Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

“ፍልይቲ ፍጥረት” – (ፓይሎት 01-08 ሚያዝያ 2012)

ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ብስም ፓይሎት ዝፍለጥ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር፡ ኣብቲ ብስም ስመር ዝፍለጥ ብመንእሰያት ዝተኸፍተ ናይ ፓል ቶክ ኣደራሽ፡ ብድምር ንዓሰርተ ሽሕ ሰብ መደረ ኣስሚዑ፡፡ ኣብዚ ዳርጋ ናይ ሓደ ሰሙን መደረ ልዕሊ 450 እዋናዊ፡

ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ብስም ፓይሎት ዝፍለጥ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር፡ ኣብቲ ብስም ስመር ዝፍለጥ ብመንእሰያት ዝተኸፍተ ናይ ፓል ቶክ ኣደራሽ፡ ብድምር ንዓሰርተ ሽሕ ሰብ መደረ ኣስሚዑ፡፡ ኣብዚ ዳርጋ ናይ ሓደ ሰሙን መደረ ልዕሊ 450 እዋናዊ፡ ታሪኻውን ውልቃውን ሕቶታት ንሰማዕቲ መሊሱ፡፡ ኣብዚ ኣብ ታሪኽ ናይ ፓል ቶክ ዉሑድ መዳርግቲ ዘለዎ ቁጽሪ ሰብ ዝተሳተፎ ኣዳራሽ፡ ዝደግሙ ሰባት እካ እንተለዉ ምስቶም ብሓንቲ ስም ብሓባር ተኣኪቦም ዝሰምዑ ኣጠፋፊእካ እቲ ቁጽሪ ዳርጋ ልክዕ ኢዩ፡፡ ብፍላይ ኣብተን ሰለስተ ናይ ዕረፍቲ መዓልታት (ዓርቢ ቀዳም ሰንበት) 2000 ተሳተፍቲ ኣብቲ ንጡፍ ኣደራሽ ልዕሊ 2000 ሰባት ድማ ኣብቲ ልኡም ኣደራሽ ተረኺቦም ኔሮም፡፡ እዚ ብስም ስመር ዝጽዋዕ ኣደራሽ መብዛሕትኡ ግዜ 500 ሰባት እካ የአንግድ አንተነበረ፡ ፓይሎት ክዛረብዩ ምስተባህለ ግን 4 ነናይ 250 ኣደራሽ ወሲኹ’ዩ ነቲ ኣኼባ ጀሚርዎ፡፡ ስለምንታይ ግን ፓይሎት ሓደ ኣብ 80ታት ዝተሰለፈን ብተዛማዲ ንኡስ ዕድመ ዘለዎ ሰብ ክንድዚ ዝኣክል ቁጽሪ ዘለዎ ሰብ ኣኪቡን ኣድማዒ ዝኾነ መደረ ኣስሚዑን? ስለምንታይ’ከ እዚ ኣብዚ ኣደራሽ ዝተረኽበ ሰብ ካብ ዓበይቲ ሃገር-ጠቀስ ሕቶታት ክሳብ እቲ ዝተሓተ ዉልቃዊ ሕቶታት ኣዝኒቡ? እቲ መልሲ ብዙሕ ኢዩ፡ እተን መጀመርያ ክቕልቀለኻ ዝኽእላ መልስታትን ግን ክልተ ኢየን፡፡ ቀዳማይ ህዝቢ ንዓመታት ካብ ፖለቲካኛታቱ ፈጺሙ ክረኽቦም ዘይከኣለ መልስታትን መደረን ስለዘስመዐ ኢዩ፡፡ ካልኣይ ነዚ ሕቶታት እዚ ከአንግድ ዝኽእል መድረኽ ስለዝተረኽበ ኢዩ፡፡ ዕድመ ንዘመናዊ ተክኖሎጂ!

