Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

THE TIME FOR CHANGE HAS COME!! Assenna Extended Video Report of the Successful DC Demonstration by Eritreans for Democratic Change – May 24, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=jhIV_Z27dyw&width=200&height=200

aseye.asena@gmail.com

Review overview
8 COMMENTS
 • ማሊሻ May 31, 2013

  ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ ኩሉ ኣደለይቲ ነጥብታት እኳ እንተልዓሎ ፣ ነቲ ናይ መንእሰያት ጉዳይ እንተዝገድፎ ግና ምሓሸ ነይሩ ። ንኢትዮጵያ ከም ሽግርካ ምርኣይ ግና ኣይግድን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ልዕሊ ሓደ ሚእቲ ሽሕ ኤርትራዊ ስደተኛ ደኣ ኣበይ ከኣቱ ፧ ገና መኣዝና ኣይሓዝናን።
  ተስፋይ ተምነዎ ንኢትዮጵያ መልዓሊኡ ቀንዲ ምኽንያት ኢትዮጵያ ንተቓወምቲ ውዱባት ናይ ራድዮን ናይ መሳለጥያ ሓገዝ ኣብ ቀረባ እዋን ብምንካዩ ፣ እዚ ድማ ምስ ኤርትራ በቀጠር ዝጀመረቶ ናይ ዕርቂ ስምምዕ እዩ ዝብሉ ኣለዉ።

  ኣብ ታሪኽ ዓለምን ፣ ኣብ ነዊሕ ዛንታ ሰብን ብጭብጢ እተረጋገጸ ሓቂ እንተሎ እዚ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ፣ ንሕሉፍ ናይ ዘመናት ታሪኹ ዝጸልእ ፣ ውርሻኡ ዝንዕቕ ፣ መረበቱ ወይ ትውልዲ ዓዱ ዝኽሕድ ፣ ቋንቋታቱ ብባርዕ ዘልምስ ፣ ቅርስታቱ ዘፍርስ ፣ ባህልታቱ ስርዓቱ ዘድፍር ፣ ደቂ ሩባኡን ጎዶቦታቱን ዘየኽብር ፣ ይትረፍ መሪሕነት ክጭብጥን ሃገር ክኣልን ፣ ናይ ገዛእ ርእሱ ሉኣላዊት ሃገርን መሬትን ውን ከቶ ኣይግበኦን እዩ።

  እዚ ከምዚ ዓይነት ነፍሰ ሙት ፣ ሕልና ዕሩብ ፣ ኣእምሮ ዕሱብ ጉጅለ ወይ ጭፍራ ፣ እንትርፎ ከም ጊላ ከዳሚ ወይ ዓብድ ናይ ባዕዲ ፣ ብናይ ገዛእ ርእሱ መንነትን ኣብራኽን ደው ክብል ብፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን ።

 • Semhar May 31, 2013

  Who are our #1 enemies and who are our real friends? Our #1 enemies are the tyrant mad dog Isayas and his blind followers HGDEF, who took down our liberation flag and replaced it by their own flag. They took down our original historical provinces and replaced them by their own zobas. They dismantled Highi Indaba and replaced them by dictatorship. They took us to war against all our neighbors, Ethiopia, Yemen, Djibouti, Sudan etc.
We must oppose this dictatorship and liberate our land and our people, just like we did against our colonizers.
  
1) Put down the tyrant Isayas’s flag and rise up our liberation flag! 

  
2) dismantle the dictator’s zobas and replace them by our original provinces!
  
3)
Liberate our land and our people! 

  4) Implement our constitution and Highi Indaba (the law of our land)! 

  5) We should never fight against our neighbor countries instead we should all unite and fight against the mad dog Isayas and his blind followers HIGDEF. 

  Death to the mad dog, the tyrant dictator and his followers! Together we will win!

  • Kabbire May 31, 2013

   Semhar included some unnecessary comments such as:

   “
1) Put down the tyrant Isayas’s flag and rise up our liberation flag! 

   
2) dismantle the dictator’s zobas and replace them by our original provinces!”

   Semhar, these are not Eritrea’s core problems. Who cares about the colour of the blue cherqi that was handed by the UN to Somalia, Eritrea and Libya (all former Italian colonies) which the Libyans rejected it out right and then the EPLF later. At least the Hgdefites have a “Made in Eritrea” cherqi, not a hand me, second hand left over from the UN.

