Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ATV: ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣብ እዋን ለበዳ ኮረና ቫይረስ ኣብ ደሴት ዳህላክ ተሓቢኡ ከምዘሎ ተፈሊጡ

https://www.youtube.com/watch?v=Fn25jVkILIU&feature=youtu.be

aseye.asena@gmail.com

Review overview
5 COMMENTS
 • Hagherawi April 6, 2020

  እቲ ዘገርም ፥ እሰያስ መራሒ ሃገር መሲሉዎም፥ እዚባ እቲባ ዘይገበረ ዝብሉ ሰባት ምህላዎም እዩ ። ብመደብ ፥ ንኤሪትራ ኣዕኒዩዋ ፥ ንናይ ትማሊ ጸላእታ ከረክባ ዝሰርሕ ዘሎ ፥ ከመይ ገይሩ እዩ መራሒ ሃገር ክባሃል ?
  ንሱ እንታይ ገበረ ፥ ኣብ ዕላሙኡ ኣሎ ፥ ነብስና ንውቀስ ፥ ብሕመቅና ንሕፈር ።

 • Gebrehiwet TEKLE April 6, 2020

  ሕጂ ነዚ ጉሒላ ናይ መወዳእታ ክትከውን
  ምእንቲ እብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ምስ ሡራዊት ተተሓሒዙ ክአልዮ ይግባእ:::
  ምኽንያቱ ድማ እታ ሞት ድሮ ብለበዳ
  ኮረና ይኹን ብጥምየት ትፈሪዳትካ ኢያ;
  ምከላኸሊ መመርመሪ ብኹነታትካ ዝደንገጹ ገበርቲ ሰናይ ንዝለአኹልካ ከይበጽሓካ ዝኸልከለ ሰብ ክም መራሒ ቆጽርካ ትጽበዮ እንትሊኻ ካራ ቅሪብካ
  ምጽባይ ኢዩ እሞ ተብራበር

 • Hagherawi April 6, 2020

  እሰያስ ሓያል ፥ ዕድለኛውን እዩ ።
  ዋእ !! ከመይ ገርካ ኮምኡ ትብል ፥ እምበርዶ ጡዑይ እኻ ? (ይሰምዓኩም ኣሎኹ)።
  በሉ ህድእ እልኩም ስምዑ ።
  እሰያስ ክልተ ዓይነት ብረት (ሰሳሪሒ) ኣሎዎኦ፥-
  እታ ቀዳመይቲ ዳርጋ ኩሉ ኤሪትራዊ ዝፈልጣ ፥ ኣብ ዉሽጢ ነፍስወከፍ ዘላ ድኽመት እያ።
  ሃገራዊነት ዘዳኽም ስምዕታት የሳውር ፥ (ኣውራጃ፣ሃይማኖት)፥ ንቡዙሓት ካባና ፥ እዚ ጉዳያት እዚ ደስ ከምዝብል ይፈልጥ እዩ ።
  ንሱኻኣ ብቀጻሊ ፤ ብምትሕብባርና ይጥቀመሉ ።
  ዘይትኣርግ ብረት ኣላቶ ፥ ብጣዕሚ ዕድለኛ እዩ።
  እታ ካለአይቲ ፥ ብደም ምጥማቅ ትባሃል።
  ኡሙናት ዝባሃሉ ፥ ኣብ ኩሉ ወሳኒ ናይ ስልጣን ቦታታት ሓለፍቲ ሙዃን ዝበቅዑ ፥ ብሰንኪ ዝዋዓሉዎ ገበን ዝስከፉ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ፥ ንድሕሪት መምለሲ የብሎምን።
  ዝጠፈአ ይጥፋእ ፥ ክሳብ ዘለና ንብላዕ ፥ ባሃልቲ እዮም ።
  ብጅምላ ዝቀትሉ ደመኛታት ፥ ብረቶም ኣጻዉዶም ዝሓድሩ ፥ ንዝኾነ ንሕስያ ዘይብሎም ኣረመን ፍጥረት ከምዝኾኑ ድማ ገይሩዎም።
  ብኽምዚኦም ተኸቢቡ ፥ ብዘይ ስክፍታ ደስ ኣብ ዘበሎ ይሓደር ይውዕል ፥ ይሰክር፣ ይዘሙው፥ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ሪሒቁ ይዓብድ ።
  ብሓቂ ሓያል ሰይጣን ።
  በሉ፥ ጉድለታትና ምጽብጻብ እንተ ጀሚርና ጥራሕ እና ፥ ንዑኡን ንጃንዳ ህግደፍ ክነልግስ እንበቅዕ።

 • Thomas April 6, 2020

  God bless Eritrea and our people!

  This should not surprise us. What is strange is the selfish die hard supporters of the brutal dictator..

 • Sguamay April 7, 2020

  ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሀገርን እትቃለሱ
  እትጭነቁን እትሓስቡን ሕማም ስቅያት
  ሰሀሮን መከራን ህዝብኩም ናትኩም
  ገርኩም ብልቢ እትሽቁረሩ ተስተማስሉ
  ትጉህዩ ትሓርቁ ትጭነቁ ኤርትራውያን
  ምልዮናት ኢኹም እሞ ተሓጎሱ ክምቶም
  ዕማኾ ዘይእኽሉ ቁንጣሮ ኮራኩር እዚ
  በላዕ ሰብ ንሀገር ምልእቲ ጠሊሞም
  ምእንቲ ሓደ ሰብ ክብሉ መነቶም ሸይጦም ሰብ ዘይገብሮ ዝፍጽሙ ዘለው
  ኢዶም አይስእኑ መቸም እቲ ነብሱ ባዕሉ
  ፕረሲደንት ኢሉ ዝሰመየ ሰራዊት ሀዋርያት ልውጢ ተላዒሉ ንቅድሚት አብ ዝስጉመሉ እዋን ክሀድም እንኮሎ ንዞም
  ኮራኩር ሒዚዎም ክምዘይከይድ ክፈልጡ
  አለዎም አብዛ እዋን እዚአ ነዚ አብ ምንጎ
  ህይወትን ሞትን ኮይኑ ዓቅሉ ጸቢብዎ ዘሎ ህዝቢ ከተድህንዎ አብ ዝባንኩም
  ወዲቁ ዘሎ ህዝባውን ሀገራውን ጽዕነት
  እዩ ካብ ንሓደ ውልቅሰብ ንምሉእ ህዝቢ ምብጃው ናይ ትማሊ ዝጸንሔ ውርሻ ኢዩ

POST A COMMENT