Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

“ፍልይቲ ፍጥረት” – (ፓይሎት 01-08 ሚያዝያ 2012)

ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ብስም ፓይሎት ዝፍለጥ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር፡ ኣብቲ ብስም ስመር ዝፍለጥ ብመንእሰያት ዝተኸፍተ ናይ ፓል ቶክ ኣደራሽ፡ ብድምር ንዓሰርተ ሽሕ ሰብ መደረ ኣስሚዑ፡፡ ኣብዚ ዳርጋ ናይ ሓደ ሰሙን መደረ ልዕሊ 450 እዋናዊ፡

ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ብስም ፓይሎት ዝፍለጥ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር፡ ኣብቲ ብስም ስመር ዝፍለጥ ብመንእሰያት ዝተኸፍተ ናይ ፓል ቶክ ኣደራሽ፡ ብድምር ንዓሰርተ ሽሕ ሰብ መደረ ኣስሚዑ፡፡ ኣብዚ ዳርጋ ናይ ሓደ ሰሙን መደረ ልዕሊ 450 እዋናዊ፡ ታሪኻውን ውልቃውን ሕቶታት ንሰማዕቲ መሊሱ፡፡ ኣብዚ ኣብ ታሪኽ ናይ ፓል ቶክ ዉሑድ መዳርግቲ ዘለዎ ቁጽሪ ሰብ ዝተሳተፎ ኣዳራሽ፡ ዝደግሙ ሰባት እካ እንተለዉ ምስቶም ብሓንቲ ስም ብሓባር ተኣኪቦም ዝሰምዑ ኣጠፋፊእካ እቲ ቁጽሪ ዳርጋ ልክዕ ኢዩ፡፡ ብፍላይ ኣብተን ሰለስተ ናይ ዕረፍቲ መዓልታት (ዓርቢ ቀዳም ሰንበት) 2000 ተሳተፍቲ ኣብቲ ንጡፍ ኣደራሽ ልዕሊ 2000 ሰባት ድማ ኣብቲ ልኡም ኣደራሽ ተረኺቦም ኔሮም፡፡ እዚ ብስም ስመር ዝጽዋዕ ኣደራሽ መብዛሕትኡ ግዜ 500 ሰባት እካ የአንግድ አንተነበረ፡ ፓይሎት ክዛረብዩ ምስተባህለ ግን 4 ነናይ 250 ኣደራሽ ወሲኹ’ዩ ነቲ ኣኼባ ጀሚርዎ፡፡ ስለምንታይ ግን ፓይሎት ሓደ ኣብ 80ታት ዝተሰለፈን ብተዛማዲ ንኡስ ዕድመ ዘለዎ ሰብ ክንድዚ ዝኣክል ቁጽሪ ዘለዎ ሰብ ኣኪቡን ኣድማዒ ዝኾነ መደረ ኣስሚዑን? ስለምንታይ’ከ እዚ ኣብዚ ኣደራሽ ዝተረኽበ ሰብ ካብ ዓበይቲ ሃገር-ጠቀስ ሕቶታት ክሳብ እቲ ዝተሓተ ዉልቃዊ ሕቶታት ኣዝኒቡ? እቲ መልሲ ብዙሕ ኢዩ፡ እተን መጀመርያ ክቕልቀለኻ ዝኽእላ መልስታትን ግን ክልተ ኢየን፡፡ ቀዳማይ ህዝቢ ንዓመታት ካብ ፖለቲካኛታቱ ፈጺሙ ክረኽቦም ዘይከኣለ መልስታትን መደረን ስለዘስመዐ ኢዩ፡፡ ካልኣይ ነዚ ሕቶታት እዚ ከአንግድ ዝኽእል መድረኽ ስለዝተረኽበ ኢዩ፡፡ ዕድመ ንዘመናዊ ተክኖሎጂ!

ፓይሎት ነታ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ኣብ ክሊ ኢሰያስ ኮይና፡ ረብሓኣ ዘይኮነ ረብሓ ኢሳያስ ክትሕሉ ከይደቀሰት እትሓደር ናይ ዉሑዳት ጉጅለ፡ “ፍልይቲ ፍጥረት” ኢልዋ፡፡ ናይ ብሓቂ ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ መሬትን ህዝብን ክትፈሊ ዘይትኽእል ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድለይንን ኢዩ እትብል ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ በብሓደ ንጹህ ኤርትራዊ እትለቅም ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ከብድኻ ኣጥምያ ደርፊ እትምግብ ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ንዓኻይ ሓምሳ ሽሕ እተገብር ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ክንዲ ኣማኢት ቤት ትምህርቲ ኣማኢት ቤት ማእሰርቲ እትነድቕ ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ምስ ህሉዋት ከይኣኽላ ምስ ሬሳታት ትቆራቖስ ፍልይቲ ፍጥረት፡፡ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ኤርትራዊ ደምን ኤርትራዊ መንፈስን ዘይብላ ፍልይቲ ፍጥረት። ፓይሎት ኣብ መደረኡን መልስታቱን ዳርጋ ዘይተንከፎ ኣርእስቲ ኣይነበረን። ልዕሊ ኩሉ ግን ነታ ኣብ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ብ 03 እትፍለጥ ዘይወግዓዊት መፈነዊ ሓበሬታ ኣብ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዕላዊት መሳርሒ እዚ ስርዓት ከምዘላ ደጋጊሙ ኣብሪሁ፡፡ ሃገር ኣብ ክንዲ ብሕጊ ብ03 ንዓመታት ከምተገዝአትን ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ኣብ ዕንክሊል ተእቱ ዘላን ንሳ ምኻና ደጋጊሙ ገሊጹ፡፡ ንኣብነት ይብል ፓይሎት፡ ሓደ ሓላፊ እንተደኣ ካብ ስልጣን ክእለ ተደልዩ፡ ቅድሚ ምእላዩ ዘሎ ግዜ ብዘይ ምቁራጽ ብዛዕብኡ ሕማቕ ወረ ኣብ ጎደና ይንዛሕ፡፡ ህዝብና ቅኑዕ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድል ሰለዝተንፍጎ ከኣ ነዚ ኣብ ጎደና ዝተዘርገሐ ወረ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ናብ ካልኦት የመሓላልፎ፡፡ ሽዑ ፍልይቲ ፍጥረት ኣብ መሳኹቲ ተለቪዢን ወጺኣ ነቲ ኣብ ጎደና ዝወዓለ ወረ ስጋ ተልብስ ኢሉ፡፡ 03 ነታ ፍልይቲ ፍጥረት ኣብ ምንኣድ’ውን ዓቢ ተራ ኢዩ ኔርዋ፡፡ ንሳ ዘይገበረቶን ዘይወዓለቶን ጅግንነት ብስማ ይወጽእ፡፡ ገለ ካብ ኣባላታ ስልጣን ክወሃብ ከሎ ድማ ህዝቢ ይኹን ተጋዳላይ፡ እቲ በዓል ስልጣን ተኣምር ክሰርሕ ብሃንቀውታ ይጽበ፡፡ ፓይሎት ነዚ ናይ 03 ስራሕ ከብርህ ዝኽእል ኣብነታት ብብዝሒ’ዩ ጠቒሱ፡፡ ምእሳር ናይ ኣዛዚ ኮር ዝነበረ ሳልሕ ሕሩይ፡ ምእሳር ናይ ኣዛዚ ክፍለሰራዊት ዝነበረ ቢትወደድ ኣብራሃ፡ ምእሳር ናይ ጉጅለ 15፡ ምእሳር ኣባላት ቀይሕ ባሕሪ፡ ምቕታል ኢብራሂም ዓፋን ካልኦትን ዝተዋህበ ምኽንያታት ብ 03 ዝተፈነወ እምበር፡ እቲ ሓቂ ፓለቲካዊ ምንባሩ ኢዩ ኣውኪኡ፡፡

ፓይሎት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ገበነኛታት ውሑዳት ምኻኖም ኢዩ ኣተንቢሁ፡፡ መብዛሕትኦም እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሚኒስተራት፡ ጀነራላትን ናይ ህዝቢ ኣመሓደርትን እንተላይ እቶም ኣብ ናይ ጸጥታ ትካላትን ዘለዉ ሰባት ከይተረፉ መሳርሒ ናይዛ ፍልይቲ ፍጥረት ኣይኮኑን ኢልዎም፡፡ እካ ደኣ በዚ ኣካይዳ ናይዛ ሃገር ኣዝዮም ዝሓዝኑን፡ ፍታሕ ከናድዩ ከም ኩሉ ህዝቢ ከይደቀሱ ዝሓድሩን፡ ነብሶምን ደቀሙን ክኣልዩ ክብሉ ጥራሕ ምስቲ ስርዓት ከምዘለዉ ኣብሪሁ፡፡ እዚ ብ03 እንሰምዖ እከለ ከምዚ ጌሩ፡ እከለ ከምዚ ደጊሙ ዝበሃል ወረ ካብ 03 ዝነቐለ እምበር፡ እቶም ንጹህ ሰብ ብቓጻ ዝቐትሉን ዝኣስሩን ኣብ ህዝቢ ብዙሕ ዝረኣዩ ኣይኮኑን ድማ ኢሉ፡፡ ስለዚ ህዝቢ ብፍላይ ከኣ መንእሰያት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ፈልዩ ከለልዮም ይግባእ ክብል ተማሕጺኑ፡፡

