Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

Voice of Assenna: Shameless Isaias Commemorates 20th Anniversary of the Rwandan Tragedy in Asmara, While Preparing to Party on the Grave of Lampedusa Victims in Bologna, Mon, June 30, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=nWDaFZLDSK8&feature=youtu.be

aseye.asena@gmail.com

Review overview
13 COMMENTS
 • Mesinas July 1, 2014

  በጺሕና ኣብ ቀራና!

  እታ ናይ ትማሊ እንኮ መገድና
  ልዕሊ ክፍለ ዘመን ዘጓዓዘትና
  ክልተ ኮይና ሎሚ በጺሕና ኣብ ቀራና
  ወይ ንጥፍኣት ወይ ንህልውና
  ብርሃንን ጸላምን እንሆ ኣብ ቅድሜና
  ናበይ ከም ንጓዓዝ ንሕሰብ ኣስተውዒልና!

  ወይ ምስ ህግደፍ ምዝላል ብመገዲ ዕንወት
  ወይ ምስ ህዝቢ ምኻድ ብመገዲ ህይወት፡
  ወይ ምስ ህግደፍ ምንባር ኣብ ግዝኣት *ደማሒ *መላኺ
  ወይ ከኣ ምስ ህዝቢ ኣብ ምሕደራ ፍትሒ፡
  ክልተ ምርጫ’የን ዘሎዋ ኣብ ቅድሜና
  ዚሓይሽ ክንመርጽ ኣሕዋት ናጻ ኢና!

  ስለዚ፥

  ጨፈርትን ሳዕሳዕትን ነብስኹም ሕተቱ
  ንግዝያዊ ረብሓ ዘልኣለም ከይትሞቱ
  ኣብ ክንዲ ንፍትሒ ብሓባር ትኸቱ
  ብጓይላን ዳንኬራን ልብኹም ሃውቲቱ
  ትሪም እንተ ሰሚዕኩም ወትሩ ትእንጎቱ!

  ምስ’ዚ ኣጽናቲ ስርዓት ሎሚ ዝወገንኩም
  ጽባሕ ንግሆ ኣብ ፍርዲ ምስ ቀሪብኩም
  ቀምሽ ኣደይ ሓንኲሉኒ ኢልኩም
  ካብ ሕጊ ትሃድሙ ከይመስለኩም
  ናይ ከንቱ ከንቱ’ዩ ኣሕዋት ክመኽረኩም!

  ብፍላይ ብፍላይ ስነ ጥበበኛ
  ጓሳ ኣባጊዕ ኢኻ ናይ ህዝቢ *ዘብዐኛ *ዘበኛ ብኣምሓርኛ (ሓላዊ)
  ዓንገረር ክትብል ኣብ ዳስ ዓመጸኛ
  ሓሳብ እንተሎካ ክትከይድ ናብ ቦሎኛ
  ጽባሕ ከይትሕተት ቀሪብካ ናብ ዳኛ
  ፍንጭራዕ ይትረፍካ ሎሚ ከም መጽዓኛ!

  ሓበሬታ፥

  ንጽሑፍ ወይ ንቃል “ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንሓርነት ኤርትራውያን” ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ደጊምኩም ክተንብቡን ክትሰምዑን ደጊመ እላቦ። እቲ ኪብሃል ዘለዎ ኩሉ ኣብኡ ተባሂሉ ስለ ዘሎ።

  ብሽንሆት ንኽንነብር፡ ዕምሪ ምልኪ ነሕጽር!

  ካብ ሓውኹም መሲናስ 01-07-2014

 • Mesinas July 1, 2014

  “This will be a historic gathering of Legend artist, who are coming together from Eritrea.
  Tesfay Mehari Fihira, Wedi Tekul, Gual Ankere, Mohammed Osman, Wedi Sheik, Elsa Kidane, Wedi Shawul, Wedi Feraday, Gende, Gesenesh Mengis, Suzinino, Yonas Minus, Tesfalem Korchach, Temesgen Yared, Ahmed Mohamud, Wedi Deruf, Dehab Fatinga, Tsege Teclesenbet, Haijat Mendal, Aron Tekie, Eyob Habteab, Aron Berhe, Netsereab Shawul, Adem Osman, Federico Umberto”

  መልእኽቲ ናብዞም ኣስማቶም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ስነ ጥበበኛታትን ካልኦትን፥

  ሰብዶ ኣታ ኣይኮንኩምን ፍጡራት ስላስየ
  ኣብ ጓይላ ክትዘሉ ህዝቢ እናበኸየ
  ወጊሑ ኣሎ ትብሉ ምድሪ እናመሰየ
  ነዚ ሓርገጽ ስርዓት ህዝብና ዘድመየ
  ወጊድ ዘይትብሉዎ ኪወግሕ እዚ ግዜ!

  መን ወዲ መን’ዩ ኣታ *ኛኙ ውርደተኛ *ላህዛዝ፡ ቋሕማም
  መንፈስ ዝሃደሞ ናይ ሕልና ዳኛ
  ክንዲ ዓገብ ዚብል ነቲ ዓመጸኛ
  ናብ ዳስ እዚ *ፋኖ ዕሉል ገበነኛ *ቀይዲ በተኽ
  ናብ ህግደፍ ዚኸይድ ናብ ጓይላ ቦሎኛ!

  እዚ ስርዓት መላኺ ዓይኒ ጤል ድራሩ
  እዚ ኹሉ ዓመታት ኣበይኮን’ዩ ኔሩ
  ታሪኽ ናይ ቦሎኛ ሎሚ ምዝካሩ
  ውጥኑ ካልእዩ ተንኮሉ መርምሩ
  ብምስሉይ መልሓሱ ኣይትደናገሩ!

  እታ ድርዒ ገድሊ፡ ቦሎኛ ዝብሉዋ
  ታሪኽ ናይ ውፉያት ቅያ ከም ዘሎዋ
  ሎሚድዩ መላኺ ስማ ፈሊጡዋ?
  “ኤውሮጳዊት ናቕፋ” ኢሉ ሰምዩዋ!

  እዚ ርጉም *ደማሒ መጥፍኢ ህዝብና *መላኺ
  ሓንጎልና ኣውሪዱዎ ናብ ከብዲ እግርና
  ንስዕስዕ ንዘልል ሬሳ ከይቀበርና
  ብማእሰርትን ስደትን እናኣካላበተና
  ሓቂ ከይንገልጽ ሕሰም መከራና
  ንዓለም ከነርኢ ጽቡቕ ከም ዘለና
  ወትሩ እሽም ንብል ጓይላ እናተኸልና!

  ኣብ ታሪኽ ክነብር ህግደፍ ተዓቚቡ
  ብጓይላን ጨፈራን ቀልብና ሰሊቡ
  በዓላት ክገብር ውራያት ጸብጺቡ
  ህዝብና ክስደድ ፍጹም ዓቕሊ ኣጽቢቡ
  ካምፕታት ናይ ስደት ብኣና ዘቕቢቡ!

  ሽግርና ክንፈትሕ ኣብ ክንዲ ንዝቲ
  ስዋ ጸጸሚቚና ብቐዳድ መዂባዕቲ
  ጥዑም እናበልና ሓተላ ክንሰቲ
  ህግደፍ ኣባ ጓይላ ንሕና ተላሃይቲ
  ክንስዕስዕ ክንዘልል ለይቲ ምስ መዓልቲ
  *እልበትና ሸቲቱ ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ! *ሓሳር መከራና

  እንታይ እዩ’ዚ ኹሉ ዓንገረር ኣርብዓ
  ኣእዛንና ኣደንቊሩ ተስፋ ንኸይሰምዓ
  ጓይላድዩ ጨፈራ ናይ ሰብ ግዜ መርዓ
  ወይስ ነጋሪት’ዩ ናይ ቅበሩ *ደጒዓ? *ናይ መልቀስ ግጥሚ

  ሃገር ብምልእታ እናነብዐት ከላ
  እዚ ኹሉ ሬሳ ኣቐሚጥኩም ጓይላ
  ዘዝወለደቶም *ባልዋ እናመንጠላ *ኣርሓ መፍለስ
  ኣደ’ምበር ተሪፋ ደባሲ ዘይብላ
  እሽም ጥራይ ኮይኑ ብኸበሮ ዝላ
  ጅግና ተሳኢኑ እሾኽ ዚነቕሰላ!

