Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

Are we included in the Arab spring: Eritreans?

The last two years, Eritreans have been involved in active demonstration against the dictator in the diaspora and even people inside Eritrean have been expressing their dissatisfaction through different means. And 2012 and 2013 have

The last two years, Eritreans have been involved in active demonstration against the dictator in the diaspora and even people inside Eritrean have been expressing their dissatisfaction through different means. And 2012 and 2013 have been unique in Eritrea and Eritreans in diaspora for active political movements and awareness’s.

aseye.asena@gmail.com

Review overview
17 COMMENTS
 • NEW HOPE ERITREA July 25, 2013

  SOME YOUNG PEOPLE ASK ….
  ¨UNCLE NEW HOPE ERITREA ,..HAVE YOU ALWAYS BEEN WOYANE´S UNDERWEAR¨…???¨

  ሓደሓደ መንእሰያት ኤርትራ ይሓቱ____¨ሓወቦይ ሓድሽ ተስፋ ኤርትራ ,ካብ ቀደምካ ዲኻ ምታንታ ወያነ ኔርካ¨ ???

  ዝኸበርኩም ሓደሓደ መንእሰያት ¨ሕማቕ መልሲ እምበር ሕማቕ ሕቶ ስለ ዘየለ¨_፡ነቲ ንስኻትኩም ምታንቲ ምዃ ትብልዎ ፣ኣነ ብጽቡቕ ምቕናእ ይብሎ።___ሃገረይ ገዲፈ ናብ ስደት ክ ወጽእ ከለኹ ወዲ ፪፫ ዓመት እየ ኔረ።ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ኣብ ኤርትራ ፈርዮም ዝር ኣዩኒ ዝነበሩ ተጋሩ ናይ ትግራይ ___ካድረታት ፣መዳመቕቲ ፣መሳርሒ ደርጊ__ግልብጥ ግልብጥ ዝብሉ መርገጺ ኦም ካብ ኑግሆ ንምሸት ዘይጸንዕ ፣ተበለጽቲ ክንሓድር ብሃልቲ ፣ነብሰ ጽል ኣት ዝነበሮም መተዓብዪ ኦም ኣሕሊፎም ዝ ህቡ ፣ሰይጣንንሓደ ትግራዋይ ናይ ትግራይን ወዲቑ እንተዝጸንሓኒ __ነቲ ሰይጣን ቀዲመ መልዓልኵዎ።በዚ ሕጂ ትዕዘብዎ ፣ብዛዕባ ህዝበ ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢልኩም ክትሓስቡ ትኽእሉ።ኣይተጋገኹምን።መንነት ዘይነበሮ ህዝቢ ብጽል ኢን ሽርሕን ዝተመል ኤ፣ጭካነ ንምስራሕ ንድሕሪት ዘይብል ።ሰብ ኣሕሊፉ ዥብ ስለ ዝኾነ__ነቶም ብኸምዚ ዝገምገምኵኦም___ሓደ ሓደ ተጋሩ ናይ ትግራይ ኣትኵረ ካብዚ ኦምሲ ኣምሓሩ እኳ ይሕሹና ኢለ ጥንኩር ቅርሕንቲ ናብ ጽልኢ ዘድሃበ ኔሩኒ።