Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

aseye.asena@gmail.com

Review overview
13 COMMENTS
  • weldu birhan February 1, 2015

    ሰላም እንተመጸ እውን ብደምህት ኣቢሉ እዩ ክመጽእ፣ካብኦም 90% ድማ ወያነ እዮም።ዓድናስ ቀቢጽናያ ኢና ንመስል ኩላትና ወጺእና ንትግራይ ትግርኚ ገዲፍናሎም ክጻወቱላ።

POST A COMMENT