Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

Fetsum: Light inside the darkness of the Vaccaroian movement of unification; Part I

Fetsum: Light inside the darkness of the Vaccaroian movement of unification; Part I Narrative: I will discuss brother Vaccaro’s latest message by assenna on April 20, 2014 (ሃገራዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ካብ ሓውኹም ካቫ. ዶክቶር ተወልደተስፋማሪያም (ወዲ ቫካሮ)) in two parts. There is only one reason that agitated me to share

Fetsum: Light inside the darkness of the Vaccaroian movement of unification; Part I
Narrative: I will discuss brother Vaccaro’s latest message by assenna on April 20, 2014 (ሃገራዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ካብ ሓውኹም ካቫ. ዶክቶር ተወልደተስፋማሪያም (ወዲ ቫካሮ)) in two parts. There is only one reason that agitated me to share my opinion on his message in Assenna: It sounds very good to say the least. I believe Vaccaro has finally found the secret that rectifies the Eritrean quest for democracy. I believe Vaccaro has today defined his strategy clearly and there is now light inside the darkness in the Eritrean resistance that we should all do the best to enhance. Vaccaro’s very important message arrived at the moment I am trying to develop a formula for Eritrea’s transition to democracy based on the Liberian democratic experience through the Accra Peace Accord with few high caliber scholars which I hope will be complete within this year. This idea is now becoming popular among the Eritrean scholars (Few Professors have accepted it and already working on it). We believe this Accord is the best we can use to cultivate our own transitional formula out of and we will push it all the way to consolidate our democratic foundation on its premise. We will expose every effort in writing and I hope this time we can work together with the Vaccaroian team because the message significantly narrows the difference in between. Congratulations brother Vaccaro and I want to tell you that you are now at the heart of the problem closing the void that threatened your movement’s survival for the goodness of the Eritrean people.
Before I discuss the goodies in my next article, please first allow me to start with our basic problems in this movement because we cannot move forward without discussing them and reconfiguring our activities. As Meretse Asmelash once said, we cannot win moving slower than the enemy, needless to say that we cannot even do it moving at the enemy’s speed. We need to be a step ahead in whatever we do.
Vaccaro: “ብዙሕ ሰብ ከምዝፈልጦ ዑደተይ ብወርሒ ጥቅምቲ 2013 ብውልቀ ተበግሶይ ከምዝጀመርኩ ዝዝከር ኮይኑ ብኡኡ መሰረት ድማ ኣብ ዝተፋላለያ ሃገራት ሰሜን ኣመሪካን፡ ካናዳን ኤውሮጳንከምኡውን ማእከላይ ምብራቕን ንዝቕመጡ ኤርትራውያን ሰሚናራት ሂበ ኔረ። ኣብቲ ንህዝቢ ዝህቦ ዝነበርኩ መደረታት ኩሉ ንሓድነትን ጥርናፈን ናይ ኩሉ ተቓዋሚ ህዝቢ ኢዩ ኔሩ። ዕላምኡ ድማዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምትካል ኮይኑ እቲ መጸዋዕታ ናብ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝዓለመ ኮይኑ ብዕድመ ብጾታ ብሃይማኖት ብዓሌት ብብሄር ወይውን ብፖለቲካዊ ኣረአእያ ብዘይአፈላላይ ዝጽውዕምንባሩ ዘይርሳዕ እዩ።”
Comment: Wedi Vaccaro has effectively mobilized the Diaspora in my opinion making it ready for a more potent output through solid leadership and precise strategy which is desperately lacking in today’s resistance against the dictatorship. This movement can do a miracle and I think it is about to do according to the overall content of this message to be discussed in my next article with the remaining portion of Vaccaro’s message. I remind people to wait and see my final work on this message after reading the next article before diffusing their emotions in this forum. Please critically discuss the article’s content without jumping out of its conceptual circumference should you decide being useful to the Eritrean society. I am telling you that this is the best development ever in the Eritrean resistance for democracy and make sure you maximize your contribution towards, rather than becoming a problem.
