ዩ ቀሪቡ።

 

በቶም መንእሰያት ካብ ዝቐረበ ሓደ ሓደ ንምጥቃስ፡-

 

1ይ – ፖለቲካዊ መስመርናን ፕሮግራምናን እንታይ እዩ? ምኽንያቱ፡ ኣብ ደደለናዮ ሃገር ደው ኢልና፡ ምምላስ ስኢንና።

 

2ይ – ኤርትራ ኣብ ሶማል እንታይ ተራ ኣለዋ? ተራ ወይ ረብሓ እንተለዋ ንገሩና ክንፈልጥን ክንምልስን። ተራ እንተደይብላ ግን ስለምንታይ ኣብኡ ኣቲና? ኣብ ሶማል እንተደየሊና ‘ውን ንገሩና ‘ሞ፡ ኣብ ደለናዮ ሃገራት ሕቶታት ክመጽኣና ከሎ፡ ‘ኣይኣተናን’ ኢልና ክንምልስ።
3ይ – ምርጫ መዓስ እዩ ክካየድ?

 

4ይ- ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይ እዩ? ዝብልን ካልኦትን ነይሮም።

 

ነዚ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ ኸኣ’ዩ ፕረዚደንት፡ ብድሕሪኡ ንየማነ ገብረኣብ ኣብ መድረኽ ገዲፉ፡ ብሄሊኮፕተር ሃዲሙ። መድረኽ የማነ ምስ ተረከቦ ‘ውን፡ እቲ ሕቶታት ተሸፊኑ ኣይሓለፈን። ደጊሞም ደኣ ሕቶታቶም ኣቕረቡሉ።

 

የማነ ድማ ከም ኣመሉ ንገሊኡ ‘እዚ ልዕሊ ዓቕመይ እዩ’ ካብ ምባል ሓሊፉ ብቑዕ መልሲ ክህብ ኣይተረኽበን። እኳ ደኣ ብዛዕባ ምርጫ ምስ ተሓተተ፡ “እዛ ሕቶ እዚኣ ምስ ትሕተት ርእስና ኢና ንሓምም። ኣብ ዝኸድናዮ ሃገር እያ ትጸንሓና። ሕጂ ግን ደሓን ንሓስበላ ኣለና” ኢሉ፡ ክቕሽሾም እዩ ፈቲኑ።

እቲ ተቓውሞ ኣብቶም ናይ ወጻኢ መንእሰያት ጥራይ ኣይተሓጽረን። ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመጽኡ መንእሰያት ‘ውን ሕቶታት ምቕራብ ኣይገደፉን። ሃማመተኤ ‘ውን ኣይሰነፉን። ቀደም ግዜ ኮራርምቲ ዘይብላ ማሕበር ትብሃል ከምዘይነበረት፡ ሎሚ ሎሚ ግን ቀቁሩብ ኣስናን ከተብቍል ጀሚራ’ላ።

 

ሃማመተኤ ዘቕረቡዎ ጽሑፍ ‘ውን ከምዚ ዝብል ነበረ፡-

1ይ- ብመሰረቱ መንእሰያት ሃማመተኤ ከለና መንእሰያት ህግደፍ (YPFDJ) ንምንታይ ኣድለየ?

 

2ይ – ‘ብድሆታት መንእሰያት ካብ ኣስመራ ክሳብ በረኻታት ሲናይ’ ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ምስ ኣቕረቡ ብኣቶ የማነ ዝተዋህቡዎ መብርሂ ድማ ከምዚ ይብል፡-

 

ናይታ ቀዳመይቲ ሕቶ፡ “ደሓን ‘ዩ ‘ዚ፡ ኣብ ሽም ኣይትገደሱ። ኩሉ  ንሃገራዊ ረብሓ እዩ።” ክብሎም ከሎ፡ ነታ ካልኣይቲ ጽሕፍቲ ግን ፈጺሙ ኣይተቐበላን። ኣየሐጎሰቶን።

 

