Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

aseye.asena@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT

መልእኽቲ ጽንዓት

ብምኽንያት ሞት ገዲም ዓቢ ሃገራዊ ተጋዳላይን መራሒን ሸኽ መሓመድ እስማዒል ዓብዱ ኤህም ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰምዓና መሪር ሓዘን ክንገልጽ ንፈቱ። ክቡራት ስድራ ሸኽ እስማዒል ዓብዱን ብጾቱን  ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። ኤህም ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ

ብምኽንያት ሞት ገዲም ዓቢ ሃገራዊ ተጋዳላይን መራሒን ሸኽ መሓመድ እስማዒል ዓብዱ ኤህም ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰምዓና መሪር ሓዘን ክንገልጽ ንፈቱ።


ክቡራት ስድራ ሸኽ እስማዒል ዓብዱን ብጾቱን  ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።


ኤህም ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT