Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

VOICE OF ASSENNA: ዝርርብ ምስ ስምኦን ሓጎስ – 2ን ናይ መወዳእታን ክፋል – July 31, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=eRife10A57Q&feature=youtu.be

aseye.asena@gmail.com

Review overview
16 COMMENTS
 • Woldemicael August 1, 2018

  Amazing and unique interview it reminds me BBC HARD TALK. And informative!

 • ወዲ ጥሮታ፡ August 1, 2018

  እቲ ኢሳይያስ ኣብ ኤርትራ ከይመጽእ ዝፈርሆ ናይ መንእሰያት ንቕሓ-ፖለቲካ፡ ሎሚ በዞም ክልተ ተኸራኸርቲ ሓድሽ ወለዶ ተንጸባሪቑ። እቲ ሃገር እናዕነወ ብስም ምክልኻል ሃገር ዝቖመ መዓስከር ሳዋ እምባኣር መንእሰያ ዝነቕሑሉ ዘይኮነ ዝኣጉልሉ ምዃኑ ካብዞም ነጥሪ ውጻእ መዓት ክንርድኦ ክኢልና። ክልቴኹም ብቑዓት ደቂ ህዝቢ ኢኹም’ሞ ክትስስኑልና ድማ ንምነ።

  እዛ ሃገር ብልክዕ ሰብ ኣለዋ!!

 • Ghebrezghi Shimhalal August 1, 2018

  I am for divetsity of views or ideas. Simeon is entitled to his views. However, listening to these nonsense, uncommon, and mixed bagage views, one can have a heart attack. Too much introspective and self incriminating is very dangerous. The very fact that Simeon has been disiminating self-made movies in Eritrea might have had many negative consequences in Eitrean society (especially, the youth). I doubt that Simeon’s views are shared by many, however. it is a clear reminder about the mindshift and generational gap that exist between former fighters, current defense forces, and the current youth (at least in terms of disciplne, patriotism, nationalism, and unfettered dedication). Whatever the case, in the end, I believe that Isayas is a criminal who has been vetted not only in Eritrea, but also in global institutions. The Eritrean people are victims of a historical tragedy: betrayal beyond anyone’s imagination. Sure, there are many things that we could have demanded. However, the planned destruction that Isayas has instituted throughout to destroy the. very fabric of our soiecty cannot never be underestimated. We are scattered like sheep without a shepherd!! What we need is a selfless and purpose driven leader who is upto working for the common good. God raise up some Moses from among us!!!

  • Asmerom August 1, 2018

   You are a gutless coward HADAMI TSAHITSAHI who does a lot of bullshit garbage talks
   but not real ACTION – just cheap big babies talks and mumbling. typical of TEBELATSI rat.
   With so-called men like yourself ass hole, no wonder Eritreans suffering will continue
   indefinitely. Once a gutless coward scam bag always a gutless coward scam bag hiding behind screens sounding/acting as a tiger.

   • Ghebrezghi August 1, 2018

    Ayesmirelka,

    Mesmar ywgaEka!!! You are wasting your time responding to respondents comments. If you were smart, you would’ve focused on the topic of being discussed, instead. The fact is that you are another confused seed, always up to no good, going around acting uncivilized. What a moron and waste of time! You have no value to add to this forum, whatsoever, You are enemy of reasonable people. Go figure, puppet of the criminal monster of Eritrea!

    • Asmerom August 1, 2018

     Big-headed, big-talkative, HADAMI TSAHITSAHI rat, please tell us/enlighten us then what super/incredible value you supposedly adding to this forum gutless coward scam bag???? You are a typical village fraudster hiding behind your old murderous bushes jungle. Drop dead scam bag.

     • Asmerom August 1, 2018

      sorry it should be addressed to: Garbagenegis asshole.

     • Ghebrezghi August 1, 2018

      Always a loser, mr. sorry. I’m not a coward like you, at all, You would not stand in front of me as a matter of fact. If you were near me, I’d put a bullet in your little head and be done with it. That is an ACTION!!! Soon, you will also be crying for your mobster papa in Adi Halo: the generals are going to be cutting him him into pieces and be done with him. It will be over with!!! The beginning of the end Hizbawi megnez!!!!

     • Asmerom August 1, 2018

      Garbagenegis
      Unlike you a gutless coward HADAMI TSAHITSAHI rat, I am NOT going to rant on how I am going to break up your ugly fagnatura face in to pieces as I believe in “Zigebir nediEu neyinegir”, indeed.
      Amazing, why the f**k didn’t you aim your toy {play station bullet} into your enemies when they were chasing you away from Eritrea all the way to the Sudan then???? You must have f**king masters all these crap bullshits in your fraudster business, didn’t you? You are a f**king village comedian toy boy!!

 • truth honesty August 1, 2018

  Today with Mr. Hagos. Tomorrow with Ms. Hagosa. You will keep talking and Eritrea will keep growing.