እቲ ኣክሰንት ናይ መቐለ ዝጥዕም ብሕልፊ ክሰምዕ ከለኹ ደመይ ይፈልሓኒን __መቃጠርቲ ይብል ነበርኩ (ብትሕቲ መልሓሰይ)።ስደት ምስ ወጻእኩ ድማ ንምዳዳ እኳ ከም ሞት እንተጸላእኩዋ__ምኽንያቱ ካብ 1977- 78 ጀሚረ ንህዝቢ ከም ዘይትኸውን ጥራይ ዘይኮነስ ጸረ ህዝቢ ምዃና በቲ ሽፍታዊ ስርሓ (ብዙሕ ጊዜ ዝተንተንኵዎ)___ንወያነ ኣብቲ ውግእ ሓድሕድ (ዝመሰለኒ) ንጀብሃ ምስ ምዳዳ ተሓባቢሮም ምስ ኣውጽእዋ ግን እዞም ደቂዛ **** ኣብ ሞንጎ ኣሕዋት እንታይ ኣዲኦም ኣእተዎም ዝብል ተወሳኺ ቅርሕንቲ ነበረኒ ። ምዳዳን ወያነን ንሓድሕዶም ክዋድኡ ዝስዓረ ይስዓር ድማ ሰከንዳዊ ትምኒተይ ነበረ።__________(ድሕሪ ብዙሕ ጊዜ ግን ወያነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከማሓድር ዝደሊ ሓይሊ፣ምዳዳ ድማ ኢትዮጵያ ክገዝእ ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ ኣብዚ ሒደታት ዓመታት በብቑሩብ በርሃለይ።)
  ሸፈፍ ኣቢለ ናብ 1991 ክመልሰኩም ።ንወያነ ብዝፈለጥኩዎም ቍጽሪ ፣እቲ ምስ ትግራውነት ናይ ትግራይ ኢለ ዝገምገምኵዎ ባህርያት ተዋቕዓኒ።ግን እዘን ዓጋመስ ትሽዓተ ዝነበረ ልበን ናብ ሓሙሽተ ኣውሪደንኦ ይኾና እምበር _ዝብል ኩሉ ጊዜ ኣብ ድሕሪ ሓንጎለይ ጥርጣረ ነበረ።ጽሑፋቶም ከንብብ ጀመርኩ።ዝተፋላለዩ ወያነ ዝውሓጠሎምን ብፍርቂ ልቦም ዝተቐበልዎ ተጋሩን ለይትን ምዓልትን ልቦም ክሳዕ ዝጠፍእ ቪድዮታት ይኹን ጽሑፋት እናተለቃሕኩ ክካታተል ጀመርኩ።
  ኩሉ ጊዜ ሕቡእ ኣጀንድ ኦም ረኺበ ¨ቀደሙ ግዳ ልቢ ትግራይ ¨ኢለ ከቃልዖም ፈተሽኩ ግን ንብላሽ።ድሓር ኣብ ሜዳ ከለዉ ፣ካድረታት ከይተረፉ __ጓል ምብራቕ ትግራይ ዶ ፣ምዕራብ ትግራይ ዝብል ጸበብቲ ስምዒታትን ካብ ጭቆና ዝተወርሰ ባህ ዘይብል ጠባያትን ዝተዓዘቡ ሰብ ሓንጎል ፣ዳርጋ ንሓደ ዓመት ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ብውሑዱ እናካየዱ በዛ ንጭርቐሎም ስብሰባ ሰብ ብነጻ ሂር ክሳዕ ዝብሃል ብኽትዕ ኣናቝቶም፣በቲ ዘስርሕን ቅኑዕን ዝኾነ መገዲ ኣልዮም ንጥቕሙ ከም ዝቃለስ ፣እቲ ¨ዞም ኤርትራውያንማ ዓጋመ ላበሉናቲ ¨ዝነበረ ትሑት ርእሰ ትኣማንነት _____ ሳይንሳዊን ታሪኻውን ሓቀኛ ትንታኔ ተዋሂብዎ _፡፡ግምገማ ዝብሃል ____ስልቲ ፈጢሮም ፣ርእሰ ትኣማንነቱ ኣስተኻኺሎም ብንጹር መንነቶምን መምርሒኦምን ኣተዓራርዮም ክኸዱ ጀመሩ።እዚ ብተግባር ውን ዝርኣኽዎ ፱፫ ኤርትራ ክበጽሕ ኣዲስ ኣበባ ውን ኣሓትይ ክበጽሕ ስለ ዝቐነኹ ብተግባር ኢትዮጵያ ንጽቡቕ ክትቅየር ምዃና በርሃለይ ።ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክኣትዉ ኸለዉ ከም ኣመሎም ምዳዳ እኳ ንሕና ኢና ኣእቲናየንን ካልእ ፍርቂ ሓቅታትን ሓሶታትን ይነዝሑ እንተነበሩ ፣ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተቓራሪባ ሓቢርካ ምምዕባል ተራእየኒ።ግን ምዳዳ ንገንዘብ ዝነበሮም ደቂ ሃገር እተዉ ገንዘብኩም ኣወንዝፉ ኢላ __ረኪስካ ባራ ክትገብሮም ጭላንጭላት ስለ ዝር ኢ ዝነበርኩ ድማ ¨ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ¨ዓይነት ስክፍታ ሓደረኒ።ኣብ ውግእ ¨ባድመ¨ክወስደኩም ።ወያነ ባድመ ወሪሮምና ምስ ተባህለ ፣ናይ ብሓቂ ሓሶት ምዃኑ በርሃለይ ፣ምኽንያቱ በቲ ጀብሃ ነበር ዘዘንትዎ ዝነበሩን ___ካብ ኤርትራዊ ድማ ኣነን ፕረሲደንት ኢሳያስን ጥራይ ሓንጎል ስለ ዘሕደረልና __ሕቶታት ምብዝሔይ ብሕልፊ እቶም ንሻዕብያ ኣንጻር ቶርዓን ፣ናይ ክርስትያንን ጌሮም ዝርኣይዋ ገደዱኒ ።ብፕሮግራም ክድህሉንን ናይ ቢኬሪ ሰውራ ከካይዱለይን __ብሓደ ምልሻ ኢትዮጵያ ነበር __ካብቶም ከባቢኦም ከሎ ግን ከም ካልኣይ ደረጃ ወዲ ኣውራጅኦም (ወደያይ ወዲ ሳንዳይ)ጌሮም ዝቖጽርዎ ሰብ መደቡለይ ።እዚ ኣብ ኤድመተን ካናዳ ዝተፈጸመ ደቀያይ ኣንጻር ሓሻካ (ኣነ) ሰውራ እዩ።
  ኣብቲ ቀንዲ ሓተታይ ክኣቱ ኢለ ኢለ ግን ኩሎም ቀረባ ኣዝማደይ ኣብ ድፋዕ ስለ ዝነበሩ ንኽልተ ወርሒ ዝኸውን ዓበድኩ።ዳርጋ ከም ደቂ ሃገረይ እምባሕ ምባልን ምስ ገለ ተጋሩ ናይ ትግራይን እንክያ ሰላምትያ ክብሃል ጀመርኩ።ሃገርነት ሽቓቕ ይእቶ ናይ ኣዝማደይ ህላወአ ፣ዳርጋ ቲፎዞ ውግእ ምዳዳ ገበረኒ።
  መስተውዓልን ወዲ ሃብታምን ምዃን ጥዑም እዩ ካብ ሓሳዊ ሕልመይ ተሳእኩ።እቲ ከፊላዊ ቲፎዝነተይ እውን ሂወት ስድራይን ኣዝማደይን ንምድሓን ነበረ።ብሓይሊ ኣምላኽን ገንዘበይን እታ ኣብ ግሃነም ባድመ ዝነበረት ሓንቲ ቀረባ ሰበይ ብሱዳን ጌረ ኤውሮጳ ምስ ኣእተዃ ፣ነገራት ብዘይ ሻራ ክርእዮ ሓገዘኒ።ቤተሰብና ኣየጕሃሮን እቲ ውግእ !!!
  ካብቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ሓይሊ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ዘመሓዳድር ዝነበረ ሓይሊ ኢትዮጵያ ተስዓረ፣እቲ ኤርትራ ዝገዝእ ሓይሊ ኢትዮጵያ ግን ¨መኻልፍ¨ኣጋጠሞ። ነቶም ኣጀንዳ ዘለዎም ሙዳዳውያን ዝተጠቐምካሉ ኮንዶም ምድርባይ ኮነ ።ህዝብና ድማ ሓሻካ ፣ሓደ በዲኡ ትግራዋይ መራሕ ቦጦሎኒ፣ኔሩ እኳ እዩ ነታ ድፋዕ ኣስቢርዋ ኢዱ ናብ ውወያነ ሂቡ ዝብል ሪፖርት ባዶ ሰለስተ ተነዝሔ___ ህዝብና ክኣ ሓሻካ ¨መስተውዓሊ¨ ስለ ዝኾነ ምስታ ብዕራይ እንዳዓለቦና ወሊዱ ትብል ሓዊሱ ነታ ታሪኽ ኣመና።
