Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

aseye.asena@gmail.com

Review overview
2 COMMENTS
 • Yonas October 22, 2011

  አጆኹም ደቂ ኤረ ቀሪብና ኢና ዓለም ምሳና እዩ ዘሎ ሽግር አሪትራውያን ቀሪቡ እዩ ኪፍታሕ.
  ኣጆኹም አጆኹም ካብ ማንቸስተር, ሊቨርፑል ዚመፃኹም
  ኣጆኹም ኣጆኹም ካብ ሊድስ በርሚንግሃም ዚመጻኹም !
  አጆኹም ኣጆኹም ደቂ ሎንደን ኣደታት ምስ ኣቦታት
  ኹሉኹም ደቂ ኤረ የሕዋት መንእሰያት!
  ልብና ምሳኹም ዩ ካብ ኩሉ ክፍለ ዓለማት
  ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ኣመሪካ ኪፍለ ሃገራት
  ካብ ዲሲ ንው ዮርክ ኣትላንታ ቻርሎት
  ሲኣትል ሳንዲያጎ ኤልአ ኦክላንድ!!
  ጺን ኢልኩም ስምዑኒ መልእኽቲ ኣለኒ
  ኣብ ሎንዶን ዘለኹም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ
  ምስ ጸሓይ ንፋስ ድኻም ቁሪ
  ሒዝኩም ታበላታት ኣንጻር ምልኪ !!!
  ጽንዑ ድገምዎ ዓወት ንው ዮርክ ጀርመን
  ኣሰንብድዎም ከም ናይ ጀነቭ ሽወደን
  ዓበድበድ የእትውሎም ንዎይጦታት ህግደፍ!!
  ኣጽምዎም ሲጋብ ዝስቆሮም ደው ክብል አቲ ኩሉ ሃነፍነፍ
  መንገዲ ሓቂ ኪሕዙ ኣብ ፊትሒ ኪኣምኑ
  ሲቃይ ኪውዳእ ህዝብና ኪሓልፈሉ
  ዮናስ ካብ ኣትላንታ

 • Lili October 27, 2011

  ንአምን ኢና እወ አጆካ አጆና
  ህጂም ከም ቀደም ሃደ ልቢ ኢና
  አደ ንክትነብር አብማእክል ደኪና
  ህ ግ ደ ፍ / ክተፍእ አለዎ ካብ ደንቤና

POST A COMMENT