Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ምኽሪ ህግደፍ ንኤርትራውያን፥ “ሊብያ ዓዲ ሞት ስለዝኾነት ናብ ጎረባብትና ሃገራት ተሰደዱ”

ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ነቶም ብሕሰም መነባብሮ፡ ገደብ ግዜ ዘይብሉ መደብ ግዱድ ዕስክርና፡ ብፍትሒ ኣልቦን ጭቆናን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት ዝነፍጹን ኣብ ጉዕዞኦም ንሞትን ማእሰርትን ዝቃልዑ ዘለዉ ኤርትራውያን፡  “ብህይወቶም ዘይግደሱን ዓያሹን’ዮም“ ክብል ወንጂልዎምን ጸሪፉዎምን። ስርዓት

ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ነቶም ብሕሰም መነባብሮ፡ ገደብ ግዜ ዘይብሉ መደብ ግዱድ ዕስክርና፡ ብፍትሒ ኣልቦን ጭቆናን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት ዝነፍጹን ኣብ ጉዕዞኦም ንሞትን ማእሰርትን ዝቃልዑ ዘለዉ ኤርትራውያን፡  “ብህይወቶም ዘይግደሱን ዓያሹን’ዮም“ ክብል ወንጂልዎምን ጸሪፉዎምን። ስርዓት ህግደፍ፡ ከም መቀጸልታ ናይቲ ሓንሳብ ብስቅታ፡ ካልእ እዋን ድማ ኣበራቱ ንምሕባእ ብኣቃጫጭን ንዕቀትን ንኻልኦት ምጥቃንን ዘቅርቦ ምስሉይን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባዊ፡ ፖለቲካውን ማሕበራውን ክውንነት ዘየንጸባርቅ መግለጺታት፡ “ኣብዛ ግዜ እዚኣ ናብ ሊብያ ዝኸይድ ሰብ ብህይወቱ ዘይግደስን ዓሻን’ዩ” ብምባል፡ ብህልቂት ኤርትራውያን ቀንዲ ተሓታቲ ምዃኑ ክሃድም ኣብ ርእሲ ምፍታኑ፡ግዳያት ኣዕናዊ ፖሊሲታቱ ኮይኖም ናብ ስደት ዝበታተኑ ዘለዉ ዜጋታትን ቤተሰቦምን ወንጂሉ።

እቲ ዘጸብቀሉን ዘኽፍኣሉን ዘይፈልጥ ብህዝቢ ኤርትራ ተኻዒቡን ተጸሊኡን ዘሎ ስርዓት ህግደፍ፡ ብ27 ለካቲት 2017 ብመንገዲ’ቲ ክፉእ ተግባራትን ሓቀኛ መልክዕን ህግደፍ ሓቢኡ ጸጽብቑ ጥራይ ከውርን ለዋሃት ከደናግርን ብህግደፍ ዝለኣኽን ዝምወልን “ሃገራዊ ድሕነት” ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝተዘርግሐ ዘስደምም ጽሑፍ፡ “ካብ መንግስቲ ኤርትራን ኣገልግሎት ክትርሕቅ ደሊኻ ጽቡቅ ሕራይ ናብ ሊብያ ዘኽይድ ግን ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የብልካን፡ ኣብ ክንዲ ናብታ ሰብ ዝሕረደላ ሊብያን ሰብ ዝጥሕለላን ባሕሪ ምኻድ፡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ጽናሕ” ብምባል ያኢ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ገነት ከምዘሎን ህግደፍ ሞትን ስቃይን ኤርትራውያን ከምዘሕዝኖን ኣምሲሉ ምሕጽንታን ኣቅሪቡ።እቲ ሓላፍነት ዝጎደሎ መግለጺ ብተወሳኺ፡ እቶም ካብ ሓደገኛ ጉዕዞ ሊብያን ባሕርን ኣምሊጦም ኣብ ሃገራት ጀርመንን ፈረንሳን ዝኣተዉ ውጻእ መዓት ኤርትራውያን፡ “ኣብ ክንዲ እንቛዕ ብሰላም ወጻና ኢሎም ዘመስግኑ፡ ተማሂሮምን ሰሪሖምን ንነብሶምን ንስድራቤቶምን ዝኾኑ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ትሕቲ ባቡርን በጣሕን ተሓቢኦም ክኣትዉ ክትሰምዕ ከለኻ ምሕዛን ሓሊፍካ ትግረም” ኢሉ ኣሽካዕሊሉ።