 • meretse August 2, 2018

  መጀመርያ ብምስጋና ክጅምር ፡- ህቡብ ጋዜጠኛን ተቃላስይን ዝኮንካ ኣቶ ኣማኒኤል ኢያሱ ምስጋና ንዓካ። ንወጽዓ ህዝቢ ኣለሊካ፡ ንፍትሒ፡ ካብ ሰብካ ንላዕሊ ለይትን መዓልትን እትገብሮ ዘሎካ ጻዕሪ፡ በቲ ኣፉ ተዓጽዩ ዘሎ ውጹዕ ህዝብን፡ ብደለይቲ ፍትሕን ዓቢ ሞሳ ኣሎካ። ብፍላይ ከኣ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ወሲድካዮ ዘሎካ፡ ኣገባብ ምስ ዝርርብ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካል ሕ/ሰብና ዝምስገን ኢዩ። ኣነ’ዃ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ጽሑፋት ናይ ሪእቶይ ብካልኦት (ባይ ኣዘርስ) ኢሉ ኢዩ ዝጽውዕ ኔረ። ዝኮነ ኮይኑ ናብ መምጽእየይ ክኣቱ። ብዘይ ቀልዓለም፡ ኣነ ድምጺ መርበብ ኣሰና ጽን ካብ ዝብላ ጀሚረ፡ ከም’ዛ ምስ ሓው “ስምኦን ሓጎስ” ካብ ካናዳ ዝገበርካያ ናይ ህንካን ሃባን ናይ ሓሳብ ሰሚዔ ኣይፈልጥን። ንሰማዕቲ ምናልባት ናይ መጀምርያ ግጥም ብስሑል ኣቅርንቲ ኢያ ኔራ። ኣነ ብወገነይ ንክልተኩም ኣድኒቀኩም። ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ነጻ ኮንካ ናይ ሓሳብካ ምግላጽ ከኣ ስምኦን ሓጎስ ኣፍደገ ከፊቱ። እቲ ዝገርም እቲ ክትዕ ድሕሪ ዳርጋ በታ መክፈቲት ኣርእስቲ ኢያ ዳርጋ ወዲኣ። ሓው ኣምኒኤል ንሓው ጸጋይ ብዓይኒ ኪነት (ስነ ጥበብ) ንኩነታትና ንኢሰያስን ሃገርናን ኣተሓሒዝካ ግለጽ ምስ ተባህለ፡ ስምኦን፡ ንኢሰያስ ዕላምኡ ንምዕዋት፡ ሓያል ኔሩ፡ ዝገበረ ጌሩ፣ ዝተጠቀመ ተጠቂሙ ከኣ፡ ስዒሩና ኢሉ። ጸገም እትመጽእ ኣብታ ትርጉም ስዒሩና እትብል። ትርጉም እዛ ቃል እዚኣ ንምርካብ ኣብታ ዝጀመረሉላ ደምበ፡ ተጠማጢሞም። እንተ ሓሸ ብምባል’ውን ካብ’ዛ ኣርእስቲ እዚኣን፡ ኣብ ገበላን ንውጻእ ኢሎም ናብ ቅርዓት ወጺኦም። እቲ ዝገርም ግን ናብ ዝባን በቅሊ እቲ ሓደ ብየማን፡ እቲ ሓደ ብጸጋም ኢዮም ወጺኦም። ስምኦን፡ ዘውጽኦ ቃል ጽቡቕ ጌሩ ሓይዅ ዘስተማቀራ ኢዩ ዝመስል። ምክንያቱ፡ መልሲ ንክደሊ ዘጥፍኦ ግዜ ኣይነበረን፣ እኳ ደኣ ይበዝሖ ኔሩ።