  ድምጻውያን ኤርትራ ዓቢ ንእሽቶኹም
  ንስኻትኩም እኮ ጓሶት ህዝቢ ኢኹም
  ብምልኪ ክሳቐ ኣብ ማሕዩር ህዝብኹም
  ፍንጭራዕ ክትብሉ ልግዐኡ ሰቲኹም
  ብጓይላን ደበላን ተጥፍኡዎ ኣለኹም!

  ድምጻውያን ሃገርና ሓቂታት ንገሩ
  ንውልቀ መላኺ ኣይተቀባጥሩ
  ደጊም ነቒሉ’ዩ ናብታ መቓብሩ
  ብኣረጊት *ባልዋ ኣብ ራዕዲ ኣይትንበሩ *ኣርሓ መፍለስ
  ከምቶም ሓርበኛታት ወትሩ ክትዝከሩ
  ህዝቢ’ዩ ነባሪ ምስ ህዝብኹም ሕበሩ!

  *ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ነቶም በቲ ዛጊት መዘና ዘይተረኽቦ ስነ ጥበባዊ ፍርያቶም ንወጽዓ ህዝቢ እናገለጹን እናተጣበቑን ዝሓለፉ፡ በሃራት ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ኣቦ ዜማ ሃገር ነፍስሄር ድምጻዊ ኣተወብርሃን ስጊድን ኮኾብ ድምጻዊ ነፍሲሄር የማነ ገ/ሚካኤል ባርያን ይኹን።

  ሓበሬታ፥

  ንጽሑፍ ወይ ንቃል “ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንሓርነት ኤርትራውያን” ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ደጊምኩም ክተንብቡን ክትሰምዑን ደጊመ እላቦ። እቲ ኪብሃል ዘለዎ ኩሉ ኣብኡ ተባሂሉ ስለ ዘሎ።

  ብሽንሆት ንኽንነብር፡ ዕምሪ ምልኪ ነሕጽር!

  ኣቐዲመ ካብ ምግልጋል’ዚ ህዝቢ ዘጽንት ዘሎ ጉጅለ ነብሰይ ሓራ ዘውጻእኩን በቲ ሞያይ ዚእዝዞ መሰረት ኣብ ጎድኒ ህዝብን ፍትሕን ዝተሰለፍኩ ሓውኹም መሲናስ’የ የቐንየለይ። 01-07-2014

 • ERITRAWIT July 1, 2014

  Mesinas hawna,Nay behakey deyom tebeuk alena hzbna tebuke alo elom kderfew ?????? ktwegeh eya ms hzbom da kebasom enber khasblew nlabo yehwatom ab under,ab container, Era-ero,Karcheley, Swatna-n kzekerew NLABO!!!!!!!

 • Mike July 1, 2014

  One word will finish the pain in Eritrea. One brave man needs to finish these few men holding to power in Eritrea. One single brave man. Did the January 21 event leave anyone out there waiting to finish the task? Score is still Issayas and his groups 2 and the rest of Eritrea 0. Third time will be a charm!

 • selamawit2 July 1, 2014

  u don’t hear his voice, isn’t he here?
  no horizon, no shelter, no no voice but fear!

  u talk and speak
  u pray, you say
  am i nomore worth your answer today.

  you think and think
  dissolving as a fight,
  you speculate –
  but no thought seems right.
  all all over? it is too late!?

  when you droop your head
  u monologize,
  no mojo you see down there
  toes ere…

  (one, two, three…one two three…what am i doing, dear!)
  they start to move, they start to stir
  and suddnly the voice appears here.

  in short: MOVE.

