Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣኼባ ሓድነት ኤ ር ት ራ ውያ ን ኣብ ከተማ ሎንዶን ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ተቐማጣይ ዓባይ ብሪጣንያ

ኣኼባ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሎንዶን ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ተቐማጣይ  ዓባይ ብሪጣንያ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ብመሠረት እቲ ሕዝቢ ዝሃበና ሓላፍነት፥ ንኹሉ ኤርትራዊ ዜሳትፍ ሰፊሕ ናይ ሓድነት ኣኼባ ኣዳሊና ስለ ዘለና፥ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ክሳብ ሕጂ፥ ኣብዚ እኼባዚ ክሳተፉ

ኣኼባ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሎንዶን

ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ተቐማጣይ  ዓባይ ብሪጣንያ

ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ብመሠረት እቲ ሕዝቢ ዝሃበና ሓላፍነት፥ ንኹሉ ኤርትራዊ ዜሳትፍ ሰፊሕ ናይ ሓድነት ኣኼባ ኣዳሊና ስለ ዘለና፥ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

ክሳብ ሕጂ፥ ኣብዚ እኼባዚ ክሳተፉ ዝተዓደሙ ኣካላት፥ መራሕቲ ሃይማኖታት፥ ፖለቲካውያን ውድባት፥ ሲቪካውያን ማሕበራት፥ ከምኡውን ውልቀ ሰባት ኢዮም። ናይ ዕድመ መልእኽቲ ጽሒፍና ከከም መዝነቶም ሂብናዮም ኣለና። እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘሎዉ ማሕበራትን ውድባትን ብወግዒ ተዓዲሞም ከምዘሎዉ ነርጋግጽ።

ክንረኽቦም ዘይከኣልና ሰባት፥ መራሕቲ ሃይማኖት፥ ወድባት፥ ወዘተ. ከምዘለዉ ንኣምን ኢናሞ፥ በጃኻትኩም ክቡራን ኣንበብቲ፥ ነዚ መልእኽቲዚ ንዝምልከቶም አምዝበጽሕ ግበሩልና።።

(ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽቲ ክትረኽቡ ኣብዚ ጠውቑ)

ንውድባት ማሕበራት ጥርኑፋት ጉጅለ

ንመራሕቲ ሃይማኖታት ክርስትና

ንመራሕቲ ሃይማኖት ምስልምና

ንኹሉ ውልቀ ዜጋ

1 Orthodox church leaders

Muslim religious leader

Catholic Church leaders

Protestant Churches

Pentecostal churches

15 Eritrean Youth Solidarity for National Salvation
2 Eritrean People’s Democratic Party 11 Eritrean Youth West London Group
3 Eritrean Federal Democratic Movement 12 Eritrean Youth Solidarity For Change
4 Eritrea Islamic Party for Justice & Development 13 Eritrean National Salvation Front
5 Eritrean Democratic Party 14 Eritreans for Democratic and Human Rights – UK
6 Eritrean Nahda Party 16 Human Rights Concern, Eritrea
7 Eritrean Liberation Front 17 Saho Community London
8 Eritrean Unity for Democratic Change 18 Eritrean Movement for Change
9 Eritrean Youth Solidarity for National Salvation 19 Popular Movement for Democracy and Justice
10 Citizens for Democratic Rights in Eritrea

 

Date 03/03/2015

Dear Fr/Abba/Pastor/Priest – Christian Leaders

Re. Urgent Eritrean Unity Meeting in London

 

We are cordially inviting you to an Eritrean Unity meeting organized by the Committee of Eritrean Unity for Justice UK branch. As you might be aware, this committee was elected, when one inspirational Eritrean patriot, the late Dr. Towelde Tesfamariam (aka Wedi Vaccaro), held a public meeting in London. We are solely mass movement and not a political entity, and our aim is to promote unity and harmony among all segments of the Eritrean family.

 

We are inviting all religious leaders like yourself, all political parties/groups, civic societies, professionals and academics, prominent citizens both women and men, and the Youth from across the United Kingdom. In short we are inviting all Eritreans in the UK.

 

To state the obvious, the plight of the Eritrean people is extremely daunting. Our people are perishing while our county descends to the lowest. The situation is very alarming and demands our collective and urgent response regardless of our affiliations. Our survival as a people and as a country is in jeopardy and demands our united effort to reverse the catastrophic eventualities.