ፓይሎት ነታ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ኣብ ክሊ ኢሰያስ ኮይና፡ ረብሓኣ ዘይኮነ ረብሓ ኢሳያስ ክትሕሉ ከይደቀሰት እትሓደር ናይ ዉሑዳት ጉጅለ፡ “ፍልይቲ ፍጥረት” ኢልዋ፡፡ ናይ ብሓቂ ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ መሬትን ህዝብን ክትፈሊ ዘይትኽእል ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድለይንን ኢዩ እትብል ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ በብሓደ ንጹህ ኤርትራዊ እትለቅም ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ከብድኻ ኣጥምያ ደርፊ እትምግብ ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ንዓኻይ ሓምሳ ሽሕ እተገብር ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ክንዲ ኣማኢት ቤት ትምህርቲ ኣማኢት ቤት ማእሰርቲ እትነድቕ ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ምስ ህሉዋት ከይኣኽላ ምስ ሬሳታት ትቆራቖስ ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ኤርትራዊ ደምን ኤርትራዊ መንፈስን ዘይብላ ፍልይቲ ፍጥረት። ፓይሎት ኣብ መደረኡን መልስታቱን ዳርጋ ዘይተንከፎ ኣርእስቲ ኣይነበረን። ልዕሊ ኩሉ ግን ነታ ኣብ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ብ 03 እትፍለጥ ዘይወግዓዊት መፈነዊ ሓበሬታ ኣብ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዕላዊት መሳርሒ እዚ ስርዓት ከምዘላ ደጋጊሙ ኣብሪሁ፡፡ ሃገር ኣብ ክንዲ ብሕጊ ብ03 ንዓመታት ከምተገዝአትን ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ኣብ ዕንክሊል ተእቱ ዘላን ንሳ ምኻና ደጋጊሙ ገሊጹ፡፡ ንኣብነት ይብል ፓይሎት፡ ሓደ ሓላፊ እንተደኣ ካብ ስልጣን ክእለ ተደልዩ፡ ቅድሚ ምእላዩ ዘሎ ግዜ ብዘይ ምቁራጽ ብዛዕብኡ ሕማቕ ወረ ኣብ ጎደና ይንዛሕ፡፡ ህዝብና ቅኑዕ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድል ሰለዝተንፍጎ ከኣ ነዚ ኣብ ጎደና ዝተዘርገሐ ወረ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ናብ ካልኦት የመሓላልፎ፡፡ ሽዑ ፍልይቲ ፍጥረት ኣብ መሳኹቲ ተለቪዢን ወጺኣ ነቲ ኣብ ጎደና ዝወዓለ ወረ ስጋ ተልብስ ኢሉ፡፡ 03 ነታ ፍልይቲ ፍጥረት ኣብ ምንኣድ’ውን ዓቢ ተራ ኢዩ ኔርዋ፡፡ ንሳ ዘይገበረቶን ዘይወዓለቶን ጅግንነት ብስማ ይወጽእ፡፡ ገለ ካብ ኣባላታ ስልጣን ክወሃብ ከሎ ድማ ህዝቢ ይኹን ተጋዳላይ፡ እቲ በዓል ስልጣን ተኣምር ክሰርሕ ብሃንቀውታ ይጽበ፡፡ ፓይሎት ነዚ ናይ 03 ስራሕ ከብርህ ዝኽእል ኣብነታት ብብዝሒ’ዩ ጠቒሱ፡፡ ምእሳር ናይ ኣዛዚ ኮር ዝነበረ ሳልሕ ሕሩይ፡ ምእሳር ናይ ኣዛዚ ክፍለሰራዊት ዝነበረ ቢትወደድ ኣብራሃ፡ ምእሳር ናይ ጉጅለ 15፡ ምእሳር ኣባላት ቀይሕ ባሕሪ፡ ምቕታል ኢብራሂም ዓፋን ካልኦትን ዝተዋህበ ምኽንያታት ብ 03 ዝተፈነወ እምበር፡ እቲ ሓቂ ፓለቲካዊ ምንባሩ ኢዩ ኣውኪኡ፡፡

ፓይሎት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ገበነኛታት ውሑዳት ምኻኖም ኢዩ ኣተንቢሁ፡፡ መብዛሕትኦም እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሚኒስተራት፡ ጀነራላትን ናይ ህዝቢ ኣመሓደርትን እንተላይ እቶም ኣብ ናይ ጸጥታ ትካላትን ዘለዉ ሰባት ከይተረፉ መሳርሒ ናይዛ ፍልይቲ ፍጥረት ኣይኮኑን ኢልዎም፡፡ እካ ደኣ በዚ ኣካይዳ ናይዛ ሃገር ኣዝዮም ዝሓዝኑን፡ ፍታሕ ከናድዩ ከም ኩሉ ህዝቢ ከይደቀሱ ዝሓድሩን፡ ነብሶምን ደቀሙን ክኣልዩ ክብሉ ጥራሕ ምስቲ ስርዓት ከምዘለዉ ኣብሪሁ፡፡ እዚ ብ03 እንሰምዖ እከለ ከምዚ ጌሩ፡ እከለ ከምዚ ደጊሙ ዝበሃል ወረ ካብ 03 ዝነቐለ እምበር፡ እቶም ንጹህ ሰብ ብቓጻ ዝቐትሉን ዝኣስሩን ኣብ ህዝቢ ብዙሕ ዝረኣዩ ኣይኮኑን ድማ ኢሉ፡፡ ስለዚ ህዝቢ ብፍላይ ከኣ መንእሰያት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ፈልዩ ከለልዮም ይግባእ ክብል ተማሕጺኑ፡፡