ወዮ ድኣ ምስ ደገዝማቲ መን ተማጓቲ ወይ ድጽማ እብ ኩናት ዘይውዓለ በሊሕ ኮይኑ’ምበር፡ ኣብዚ እዋን’ዚ እቲ ብገበን፡ ብሞት፡ ብስቃይን ምብትታንን ኤርትርውያን ብቀዳምነት ዝሕተት እቲ ብህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ሃልዮት ዘይብሉ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍን ትካልት ጸጥታኡን እምበር፡ እቲ ዓቅሉ ጸቢብዎን ፍታሕ ስኢኑን  ዓይኑ እናርኣየ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጥሕልን ኣብ ምድረበዳ ሳህራ ዝሃልቅን ኣብ ዶባት ኤርትራ፡ ሱዳንን ግብጽን ብሓለዋ ጸጥታ ብጠያይቲ ዝቁለብ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክነብር ዘይክኣለ ኤርትራዊ ኣይኮነን።  ከምቲ ስርዓት ህግደፍን ውሑዳት መዳኸርትን ወግሐ ጸብሐ፡ ኤርትራ ዓዲ ሽሻይ፡ ሰላምን ፍትሕን እንከላ፡ ኤርትራዊ ስደት ሞትን መሪጹ እንተዝኸውን ተሓታቲ ናይ ኩሉ ሳዕቢን ምኾነ ነይሩ። ስርዓት ህግደፍ ከይሓነኸ፡ “እናሰማዕኩም እናርኣኹም ናብ ዓዲ ሞት ዝኾነት ሊብያ ካብ ትኸዱ ኣብ ጎርባብቲ ሃገራት ምጽናሕ ይሸኩም” ምባሉ ድማ፡ ህግደፍ ህጋውነት ዘይብሉ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብኽብሪ ክነብሩ ምቹእ ባይታ ኣብ ክንዲ ዘጣጥሕን ሓንካስ ፖሊሲታቱ ዘመሓይሽን፡ “ኣይደልየኩምን’የ ኤርትራ እይትብጸሓኩምን’ያ፡ ንመዋእልኩም ኣብ ስደት ብለዩ’ዩ” ዝብል ዘሎ። ወይ ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ጽንሑ ማለት ኣብተን ስርዓተ ሕጊ ዘይብለንን ምስ ስርዓት ህግደፍ ብረብሓ ጥቡቅ ዝምድና ዘለወንን ሃረት ንኣብነት መንግስቲ ሱዳን፡ ትካላት ጸጥታኡ ብምውፋር ኤርትራውያን ክጨዊ፡ ክቅንጽልን ግብረ ሽበራ ክፈጥርን ስለዝደለየ’ዩ።

እቲ ሓቀኛ ሰብን እዝግን ዝፈልጦ ህግደፍ፡ ኣብ ኩናት ዝተማረኹ ኤርትራውያን ዝኸሓደ፡ ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝተቀዝፉ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝተዳጎኑን ኣያ ዝሰኣኑን ኤርትራውያን ክጣበቀሎምን ክደናገጽን ይትረፍ፡ “ሕራይ ኮኑ፡ ጸጊቦም’ዮም፡ ከድዓት’ዮም ብስለያ ኣመሪካን ምዕራባውያንን ዝተታለሉ’ዮም” ዝብል ስርዓት’ዩ። ካብ ተግባራትን መደረታትን ስርዓት ህግደፍ ብተደጋጋሚ ዘረጋግጾ ሓደ ኣገዳሲ ቁምነገር ድማ፡ ህግደፍ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ብሒም ዝበል ምቅታል፡ ምእሳር፡ መሪርዎ ናብ ስደት ከምርሕ፡ ሓድነቱ ክልሕልሕ፡ ሃገራዊ መንነቱ ከጥፍእን እታ ከቢድ መስዋቲ ዝተኸፍለላ ሃገር ድማ መዕንደሪ ጎሓላሉን ጓኖትን ክትከውን ዝዓለመ’ዩ። ኣብ ርእሲኡ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ መሬቱ ክርገጽ፡ መሰሉ ክምንጠል፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያቱን ንብረቱን ንይ ምውሳን ተራ ከምዘይህልዎን ተዓዛቢ ከምዝኸውንን ምቅሳብ’ዩ። ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝመረጸሉ ሃገር ኣብ ስደት ክነብር ቃሕታ የብሉን፡ ኣብ መረበቱን መሬት ወለዱን ብዘይ ምዩቅን ስክፍታን  ህይወቱ ክመርሕ’ዩ ዝደሊ። ህዝቢ ኤርትራ በብዓይነቱ ዘራእቲ፡ ኣሕምልቲ፡ ፍረታት ክሕፈሰሉ ዝኽእል ሃብታምን ስቡሕን መሬት ስለዘለዎ፡ ብመን ሕራይ ክሰርሕን ክተሓጋገዝን ስለዘየጸግሞ፡ ሓረስታይ ክሓርስ፡ ነጋዳይ ክነግድ፡ ሸቃላይ ወፊሩ ክኣቱ፡ ተማሃራይ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ክዋፈር፡ ኣማኒ ኣብ ቅዱስ ቦታ ከይዱ ጸለቱ ከብጽሕ፡ ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ዝኣምነሉ ባህሊ ከዘውትር፡ ሰላም ጥራሕ’ዩ ዝናፍቅ ዘሎ። ካብ ልኡኽ ህዝብን ሃገርን ዝብል መንግስቲ፡ ንዜጋታቱ፡ ካብ ምሕብሓብን ኣብ ሃገሮም ብሩፍታ ክነብሩ ምትብባዕን “ሊብያ ዓዲ ሞት ስለዝኾነት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲድኩም ጽንሑ” ኢሉ ንዜጋታቱ ዝፍንፍን ስርዓት ብዘይካ ካብ ውልቀመላኺ ህግደፍ ካብ ካልእ መንግስቲ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን’ዩ።