ፓይሎት ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ዘሰንበደ ምስጢር ዝተዛረቦ ግን፡ እዛ ፍልይቲ ፍጥረት እትገብሮ ብዕልግናን ስርቅን ኢዩ፡፡ እቲ ብስም ሮሞዳን መሓመድኑር ዝተኸፍተ ናይ ወርቂ ዱካን፡ ብፍሉያት ጸጥታ ናይ ፍልይቲ ፍጥረት ከምተሰርቀን፡ ንዑኡ ንምድላይ ፖሊስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሸንኮለል ግዚኡን ገንዘቡን ከምዘባኸነን ኣብሪሁ፡፡ ፍልይቲ ፍጥረት ገንዘብ ሃገርን ህዝብን ኣብ መዓላ ነብሳ ብምውዓል፡ ብሚልዮናት ዝግመት ገንዘብ ንብዕልግና ኣብ ታይላንድን ካልኦት ናይ ምብራቕ ሃገራትን ከም ዝዘረወት ሓቢሩ፡፡ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ደቀንስትዮ መመሪጻ ብውስኪ እትእንገድ፡ ኣብ እዋን “ሳልሳይ ወራር” እውን ከይተርፈ ካብዚ እንግዶት’ዚ ከምዘይኣዕረፈትን ደጋጊሙ ገሊጹ፡፡ እቲ ንዓመታት ዝተነግረና ካብ ብልሽውና ነጻ ዝኾነ መሪሕነት ብርእሱ ካብ ዝጥስጥስ ሓያሎ ዓመታት ከም ዘቑጸረን ካብዚ ብልሽውና ክወጽእ ይኽእል ኢዩ ኢልካ ካብ ምሕሳብ ብዕራይ ክወልድ ኢልካ ምጽባይ ከምዝቐልልን ኣምሪሩ ተላብዩ፡፡ ፍልይቲ ፍጥረት ገነት ክትፈጥረሉ ዝጽበ የዋህ እንተልዩ ግን ልቦና ኣዕብዩ ከሎ ገና ኣንጻራ ክውደብን ነዛ ስጋና በሊዓ ዓጽሚ ጥራይ ዘትረፈትና ፍልይቲ ፍጥረት ሓንሳብን ንሓዋሩን ሓግሒጉ ክድርብያን ይግባእ ኢሉ፡፡