ፓይሎት ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ዘሰንበደ ምስጢር ዝተዛረቦ ግን፡ እዛ ፍልይቲ ፍጥረት እትገብሮ ብዕልግናን ስርቅን ኢዩ፡፡ እቲ ብስም ሮሞዳን መሓመድኑር ዝተኸፍተ ናይ ወርቂ ዱካን፡ ብፍሉያት ጸጥታ ናይ ፍልይቲ ፍጥረት ከምተሰርቀን፡ ንዑኡ ንምድላይ ፖሊስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሸንኮለል ግዚኡን ገንዘቡን ከምዘባኸነን ኣብሪሁ፡፡ ፍልይቲ ፍጥረት ገንዘብ ሃገርን ህዝብን ኣብ መዓላ ነብሳ ብምውዓል፡ ብሚልዮናት ዝግመት ገንዘብ ንብዕልግና ኣብ ታይላንድን ካልኦት ናይ ምብራቕ ሃገራትን ከም ዝዘረወት ሓቢሩ፡፡ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ደቀንስትዮ መመሪጻ ብውስኪ እትእንገድ፡ ኣብ እዋን “ሳልሳይ ወራር” እውን ከይተርፈ ካብዚ እንግዶት’ዚ ከምዘይኣዕረፈትን ደጋጊሙ ገሊጹ፡፡ እቲ ንዓመታት ዝተነግረና ካብ ብልሽውና ነጻ ዝኾነ መሪሕነት ብርእሱ ካብ ዝጥስጥስ ሓያሎ ዓመታት ከም ዘቑጸረን ካብዚ ብልሽውና ክወጽእ ይኽእል ኢዩ ኢልካ ካብ ምሕሳብ ብዕራይ ክወልድ ኢልካ ምጽባይ ከምዝቐልልን ኣምሪሩ ተላብዩ፡፡ ፍልይቲ ፍጥረት ገነት ክትፈጥረሉ ዝጽበ የዋህ እንተልዩ ግን ልቦና ኣዕብዩ ከሎ ገና ኣንጻራ ክውደብን ነዛ ስጋና በሊዓ ዓጽሚ ጥራይ ዘትረፈትና ፍልይቲ ፍጥረት ሓንሳብን ንሓዋሩን ሓግሒጉ ክድርብያን ይግባእ ኢሉ፡፡