   As to the Awraja names, some of the new are better than the old names such as Anseba, from Anseba river that cuts through it, Gash-Barka because it is between the two rivers. The Red Sea regions of North and south are great too because they are beside the sea. The only not so good names are Zoba Debub and may be Zoba Maekel. If you want the original ones drawn out by the Italians and adopted by Haileselassie later, then you have to respect the Afars by not calling them “denkelia” which is an Arabic insult and epithet. You also need to respect the Saho people by not dividing them into many parts of the old Semhar and Akeleguzay. What about respecting the people of Logo Chewa with their own Awraja who have very long history of their own in Kebesa rather than dividing them into Hamasien and Seraye regions. More can be said about the Kunama, Nara .. who want their own region …
   Plus dividing a small land of 3 million in to ten or nine administrative parts is very expensive to the local and central government.

 • senay May 31, 2013

  Never seen any thing like this I am proud of you all who have been in the demonstration. Now time for action.

 • www May 31, 2013

  ፎርቶዝፈልጣ መቸም ብዙሕ ሰብ እዩ ንኩሎም ደቂ ዓዲ ተለርያ ደቂ
  ሰኒታ ቪላጆ ጸጸራት ቤት መኻእ የዕብያ። ኣብ በሪክ ኮፍ ዝበለት ፎርቶ
  ዓበይትን ንኣሽቱን ንከተማ ኣስመራ ብማዕዶ ዝዕዘቡላ ቦታ እያ።
  መብዛሕትኡ ሰብ ዕርዲ ናይ ወታደራት ጥልያን ከምዝነበረት ደሓር ድማ
  ሰፈር ወታደራት ናይ ደርግ ከምዝነበረት እዩ ዝፈለጣ። ብጀክኡ ግን
  ንገጠራት ኣገልግሎት ትህብ ፖሊስ ጣብያ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ቅድሚ
  ሰንብለ ምካዱ ኣብ ፎርቶ ኔሩ። ከሙ እዉን ኣብ ከባቢኣ ቤት ማሕተም
  መንግስቲ ኦሮታ ትምህርትን ሆስፒታልን ቤት ትምህርቲ ነርስ ቤተ
  ክርስትያን እንዳ ሚኪኤልን መቃብርን እንዳመድሃኔኣለም ቤተ ክርስትያን
  ተግባረዕድ ቤት ትምህርቲ ሕብረት ካልኦትን ክኮኑ ከልዉ ኣብ ዝሕጂ እዋን
  ድማ እንዳዜና ምኳና ዝበለጸ ምርጫ እዩ። ብዓቢኡ ድማ መቃብር
  ሓርበኛታትና ኣብ ጎኒ ፎርቶ እዩ ዝርከብ።
  ፎርቶ እወ ፎርቶ
  ባንደራ ኤረይ ቅድሚ ዓለም ዝተሰቀለቶ
  ታንኪ ከዳዕ ደይባቶ
  ነዚ እከይ ናይ እዋንና ተሸኪማቶ
  ነስመራና ክህዉኩ ህድኣታ
  በዓል ሻላ ማላ በዓል ዒታ
  ኣይረኣይዎን ድዮም ምዕባለ ኦሮታ
  ፍረ ጻማ ሳልሕ መኪ ናይ ሑሙማት እፎይታ
  ኣታ ኩሉሙሉ ኣብኡ እንድዩ ኣታ
  ዓዲ ተለርያ ምስ ሰኒታ ዓገብ በላ
  ቤት መኻእ ቪላጆ ምስ ጸጸራት ኣይፋልኩምን በላ
  እንዳ ሚኪኤል እንዳ መድሃኔኣለም ደወልክን ደውላ
  መታን ክወርዳ ናብ ታሕቲ እተን ታንክታት
  ኣብ ቦትኤን ክምለሳ ኣለወን እተን ሓይልታት
  ምስ ክዳን ለይቶም ወጹ ሑሙማት ከይተረፉ ዉጹዓት
  ክሕብርዎም ነቶም ከዳዓት
  ከይርበሹ ስፍራ ስዉኣት
  ተንቀጥቀጠ መቃብር ሳልሕ መኪ
  ምስረኣየ ኦሮታ ኣብ ክንዲ ፎርቶ ክትበኪ
  ክትሕብሕቦ ነቲ ዉጉእ ኣብ ሕቅፎኣ የእትያ
  ጽንዓት ይሃብኩም እንዳበለት ንስድራ ስዉእ ሰራሕ ቅያ
  ኣደይ ኢታይ እንዳሚኪኤል ክትቁዝም ወዓለት
  የሕዋት ነንሕድሕዶም ክቃተሉ ኣየ መዓት እንዳበለት
  ኣጆኻ መንእሰይ ወጊድ በሎም ነዞም ከዳዓት
  ተከናከኖ ነቲ ነጻነት ሕድሪ ስዉኣት
  ቅዋም ይኣይ ክትከለለይ ንእንዳዜና ብሓይሊ ኣንብቡ እንዳበልካ
  ጀጋኑ እንዳወጋእካ እንዳቀተልካ
  እሱራት ይፈትሑ ትብል ከይሓነካ ንሰብ ኣብ ስርሑ ኣሲርካ
  ኣታ መን ይብሉካ ንምእዙዝነት ምክልካል ሓይልታት ዘታለልካ
  እዋይ ሕዝቢ ኣስመራ ዘስደምም ጽንዓቱ
  ድንብርጽ ኣይበሎን እምነቱ ኣብ መንግስቱ
  ፈሺሉ እዩ ከይተጀመረ ስርሒት ፎርቶ
  ሓረሩ ከምቀደሞም ባዓል ዘሪጋ ከንቶመንቶ!