“ድሕሪ ሎሚ መንእሰይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኸደሉን ዝምለሰሉን ግዜ ፍሉጥ ክኸውን እዩ።” ብምባል ከታልል ‘ኳ እንተፈተነ፡ እቶም መንእሰያት ግን ሕቶታቶም ብምቕጻል፡ ንመልስታቱ ከምዘይተቐበሉዎ ኣግሃዱሉ። ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ዕንቅፋት መንግስቲ ኮይኑ ከምዘሎ ኸኣ ኣይሓበአን።

ሓደ መንእሰይ ተንሲኡ፡ ንኣቶ የማነ፡ “ኣውራ ኣውራ እዛ ካልኣይቲ ጽሕፍቲ ኣድላይት እያ ምኽንያቱ ነዚ ሽግር’ዚ ቅልጡፍ መፍትሒ እንተዘይተገሩሉ ሓደ ሃንደበታዊ ነትጕ ክትኮስ ይኽእል’ዩ። ስለዚ ቅልጡፍ ፍታሕ ክድለየሉ ኣለዎ” በሎ ‘ሞ፡ ኣቶ የማነ፡ ነቲ መንእሰይ ጸረፎ። ኣብቲ ኣዳራሽ ድማ ምዕዝምዛም ገነነ። ዓብደላ ጃብር ንየማነ ከዝሕሎ ካብ ኣዳራሽ ከምዘውጽኦ ኮይኑ። ወዮ መንእሰይ ድማ ሽዑ ከምዚ በለ፡ “ሓቅኻ ኢኻ ኣቶ የማነ፡ ኣነ ይፈልጠካ እየ፡ ንሳኻ ግን ኣይትፈልጠንን ኢኻ። በንጻሩ፡ ካብ ወጻኢ ሃገር ዝመጹ መንእሰያት ይፈልጡኻ እዮም፡ ንስኻ ‘ውን ትፈልጦም ኢኻ” በሎ።

 

“እንታይ ማለትካ እዩ?” በለ ኣቶ የማነ። እቲ መንእሰይ “እወ፡ ንዓይ ትፈልጠኒ ዲኻ? ትፈልጠኒ ዶ ንዓይ?” ኢሉ ደጊሙ ሓተቶ። የማነ ድማ፡ “ ኣይፈልጠካን’የ” ኢሉ መለሰሉ።

ቀጺሉ እቲ መንእሰይ፡ “እሞ ነዞም ናይ ወጻኢ መንእሰያት ግን፡ ኣስማቶም ከይተረፈ ኢኻ ትፈልጦም፡ ስለዚ ርክብኩም ምስ ናይ ደገ መንእሰያት እምበር ምስ ናይ ውሽጢ መንእሰያት ኣይጸንሐን። ኣረኣእያኹም ‘ሞ የዐርዩ፡ ሽዑ እቲ ሽግር መንእሰይ ክርድኣኩም” በሎ። በዚ ጉዳይ’ዚ ክታረኹን ክተሃላለኹን ግዜ ሓለፈ።

ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣኼባ፡ የማነ ገብረኣብ ዘዳለዎ ጽሑፍ ሂቡ፡ “ከም መግለጽን ውሳኔታትን ኣኼባኹም ነዚ ኢኹም እንተንብቡዎ” በሎም። እቶም መንእሰያት ብምሉኦም በዚ ተገረሙ። “እዚ ደኣ’ሞ ናትኩም ወረቐት እንድዩ፡ ናትና ወረቐት ድማ ኣለና” ምስ በሉ፡ ምትፍናን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ደየበ።

ኣብ 10 ጉጅለታት ተወዲቦም ርሱን ዘተን ክትዕን ምስ ገበሩ፡ ናትና ዝብሉዎ ወረቐት ምስ ኣቕረቡ። የማነ ነቲ ወረቐት ምስ ረኣዮ ጨጕሩ ክነጺ ቁሩብ ተሪፉዎ፡ ካብ ክቱር ምህንዳድ ኣብ ጸርፍን ዘለፋን ኣተወ።

