Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣነ በቲ ሓደ ወገን ከም ሓደ ሃገራዊ ዜጋ ነብሰይ ኣብ ጀላነት ኣስፊረ፤ በቲ ካልእ ድማ ዘሎ ኩነታት ሃገርና
ንምጽናዕ፤ ናብ ኩሉ ክኸደሉ ዝኽእል እሞ ብደቂቕን ብሓፈሻን ዘሎ ምንቅስቓሳት እንተ ብሸነኽ መንግስትን ደገፍቱ
በቲ ካልኣይ መዳይ ድማ ኣማዕድየ ንተቓወምቲ ክዕዘብን መደብኩ።