 • meretse August 2, 2018

  ሓው ኣምኒኤል ከም ጋዜጠኛ መተን ዝጥቀሞ ዝነበረ ምትዕጽጻፍ ዘገርም ኢዩ። ሓው ስምኦን፡ እቶም ናይ ቀደም ተጋደልትን (ወይ’ን ውድብ ህግ ንበሎ) ኣብ ኣተሓሕዛ ሒዞማ ዝመጹ ናጽነት ስንፈት ኣርእዮም ኢዮም። ነቲ መንእሰይ ከም ተካኢኦም ወሲዶም ሓዝ ኣይበልዎን። እዃ ድኣ ብኣንጻሩ ኔሩ ( መንእሰይ ንሳዋ፡ መንእሰይ ንልምዓት፣ መንእሰይ …..) እንድባሉ ነቲ ሓድሽ ዎሎዶ ሃንቲ ኣይረከብዎን። ሓው ኣማን፡ እቲ ተጋዳላይ ጊድኡ ጌሩ እቲ ህዝቢከ ኢዱን እግሩን’ዶ ኣይጠመረን ኢዩ? ጠሚሩ እባ ግን ብልሒ ኢሰያስ ስዒርዎ? ምክንያቱ ኢሰያስ ጽግም ክብሎ እንከሎ ናብቲ ህዝቢ ወሪዱ ሓደ ክልተ ቃላት ደርብዩ ነብሱ የውጽእ ኔሩ። እዚ ከኣ ነቲ ህዝቢ ሓቁ ኢዩ፡ ኣዚ ሰብኣይ በይኑ ኮይኑ፡ መሳርሕቲ ስኢኑ። ሓደ ኢድ ዶ ንበይኑ የጣቅዕ’ዩ ከም ዝብል ጌርዎ። እዚ ምትላል ኢዩ። እወ ምትላል፡ ምትላል ንዕላማ። ኢሎም ኢሎም ሩባ እዮም ዝወርዱ። ሓድሽ ዎለዶን ጊድኡን። ስምኦን ሓድሽ ዎሎዶ ብምህዞ ኢሰያስ ዝጠፍአ ኢዩ። ኣብ ዕግርግር ክነብርን፡ ክብሩን መንነቱን ከምዝርስዕ ጌርዎ ኢዩ። እቲ ሓድሽ ዎሎዶ በታ ዝበረቀት ጸሓይ ኣይሞቆን፡ ኣይበርሃሉን። እዚ ምስ ሳዋን፡ ካልእን ካልእን ተዛሚዱ ሃገሩ ከምዝጸልእ ጌርዎ ኢሉ ይማጎት ሓው ስምኦን። ኣነ ነቲ ኩሉ ዝተዘራረብዎ ንምድጋም ዘይኮነስ ንዓና (ሰማዕቲ እዚ ኢና ሰሚዕና) እዝን ኪኖኡን ኢና ሰሚዒና። ቅዱስ ይብሎ ኣነ። በቲ ዝነበረ ናይ ሓሳብ ምልልስ ዘይተመሰጠ እንተሃልዩ፡ ወይ ክልቲኤን ዘተ ኣይሰምዔንን፡ ወይ’ውን ናይ ኣስተብህሎ ሽግር ኣሎዎ። እንተዘይ ኮይኑ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ናይ ሓሳብ ህንካን ሃባን (ክሮስ ፋየር) ዳርጋ ናይ ፈለማ ኢዩ። እቲ ዘሐጉስ ከኣ ኣብ መጨረሻ ስእሊ ኢሰያስ ዘይኮነስ “ልቢ ኢሰያስ” ጽቡቅ ጌሮም ገሊጾሞ ኢዮም። ቃልስና ቀጻሊ ኢዩ፡ ዓወት !!!!!

 • habte August 2, 2018

  WELL DONE BOTH OF YOU.
  SIMON YOU WERE VERY FOCUSED IN A VERY COMPLEX TOPIC.. I HOPE TO SEE YOU BACK IN AWAKENING YOU GENERATION.

  AMAN, AS ALWAYS THOROUGH, ANCHORED AND YET AGILE WHEN NEEDED. TEBAREK!

 • Teclay August 2, 2018

  “ኤርትራውነት እንታይ እዩ?”
  መልሲ =”ኤርትራውነት እምነት እዩ ። ” እወ ግን ድማ ሰክት(Sect) እዩ።
  ኤርትራውነት = ዕብድን = ውርደት = ሕፍረት = ምጽናት ወ ዘ ተ
  ኤርትራውነት = ናይ ቆልዑ 60 ታት ፈኲስ ኣተሓሳስባ ዝወለዶ ኣብ ባይታ ዘየለ ሃተፍተፍ ወይ ፋንታዚ እዩ።
  “ተጋደልቲ ብዛዕባ ቋዋም ኣይመሃሩናን” ክክክክክክክ ኣንቱም ሰባት ዘይብልካ ክት ህብ ይከኣል ድዩ።ኣበየናይ ዓለም እዩ ባርያ ,ብዛዕባ መሰልን ቋዋምን ንኻል ኦት ዝመሃረ???????
  እቲ ሓቒ ,,ብዘይካ እቲ ዕሉል ሽፍታ ዓወተ ዝጀመሮ ናይ ጀሃድ ,,,,,,ካልእ ኩሉ ,, ኢሳያስ( ኢሱ) =ገድሊ ,,,,,ገድሊ =ኢሱ ።።። ካልእ ኩሉ ባርያ እዩ ።ሓሶት እንተበልኩም ፣ኣብ ባይታ ዓይና ኣፍጢጣ ዘላ ሓቂ ትፍረደና።ወድኻንኩም

 • meretse August 3, 2018

  What is Eritreanism? Good question for those who wanted to know what Eritreanism is., it simply means LOVE. If you do not have a clue what Love is, again it simply means Fire. Lastly please do not continue to ask what is “FIRE” too for you might made mad Zoroastrians. You see, there are many answers for one question and it all depends upon your perception. Awate loved Eritrea and he gave his life to it. Soon after many followed his trail until today. They too had the same love that he had. BTW love is the exacty opposite of hate. I think I have made myself clear now and I do not think it worth to continue.

  • k.tewolde August 6, 2018

   meretse,yes you don’t need to go any further because deep inside people know. As far as the what you called ‘crossfire’ is concerned,it is the microcosm of something yet to come,you can’t keep the mind in the dark forever, its abstractness won’t allow you.Will continue this conversation later,good day my dear friend.

POST A COMMENT