ካብዚ ናይ ፓይሎት መደረ እንመሃሮ ነገር እንተሎ፡ ኩልና ኤርትራውያን ብፍላይ ከኣ ኣብ ክሊ እዛ ፍልይቲ ፍጥረት ዝነበርናን ዘለዉን ሰባት ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋዋሪ ንስልጣን ናይዛ ፍልይቲ ፍጥረት ተሓባበርቲ ኢና ኔርና፡፡ ፍልይቲ ፍጥረት ብ03ን ወግዓዊ ልሳናታን ሰባት ከተቓሽሽን ክትዝልፍን ከላ ኣክንዲ ነቲ ሓቂ ምብራህን ምንጋርን፡ ሰሚዕና ከምዘይሰማዕና ሪኢና ከምዘይረኣና ኣጽቂጥና ሓሊፍናዮ፡፡ አረ ሓደ ሓደ ግዜ’ስ ነታ ፍልይቲ ፍጥረት ዝጠቅም ወረ ነውሪ ኔርና፡፡ ንኣብነት ኣብ ገድሊ ሓደ ልሙድ ዘረባ ኔሩ፡፡ እንተደኣ ሓደ ተጋዳላይ ኣብ ቅድሚ ሲቪል ብዛዕባ ናይ ገድሊ “ምስጢር” ተዛሪቡ፡ ከም ሓደ ዓሻ ወይ ከኣ ደንቀሮ ይቑጸር ኔሩ፡፡ ኣብ ቅድሚ ገባር ተዛሪቡ ተባሂሉ ከኣ፡ ሓላል መራሒ እንተረኺቡ ብመቕጻዕቲ ይሓልፈሉ፡፡ እንተዘይኮነ ካብቲ ኣሃዱ ተነጺሉ ምናምን ኮይኑ ከምዝተርፍ ይግበር፡፡ እዚ ኣተሓሳስባ’ዚ ክሳብ ሕጂ ኣብቶም ነቲ ምስጢር ዝፈልጡ ሰባት ወይ ከኣ ብደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሑ ሰባት ሰሪጹ ምውጻእ ኣብይዎም፡ ዋላ ድሕሪ እዚ ኩሉ ኩናትን ሞትን ቃል ከስተንፍሱ ኣይከኣሉን፡፡ ሓደ ካብቲ ጉጅለ 15 ዘንቀልዎ ሕቶ ክዕወትሉ ዘይካኣሉ’ውን ካብዚ ዝነቐለ ኢዩ፡፡ ምኽንያቱ ዘልዓልዎ ሕቶ መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ተጋደልቲ ዘልዕልዎ ዝነበሩ ሕቶ’ካ እንተነበረ፡ ንዓመታት ቃል ዘይሰማዕናሎም ሓለፍቲ ሃንደበት ዓቢ ሕቶ ምስኣልዓሉ ህዝቢ ግር ኢልዎ፡፡ ምእንቲ ህዝቢ ዘልዓልዎ ሓላል ሕቶ ከኣ በርዒኑ ተሪፉ፡፡ ስለዚ ሕጂ’ውን እንተኾነ ዝሓለፈ ታሪኽ ከምዚ ናይ ፓይሎት ክዝረብ እንተዘይክኢሉ፡ ጽባሕ ንግሆ ካልአይቲ ፍልይቲ ፍጥረት ከይትመጸና የፍርሕ ኢዩ፡፡ ታሪኽ ዝነግር ለባም እምበር ዓሻ ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ታሪኽ መምሃሪ ኢዩ፡፡ ታሪኽ መማዕዳዊ ኢዩ፡፡ ቅድሚ ሳላሳ ዓመታት ዝነበረ ታሪኽ እንተንፈልጥ፡ ሎሚ ክድገም ከሎ መስተባሃልናሉ ኔርና፡፡ ተዓሚቱ ሃገር ዝሃነጸ የለን፡፡ እዛ ፍልይቲ ፍጥረት ተሓቢኣትላ ዘላ በዓቲ ሕጂ እንተዘጋሕጉሕናያ፡ ሽማ ቀይራ ገና ክትቅጽል ክትፍትንያ፡፡ ዕድል እንተሂብናያ ከኣ ነታ ልዕሊ 100 ሽሕ ከፊልና ዘምጻናያ ሃገር ካብ ኢድና ክትሞልቕ ኢያ፡፡

ሙሉጌታ ዓንዱ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
68 COMMENTS
 • efrienyohenes@yahoo.com April 16, 2012

  i mean information

 • Selam April 16, 2012

  Dear Assena Foundation,

  Thank you ‘Pilot’ for the kind of information you are providing to your people, and Thank you Assena as well for all your efforts to let us know what is(was) happening to our people and country.

  I would like to request you if you can upload a copy of the talk ‘Pilot’ provided through paltak, perhaps in your web-page or on social media (YouTube). This would allow people who were not able to listen to what Pilot said on Paltalk.

  Thank You,

  May Peace and justice be to our people and country!

  Selam

  • tef April 16, 2012

   selam
   It is a fictitious story, like you tel to your kids. We Eritreans, we know very well about woyane dianlos work.

   • T Bahta April 17, 2012

    Tef,
    I wonder why you keep Raising Wayane and Ethiopia, Reminds me when Eritrean intelectuals where beeing labeled “MENKAE’ ; FALUL ETC who think the present eritrean president thinks they will be an obstacle fot the Isayas dynasty who planned it long time ago to make eritrea like N. Korea where the dynasty is transferable to children and grand children and you are ,Tef, an instrument for him… this is diffent sisuation though where people are aware of his tricks you better think twice if you are true Eritrean…so 2012…and so is a bad year for the dictator and his puppets in Eritrea…wait and see

 • tef April 16, 2012

  It is a fictitious story, like you tel to your kids. We Eritreans, we know very well about woyane’s diablos work. Woyanes are facing incresing challanges everywer in Ethiopia and abroad,and all etnicities have already figure out how weyane lies. weyane sits on a tim bomb can explode anytime, then all these woyane servant we will bring them to Sahle to road construction. We need labour workerer.