ካብዚ ናይ ፓይሎት መደረ እንመሃሮ ነገር እንተሎ፡ ኩልና ኤርትራውያን ብፍላይ ከኣ ኣብ ክሊ እዛ ፍልይቲ ፍጥረት ዝነበርናን ዘለዉን ሰባት ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋዋሪ ንስልጣን ናይዛ ፍልይቲ ፍጥረት ተሓባበርቲ ኢና ኔርና፡፡ ፍልይቲ ፍጥረት ብ03ን ወግዓዊ ልሳናታን ሰባት ከተቓሽሽን ክትዝልፍን ከላ ኣክንዲ ነቲ ሓቂ ምብራህን ምንጋርን፡ ሰሚዕና ከምዘይሰማዕና ሪኢና ከምዘይረኣና ኣጽቂጥና ሓሊፍናዮ፡፡ አረ ሓደ ሓደ ግዜ’ስ ነታ ፍልይቲ ፍጥረት ዝጠቅም ወረ ነውሪ ኔርና፡፡ ንኣብነት ኣብ ገድሊ ሓደ ልሙድ ዘረባ ኔሩ፡፡ እንተደኣ ሓደ ተጋዳላይ ኣብ ቅድሚ ሲቪል ብዛዕባ ናይ ገድሊ “ምስጢር” ተዛሪቡ፡ ከም ሓደ ዓሻ ወይ ከኣ ደንቀሮ ይቑጸር ኔሩ፡፡ ኣብ ቅድሚ ገባር ተዛሪቡ ተባሂሉ ከኣ፡ ሓላል መራሒ እንተረኺቡ ብመቕጻዕቲ ይሓልፈሉ፡፡ እንተዘይኮነ ካብቲ ኣሃዱ ተነጺሉ ምናምን ኮይኑ ከምዝተርፍ ይግበር፡፡ እዚ ኣተሓሳስባ’ዚ ክሳብ ሕጂ ኣብቶም ነቲ ምስጢር ዝፈልጡ ሰባት ወይ ከኣ ብደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሑ ሰባት ሰሪጹ ምውጻእ ኣብይዎም፡ ዋላ ድሕሪ እዚ ኩሉ ኩናትን ሞትን ቃል ከስተንፍሱ ኣይከኣሉን፡፡ ሓደ ካብቲ ጉጅለ 15 ዘንቀልዎ ሕቶ ክዕወትሉ ዘይካኣሉ’ውን ካብዚ ዝነቐለ ኢዩ፡፡ ምኽንያቱ ዘልዓልዎ ሕቶ መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ተጋደልቲ ዘልዕልዎ ዝነበሩ ሕቶ’ካ እንተነበረ፡ ንዓመታት ቃል ዘይሰማዕናሎም ሓለፍቲ ሃንደበት ዓቢ ሕቶ ምስኣልዓሉ ህዝቢ ግር ኢልዎ፡፡ ምእንቲ ህዝቢ ዘልዓልዎ ሓላል ሕቶ ከኣ በርዒኑ ተሪፉ፡፡ ስለዚ ሕጂ’ውን እንተኾነ ዝሓለፈ ታሪኽ ከምዚ ናይ ፓይሎት ክዝረብ እንተዘይክኢሉ፡ ጽባሕ ንግሆ ካልአይቲ ፍልይቲ ፍጥረት ከይትመጸና የፍርሕ ኢዩ፡፡ ታሪኽ ዝነግር ለባም እምበር ዓሻ ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ታሪኽ መምሃሪ ኢዩ፡፡ ታሪኽ መማዕዳዊ ኢዩ፡፡ ቅድሚ ሳላሳ ዓመታት ዝነበረ ታሪኽ እንተንፈልጥ፡ ሎሚ ክድገም ከሎ መስተባሃልናሉ ኔርና፡፡ ተዓሚቱ ሃገር ዝሃነጸ የለን፡፡ እዛ ፍልይቲ ፍጥረት ተሓቢኣትላ ዘላ በዓቲ ሕጂ እንተዘጋሕጉሕናያ፡ ሽማ ቀይራ ገና ክትቅጽል ክትፍትንያ፡፡ ዕድል እንተሂብናያ ከኣ ነታ ልዕሊ 100 ሽሕ ከፊልና ዘምጻናያ ሃገር ካብ ኢድና ክትሞልቕ ኢያ፡፡

ሙሉጌታ ዓንዱ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
68 COMMENTS
 • Haqi April 15, 2012

  The driving force of Hzbawi Gmbar were Tigrayan elites as such the organization was a private corporation of Isaias and the Tigrayan elites.
  Whether we like it or not we are still colonized. before 1991 by Amhara elites after 1991 by Tigrayan Elites.

  • weldu April 15, 2012

   Yes, indeed! N` Asha amitelu n`lebam derguhalu dos weys bigimtalu?

  • SINGAPO-ERITREAN April 16, 2012

   deqi arba´a are not tigrawot from tigrai , like all hizbe tigrinya ,they are late comers .Tigrawot from Eritrea, Ras Alula Aba nega brought them as soldiers ,as ,Eritrea has always been Abissinyan part .Do not believe ,the made up story mmminvented under the influence of DIMU DIMU You can not tell me you are more American than me because you got your citzenship in 1978 & ME in 2007.When I used the title deqi arba´a I am reffering ,mentality, tigrawot that hate their tigrawnet .I do not. I am Tigraway from hamasien & Eritrean !!!