ካብቲ ብዙሕ ጸርፍን ዘለፋን ግና እታ ተገርም ሓንቲ ቃል ኣላ። ንሳ ድማ፡ “ንስኻትኩም እንኳዕ ንምሉእ መንእሰያት ኤርትራ ትውክሉ ኣይኮንኩም” እትብል እያ። እቶም መንእሰያት ከኣ “ባዕልኻትኩም ወከልቲ ኢኹም ኢልኩም ኣምጺእኩምናሲ፡ ንሕና ደኣ’ሞ እንታይ ፈሊጥና” ኢሎም ተገረሙ።

ብድሕሪ’ዚ እቶም ሰበስልጣን ህግደፍ ገገዲፎሞም ከዱ ‘ሞ፡ እቶም መንእሰያት ኣብኡ ተሪፎም በብውልቆም ጉዳይ ዙረት ናብ ድፋዓት ገይሮም፡ በብጉጅለ እንዳተዛናግዑ ናብ ኣስመራ ተመልሱ። በዚ ኸኣ እቲ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ታሕሳስ ዝተገብረ ጉባኤ ሸፈነ ስኢኑ ስጋብ ሎሚ ተዘኪሩ ኣይፈለጥን።

 

ግዱሳት ካብ ኣስመራ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
47 COMMENTS
 • hagerey January 14, 2012

  test

 • Cambo January 14, 2012

  I do not know much about wedi gebeya, Who was wedi gebeya? Why did he die? There are some interesting jokes of wedi gebeya in MySpace by ቺቸሮ ፓራዲዞ: Thanks to ቺቸሮ ፓራዲዞ, I will post them here, have a good weekends.

  1. ሓደ እዋን እቲ ፍሉጥ ተዋዛያይ ወዲ ገበያ ይብል፥
  “ንኣድጊ እንታይ ቀተሎ? መንደፍ፤
  ንሰብ ከ እንታይ ቀተሎ? ህግደፍ፤”
  በዚ ጉዳይ ደህንነት ህግደፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኖም ቅጥቅጥ የብልዎ።
  ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ትብል፥ ወይልኻ ክነርእየካ ኢና፤ ኢሎም ይፍንውዎ።
  ብድሕሪዚኣ ወዲ ገበያ ሰኪሑ ብዙሕ ሱቕ ኣብዘሐ።
  ደቂ ማይተመናይ ንወዲ ገበያ ዘይኣመሉ ጌሩ ገሪምዎም፥ እንታይ ዲኻ ተዛሪብካ ክንድዚ ዝተገረፍካ እንተበልዎ፤ ከምዚ በሎም፤
  “ንኣድጊ እንታይ ቀተሎ፧? መንደፍ፤
  ንሰብ ከ እንታይ ቀተሎ? ሃተፍተፍ፤” ኢሉ ይበሃል።

  • Cambo January 14, 2012

   2. ሓደ መዓልቲ ወዲ ገበያ ኣብ ማእቶት ዓጺድ ወፊሩ ነበረ። ኣብዚ ማእቶት ሓደ ካብ ኮለጅ ሕርሻ ዝተመረቐ ብዛዕባ ዘመናዊ ሳይንሳዊ ሕርሻ መግለጺ እንዳሃበ እንከሎ፤ ሓደ ዋርሳይ ንወዲ ገበያ ህድእ ኢሉ ሕሹኽ እንዳበለ፥ “ስማዕስከ ወዲ ገበያ እዚ ስርዓትን ምሕደራን ናይ መንግስትናሲ ሳይንሳዊ እዩ ዝብሃል፥ ሓቂ ድዩ?”
   ወዲ ገበያ ድማ: “ኣይፋሉን፥ ኣይኮነን። ሳይንሳዊ እንተዝኸውን ደኣ፤ ስለምንታይ ፈለማ ኣብ ክንዲ ኣብ እንስሳታት፥ ኣብ ዋርሳይ ዝፍትንዎ፧?
   በለ ይበሃል።

   • Abnet Tesfai January 14, 2012

    Dear Cambo
    did you say wedi ghebeya died? I know in person when he was joking in the mini buses of MAITEMENAI and ENDA GHIRMAY pastry and bar.he was funny, he was persuasive and he was very aphoristic in his expressing the dictatorial and selfish and mindless government of Eritrea. if it is real of his death I am very sad of him. if it is real, may you tell us about his current situation?
    thank you in advance for your concern.

