Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ይሃብካ ኣብ ዕድመና ኣብ ዓለም  ብዙሕ መቕዘፍቲታት ሪኢና ።ገለ ካብዚ መቕዘፍቲታት ካብ ተፈጥራዊ ኩነታት ዝተላዕለ ግን ከኣ ብዙሕ ሂወት ዝወሰደ ኢዩ። ንእባነት ከም ምንቅጥቃጥ መሬት፤ እሳተ-ጐመራ፤ ኣወሎ-ንፋስ ዝኣመሰሉ ተፈትሮ ዝፈጠሮም ጸረ-ህዝቢ ተረኽቦታት ኢዮም። ነዞም ሽግራት’ዚኣቶም መፍትሒ ብሓፈሽኡ  ጸሎት ኢዩ። ካብዚ ሓሊፉ ገለ ንፉዓት

READ MORE

ኣብ ኣትላንታ ህግደፋውያን ወጋሕ ትበል ለይቲ ደበስዶ ታሕጓስ? ህግደፋውያን መላእ ህዝቢ ኤርትራ በቶም ከባቢ 400 ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝጠፍኡ ደቁ ኣብ መሪር ሓዘንን ብኽያትን ኣብ ዘለወሉ እዋን፣ እቶም ንርእሶም ሃገራውያን፣ ካልእ ከዳዕ ጠላም፣ ወያኔ፣ ሲኣይኤ ብዝብል ዜግነት ክዕድሉ ዝውዕሉ፣ ሓንቲ ልቦም (ልቢ ኢሳያስ) ህግደፋውያን  ብበዓል ዳዊት

READ MORE

ላምፐዱዛ ደስየት ቃንዛ ላመፐዱዛ… ቃንዛ ኣደታትን ኣቦታትን ኤርትራ፡፡ ላመፐዱዛ ክብል ከሎኹ ክልተ ነገራት ይርኣያኒ 1- ካብ 300 ሚእቲ ንላዕሊ አርትራውያን ዝሃለቑላ ቦታ፡ 2- ነቲ ኢ ሰብኣዊ ባህርያት ናይቶም ንሕናን መንግስትናን ዝብሉ (ኤርትራውያን ድዮም ወይስ ኢሳያሳውያን) ኣብ ከተማታት ኣውሮጳ ብፍላይ ክኣ ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ሰባት ፡ ብጽሑፍ

READ MORE

መዘከርታ  ንኣቶ ገብረመድሂን ብስራት፤ ሞት እንተ,ሎማስ ክንደይከ ምድፋራ ንጉስ ኣይትምሕር ሽመቱ ዘኪራ ጳጳስ ኣይትገድፍ  መዓርጉ ኣኽቢራ ሊቃውንቲ ኣይትብል ፍጡር ኣየሕፍራ ሰላሕ,ላ ትኣቱ ዕርዲ ሰባቢራ ሓያልን ድኹምን መልግባ ፍሒራ ብማዕረ ትወስደካ ብሽለን ጠሚራ ለከ! ሞት ኢሎማስ ዘይትርስዕ ግብራ። ሓሊፍኩም እምበኣር ከምቶም ዝሓለፉ እምበኣር ከም ህዝብኹም ሓመድ ክትንጸፉ? ነጸላ ምትጥምጠሙ! ኣብ ሽለን ክትዕጸፉ ጽንሕ,ንዶ ኣይትብሉ ንምንታይ ትስከፉ፣ ድሒሩን አቅዲሙን ናይ

READ MORE

ሓቀኛ ሓርነታዊ ቃልሲ መንእሰያት ኤርትራ ክንዮ ጭርሖ ዝጠመተ ድዩ? እንተ ኮይኑ'ኸ ኣበይን ከመይን? ኣብ ዝሓለፈ 23 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ እቶም ዝኣመኖም ደቁ ገስረጥ ምሕደራ ተሰካሚ ኣደራዕ ኮይኑ ብኤኮኖሚያውን ፖለቲካውን ማሕበራውን መዳያት መልቢሱ ኣብ ኣፍ ሞት ይርከብ ኣሎ፡ ፤ስርዓት ህግደፍን መራሒኡን ዘውረዶ በደል ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን፡ ፡ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ

READ MORE

ኣብ ዜሓሇፈ ሰሙናት ጸብጻብ ፈስቲቫሌ ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ስቶክሆሌም - ስካንዱናቪያ ዗ርእስቱ ጽሑፍ ጸብጻብ ፈስቲቫሌ ጽሒፍና ኔርና። ልሚ ድማ ኩነታት ህግዯፍን ወዱ መንጉስቱን ኣብ ስቶክሆሌም ክንሕብረ ኢና፡፡ እቲ ዯሊይ ሰሊም፡ ፍትሒ፡ ርግኣት፡ ዯሞክራሲ፡ ጥዑይ ምሕዯራ ኣብ ሃገርና ዜምነ ህዜብና እንዲ ዓበየ ዜኸይድ ዗ል፡ ካብ ትምኒት ሓሉፉ

READ MORE

ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 20 ዓመታት ብገርህነቱ ተታሊሉ ምስቲ ሓራ ከውጽኣካ ኢሉ ዝወጸ ናይ ተጋዳላይ ሽም ሒዙ ዝመጸ መሪሕነት ውድብ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሎሚ ህግደፍ ቃል ኪዳን ኣሲሩ፡ ፡ ህዝቢ ኤርትራ ፍቕርን ሓልዮትን ዘለዎ ናብራ ከሕልፍ ትጽቢቱ ኔሩ፡ ፤ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ለውሃቱን ሕያውነቱን ግዳይ ሕሰምን መከራን፡ ስደትን

READ MORE

ዓለቕ፥ ዝኸበርካ ሓርበኛን ህቡብ ጋዜጠኛን ኣማኑኤል እያሱ፡ ብመጀመርያ ካብ ኩሉ ሕማማት ናጻ ዚኾነ ኣብነታዊ ኤርትራዊ ዜጋ ብምዃንካ እንቋዕ ኣሓጐሰካ’የ ክብለካ ዝደሊ። ከምቲ ኣብ ስሳታት ኣብ ኣዳል ብሓንቲ ጥይት ዝጀመረ ቃልሲ ንናጽነት ህዝቢ ኤርትራ፡ ሕጂውን ቃልሲ ንሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ለንደን 2013 ብሓደ ዘይሕለል ኣብነታዊ ዜጋ ኪፍልም

READ MORE

aseye.assenna@googlemail.com ናብ ኣቶ ኣማኑአል ኢያሱ፡ ንጉዳይ ናይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ዶክተር ዩሱፍ ብርሃኑ፡ ብመሪሕነት ባይቶ ካብ ሓላፍነቱ ምውራዱ ዝተዋህበ ውሳነ ኣመልኪትካ፡ ምስ ኣቦ መንበር ባይቶ ኣቶ ጸጋይ ዮውሃንስን፡ ምክትል ኣደ መንበር ወ/ሮ ፍረወይኒ ሃብተማሪያምን ኣብ ዝገበርካዮ ቃለ መሕትት፡ ካብቲ ዝሃብዎ መልስታት ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ

READ MORE

 ውጉዛት ጳጳሳትን ካህናት  ሽሞኛታት ናይ ፖሊቲካን ንቅዱሳን ካህናት ምስ መእመናን ክውግዙ ክንርኢ ዊዒልና ኣብ ከተማ ኦታዋ፡ ካናዳ August 10, 2013 ኣብ ከተማ ኦታዋ ካናዳ፡ ገለ ካብ ታቦት ዮሃንስ መጥምቅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ተፈንጭሎም ዝወጹ ጉጂለ፡ ብስም ቅዱስ ጴጥሮስ ኢሎም ነብሶም ዘጠመቁ፡ ብፖሊቲከኛታት ዝተሸሙ ጳጳሳት ካብ ሕቡራት ሃገራት