 

The more we ponder about our current plight the more we realize that the Eritrean people are in a state of emergency. This anxiety-provoking situation, and the sense of urgency emanating from it, reverberates in our conscience. We need to find a solution to our overarching problems. We believe that Unity is the only solution to reverse the current trend.

 

As the Bible teaches ‘Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand’ (Mat. 12:25). We believe that you are in a unique position to play a positive role in unifying the Eritrean society and alleviate our current predicament. As such we would appreciate your presence and input at the forthcoming Unity Meeting. We would also appreciate if you would support us in informing your faithful and encourage them to attend and play a positive role in the Unity Project beyond this meeting. We thank you in advance for promoting our mission to make this Unity Meeting a success.

 

The late Dr. Towelde Tesfamariam (aka Wedi Vaccaro) once said, ‘We Eritreans, if united we can create the kind of government we want and nothing will stop us from building a viable country.’ We believe we can do it, nothing will stop us from building a viable nation. If we unify our resources and face our problems head-on we can change the plight of our people from desperation to one of hope.

If given the platform, there are many capable Eritreans waiting for the right situation to serve their people. This is why we are inviting you to participate in this important meeting, warmly and respectfully.

 

Our aim for this meeting is to present our assessment and working proposal to achieve unity among all Eritreans. We must come out of this meeting with tangible action plan. We would strongly recommend all Eritreans to participate in this Unity meeting. We would like to emphasize that we are in an emergency situation which requires our collective response urgently.

We look forward to seeing you on 28 March 2015 at 1 pm.

Committee of Eritrean Unity for Justice, UK branch

Venue: 221 Walmer Road, London W11 4EY

Date: 28 March 2015

Time: 1pm – 7pm

 

ዕለት: 03  መጋቢት 2015 ዓ.ም.ፈ.

ዝኸበርኩም ኣባ/ቀሺ/ፓስተር  – መራሕቲ  ሃይማኖት ኽርስትና

 

ህጹጽ አኼባ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ  ከተማ ሎንዶን

ንሕና ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ: ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ፥ ብቀዳምነት ዝኸበረ ሰላምታ ነቕርበልኩም።  ከም እትፈልጡዎ፥ ነፍሰ-ኄር ዶክተር ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ) ኣብ ከተማ ሎንዶን መጺኦም ኣኼባ ህዝቢ ኣብ ዝገበሩሉ ዕለት፥ ብዝቢ ተመሪጽና። ዕላማና ድማ ሓድነት ኤርትራውያን ንምስልሳል ኢዩ። እዚ ኮሚቴዚ፥ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ ኢዩ።

ኩላትና ከምእንፈልጦ፥ እዚ ሎሚ አብ ሃገርና ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ አደራዕ፥ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ፥ ኣብ ዘዘለዎ ሥፍራ፥ መሪሩዎ ኢዩ ዘሎ።  ሕዝብና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይጠፍእ ኣሎ። ሃገርና ህዝቢ ዘይብላ መሬት ትኸውን አላ። እዚ ዘለናዮ ኩነታት ከምዘለዎ እንተቐጺሉ ድማ፥ ኣብ ምንታይ ከምዝድምደም ብሩህ እዩ። ኣጸቢቕና እንተ ሓሲብናዮ ድማ፥ ኣብ ሕልናና ናይ ኣፈርክቡ ደወል ይቓጭል ኣሎ።

ነዚ ኣንጠጥዩና ዘሎ ኩለ-መዳያዊ ሓደጋ፥ ክንብድሃሉ እንኽእል: ዘየወላውል መገዲ ኣሎ፥ ንሱ ከኣ ኢዩ ሓድነት። ኩላትና ኤርትራውያን፥ ብዘይ ወዓል ሕደር፥ ተኣኪብና፥ ዘቲና፥ ተላዚብናን ተሳኒናን ጸገምና ክንገጥም የድልየና ኣሎ።

በዚ መሠረት ከኣ ሓደ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ክነካይድ መዲብና ስለዘለና፥ ኣብዚ ኣኼባዚ ንኽትርከቡ ብኽብሪን ብዝለዓለ ሃገራዊ ሓላፍነትን ንዕድመኩም። ኣብዚ ኣኼባዚ፥ ንኹላቶም ኣብ ምሉእ ዓባይ ብሪጣንያ ዘለዉ፥ መራሕቲ ሃይማኖታት ከምዝኸማኹምን፥  ናይ ፖለቲካ ውድባትን፥ ሲቪካውያን ማሕበራትን፥ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያን፡ ክንረኽቦም ዝኸኣልና አርካናት ዜጋታትን፥ ደቀንስትዮን መንእሰያትን፥ ንኹሉ ኤርትራዊ ብኽብሪ ንዕድም አሎና።