ጽላል፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ (3 መጋቢት 2017)     

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
17 COMMENTS
 • Habtemariam March 4, 2017

  It is like pouring nasty and burning salt to the already injured body, the injured body being the
  unfortunate and tolerant Eritrean people. Surely, there must be a limit to all this humiliations and
  insults to the innocent youth who are supposed to be the future of the poor nation.

 • PH March 4, 2017

  No wonder to his speech. he is funny and comedian actor unable to combine the speech and action. In some ways he is right not to leave the country ( because we have to fight back ) but it is only fake show. or, maybe for casting a deal with Weyaniye to create the Tigray – tigrigni ( AgaAzian state ). thus why he doesn’t bother the flow of refugees to Tigray – indipendente sources has told us all ready.

  • Felega March 4, 2017

   When you say an “Agazian state”, do you mean to say an Arab-Abeed state?
   Who were the retard slave Abeeds who rejected their own Tigre-Tigrinya languages to Arabize Eritrea?
   Who are the elite Abeeds who are still ashamed of their own languages and identity and begging for refuge in the Christian West nations because the Muslim Arabs would not see and accept them as “Arabs” even as they sing – “we are Arabic people” none stop and burn their Tigre-Tigrinya languages.

   • AHMED SALEH !!! March 4, 2017

    humum fitret .

    • Wedi Agazian March 4, 2017

     mushmush saHsaH goHaf aslamay aregit diKala ‘nay areb & shire’ Kelbi.
     Rootless and savage evil moslem Arab dog, you barking like a typical old toothless Arab dog, are you missing your poisonous snakes fitret?
     Why are the rootless immigrant deki Halima savage moslem Arab dogs so nervous, so obsessively jealous, having nightmares and severe panic attacks whenever they hear/read about the new beautiful nation of Agazi and also the name of the great man Tesfazion???? Because they very well know that their days in present day Eritrea (an Italian & Arab manufactured fake state) are very numbered and would be wiped out all together from the Agazi pure Christian Habesha newstate.
     At least they’ve been warned well in advance to contact their original families in the Shire/Sheraro, Gojam, Wello, Yemen and the Sudan. Time to quickly start packing your savage evil Quran books, the ugly Halima/FaTima dogs, the poisonous and vicious Islam cancer shit, your filthy dusty nomad tents and most importantly/urgently your barbaric slave masters Arabic language. Burn all deki monster beast evil Mohammed alive before rotting in their evil savage Islam/moslem HELL.

     • Wedi Agazian March 4, 2017

      Ps read as: their (the cancerous rootless moslems) days are very numbered and would ‘soon’ be wiped out slaughtered/chopped into pieces and dumped back into their savage evil moslem Arab world that is from the beautiful, peaceful and advance new pure Christian Habesha Agazi state. God bless Agazians.