    • Cambo January 15, 2012

     Dear Abnet,
     I donot know much about wedi Gebeya, however, I have few friends here who grew up with him or who did national service with him. There are hundreds of jokes and poems atributed to him. ቺቸሮ ፓራዲዞ has some of them in Myspace and I will post them when available.
     His generation often joke that wedi Gebeya was Eritrea’s only Free Press in the first decade of this century. I heard of his death through Radio Erena’s Yonatan Habte in his Sunday program. A lot of Eritreans mourned his death in Radio Erena.
     wedi Gebeya’s life and his tragic death reflects the entire Warsay generation.
     To listen about his death, click below at 19.25 minutes:
     Tigrinia, ቃለ-መሕትት ምስ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ማህደረ: ሳልሳይ ክፋል ቀዳም 14 ጥሪ 2012.
     http://sallina.com

     • Cambo January 15, 2012

      I urge all Eritrean friends of wedi gebeya to post their wedi Gebeya vidoes and mobile records in their private collection.
      Wedi Gebeya is a public figure and they need to share the video clips through youtube.
      Here is one:
      http://www.youtube.com/watch?v=UU6QIS9rLCs

      To listen the recent public mention of wedi Gebeya,
      click below at 19.30 minutes: Tigrinia, ቃለ-መሕትት ምስ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ማህደረ: ሳልሳይ ክፋል ቀዳም 14 ጥሪ 2012.
      http://sallina.com

 • kozami January 14, 2012

  Assenna has tried it best to taint PIA in ugly colors, however they are short of facts. According to assenna, PIA was unhappy and simply walks away! well that is civility. Meles is unhappy he digs martyrs graves (sellout opposition have actually lent a hand by moving the earth), deports innocent people having robbed their money, slaughters peaceful demonstrators in broad day light and refuses to give aid food to the starving while burning villages and closing an entire province from the int’l donor community that have him on life support. All these are not inventions but independently corroborated FACTS!

  • Baraee January 15, 2012

   Kozami,

   I could care less what Meles, Geles, Jeles does. I am not Ethiopian , but an Eritrean, I care what my presdident does. Why is that when ever there is a failure on this dictator, you rush to draw a parallel with either Meles or Ethiopia. Get that out of your paranoid pysche and move one. Let us build our own society and nation. You must your apologetic stunt. It is neither healthy nor constructive.

 • SINGAPO - ERITREAN January 14, 2012

  CAMBO ,

  ከምዚ ዝበልካዮ ፣ ሓደ ኣብቲ ሻዕብያ ኢትዮጵያውያን ለመንቲ ናብ ሃገሮም ትሰጎም ዝነበረት…..ኤርትራ ክበጽሕ ካብ ወጻኢ ዝኸደ, ንሓደ ኣብ ጀብሃ መቓልስቱ ዝነበረ ,ሽዑ ግን ኣብ ማዘጋጃ-ቤት ኣስመራ ዝሰርሕ ዝነበረ…..ስማዕስከ..ኣንታ ሻዕብያ ድኣ እንታይ ወሪድዋ እዩ ነዞም ኢትዮጵያውያን ለማኖ ሰጕጓቶም ..ኢሉ ሓተቶሞ..እቲ ሚንቺፕዮ ድማ…ናይ ባዕላ ለማኖ ከተምጽእ ስለ ዝድለየት…ኢሉ መለሰሉ ። ሽዑ ምስ ሰማዕኩዋ ከም ጆክ ኣስሒቓትኒ…..ሕጂ ግን ልጁ ነብይ ነበር ወይስ ወልይ ፧ ናብ ዘብል ኩነታት ኣእትዩኒ !!!