READ MORE

ኣገዳሲ መግለጺ ኣብ ፖለቲካ ሓቂ ውጸኢት ናይ ሓይሊ ኢዩ ፡ ምስሉይነት ግን ውጽኢት ናይ ድኽመት ምልክት  !!! ውድብና ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ፍትሕን ኤርትራ ካብቲ ብረታዊ ዕጥቂ ኣልዒሉ ኣብቲ ዝካየድ ሓርነታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ እጃሙ ንኸበርክት ካብ ዝተበገሰሉ እዋን ጀሚሩ ብውሽጥን ብደገን ከጋጥምዎ ዝጸንሑ ሓያሎ ጸገማት ከከም ኣመጻጽኣኦም ንምፍትሖም ዘይሕለል

READ MORE

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ’ዚ ንእሽቶ ጽሑፍ ኣቕሪበ ነይረ። ከም መእተዊ ዝብልክዎ ከኣ፤ ኣብ መራኸቢ ማዕከናት (ወብሳይታት) እንታይ ኣሎ ኢልካ ሃሰስ ኣብትብለሉ ግዜ ገለ ገለ ዘይወሓጠልካ ትንታነታት ትርኢ’ሞ ፡ ንምብዛሕትኡ ኣምቢብካ ትሓልፎ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ከኣ እስኪ ኣብዚኣስ ገለ ቍሩብ ዕረፍተ ነገር ርኢቶይ ክህበላ ትብል ማለት ኢዩ።

READ MORE

ብመጀመርያ  ንኩሎም ደላይቲ  ለውጥን  ፍትሕን  ሰላምታይ  ይብጻሕኩም፡ ቀጺለ ኣኣብ ዘሎኹሞ ናይ ቓልሲ ባይታ ድማ ዓወት እንዳተመነኽልኩም  መገዲ ፍትሒ ሒዝኩም  ክብረትኩምን ክብረት ህዝብኩምን ንምምላስ ዝትበገሰኩም ኣገናዕ እብለኩም፤ ካብዚ ቀጽለ ድማ መዘኻኸሪ  ርእይቶ ወይ ሓሳባት ምሃብ ነቶም ካብ ቓልሲ ርሒቖም ዘሎው መንእሰያት ሃገርና  ግቡእ እመስለኒ። ዝሓለፈ ወለዶታት  ኣብ

READ MORE

ክሳብ 2006 ከባቢ እቲ ብተቓወምቲ ዝካየድ ዝነበረ ወትሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ኣዝዩ ድልዱልን ንመንግስቲ ዘስግእነ ኔሩ እንተኾነ እናተዳኸመ ከደ። ኣብ 2006-2007 ግን መራሕቲ ተቓውሞ ነቲ ሰራዊቶም ኪዱ በሉ ስራሕ ድለዩ ክንደልየኩም ከለና ክንጽውዓኩም ኢና ኢሎም ኣፋንዮሞም። ስለምንታይ? ገንዘብ ስለዝስኣኑሎም ድዩ? ብድሕረዚ ድማ ኣብ

READ MORE

ሕጻን ይውለድ፡ ብናይ ሓገዝ ወለዱ ብጽቡቅ ቶኾስኩሱ ዪዓቢ፡ እቲ ሰናይ ድሌት ወለዲ ሰናይ ግብሮምን ሓልዮቶምን ምስ ዝህልዎ ጥራሕ እዩ … ወዶም ሰብ ዝበጽሖ ክበጽሕ እንተ ነፊዑ …ኣብ ዓለም መርኣያ ኣብነት ኮይኑ ዘይሃስስ ታሪኽ ዝገብር። [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2013/07/George.pdf"]

READ MORE

ብዛዕባ፡ ዝመጽእ ባይቶ፤ ባይቶ ኩላትና ምእንቲ ክኸውን ብመጀመርያ ንኩሉኹም ኣባላት ባይቶን መራሕትን ናይ ኣኽብሮትን ሕውነታውን ሰላምታይ አቕርብ ። ደጊመ ከኣ በቲ በብዓቕምኹም ንህዝብኹም ክትብሉ እትገብርዎ ዘሎኹም ስራሕን ተወፋይነትን ናይ ልቢ ምስጋናይ ይብጻሕኩም። ነዛ ሓጻር መልእኽቲ ከስፍር ዝደረኸኒ እቲ ብብጾትና መርበብ ሲቪላዊ ማሕበራት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ዝተጻሕፈ ትዕዝብትታን