  • ahmed saleh April 16, 2012

   tef
   Listen you, you look you are too much obsessed about Weyane and Ethiopia.
   This is Eritrean website for the purpose of Eitrean issues. We care less about
   Ethiopian internal affairs, it is their bussines to handle by themselves. If you
   are one of them man-up and face the challenge with maturity. Stop acting like
   a child fooling around with your nonsense remarks.

   • M I April 17, 2012

    Ahmed,

    Who said this is Eritrean website. I think you don’t know how difficult is to run a website. Who do you think run this website? Amanuel? At this time every Eritrean is busy to help his family. I assure you even those who are against the Government of Eritrea are not willing to support financially for many reasons. But, the boss of our world is funding through his puppet Woyane to Assenna. Believe or not as Woyane is desperate of the so called ‘teqawemti’ the only way to try is to using such websites to divide Eritreans all over the world. But, to Eritreans this is ‘aregit shiTara’

    • tears_of_the_dead April 17, 2012

     Mate, are you serious you believe this way..?? why is PFDJ supporters, including the leader himself, use the victim card?? and qoute shitara after shitara..don’t fool yourself brother. Whatever is occuring in Eritrea is the consequence of his ( the president’s) actions. Even if weyane is behind all this, brutalising & imprisoning the entire nation is by no means the way to counter act. Grow up..Ok!

    • ahmed saleh April 17, 2012

     M I
     Your problem is you are slave minded not to appraciiate the God given freedom of speech Amaniel (ASSENNA) tries to give you. In America people like you are called HOUSE NIGGERS means stuck with no integrity.

    • jonas-1923@hotmail.com April 17, 2012

     M.I
     I think your name M.I stands for Mental Illness, you talk about as if there is no legitimate reason to oppose Isayas unless you are sponsored by Woyane. I think your likes are the worst enemy Eritrea can ever have. You said it yourself that No Eritrean has money to spare, the reason?????? 20 years of mismanagment by Isayas.

  • jonas-1923@hotmail.com April 17, 2012

   Tef
   I am puzzled like Ahemed why you keep bringing Woyane and Ethiopia. I think it gives you cover labelling genuine Eritreans as Woyanes when it comes to opposing Isayas. That is the very reason Isayas wanted the war of 98-00 so to divert attention and imprison whoever he wants in the name of national security, next time try Djibuti, Sudan or Yemen….well the whole world. You have overplayed the Ethiopian card too much, I am sure you yourself must tired of it.

   • tef April 17, 2012

    Jonas(ghebresadik)
    why do not check the picture of amanuel iyasu and other woyane’s servant with meles on meskerem.net website to make sure ths website is financed or owne by woyane. Do you know the headquarte of this website is in Mekele? Our #1 enemy is woyane, I mean your servant or your party.

    • jonas-1923@hotmail.com April 17, 2012

     Tef
     You broom head, what is that name you are attaching to my name”Gebresadick”,?????? Let me ask you ? If there are any people working for anybody, it is you working for Isayas . You are the Judha of Eritrea, just as Juda sold Jesus for 30 shiekls ,but you sold Eritrea to Isayas for nothing.Your infatuation with Isayas is such that if you go to Eritrea you will ask to sleep in Isayas’ bed.

   • tef April 17, 2012

    Jonas(Ghebresadik)

    Don,t mixedup, Woyane and Ethiopia are different. Our problem is with woyane not with Ethiopia.

    • jonas-1923@hotmail.com April 17, 2012

     Tef
     Haha , your problem is Woyane not Ethiopia? Even though Ethiopia won the war of 98-00 the human cost of the war was catastrophic , and you think they are going to forget that????? Back home you were looking after sheep, now in the west you are looking after cars in a parking lot(most probably), stick to what you know and leave politics to those who read.

 • ZSELCHEWO April 16, 2012

  Assenna has singled me,
  every comment i sent has been deleted, Assenna know me my comment is teachable and constractive but hard to those who does not learn from their mistake. i am widi-hhilo and freeprisoners, my name changed because Assenna has recognized me who i am and those working HGDF inside Assenna has deleted every comment i sent, that is why i named myself ‘zselchEwo’ but i will not give up if see anything bad i will still comment on it,whether assenna has to accept it or delete, i ain’t care. i shouldn’t have been the contributor for assenna but that is still however i will think

  • Ahmed saleh April 17, 2012

   Do you have a reasonable excuse to change names. We know freeprisoner
   contribution in this forum, but changing identities only creates confusion and
   misunderstanding because of those who come purposely to damage ASSENNA’s
   image. The staff of this site have a right to exercise limited authority to maintain
   it’s credibility for a standard more inviting of riders in civility. I urge the opponents
   not to follow the tactics of HGDfwian name change here and there. Because we are
   trying to dismantle the culture of decieveness at this moment by example.