ከምቲ ቅዱስ ወንጌል ዝብሎ፥ `ኣብ ነንሓድሕዱ ዝተመቕለ መንግሥቲ ይወድቕ፥ ነንሓድሕዳ እትፈላለ ከተማ ወይ ቤት`ውን ኣይትቐውምን እያ` (ማቴ 12:25)። ፋሕ ዝበለ ሕዝቢ ድማ ኣይረብሕን እዩ። በቲ  ዝተዋህበኩም መዝነት፥ ህዝቢ ኤርትራ ንምትሕብባርን ካብዚ ዘለናዮ ከቢድ ጸገም ክንወጽእን፥ እወንታዊ እጃም ክተበርክቱ ፍሉይ ሓላፍነት ኣለኩም ኢልና ንኣምን። ምእንትዚ ኣብዚ ዝመጽእ ሰፊሕ ኣኼባ ሓድነት ኤርትራውያን ክትርከቡን፥ እጃምኩም ክተበርክቱን ብትሕትናን ብኣኽብሮትን ንዕድመኩም ኣለና።

ጉዳይ ሓድነት ኤርትራውያን ንኹላትና ዝምልከት ከም ምዃኑ መጠን፥ ኩላቶም ምእመናን  ኣባላት ቤተ ክርስትያንኩም ብግቡእ ክፈልጡዎ ንኽትሕብሩልናን፥  ኣብቲ ኣኼባ ሓድነት ኤርትራውያን መጺኦም ነዚ ናይ ሓድነት ዕማም ሠናይ ኢዶም ክሕውሱሉ ንኽተተባብዑዎምን፥ ብስም ልዑል ፈጣርን፥ ብስምቲ ጸቢብዎ ዘሎ ሕዝቢ ኤርትራን ኣጥቢቕና ንምሕጸነኩም።። ብጸሎትኩምን ብኻልእ ክእለትኩምን: እዚ አኼባዚ ዕላማኡ ንኽወቅዕ ንእትገብሩዎ አበርክቶ ኣቐዲምና  ነመስግነኩም።

በዓል ሠናይ ዝኽሪ: ኣቦና፥ ነፍሰኄር ዶክቶር ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ) ብዛዕባ ሓድነት ክዛረቡ ከለዉ “ንሕና ኤርትራውያን ሓድነት እንተ ጌርና፥ እቲ እንደልዮ መንግሥቲ ተኺልና እታ እንብህጋ ሃገር ምህናጽ አይከእግመናንዩ” ኢሎም ኔሮም። እወ ሓቂ እዩ ኣይክእግመናን`ዩ። ኩላትና ሓቢርና ንጸገምና እንተ ገጢምናዮ፥ ኩነታት ሕዝብና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክንቅይሮ ንኽእል ኢና። ጥጡሕ ባይታ እንተ ረኺቢም፥ ንሕዝቦም ከገልግሉ ዝደልዩ፥ ብቕዓትን ተሞኩሮን ዘለዎም ዜጋታት ኣለዉና።

ንሕና ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፥ ካባኹም ዝበለጸ ፍልጠት ይኹን ተሞኩሮ ሃሊዩና ዘይኮነስ: ነቲ ህዝቢ ዘሰከመና ሓላፍነትን ዕላማን ኣብ ሾቶኡ ክነብጽሖ ይግባኣና እዩ: ካብ ዝብል እምነት ኢና። ብዝከኣለና ኣጽኒዕናን መሚናን፥ ተማኺርና፥ ኩሉ ኤርትራዊ ብሓደ ተጠርኒፉ፡  አድማዒ ሥራሕ ክስርሓሉ ይኸእልዩ ኢልና ዝአመናሉ ናይ ሓድነት መደብ አውጺና አሎና።

እዚ ኣኼባዚ ብግቡእ ክሰላሰል ብምሉእ ልብናን ሓይልናን ክንሠርሓሉ ኢና። ሓገዝኩም ከይፍለየና ከኣ ብትሕትና ንሓትት። ኣብ መወዳእታ ድማ፥ ካብዚ ኣኼባዚ ክንወጽእ ከለና፥ ፍልልይን ዘይምትእምማንን ቀቢርና፥ ናይ ሓድነት ብሥራትን፥ ዝጭበጡ ናይ ሥራሕ መደባትን ሓንጺጽናን ኣጽዲቕናን ክንወጽእ እዩ። ምእንትዚ ኣብዚ ናይ ሓድነት ኣኼባ፥ ብዙሓት ኤርትራውያን፥ ካብ ኩሉ መዳያት ሕብረተሰብና፥ ንኽትሳተፉ ብትሕትና ንዕድም።

ብሃንቀውታ ዝጽበዩኹም:  ኣሕዋትኩም

ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ  ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ

 

ቦታ:      221 Walmer Road, London W11 4EY

ዕለት፥     28 መጋቢት 2015 ዓ.ም.