READ MORE

ከም ደለይቲ ጽቡቕን ሰናይን ፣ ዘለናዮ ኩነታት ቃልስናን  ኣከያይዳና ብምስትውዓል ብናተይ ኣተሓሳስባ አቲ ሓቀኛ ሰረት ቃልስና ኣይጀመርናዮን ኣለና በሃሊየ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣነ ነጻ ኮይነ ንካልኦት ሙኹናን ዘይኮነንስ ኣካል ናቱ ሙኻነይ ከትምብሃልኩም እደሊ። ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ገዛ ንምህናጽ መሰረታዊ ለውጢ ከድለያና እዩ፣ ንሱ ንምግባር ከኣ ኣነ ኣካል ናቱ

READ MORE

ናይ ታሪኽ ተምራመርቲ፤ ታሪኽ ክስነድ ወይ ክጸሓፍ ከሎ ንጸሓፊኡ እመስል እብሉዎ፤ እቲ ምንታይ’ሲ ተረኽቲ ንፍጻሜታት ብኣካል ተኻፈልቲ ኮይኖም ነቲ ዝተዓዘብዎ ብድሩት ተረድኦታቶም እገልጽዎ፤ ገሊኡ ድማ ንነገራት ናይ ምዝማድ ዓቕሚ ስለ ዘሎዎም ባዕላውን ውድዓውን ኩነታት ኣዛሚዶም እስንድዎ. ፤ ወይ ድማ ኮነ ኢልካ ታሪኽ ጠምዚዝካ ንረብሓኻ ከም

READ MORE

ክቡር ገዲም ተጋዳልይ ተስፋይ ተመንዎ፡ ንዝሃቦ መግለጺኡ፡ ብመጀመርያ ንተስፋይ ተመንዎ ብሂወቱ ጸኒሑ ዝሓልፈ ጸሊም ታሪኽ ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክገልጽ ምብቃዑ ከመስግኖ ይፈቱ። ካብ 1970 ብምፍላይ ናይ ሰልፊ ነጻነት ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትረ፡ ምሕዋስ ናብ ህዝባዊ ሓይልታትን፡ ቀጺሉ ናብ ህዝባዊ ግንባርን ከምይ ኢሉ ከም ዝተበጽሔ ስእላዊ መገለጺ ብምግላጹ

READ MORE

ካብ ዕለት 5 ክሳብ ዕለት 7 ሓምለ 2013 ብሓልዮት ጨናፍር ዞባ ኤውሮጳ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ከተማ ካስል ተኻይዱ፡፡ እዚ ብዙሕ ሰብ ክጽበዮ ዝጸንሔ ርክብ ፈስቲቫል ብኣዳለውቱ ዝነበሮ ትጽቢት ክንደየናይ ነቢሩ እንድዒ ብትዝብተይ ግን ጽቡቕን እኹል ተሳታፋይን ምንባሩ ኢዩ፡፡እቶም ብሓላፍነት እዚ ፈስቲቫል ብጽቡቕ ኩነታት ክሓልፈሎም

READ MORE

ኣብ ገማግም ሚድተራንያን ትርከብ ናይ ዞና ሊጉርያ ዋና ከተማ ዝኾነት ጆነቫ ኣብ ትበሃል ከተማ፡ናይቶም ኩሎም ኣብታ ከተማ ዚነብሩ ስደተናታት ህዝብታት ዓመት ዓመት ፌስትቫል ይካየድ'ዩ። እዚ ፌስትቫልዚ ባህላዊ ማለት ናይ ኣከዳድና፡ኣመጋግባ ( ኣሰራርሓ መግቢ ) ሙዚቃ፡ሳዕሳዒትን ካል ኦት ፍሉጣት ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰባት፡ኣምንስት ኢንተርናሽል …