  message with broken english.
  apart from one word, all wrote in small letter to better hide spelling errors.
  copyright: hereby I give it to my adopted Brother Amanuel Eyasu.
  with love Selamawit2

 • semere July 1, 2014

  Ata mid tble zeleka esika eka gohaf resah buelug zey eritrawi

 • ahmed saleh July 1, 2014

  I remember when one Eritrean said in his article :
  ” Issayas doesn’t hate us but he despise us ” .
  Eventhough some of us felt offended with his remarks but it is true
  if someone hate you , that means also he is afraid of you but to
  despise you means to show disrespectful acts which is an insult
  to every honorable national because he knows well how to manipulate
  the weakness of our people like those shameless blind followers
  expected to join festival at wrong place and at wrong time .
  In Ghedli era Ethiopian government used to hate us but at the same
  time were afraid from our people resistance not to kneel down .
  In Issayas era we handled things differently by refusing to shape
  the government’s destructive behavior from the beginning but rather
  to surrender our highly priced freedom to higher-up individuals .
  Since pretending otherwise became the culture of many Eritreans political point of view , hopelessness will stay in the atmosphere .
  The disconnections with our people back home of those sold-outs
  start from their arrogant beliefs that politics is more important
  than truth on the ground . We observed how foolish people members
  of ISSAYASISM cult interfere on church affairs to represent his
  political agenda . Doesn’t sound the work of insane people ?

  • Dawit Meconen July 1, 2014

   ahmed,
   Kab Bahali-eu’s Degami-eu, meaning you are worse of kind of a fool than the one who, you said, said it. Reason: The con artist Isaias Afewerqi does not whatsoever have a base to look down upon any Eritreans. The fact of the matter is, it is the otherwise, Inferiority Complex, which is costing him sleepless nights and propelling him to become the monster that he has become.

   I know, typical of the woyanes, your little mind does not fathom this complex subject and nor does it retain any information that was spoken of in this context only few days ago but let me say it again , not however for your sake but for the genuine young Eritreans.

   The author, Andeberhan Weldegeris, in his book, rightly asserts that the con artist Isaias Afewerqi is a habitual drunkard. Now, can you tell me as to which one of the following becomes a habitual drunkard, the confidently secure, or the one who perennially suffers from low-self esteem?

   I know you have no clue. Nevertheless, the answer is: The habitual drunkard is the one who perennially suffers from low self-esteem. It is in a futile attempt to fill the void that he resorts to alcohol.

   By the way, it was for the same reason that the street smart, Meles, took to alcohol binging that led to his liver failure, which ultimately killed him. The con artist Isaias Afewerqi is undergoing the same predicament and thus, his demise is coming a lot sooner than your little mind can tell. Mark My Words!!

   I wish All Mighty God had endowed you with average intelligence to save yourself from perpetually wallowing in the mire of ignorance. However, again for the sake of my genuine young Eritreans, let me restate what, according to Andeberhan Woldegergis, Isaias Afewerqi, during the hour of his alcohol binging, frequently utters, “…… I know that behind my back, you call me Agame…” . Remember, such was what the woyane rats were saying during the 1998 war.

   Last but not least…… would any one who is proud of his culture and language wholesale abandon his language and adopt uncompelled another’s language?

   Absolutely, not, but that is what the woyane rats are exactly doing in their schools, Tv news etc., coping our Tigrigna dialect. This, of course, is the absolute manifestation of their Inferiority Complex.

   to be continued……………………….

   • MightyEmbasoyra July 2, 2014

    Dawit,
    I will leave to the forum to judge you but reading Ahmed’s comment and yours, it made me to think what I said earlier. I think you are nuts.
    What did Ahmed say to reply with that kind of hatred response? I don’t think you are opposing isayas at all (even though you use vulgar words). You are trying to divide us here. Sometimes I wonder if you are Andebrhan yourself.
    Take your medicine.

 • Selamawi' July 1, 2014

  Isaias & co celebrating Rwanda’s genocide, while they are decimating the Eritrean people is shameless indeed. But why do they do it?