  ዝተረፈ መንእሰያት ኤርትራ ንስኹም ትርእይዎ ነገር እዩ ፣እቶም ንዓጋመ ብሳልስቲ (ኣውቶቡስ ዘይትኣትዎ) ኣዲስ ኣበባ ከነእትወን ኢና ዝበሉ ፣ዝበልዑሉ ጻሕሊ ክሳዕ ሕጂ ዝሰብሩ ፣ደቂ ባንዳ ኣያታኩምን ኣብሻታትኩምን___ትግራዋይ ብዓል ታክሲ ክርእዩ ከለዉ ጭርኦም ዘዋዛውዙ ፣እንዳ ሻሂ ምስ ካልኦት ሳዕሪ ዘይበልዑ መቃጠርቲ ኤርትራውያንን ኮፍ ክብሉ ድማ ዝኽዝቡ____ቃንዛኹም ከይሰምዑ ነቲ ኣውያትኩም __MUTE___ጌሮም ደቆም የዕብዩ ኣለዉ ፣
  ግን ንሶም እዮም ብደምኩም ጌሮም ሓሳዊ መንነቶምን ኩርዓቶምን ከዕብዩ ኢሎም ኔሮም። ንስኹም ተቛራሪጽኩም ንም ግን ብሕልፊ ኦባማ ምስ መጸ __ WELFARE & FOODSTAMPS,ዓብዩ ይፍስሁ ኣለዉ። እዚኣ ከይትርስዑ !!!!!!!ናብ ኢሳያስ ከልግብዋ እንተደለዩ ,ኢሳያስ,ህዝቢ ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ዘጋፍዕ ዝጨዊ ዝሓርድ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም።
  ከምቲ ናይ ተጋሩ ናይ ትግራይ ዝነበረኒ መረዳእታ ጥራይ ዘይኮነስ 20 ዕጽፊ እዞም ብጃምላ ዘሕረዱኹም ሰብ ታክሲ ይገዱ።ህዝቢ ትግራይ ዓለም ከዛርብ, እዞም ጽሓይ እናቃጸለት ካቦት ዝገብሩ ,መሕነኽ ኣያታትኩም ግን ንዓኹም ኣሕሪዶም ደቂሶም ይሓድሩ ኣለዉ።

  UNCLE NEW HOPE ERITREA

  • The candid true July 25, 2013

   Well said New Hope Eritrea. The article describes personal, family, and Eritrea’s tragedy under the cruel mafia Higdef. Keep it up brother.

 • ahmed saleh July 25, 2013

  Not yet , but every change loving patriot should keep beating the bell till it rings into our people’s
  ears inside the country . By then they might wake up to demand their God given right to live freely in
  peace . The sooner the better because the passage from this current stage to another progressive stage
  might not be as easy we expected . Arab spring brought a hard responsibility to their governments to
  adjust the method of governing after many years of corruption and unfairness and it will take many more .
  The west went through hell to reach into the position they are now ; so that means nothing comes easy .

Post a Reply to The candid true Cancel Reply