 • Dawit April 15, 2012

  It’s great that Pilot tells it like it is; but, has he ever mentioned by name those key individuals who are in this so called infamous “filiyti fitiret” or Bado Seleste? If he has not, he should mention them by name so people particularly in Asmara can watch out for those individuals. It helps to them out one by one if truly identified

 • Dawit April 15, 2012

  I find it hard to believe Pilot’s claim that generals, ministers, and administrators are not criminals but simply stooges.

 • FACT-is-FACT April 15, 2012

  Dawit,
  Ditto ! –
  until we get rid of the mentality that “ደቀባት ኤርትራውያን” do NO harm to Eritreans, we remain in big trouble. we are bogged in trouble and remain in it. The sad reality is that mentality still in 2012 echoes across the wide spectrum from youth to old, from men to women, from educated to the layman and even worse it is muddier in the diaspora. That is a fact.

  you would think & expect the E-diaspora would see things differently and see the picture clearly and ATTACH itself more than “ደቀባት ኤርትራውያን” ism to HUMANITY & LAW & order.

  until we replace that “ደቀባት ኤርትራውያን” ism with Humanity, until we start saying, first & foremost that we are Humans before being Eritreans, …

  wasn’t people like Deru’E who were the cadre teachers .. i.e .. the “03” PROPAGATERS? wasn’t Petros Solomon the spy lead. So, doesn’t that make them the key architects for what Isaias has become.

  • Dawit April 15, 2012

   You hit the nail on the head. As you have correctly spotted the flaw, needless to say, the big problem, the 500 pound elephant in the house of Eritreans if you will is their big ego trip. I have noticed this behavior since 1991 among the majority of Eritreans. Such mentality is also deep in the culture which has helped reinforce the ego -“Aninet”.

   Looking down on other people has been a pass time or “passa tempo” for many. Take a look for instance how denigrating many are towards “tigrawot” …and to some extent “Amharu”. Unless, they change this behavior, these people won’t make peace with themselves and others.

   • denden April 15, 2012

    really, what a morron!

 • FACT-is-FACT April 15, 2012

  The fact of the matter is that the entire Eritrean spectrum (if they truly love their people & nation and desire to save it from collapse) more than their ego, the “I know it all” then HUMILITY must reign, and every Eritrean must ask him/herself “what the hell do I know, who do I think I am” and remain true to this/her ability and bow to -Listening to others-.

  Until we start -Listenting to one another- , until we accept the fact of our individual limitation, until we see the bigger picture, until we stop being distrustful, until we stop talking and coming together to address the urgency in actions, until we STOP DANCING while we call eachother for a -urgent meetings- and then after bickering for hours then hitting the musics to dance the night off as if there is NO urgency to talk/do… then.. then … not sure what Eritrea will end up at.

  what we need is Divine Intervention… truly! .. we are totally incapable of seeing what is seeable!
  we deny what is not deniable.

  Isaias & his abettors (including the G-15 themselves) established an institution that is now oprressing Eritrea and the system they hatched eventually swallowed the architects themselves. so exorenating the architects from their crimes (because they are “ደቀባት ኤርትራውያን” ) is not a good way of accepting facts of history and revolutionizing in cleansing the mess!

 • Selam April 15, 2012

  How do you/we know he was Hizbawi Genbar ,No Name-No face , at list previously we had names and faces eg: 1) the guy who worked in the Bisha mining 2) The G15 Prison guard why is that there is no Identity on PILOT how could we know he is telling the truth?

  • Ahmed April 15, 2012

   Are you serious brother Selam? let pilot tell the truth and if you have any proof contrary to what he said let’s know, otherwise let pilot tell the facts and truth of (Filiti Fitret and its founder, godfather PIA).

  • Dawit April 15, 2012

   Selam,
   He’s been asked several questions that he was able to correctly answer and whose answers were confirmed by others. So, I don’t question that he was one of them. From his interview, though, he still thinks and behaves like them -HGDEF. He needs to wash away all he has gotten from the regime. The regime is “ewala” , “undeplomatic”, disrespectfull, full of themselves…

 • john85_jeje@hotmail.com April 15, 2012

  kemizi dawit zibelo, pilot etom gena kisab higi ab filiti fitret habirom ziserhu zineberu hijiwin zisehu zelewu asmatomin halafinetomin entezigelith zihashe eyu hizibi win kabom mitetenkeke, widiket ni amati hgdef awet ni witu hizibi eritrea,