ሰዓት: 1 ድ. ቀ. ጀሚሩ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ይውድእ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
21 COMMENTS
 • HYPE AND CHANGE March 14, 2015

  I hope the loudspeaker is louder this time ,I have a suggestion ,how about instead of calling for unity that has not worked for 20 +++plus years ,find out WJHAT IS THAT MAKE PEOPLE NOT TO UNITE ? WHY DOES A GUY FROM CENTRAL DOES NOT TRUST THE ONE FROM SOUTH AND VICE VERSA ? WHAT IS THE FEAR AND HOW CAN WE REMOVE THE FEAR ?

  • rezen March 15, 2015

   To: HYPE AND CHANGE,

   I seem to agree with you wherever I go!!! I left you a ‘message’ at news item about the Adikeyh students which will also refer you to another news item.

   What is it that I agree with you here?

   First:
   “The loudspeaker is louder this time”. The agenda and composition (i.e. invitees to the meeting) is overwhelming.

   Second:
   The objective is clear and promises to have collective action at the end of the meeting.

   Conclusion:
   If this meeting fails, then in ALL honesty and SADNESS the obvious must be concluded about “ERITREANS.” Playing around with emotion of people is a CRIME, as historical CRIMES have already been perpetrated upon the Eritrean people during the last fifty-four (54) years.

   • rezen March 15, 2015

    Addition with apology.

    Please add the following:

    “THIRD
    I fully agree with your insightful question: “WHAT IS THE FEAR AND HOW CAN WE REMOVE THE FEAR ?” I believe this question goes into the heart of the Eritrean diverse society. ”

    Sorry, for my rush to post. What is the proverb about the hungry Hyena…..?

 • HYPE AND CHANGE March 14, 2015

  I hope the loudspeaker is louder this time ,I have a suggestion ,how about instead of calling for unity that has not worked for 20 +++plus years ,find out WJHAT IS THAT MAKE PEOPLE NOT TO UNITE ? WHY DOES A GUY FROM CENTRAL DOES NOT TRUST THE ONE FROM SOUTH AND VICE VERSA ? WHAT IS THE FEAR AND HOW CAN WE REMOVE THE FEAR ?Any followers ?

 • nsmer March 16, 2015

  I guess the organizers can not make it louder, they said every concerned Eritrean, and they played it safely by passing the responsibility of making it louder to everyone by asking everyone to participate in inviting Every Eritrean you know! I think We have to create a momentum and grab the momentum to get this unity call materialize. We should not leave for few people to make the decision of the fate of our country and out people. I believe we should stand together hand in hand talk our problems honestly and respectfully. HGDEF’s fear is Unity of Eritrean, If We Eritreans United we can ask for our right and our dignity. Come on brothers and sisters We know if we get our hands together we can do a monumental change.

 • Selamawi March 16, 2015

  Dear compatriots!
  The only way forward it Unity, Unity and Unity.
  In my humble view this call for Unity of All Eritreans is timely and will bear the fruit the Eritrean people wants to sees. It seems a very good call, where diversity and unity of our people will be reflected. If all Eritreans in Great Britain are represented in this meeting and discuss their fate for the whole 6 hours, my feeling is that they will come up with something positive.

  The pfdj operatives do not want this kind of meeting to take place anywhere. This is why some negative comments above to discourage innocent Eritreans.

  Every Eritrean has God given right to choose their future freely. Eritreans in London will have to insist on March 28 that they are not going to be deterred by any tricks or misinformation.

  God bless all Eritreans and good luck to London on the unity day!

 • nsmer March 18, 2015

  People, lets rise our hands for unity, if we unite we can over through this cruel regime. Unity is the answer. We don’t have to agree and become one to unite. We only have to agree that we need justice and equality for every Eritrean. We the youth have to take our place, we should not inherit the disagreement from our fathers.
  Lets bring back the respect, trust and justice “ልዕልና ሕጊ” back to our country, this can only materialize if we work together.

POST A COMMENT