Apparently, many people were optimistic about his movement and I remember doing many articles on this trying my best to advice him reorganizing his weakly organized movement for a better and faster result. He went ahead mobilizing our people in Europe and other continents of the world doing excellent mark in this regard. The movement showed a quantitative difference in terms of mobilization but was poor in quality in my opinion in the areas of at least defining the purpose of unity beyond overthrowing the government. It had no visionary formula to transit the society to democracy at its most emotional stage and it was apparent to stagnate at a point in the go unless something took place.
The movement before Vaccaro released this message.
The most obvious problems that we cited early on about the movement were the fact that it didn’t have a strategic focus and did not foresee the importance of involving the best independent Eritrean minds for democracy in the Committees. The committees were manipulated by individuals dependent on the opposition groups and may be on the government as well, for the most part, thus negatively infiltrated specially that he did not immediately invite the opposition groups into his movement to neutralize the visible infiltration effects on the movement. This was a terrible mistake in my opinion that hurt the movement’s momentum to the point of death. I am not going more than this on the topic that I discussed many times in different articles. I, however, believe that I have strongly reminded him about the phasing out momentum of his movement minus reconfiguration because I clearly saw the problem at that point in the experience yet from my own experience in the resistance vis a vis the people in the DC Committee. The effect of this scenario was too predictable to shout about which I did unfortunately we did not convince our brother on this and we the Eritrean people as a unit were condemned to suffer the consequence:
Case in point: The Washington DC committee was controversially born in November 24, 2013, the day Vacarro visited DC. I have said enough about the overall quality and intellectual capacity of the committee in few articles in the past and the mistake on having it composed of dependent minds on the opposition forces and even on the government itself. This Committee promised to do the following under the title “ህዝባዊ ማዕበል ንድሕነት ሃገር ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን” Assenna  February 14, 2014
“ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራን ተቓልስቲ ሓይልታቱ (ውድባት።ማሕበራት። ትካላት። ምኩራት። ምሁራት። ደቂኣንስትዮ። መንእሰያት። ነጻ ውልቀሰባት) ንሕሱም ምልካዊ ጭኮና ንምውጋድ  ዘይሕለል ቃልስታቶምከካይዱ ጸኒሖምን የካይዱ አለውን፣ ንዝካየድ ዘሎ ዲሞክራስያው ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምድልዳሉን። ነቲ ንሃገርናን ህዝብናን ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዝነቁት ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ብምልጋስ መሓውራት ምልካዊጭኮና ብምድምሳስ ኣብ ኤርትራ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ቅዋማዊ ስርዓት ንምትካል። መላእ ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ ኤርትራውያን በብቦትኡ ብምጥርናፍ ኣብ ስሙር ኣድማዒ ቃልሲ ንምእታው ጻዕርታትይካየድ ኣሎ፣ብ24 November ሕዳር 2013  ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ አኼባ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ንምስዓሩዝካየድ ንጥፈታት እትመርሕ ሽማግለ ቆይማ።
ኣቋቑማ: ሽማግለ ህዝባዊ ማዕበል ንድሕነት ሃገር ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኡን ብመላእ ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝተጋበአ ኣኼባ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ማለት ሓደ ሰብ ሓደድምጺ ብዘለዎ መንገዲ ትምረጽ፣
ዕላማ:
 1. ህዝባዊ ማዕበል ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ብሰፊሕ ጥርናፈ ደለይቲ ፍትሒ ህዝቢ ዝተመስረተን። ኣብ ብዙሕነትን ሓድነትን። ምክብባርን ምትእምማንን ህዝቢ ኤርትራዝምርኮስን ኮይኑ። ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ንምግባር ንኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ብምጥርናፍ ኣብ ስሙር ኣድማዒ ቃልሲ ኣንጻር ምላካዊ ስርዓት ብሓደነት ይሰርሕ፣