 • ere2012@yahoo.com April 15, 2012

  There are two troubling things in Pilot’s exposes. Ok we can accept for choosing not divulging his identity for the time being, but should eventually reveal himself if he is too be taken seriously. As far as the ministers and military leadership being innocent stooges of the Junta should be taken with a grain of salt. Perhaps there may be a handful who are free from corruption and abusing Eritreans. Some of them may not have alternatives and have to play and go along with the regime to survive. But what are you to make people like wedi Futur (I think he is a doctor of economics)? He was paid hundreds of thousands by World Bank when he joined Isaias Junta. He could easily abandon it and live a comfortable life abroad as he travels out Eritrea often. But Dr. Futur is willingly serving Isaias so he can be a minister (hunger for power). So Pilot’s assertion that most are blameless and are sticking with Isaias because they lack other alternatives does not hold water. He needs to be a little more discerning by differentiated the bad, the good, and the ugly. True he is doing some service by exposing the internal working of Isaias’ regime but he needs to divulge his identity and also name names of our tormenters.

 • FACT-is-FACT April 15, 2012

  while “Pilot” has done a favor to his conscience in spilling the beans, he should/could have followed Histroy-recording method by seeking advices from those capable of Eritreans whom he trusts so the these Historical “facts” are recorded and await for future Eritrea with Law & rules to examine them with its Historians, Justice Ssytems.

  He could have presented it in a way that is very powerful the way Amb. Adhanom G. mariam presented his beautiful “ወፍሪ ዋርሳይ … ወፍሪ ባርነት” historical piece.

  Pilot could have taken his time in putting the chronological order of events, name of the main architects, theeir executirs, their messangers…

  A system, an institution that nests itself with power, money, sex, brutality, narcissm is NO fond of rules, Law, morality, Humanity. It liquidates anything that is a vital life line to soceity: Morality & Humanity. It knows NO “ደቀባት” ! If there had been such thing “ደቀባት ኤርትራውያን” then the crimes that had gone on in the field would not have gone on at the threshold of their nose. The many “ደቀባት ኤርትራውያን” were part & parcel of the crime.

  Hypothetically, if the generals, and all “ደቀባት ኤርትራውያን” hadn’t committed such crime on their own people back then, then what are they doing carrying guns in the last 21 years? If one is saying that true “ደቀባት ኤርትራውያን” do not committ crimes on their “ደቀባት ኤርትራውያን”.

  No institution (the few that benefit from it) on earth cares about the ordianry ! ridding it off is a MUST!

  • Dawit April 15, 2012

   Pilots story whether it is true or not has been recorded ….future historians need to sift through the many accounts out there to separate the chaff from the wheat. Western historians certainly may be taking notes. At least , many good novels can come out based upon the myriad of historical accounts. The torture, the sinai desert, the extortion…can help a writer form a good plot…

 • FACT-is-FACT April 15, 2012

  And who can blame those who are chained with the System due to many ill-vice-things that we humans are infected with: power, ego, land, money.. what not… and these are at least who HAVE NOT BEEN on the other side to see what TRUE:
  a) democracy, individual freedom means and feels

  what is saddening about Eritrea is its Diaspora:
  you would think: exposure, education, elucidation, learning, tasting freedom, tasting individuality, seeing what Rules & laws mean … even working at the Highest, best Higher Institutions… you would think Eritrea is endowed with people who would read & grasp what & who Malcolm X mean, who & what Bob Marley mean, who & what the countless men & women who truly stood for truth… who called the spade & a spade mean… but Eritrea with so many elites .. writing endlessly … calling one another “prolific” writers… what a sad…..reality Eritrea finds itself in!

  what doesn’t cease to amaze me is the infection that we Eritreans for Dance have. even when people gather at the EGS meeting of April 2011 in DC, that week of mourn for those almost 500 youth drowned in the ocean, a few hours later after the meeting, people hosted a dancing evening.. are Eritreans infected with Danicing even at the saddest moment ? does that say something about us as a people?

  • Dawit April 16, 2012

   PFDJ’s sponsored festivals, dances, musics has long been considered one of the main potent weapon of propaganda. This weapon is now used to keep its remnant followers. What we are witnessing is a dying regime clutching at a straw.

   • ZSELCHWO April 16, 2012

    its all churches as well, they used churches to cheat people, i think controling and sharing ideas within all churches in the foreing lands would bring more secrets exposed about PFDJ. They are there robbing people and they should be confronted in some ways.

1 2 3