     • Aba thimmer March 5, 2017

      ሑሙም ሑሙም ሑሙም።

     • Tesfazighi March 5, 2017

      Aba thimmer
      You must also be a headless moslim Arab slave dog and should be known as Aba moslim murderer, murderer, murderer in future.

 • Danilo March 4, 2017

  Off course, history tells SHAIBIA and weyane fight for resounding, make peace for some reason, no matter who god or loose “. Nenthuwan AAtsremota! Nidmu gin metsawetiAa :beQa!

 • AHMED SALEH !!! March 4, 2017

  Awareness verses denial , facts verses opinions , openness verses fakery …………………………..
  Our sad facts appeared when people refuse to look beneath the surface of ayte
  Issayas reputation that showed evidence consistently from manipulative , arrogant
  and self-centered behaviors .
  Life experience of twenty three years pre-independence and twenty six years post
  independence couldn’t teach a lesson to open eyes of blind supporters .
  The truth is ; generally individuals with antisocial personality disorder often do not
  fell empathy toward other people including acquaintances and friends .
  Only fools claim that others had committed all the crimes but not papa Issayas .

  • Tesfazighi March 5, 2017

   What are you really smoking for all this bullshits, and also let’s hope you not smoking from your backside?You are a hired mouth piece (whore mouth) of the criminal barbaric ELF mendef. You need to urgently find some “real & quality” life outside Assenna! You have been bullshitting 24/7 non-stop spreading lies and evil propaganda of your cancer Islam & ELF.

   • Aba thimmer March 5, 2017

    ሕሙምምም………

   • AHMED SALEH !!! March 5, 2017

    ayte nefahitto
    We are familiar with faceless and nameless coward with various pen-names in this forum . Nobody give a damn to your stupid comments .
    Why don’t stick with your corrupted friends in asmarino forum who preach hatred
    and division at the expense of TIGRIGNA speaking poor people ?
    ASSENNA told you hundred times to get lost but KURDID refuse to leave .

 • hidat March 4, 2017

  XILALE(KAB HIBURAT MENGISTAT …………………………………………..”/:………………………………………..BILET. 27 .2 .2017 BHAGERAWI DIHINET ..ZIXIHIF……….ZIBELO….””””””””””””ABZA GIZIE IZEA NAB LIBYA ZIKEID SEB BHIWETO ZEYIGIDES EYU………….TEHATETU DIMA ZIKEIDIN ETOM BEUU NIKIKEIDE GENZEB ZILIEKBUN EYOM…………………””””””KAB MENGISTI ERITRAN KAB AGELGILOTN DIKA KITRIHIK DELIKA?????XIBUK HIRAY GIN NAB LIBIYA ZEKIYID YEBILKAN ABIZEN GOREBABITI HAGERAT XINAH:………………………..:::…………………………………””””””””””””ILU MAEDAUU LEGISU………………EWE AB LIBIYA AB BAHRI MITHALIN MAHREDTIN SILE ZELO…………..NEZI NEZI BIHIWET AHWATUN AHATUN ZIGIDES SEB ZIBELO INTAY KETEWIXAALU DELIKA??????? ETI XEHUF KIDU ZEIKONE KAB GEBERKUMO NIMOT AYTIKALEUU EYU ZIBLOM ZELO……..:::::::::NISIKA KE INTAY MIKRI MIHABKAYOM????????

 • Micheal March 5, 2017

  This is a tragedy of Biblical proportion. It is sad that thousand and thousands of Eritreans have to suffer and die in strange land to comfort Isayas and his few Hench Men. This tantamount to a Genocide of the whole generation. but we know, and the whole Eritrean people know that Ethiopia is not restrained because EDF but because of not to create another chaos in its door steps. So wedi Medhin Berad had been assigned the roll of Sheppard. Issayas is 71-years but he is seeking doctors help to prolong his life, with that, the Eritrean people predicament lingers longer!

  • k.tewolde March 6, 2017

   His mission,to give us a virtual nation that we hallucinate upon, then degrade,humiliate,embarrass and shame us and then pit us against each other and finally total submission,So far, he seem to have achieved that.It is a personal vendetta.Only a calculating,deliberate,conniving person can do that against honest,naive,emotion driven patriotic people and that’s what majority of Eritrean people are.We were taken for a ride,we deserve better,and it ain’t going to come from him and his henchmen like Michael said.We have to go get what we deserve.

   • PH March 6, 2017

    Oh yes, it is a real vendetta! But why all this? does any reason for? Se non goduto loyalty could have done it could be accepted. All is tombola ala rotonda.

POST A COMMENT