 1. ብህዝቢ ዝቖመን። ምሉእ ተሓታትነቱ ንመላእ ደለይቲ ፍትሒ ህዝቢ ዝኾነን ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ሓይሊን ማዕበልን ብምፍጣር ኣብ ባይታ ተጨባጢ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲንከባቢኡን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብ ደምበ ፍትሒ ንኽዓስሉ ብዕቱብ ምስራሕን ደምበ ፍትሕን ሓርነትን ዲሞክራስን ኤርትራ ብምድልዳል ንዓምጣሪ ምልካዊ ስርዓት ምስዓርን መሓውራት ምልካዊጭኮና ምድምሳስን። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ንመላእ ህዝብናን ዜጋታትናን ሙሉእ ሓርነትን ማዕርነትን ክብርን ዘጎናጽፍ ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ፍትሓዊ ስርዓት ንምቛም እጃምና ምግባር፣
መዝነትሽማግለ:
 1. ውሽጣዊ ሓድነት ኣባላታ ኣርኣያ ኮይኑ። ደምበ ፍትሒ ኤርትራውያን ንምስፋሕን ንምሕያልን ኣበርቲዓ ትሰርሕ፣
 2. ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝካየድ ናይ ደለይቲ ፍትሒ መደባትን ንጥፈታትን ትመርሕን ናይ ደለይቲ ፍትሒ ውደባታት ተካይድን፣ ሓደነት ህዝብና ንምሕብሓብ። ንዳያስፖራ ኤርትራውያንብሓፈሻ። ኣብ ዳያስፖራ ንዝዓብዩ መንእሰያት ከኣ ብፍላይ ዝከኣል መደባት ትሰርዕን ትትግብርን፣
 3. ንመሰረታዊ ዕላማ ህዝባዊ ማዕበል ንድሕነት ሃገር ዘንጸባርቕ ትምህርታዊ  ሓበሬታታትን መደባትን ትዝርግሕን። ናይ ደለይቲ ፍትሒ ዲሞክራስያዊ ብቕዓታት ንምዕባይ ትሰርሕ፣
 4. ህዝባዊ ሰሚናራትን። ዋዕላታትን። ተግባራዊ ንጥፈታትን ከከም ኣድላይነቶም ትውድብን ትመርሕን፣
 5. ምስ ኣህጉራውን። መንግስታውን። ዘይመንግስታውን ትካላትን ኣካላታን ብምርኻብ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ተላልን። ንምዕዋቱ ዝድለ ናይ ግዳም ምትሕብባርን ደገፋትን ንምርግጋጽትጽዕር፣
 6. ንዝተፈላልዩ ንጥፈታት መሳለጢ ዘድሊ ገንዘብን ነገራትን። ብንጹርን ሓላፍነታውን ዘመናውን ኣገባባት ካብ ህዝቢን ደገፍትን ብምውጻእ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ንድሕነት ሃገር ባጀት ተጽድቕ። ተሓታትነትንግሉጽነትን ብዘለዎ መንገዲ ትዕቅብን ኣብ መዓላ ተውዕልን ምሉእ ጸብጻባት ተቕርብን፣
 7. አብ ሰሜን አሜሪካ ምስ ዝቖሙ ህዝባዊ ሽማግለታት ብስምረት ትሰርሕ፣
 8. ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ውሳኔታት ብ2/3 ይጸድቕ። ኣብ መዓልታዊ ጉድያት ብተራ ብዝሒ ድምጺ ይጸድቕ፣
 9. ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝካየድ። ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝቐንዐ ንጥፈታት ዝተፈላለዩ ኣካላት (ውድባት። ማሕበራት። ትካላት። ውልቀሰባት) ኣድላዪ ምትሕብባር ምግባር፣
 10. 10. ቋንቋ ኣኼባ ከከም ኣድላይነቱ ብትግርኛ። ዓረብኛ ከምኡ እውን እንግሊዝኛ ምጥቃም፣”
Comment: I am not sure if my Amiche is creating the problem here but does not ህዝባዊማዕበል imply a massive and popular movement of people? There is noህዝባዊማዕበል in DC and everything is absolutely quiet. This committee as you read in its promise has actually assumed leadership of organizing every Eritrean activity in the DC area, which is fantastic but only if practical. Please allow me to comment on its specified roles in brief.
No one has heard anything from this Committee on its specified roles in (2-4) in front of many willing Eritreans to help out. There are educated Eritreans and elders here in DC that could have been used for (2-4) but nothing so far. Number 3 requires journals, newspapers, writers, website, etc. that the Committee has no scholastic aptitude and resource management capacity to do. Number 4 requires direct contact with people in churches, businesses, meetings but none so far. The specifications in (1-4) should obviously be the collective prerequisite for effectively managing number (5). Can you imagine a committee incapable of communicating in writing and even arranging a meeting with the people on agendas representing us in the diplomatic field? How can it do number 6 without contacting the people and offering services for cash? What budget is it talking about without meeting the people in the area even once? I am not sure what it is doing about number 7 although it may do number 8 within itself. I, however, declare that it has not done anything about number 9 and I have no idea when it will call a meeting to show us its linguistic versatility or requirement.
Literally speaking, the Committee members lied to the people by promising things they cannot provide and the people know this and are terribly disappointed. Keeping quiet is noble but exaggerating one’s capacity and role with nothing to show for is blasphemy. The question is why people want to be Committee members without any talent to provide: How can people play around with the destiny of a society for just personal image?
Am I talking nonsense here or something that makes sense? The answer to the following question may answer this question substantially.
Question: What may this committee have so far done towards actualizing its extraordinary promise going into the sixth month after its birth?
Answer: “Rally for Freedom in Washington DC, In Front of Israel Embassy on February 26, 2014 “