  It may be to scare the Eritrean people that if we try to remove them from power we may end up killing one another like Rwanda… Pfdj are well aware that they have tried everything to create discord and hatred amongst the Eritrean people at varied levels. Perhaps they think that the people will not dare to challenge them if they sing the song of Rwanda…

  It would make more sense if they could count the dead Eritreans in Sinai, Lampedusa, in the seas, in the deserts, in pfdj’s wars, in pfdj prisons. Pfdj has killed us all Eritreans and yet it chooses to sing and dance on corpses. It sad and unfortunate to be these beasts’ brothers.

  May God shorten they days.

 • Alem July 2, 2014

  The blood of our brothers and sisters in Lampadusa is still wet. Here is the e-mail I sent to the city of Bologna city council members to stop the dictator and his thugs from celebrating in BOLOGNA.
  E-mail of Bologna city councel officialls
  Sindaco@comune.bologna.it
  Vicesindaco@comune.bologna.it
  AssessoreMobilita@comune.bologna.it
  Amelia.frascaroli@comune.bologna.it AssessoreServiziSociali@comune.bologna.it
  AssessoreUrbanisticaAmbiente@comune.bologna.it
  matteo.lepore@comune.bologna.it
  AssessorePoliticheAbitativeLavoriPubbliciProtezioneCivile@comune.bologna.it
  assessoresicurezzalegalitagiovani@comune.bologna.it
  AssessorePersonaleScuola@comune.bologna.it
  luca.rizzonervo@comune.bologna.it
  AssessoreCulturaUniversita@comune.bologna.it
  If you need more information go to http://www.comune.bologna.it/
  Dear Madam or Sir, the dictatorial regime of Eritrea is getting ready to hold a huge festival in your city of Bologna, for the sole purpose of collecting money for the regime. Please do not allow your good city to be associated with a ruthless dictator and murderer ISAYAS AFEWORKI. He is the reason why you are receiving thousands of our Eritrean migrants including those in Lampadusa, running away from slavery tyranny and hopelessness. Eritrea under ISAYAS ruthless leadership became huge prison and a concentration camp, thousands of our bright men and women are behind prison bars and thousands of our kids are growing without their fathers and mothers. He converted our country into Stone Age society. He is as worst as Hitler, pol pot and Kim-Jung of North Korea.
  I beg you not to associate your beautiful city with this tyrant.
  Thank you

 • Paradiso July 2, 2014

  Five traffickers in handcuffs for the massacre of Lampedusa on October 3

  ALESSANDRA ZINITI July 1, 2014�

  http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/07/01/news/in_manette_9_trafficanti_per_la_strage_di_lampedusa_del_3_ottobre-90409703/

  [Palermo]Five traffickers in handcuffs for the massacre of Lampedusa on October 3� Investigation of the DDA in Palermo and the Police: dismantled network who ran a human trafficking: the migrants often victims of rapes and segregation. Nine firm orders for two escaped because abroad. Thousands of wiretaps: “Dead so because he wanted to Allah.” Meanwhile, police have arrested two suspected smugglers on board the ship with thirty corpses. Covered by the alarm smallpox was only chickenpox�

  ALESSANDRA ZINITI July 1, 2014� PALERMO – That day, in a hell of fire and water, they died one step away from Lampedusa, the dream destination and never reached. It was October 3, 2013, and the balance of the tragedy makes one shudder: 366 victims (photo). Today, nine months later, we see the first culprits of the massacre: police arrested five people – four more are unachievable, abroad – and issued warrants against 5 other organization responsible for human traffickers, including the other, of that trip.� The survey was coordinated by the District Anti-Mafia Directorate of Palermo and arrests – Glauco operation – were executed at dawn by police officers of the SCO and mobile teams of Palermo and Agrigento. The five arrested are: Tesfahiweit Woldu born in Eritrea, 24 years old and lives in Agrigento, Weldemicael Samuel, born in Segheneyti (Eritrea), 26 years old and lives in Agrigento, Mohammed Salih was born in Eritrea 24 years, resident in Agrigento, Matywos Melles born in Asmara (Eritrea), 47 years old and lives in Agrigento, Nuredin Wehabrebi Atta, born in Asmara (Eritrea), 30 years old and lives in Agrigento. Are still sought Afwerke Yared, born in Eritrea, 24 years old and lives in Agrigento, Shamshedin Abkadt, born in Wukro (Eritrea), 29 years old and lives in Milan, Ermies Ghermaye alias Ermiasnato Ghermay, born in Ethiopia and is domiciled in Tripoli (Libya) John Maharay, born and residing in Sudan in Khartoum (Sudan).� The charges relate to – for various reasons – the crimes of conspiracy and aiding and abetting illegal immigration and residence, aggravated by the transnational character. They have identified the two leaders of the organization, a Sudanese and a Libyan accused of having run the turnover related to illegal immigration, organizing trips: the first from Sudan to Libya, and the second – in close telephone contact with the first from the North African coast to the Italian ones – with the crossing of the Strait of Sicily.� The investigation started after the massacre of Lampedusa, have allowed us to reconstruct the routes and milestones, often characterized by mass rapes and segregation, that and many other terrible journeys made by hundreds of immigrants, pushed and exploited during their wanderings, by the members of a dangerous international network, composed of Eritrean, Ethiopian and Sudanese, whose main representatives are also recipients of the restrictive measure.� Investigators have occurred as the recruitment and transportation of masses of people in Italy could count on a bank in various Italian cities, where they were active “cells” of Eritreans, capable of encouraging people to stay in our country of immigrants and view of the continuation of their journey to other countries in Northern Europe but also in North America.� Meanwhile, sprouting wiretaps: chilling: “Inshallah! So he wanted to Allah”, without any recrimination for the dead. There are more than thirty thousand intercepted conversations after the wreck. Difficult the task of the investigators of the mobile team of Palermo and Agrigento, with the help of interpreters, they tried to extricate themselves in thousands of conversations in Arabic between the components of the organization.� The investigation of the tragic sinking of the investigators did discover” continuous physical violence and torture that have been repeated many migrants, as well as the repeated rapes, including group, which underwent several women.” For some of the subjects stopped the traffic in human beings was a real job. One of them said he did not want to cut leave Sicily because “America is here for me.” To say it was the prosecutor of Palermo, Maurizio Scalia, explaining the details of the transaction.� Prosecutors have calculated that each barge load as those sunk in front of Lampedusa, the first 3 and then on October 11 traffickers earned one million euro. The organization of Libyan, Sudanese and Eritrean identified, according to the prosecutor’s. “The traffickers – reads the decree of detention – showed no concern for the outcome of the victims of their traffic which, unfortunately, in many, too many cases, it was the death of hundreds of them along the crossing of the desert , attacked by marauders or bottom of the Mediterranean Sea. ” Meanwhile, this morning arrived in the port of Catania, the Orion Navy ship carrying 396 migrants rescued from the Libyan coast and Lampedusa. Among the refugees, so-called Syrians, Pakistanis and Nigerians, there are men women and children. The quay is everything ready for the reception. Yesterday, one of the foreigners had been taken from a helicopter and transferred to the hospital Spallanzani in Rome for an infectious disease. It was suspected to be smallpox, but the analysis showed that it was a simple chicken pox. So the Navy has given the green light to the arrival of the ship.� This morning, the police have identified the two likely smugglers of the vessel rescued by the ship Grecale carrying thirty corpses found yesterday. Meanwhile, has just arrived in the harbor in the fishing port of Pozzallo with the bodies. On the ship of the Navy there are 566 migrants. Some survivors, already interrogated aboard recounted: “We were too many, without food, water, and who was in the hold near the engine could not breathe.” Migrants heard tell of the violence in Libya, especially in regard to humanity-central Africa. ” It ‘was all their fault, they put us in there like animals and we could not even go out because it was above all full, we could not move,” he accused one of the refugees. “We asked to go back because we were too much and risked but there was nothing to do, they said now you are here and we have to get to Italy,” said another of the survivors.

  [Software translation]

POST A COMMENT