READ MORE

ድሓን ኩን ብጻይ ኣማረ 05/12/2013 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ደቂ ሰብ ነበርቲ ከምዘይኰንናስ ኩሉሳዕ ብሞት ክንዝመት ከለና ከይጠቐስና ሓሊፍና ኣይንፈልጥን። ኣብ ሂወትና ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ዘጋጥመና ናይ ኣነባባር ወጥርታት ብውልቀ ይኹን ብሓባር ተቓሊስና ክንዕወት ከም እንኽእል ንዝቲ ኢና። ኣብ ዓለም ክሳዕ ዝሃለና ክኣ ተመኩሮና ንሱ ኢዩ። ብታሪኻዊ ዓይኒ፡ ሌላና ምስ

READ MORE

ኣህባይ ኣህባይ እካ እንተኾኑ ሎሚ ሎሚ እዋን ግን ነዚ ስም እዚ ክጻብእዎ ዝጀመሩ ይመስሉ። ካብዚ ዝተላዓለ ከኣ እዩ መስለኒ  ኣብቲ  ጸሊም ኣኻውሕ ናይ እቲ ሳዕራም ጎቦ መንጉዳ ንምእካብ ሓሳብ ዘንቀዱ።ኣኼብኦም ኣብቲ ዝሑል ናይ ክራማት እዋን እዩ ዝነበረ።መሬት ጠልን ሃምን ምስ ኮነ ንብለኩም፤ ጉጅለ ኣህባይ ደስታ

READ MORE

ናይ ኤርትራ ጉላግ (ካልኣይ ክፋል) ብኣሚር ባብክር ዓብደላ ትርጉም እድሪሳይ ቪላታት ማእሰርቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንግሆ ሰዓት 10 ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት  ምምሕዳር ዶብ ኤርትራ ተረኸብኩ።  ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓደ ግርማይ ምስግና ዝተባህለ ኮሌኔል ምዃኑ ኢዩ። ኮሌኔል ግርማይ ናይ ጀነራል ተኽላይ ማንጁስ ቤት ጽሕፈት ቺፍ ኦፍ ስታፍ

READ MORE

ስለምንታይ? ናጽነት ዝጽበ ዝነበረ ህዝቢ ኤሪትራ ቀያሕቲ ደቁ ከፊሉ ረኺቡዋ ብሓጎስ እዉን ተሰራሲሩ። መስዋእቲ ደቁ ክንገሮ ከሎ ከኣ፡ ብደም መንድኣ ክትርከብ ብምባል ተደዓዒሱ። ኩሉ ግዜ 20 ሰነ ክትከውን ከላ ናይ ሓደ ኣቦ ዘረባ ይዝክር። ኣብ ከተማ ዓሰብ`ዩ፡ ወለዲ ስዉኣት ክርድኡ ከለዉ፡ ንሓደ ኣቦ ፡ ወዱ ከምዝተሰዉአ

READ MORE

ህዝባዊ ማዕበል በይ-ኤርያ ንሰላማዊ ሰልፊ ዋ.ዲሲ ይዳሎ ብወልደየሱስ ዓንደማርያም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም፡ ጎስጓስ ሽማግለ ንሰላማዊ ሰልፊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ፡ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ፡ ግንባር ድሕነት፡ ሳግም፡ ኣባላት ባይቶ፡ ኩሉ ኣብ ቃልሲ ተጸሚዱ ዘሎ ዜጋ ተረኺቡ። እቲ ቴማ ኣኼባ፡ በዚ ኣብ ሃገር ስደት ዝግበር ዘሎ

READ MORE

ሻሙናይ ክፋል፥ “ጸገም የለን ዝወደይ፡ ኣደይ ደኣ በለኒ። ካብ ሓወይ ክብል ወደይ ክብል’ዩ ዝቐለኒ። እንተ’ቲ ‘ምሕናቕ መንግስቲ’ ትብሎ ዘለኻ ግን፡ ንሕና እዚ ክንገብር ዓቕሚ እንተ ዝህልወና ነሩስ ክሳዕ ሎሚውን ገመድ ኣብ ክሳድና ኣንጠልጢልና ዓገግ ኣይምበልናን ነርና ዝወደይ! ቀደም ንሽግርና ኣንሂናዮ (ኣርሂናዮ) ምሃለና ነርና! እ? ሎሚ ሓሸአን