Comment: Can you imagine a Committee in DC, the capital of the world and the home of the majority Eritreans only doing one demonstration within at least 5 months of its erection? This is the only thing it has to show in 42% of 2014 as of today; God knows how many people showed up in the activity that they are tired of only doing. None of the promised items was performed as people here float around without any direction because Vaccaro failed to influence the committees promptly changing the situation for the better after we reminded him several times through emails and articles. I don’t blame him all the way because he did so much in a short time but I cannot help telling him that he could have done it a lot more effective. I had told him that I was willing to change the situation with his crew and we started something here and there towards this cause and was told that someone will arrange a meeting for me (via a member of the Committee I refrain to disclose) with an important person in his circle to strategize the reconfiguration process and that was the last time I heard from them. I am not saying they should have involved me needless to say that it does not matter who does it as long is the job is done but I am saying that they failed the movement themselves sleeping on its momentum for this long. Today, absolutely nothing is going on in DC about the Vacarro movement.
We have constantly reminded Vacarro probably more than any other media to revise his committees and rework their content before his momentum died out until we gottired of irrelevance and moved on. The main problem here was incompetent individuals in the committees are trying to lead the Eritreans and the result: napping on the Eritrean question with limited creativities of only making demonstrations, nothing otherwise! Yet, only one in 2014 in DC. How can the movement succeed with this type of debacle? Is this committee capable of doing anything worthy in August when African leaders minus that dude are supposed to meet in DC to discuss democracy with Obama? To be honest, I don’t think so and we shall see. There is no news on this from the Committee and I am not sure if they know such an event is going on, I apologize for my frank analysis.
Let me give you an example: I have been constantly advising individuals in the Committee that I was ready to immediately assist in at least the specifications (3,4 and 6) and that they can utilize me in music and speeches to raise money for their Committee. They don’t even give you a definite answer right at the moment of discussion and never raise the issue again. It is like talking to a deaf person. A dead environment with nothing encouraging is going on: they cannot even discuss issues written about them; absolute silence my dear people! We are talking about a totally lost Committee on what is to be done in the most important city in the world. I gave up and I am now independently going to start exposing my original progressive music on May the 2nd and they are welcome to attend if they want to. To be continued.

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
40 COMMENTS
 • belay nega April 27, 2014

  Brother Meretse,

  “Wedi vecaro Dr.”

  Don’t you feel that Eritrean people is introducing an IDOL at an alarming rate?

  • Hagherawi April 28, 2014

   ““Wedi vecaro Dr.”
   Don’t you feel that Eritrean people is introducing an IDOL at an alarming rate?”

   belay nega

   Don’t worry, Eritreans need someone who unites them. That is the most important part.
   Dictators divide people, while leaders unite them. We hope he will be an elected President of Eritrea.

   • belay nega April 28, 2014

    Hagerawi,

    “Don’t worry, Eritreans need someone who unites them.”

    As the saying goes “in the long run, pessimists may prove right, but optimists have the best trip”
    Congratulations for having the best trip.

  • Meretse Asmelash April 28, 2014

   Brother belay,
   Ur question sounds easy. Are u trying to get me lost ?

POST A COMMENT