  ሞጎስን ክብርን ንምክልካል ሓይልታት ኤርትራ
  ጽንዓትን ሓይልን ንመንግስትና
  ዘልዓለማዊ ዝኽሪ ንስውአትና
  ዓወት ንሓፋሽ!

 • Semhar May 31, 2013

  Thank you for raising our liberation flag!
  Semayawit Banderana! (The flag of our martyrs, the flag of our forefathers, the flag of our people. The symbol of our unity, and our strength).

  Thank you for exposing the tyrant dictator, the mad dog, the ድያብሎስ Isayas and his blind followers HIGDEF.

  The mad dog Isayas took down the Eritrean Liberation flag in 1993 and replaced it by his own burned flag.

  The courageous demonstrators in Washington raised tour historic liberation flag, the flag of our martyrs, the flag that united us and took us from 1952 all the way to victory 1991 then to 1993.

  The mad dog Isayas dissolved our historical Eritrean provinces in 1993 and replaced them by his own Zobas.
  The courageous demonstrators and all our people are ready to liberate our villages, our counties, our provinces, our land and our people.

  The mad dog Isayas
  In 1993 dissolved the law of the land “HIGHI INDABA” “Eritrean constitution” and replaced it by his own MAFIA Law.

  The courageous demonstrators in Washington are marching to dismantle the mafia law and implement HIGHI INDABA and our constitution.
  2013 is the year that we dismantle the crazy mad dog ድያብሎስ Isayas wedi Medhin Berad, his son, and his blind followers HIGDEF just like the Libyans did to Gadafi, his sons and his followers.

  Down to the mad dog, the tyrant dictator and his followers!
  Victory to our people!

  • Kabbire May 31, 2013

   Grow up! Do not act here like an old worn out dog. Nobody gives a shit about a cherqi that was handed by the UN’s Anze Matenzo. Learn to be your own master than a slave if you need your own sovereign land, above all respect your own languages than burn them as Jebha did.

   Semhar, these are not Eritrea’s core problems. Who cares about the colour of the blue cherqi that was handed by the UN to Somalia, Eritrea and Libya (all former Italian colonies) which the Libyans rejected it out right and then the EPLF later. At least the Hgdefites have a “Made in Eritrea” cherqi, not a hand me, second hand left over from the UN.

   • ahmed saleh June 2, 2013

    Kabire
    You can defend the cherki what Issayas gave to our people but you couldn’t respect others opinions . At the
    same time you have no right to question JEBHA ABBAY because of your self composed corrupted mind . Why do not listen and learn from past mistakes instead playing same old dirty politics . Only coward men try to disrespect and to degrade heroes legacy . Regardless the political tendencies our revolution is our history and our pride .
    Keep accusing in the form of language but you are nothing to talk about the value of Eritrean languages .

POST A COMMENT