READ MORE

ዓሊ ዓብዱ ካብ መን’ዩ ዝሕባእ ዘሎ ??? ወኪል ሚኒስትሪ ዜና ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ዓሊ ዓብዱ በቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣጸዋዉዓ ካብ “ዝኸድዕ”, በቲ ሚዛናዎ ኣጠማምታ ዘለዎ ሰብ ክኣ ኢዱ ካብ ደም ካብ ዝስሕብ,  ኣዋርሕ ቆጺሩሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ምሕባእን ካብ መራኸቢ ቡዙሃን ኣብ ምኽዋልን መሪጹሉ

READ MORE

ጽባሕ ከይከልእዎም! ሻውዓይ ክፋል፥ “ሓይለዝጊ ዓርከይ፡ ምልኪ’ዩ እቲ ኣሲሩኩም ዘሎ ማሕዩር። ብፕሮፖጋንዳ ህግደፍ ኣዒንትኹም ዓዊሩ! ልብኹም ደንቊሩ! ዋላ ንሓንቲ ደቂቕውን ትኹን፡ ብርእስኹም ምሕሳብን ምግንዛብን ስኢንኩም፡ ዘዝተባህለ ጥራይ ክትደግሙ፡ ፓፓጋሎ ተቐይርኩም! በቃ! ክውንነት ርኢኹም፡ ሓቅን ሓሶትን ምምማይን ምምዝዛንን ስኢንኩም፡ ሸንኮለል ክትብሉ ትነብሩ ኣለኹም! ናይ ወፍሪውን ኣልዒልካ ኔርካ እመስለኒ

READ MORE

ጋዜጣ ጉጅለ ህግዲፍ(ሓዳስ ኤርትራ) ኣብ ናይ 28 መጋቢት ዜና ወጻኢ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሲናይ ተጨውዮም ዝነበሩ ሓንቲ ኖርወጅያዊትን ሓደ እስራኤላውን ሓንጢጣ።ኣብቲ ዜና ተባሂሉ ዝሰፈረ ብስእሊ እቶም ክልተ ወጻእተኛታት ዝደመቐ ጽሑፍ እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣለዎ። ኣብ ምስሪ፡ምድረበዳ ሲናይ ብዕጡቓት ተጨውዮም ዝጸንሑ ሓደ እስራኤላውን ሓንቲ ኖርወጅያዊትን ተለቒቖም።እቶም እስራኤላውያን

READ MORE

“The UN Resolution on the future of Eritrea constitutes one of the most outstanding and constructive experiments which the UN has undertaken throughout the world.”   UN Commissioner Eduardo Anze Matenzo, 10-4951 እንግሊዝን ጥልያንን ኣብ ግምባር ጥንኩለሓስ ትኹስትር ቀንዮም “3120 ጥልያን ክሳብ 9000 ዓሳኽር ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን፡ ከምኡ’ውን

READ MORE

ኣብዚ ቀረባ ማዓልታት ብመንእሰያት ህግደፍ ዝፍለጡ ጉጅለ ብወኪል ስርዓት ህግደፍ ተቀይሶም ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ተኣኪቦም ኣለዉ። ኤርትራዉያን ተኣኪቦም ብዛዓባ ሃገሮም ክዝትዮ ሰናይ ኔሩ፣ እንተኾነ ስለምንያት? ምስ መን? እንታይ ንምርካብ? ናበይ ንምብጻሕ? እንታይ መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ምስ ትሓትት ግን ብዙሕ ዘሰክፍ ነጥብታት ይራኣዩኻ። እዚ ምስሉይ

READ MORE

ጽባሕ ከይከልእዎም! ሻዱሻይ ክፋል፥ “እዋእ! ሓይለእዝጊ፡ ከመይ ማለትካ’ዩ? ኩነታት ሃገርካስ ብቲቪ ኤረ ጥራይ ኢኻ ትከታተሎ ማለትካ? በቃ ሕማቕን ጽቡቕን ሃገርካስ ኤሪ ቲቪ ጥራይ ኢኻ ክትነግረካ ትጽበ?” ተገምጢሉ ሓተቶ እቲ ዓርኩ። “ብምንታይ ደኣ ኪትከታተሎ ደሊኻ’ሞ? በዛ ካብ ኢትዮጵያ ትፍኖ ዘላ ናይ ሃሱሳት ተለቪዥን!? ብዘይካ ሕማቕ ጽቡቕ ናይ ሃገር ይኹን