   • ZSELCHEWO April 17, 2012

    Ahmed Saleh
    yemesgneka
    antekone, shmey kkeyayr zgededeni mknyat mebzahtu gzie bi ‘freeprisoners’ msZl’ako tedemsisu reibeyo. Bkal’a shm msztkem dma hansab xbuk ymex’a hansab dma kemu ydmses.
    Azi kemzi aeytent aeb trtare ae’atyuni. aeb wshti Assenna do hgdef halyom! bzbl trtare’ye. Mknyatu zeytekm comment kkbelu kri kelelu natey dmma tedemissu kri keleku ksab kndey zeyteratr amesleka. hji’wn bnay kdm shmey ‘Freeprisoners’ kkxl’ye gna kemzi zbleka ydmses koynu. mara zhrk neger ayu. Aeytdemssu aeykonen gna aebeyenay wegen!! mmrmar yedliom.

    • ahmed saleh April 17, 2012

     Freeprisoners
     If not mistaking, I remember your stand was with opponents
     to the system. I do not know it might be technical or try
     to reach the staff by e-mailing them. Positive approach is the
     key to a solution of misunderstanding. Good-luck.

     • Freeprisoners April 17, 2012

      Thank you Ahmed Saleh, you are good man.

 • Tears_of_the_dead April 17, 2012

  Deki hager..
  While I am astonished with the pace of our struggle for CHANGE, there is something that is worrying me.

  Unless we hear/ call the name of our enemy as weyane, agame, Amharay, or anything Ethiopian; aren’t we going to fight for justice with whomever??

  We marched behind PIA’s leadership (truth be told), we sent our daughters and sons to fight the injustice under the umbrella of EPLF. The EPLF we supported for the cause of Eritrea for Eritreans.

  But, yes now the EPLF/the PIA whom we trusted so much failed to bring democracy and prosperity. It turned out to be a MONSTER in front of the eyes of the whole world. Piolt told us this happened not just now, but EPLF was like that since its inception. Thank you Pilot…Yet, We also know PIA/EPLF used anything available to fight against the Dergie or Haile Selassie regime. That is to say to send Eritreans born from families with roots in Tigray or so. We saw them as Eritreans, and they think themselves as Eritreans. Now when we realized the wrongness of the leadership of EPLF and its whole structure, we bring in such kind of chauvinistic approach. He is acting brutal & tyrant, because he is from this or that. Believe me, if we keep judging the wrong doers are doing so because of their “blood type”, I don’t know where this struggle will lead us to. As for me, I don’t really know how to implement or even imagine a new project of “pure Eritreans” for Eritrea thing. I will repeat again, the PIA uses anyting…

 • Tears_of_the_dead April 17, 2012

  …. available to achieve its ambitions. that means, you may also find elements of Sudanese, by family origin but were born and grew up in Eritrea, now working under PFDJ. What are you going to do with such??

  Better is, I think, to fight the tyranny of PIA/PFDJ for its ideology and not for his blood type. Otherwise, it will be a historical irony. We fought for 30 years for independence from the brutal grip of Ethiopia, that under EPLF led by PIA, but then we did not realize our “free” country is still run by agame elite (Ethiopian) as PIA was agame himself, which took us twenty something years to find out, and …..Ohhh

 • Dawit April 17, 2012

  The irony is that many PFDJites and quite a few “teqawemti” enjoy the freedom in their adopted country as either permanent residence, or citizens while at the same time question other Eritreans of their “meboqol” as if “meboqol” was the defining factor whether one is Eritrean, and as if they held the key to “Eritrean citizenship”, as if they owned the land we call Eritrea. It’s indeed sad to see many Hutu’s among us-“duhurat akalat hibreteseb allewuna abmongona in this 21st C.

 • Ane_Tsilul April 17, 2012

  Pilot,
  We have known about 03 (Bado Seleste) but not to this magnitude. Thank you.
  I see some of the comments made here are from 03.
  The distractive keywords of 03: Woyane, Ethiopia, US tigebrena zela, Hegerna kem Somal kitkewin??? Last but not least, Esu entekeydu men alena.

POST A COMMENT