 • SINGAPO - ERITREAN January 14, 2012

  “ይቕረ በለለይ ጓድ መንግስቱ”

  ለዋህ ኣይነበርካን ፣ ኣይሕሱን ኣነ
  ለባም ኣይነበርካን ጥበብ ዝቐሰመ
  ግን ብተዛማዲ ነገራት መዚነ
  ካብ ባባ ኢሳያስሲ ንዓኻ ኣመስጊነ !!!
  ናይ ሸፋቱ ደጋፊ ምዃነይ እናፈለጥካ
  “ወንበዴ ኣሳስቶት”ነው ኢንጂ፣ ህዝባችን ነው ኢልካ
  ሽኮርን ሓርጭን ካብ ቆፎ ሃገር ዓንጊልካ
  ተደብቆ የወጣ-ተደብቆ ይግባ ብምሕረት ከብኪብካ
  ቀበሌ ፣ ኪነት ፈጢርካለይ፣ ዘይረብሕ ጭርሖታት ምሂርካ
  ሕሩም ሎምስ ካብ ልበይ ናፊቐካ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ንዓኻ ከዲዔ ፣ ናብ ሸፋቱ ሃውቲተ
  ሕጂ ብጥሜትን ስደትን ክብረት ተዘሚተ
  ብገዛእ ዓደይ ከም ምውትቲ ኣድጊ ተጎቲተ
  “ለውሃትካ” ነጺገ ናብ እቶን ሙዳዳ ተሰኽቲተ
  ብትግረ ደቂ ሹቕ ከም ዝትኣመተ
  ጤሊት ምን ሕልበያ ጨ….ያ ትፈተ !!!!!

 • Senait January 15, 2012

  DIA and his advisors and functionaries caught bare to the bone. If Issais and Yemane cannot answer simple questions asked by their loyal and “patriotic” followers and zombies, how would they fare when they engage the rest of the Eritrean people? I leave it to you.

  • kozami January 15, 2012

   Senait

   You really don’t have a mind of your own, do you? Is that all you have to pass for a political argument? Discuss people and more people and some more people… I refer to the sadistic woyane, ‘cos they are the only one with a game plan to screw you over. As for you, let me guess…Kozami is paid, or may be not, or may be he is…let’s ignore him…hmmm no let’s engage him….hmmm may be insult him….! That is all, isn’t it…what a bunch of bado gerewengatat really. Have an issue and defend it and advance it…till then just read others, people like Tsehaye who would put their case clear and loud and stand to defend it in honor!

   • GOOD MAN January 16, 2012

    kOSAMY, YOU SOUND THAT YOU MANY ANSWERS IN YOU MIND. I HAVE FEW QUESTIONS TO ASK YOU. HAW IS ERITREA DOING, DO THE PEOPLE HAVE FREEDOM OF SPEECH, CAN THEY MOVE FROM PLACE TO PLACE FREELY, CAN THEY GET TOGETHER AND CARRY A POLITICAL DISCUSSIONS, CAN THEY VOTE OR HAVE A CHANCE TO ELECT THEIR LEADERS, kOSAMY, WHAT ABOUT UNEMPLOYMENT RATE, WHAT ABOUT THE WAGE, DO YOU KNOW THAT PEOPLE ONLY MAKE 43 CENTS PER DAY, WHAT ABOUT HYGIENE, WHAT ABOUT ALCOHOLISM AND PROSTITUTION, koSAMI PLS ENLIGHTEN ME, I HONESTLY WOULD LIKE TO LEARN.

   • GOOD MAN January 16, 2012

    kOSAMY YOU SOUND THAT YOU HAVE MANY ANSWERS IN YOUR MIND. I HAVE FEW QUESTION TO ASK YOU. HAW IS OUR BELOVED COUNTRY DOING, DO THE PEOPLE HAVE FREEDOM OF SPEECH, CAN THEY MOVE FROM PLACE TO PLACE FREELY, CAN THEY GET TOGETHER TO DISCUSS POLITICAL ISSUES,CAN THEY VOTE AND ELECT THE LEADERS OF THEIR WISH, kOSAMY WHAT ABOUT UNEMPLOYMENT RATE, WHAT ABOUT WAGES, kOSAMY DO YOU KNOW THAT PEOPLE MAKE ONLY 43 CENTS PER DAY, WHAT ABOUT HYGIENE, WHAT ABOUT ALCOHOLISM AND PROSTITUTION, kOSAMY WHAT IS YOUR DEFINITION FOR DEMOCRACY AND JUSTICE. HONESTLY I WOULD LIKE TO KNOW. PLS NLIGHTEN ME.