READ MORE

ባሻይ ኣብራሃ በራኺ ካብ ኣቦኦም ባሕሪ ነጋሲ በራኺ ጋርዛን ካብ ኣደኦም ወይዘሮ ጽጋይ ተኽሉን ኣብ ወርሒ ሓምለ 1906 ዓ.ም. ኣብ ዓዶም ባምቡቆ ሎጎ ጭዋ ተወልዱ። ብንእስነቶም ድማ ኣብቲ ከባቢኦም ዝነበረ ገዳማት እናተመላለሱ ዳዊት ምንባብን ትግርኛ ምጽሓፍን ተማህሩ። [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2013/03/tarik-hiwet-1.pdf"]

READ MORE

ጽባሕ ከይከልእዎም! ሓሙሻይ ክፋል፥ “ወዳጀ ትምቢት! ካልእከ ክቡር ነብዪ፡ ትንበዮ ኣላካድዩ?” ብምባል ሓጨጨሉ ሓይለእዝጊ። “ካልእዶ? መሊኡ!” ምስ በሎ እቲ ብጻዩውን ቁጥዕ ኢሉ፡ “እንታይ?” ደገመ ሓይለእዝጊውን ድምጹ ክብ ኣቢሉ። ኣነን ኣደይ ወጋሕታንውን ፍጀቱ ማለት ናይ ምጉት ተራኡ ዝጽበ ብዓል ነገር ክንመስል፡ ዓይኒ ዓይኖም እናጠመትና ትም ኢልና ክንጽበ ምስ ጸናሕና፡ ኣደይ

READ MORE

ክሉኹም ብሃገርኩምን ብህዝቡኹምን እትግደሱ ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ኢሰያስ ንምጥፋእ ሃገርናን ንምብራስ ህዝብናን ካብ ዝብገስ መዋእል ኮይኑ እንርእዮ ዘሎ ሓቂ ኢዩ። ንሕና ግን እናፈለጥናዮ ወይ እናረኣናዮ ኣብ ተኣኪብና፡ ተበቲና ፡ ኣኸባ ጌርና ፡ ብጽቡቕ ደምዲምና ክበሃል፡ ቀለሙ ከይነቐጸ ናብ ሓዲሽ ሓሸውየ ክንምለስ መዋእል ኮይኑ። ማዕረማዕርኡ ድማ ሃገርና ክጠፍእን ህዝብና

READ MORE

ጽባሕ ከይከልእዎም! ራባዓይ ክፋል፥ “ስማዕ ዝወደይ! እዛ ሃገር ታሪኻ ብዛንታ ከም ንሰምዖ፡ “ቀደም ባሕረ ነጋሽ” ክትብሃል ከላ ትኹን ደሓር ብጣልያን “ኤለትርያ” ካብ ትስመ ንደሓር፡ ከምዚ ሕጂ ኣጋጢሙና ዘሎ ሽግር ኣጋጢሙና ከምዘይፈልጥ፡ እዚ ኣብ ታሪኽና ንመጀመርያ ግዜ ናብ ትግራይ ተሰዲዱ፡ ኣብ ትሕቲ ቴንዳታት ዝነብር ዘሎ ብኣሻሓት ዝቑጸር ኤለትራዊ

READ MORE

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ኩነታት ፎርቶ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ ዝሃብናሉ እዋን ታሪኽ ህይወት እቲ ኣብ ስርሒት ፎርቶ 2013 ዝተሰውኤ ጅግና ተጋዳላይ ኮለኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ: ከነስዕበልኩም ምዃና ተማባጺዕና ኔርና። እንሆ ድማ ነቲ ካብ ደቂ ኣሃዱኡ ዝተላእከልና ታሪኽ ህይወቱ ነቕርበልኩም። ስእሉ ኣሰኒና ክነቕርቦ ኳ ድሌት እንተነበረና

READ MORE