   • sol January 16, 2012

    Kozami,

    You said u have many questions but u have neither questions nor answers. First of all put aside the conspiracy theory of Woyane- u think u have been infected or OCD with Woyane, Meles, or Ethiopia- u are connected everything with Woyane it has been since more than 2 decades since Eritrea become an independent country but for u and alike your brain is still in chain where you can not to go to bed without calling Woyane or Meles.Of course as part of the region Ethiopia has its own geopolitical agenda but Eritrea is not alone but I have not seen any trouble between Ethiopia and other nations , unlikeIssias how bite everybody next to him like a mad dog.The only country that hit back is Ethiopia, he messed up Djibouti, many 5th round national service died in Sudan, he invaded Yemen, and he is also paid back for his role in destabilizing Somalia. I know you are not paid by PFDJ but you are indoctrinated by EriTV or infected with a virus that imprint PFDJ mentra in your mind

 • Popular Front for Dictatorship & Jailing(PDFJ) January 16, 2012

  Baraee

  you say it nicely,it is great idea what you said it.

  Kozami
  why donot clean your eye, why you always forward the reason for the criminal act of Isayas to Ethiopia.

  Kozami you are really weak mind person, don’t forward every reason to Ethiopia.
  open your eye,look the fact, read out of the media of your master isayas, get out of the box…..
  at last Eritrea will be free from the tyrant regime.. and Isayas and his blind supporter including you will be sent to hell………..

 • HGDF January 16, 2012

  Assenna and stupid followers
  First of all the questions you described as difficult for the president to answer are questions that were asked and answered many times before. Secondly, if the YPFDJ are asking questions too difficult for the president to answer then why are you hating their meeting with the president? They are doing a job that you are doing behind your PC screens.

 • sol January 16, 2012

  I am afraid the problem of Eritrea will not end even after Issias has gone. The current problem was not solely by the leadership of PFDJ but also associated with the history of colonialism and again the indoctrination of the Gedli. Both phenomena enabled us to mix up our identity if not losing at all. The Italians taught Asmarino they are better than their southern cousins in addition the Italians education system which limit to 4 grade contribute not to advance our culture and strengthen our identity. We are also so proud being colonized by Italians so that we are better of our Southerners in technical skills transportation, construction and others but we are lost our pride unlike the Southern people by resisting the Italians. The mistake of king to break the Federation and the crazy Derg open an opportunity for the Gedli to teach us we are more advanced, different in culture and have nothing in common with Ethiopia even sometimes Africa, we accepted what ever wrong ideas to appease our inner feeling being powerful and better than Ethiopia.

 • sol January 16, 2012

  2.
  This ambition grow tremendously and start creating discord with the border militia of Woyane South of the border by the illegal activity of the regime and its associates, following the hidden agenda of Issias and Meles to control the resource of the region. Issias prediction that Ethiopia will fail a prey to Him by authorizing the Eritrean currency and decide Ethiopia pay in dollars for the port service but Meles decision not to use(unexpected due to the conduciveness of Eritrean ports) angered Issias, further tension and war enable the Tigryans to built modern army within a short time and give them an opportunity to shun Issias from involving in Ethiopian politics and Economy. The shrewdness of Meles enable him to Isolate Issias from the region and the world. Currently he is left out even Albushir does not care anymore.But Issias keep on brainwashing innocent and naive Eritreans the conspiracy theory so that they can rant Woyane, Meles and Ethiopia. For conscious Eritrean first we have to know ourselves , influence in the region beyond the 1000 km Sea access. There is a lot we offer to the region if we identified ourselves and the region at large than bragging about our superiority

POST A COMMENT