Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ጽባሕ – ፍሥሐየ መብራህቱ

ጽባሕ ፍሥሐየ መብራህቱ ወግሐ ጸብሐ እጽበ: ክጽብቕ ዕድለይ - እንተሓሸለይ ጽባሕ ንሰማይ አንቃዕሪረ - ክርኢ ኮኸብ ጽባሕ ኮኸበይ አንቢበ ክፈልጥ - ዘምጽኣለይ ጽባሕ። ሰባት ክፈርዱ ላዕሊ ላዕሉ - ገለ ይብሉኒ ቅርሱስ ዘይኰነሉ ገለን ይብሉ ሃካይ እንድኣሉ - ገለን ይብሉ ተካል ዚኣመሉ ገልን ይብሉ

ጽባሕ
ፍሥሐየ መብራህቱ

ወግሐ ጸብሐ እጽበ:
ክጽብቕ ዕድለይ – እንተሓሸለይ ጽባሕ
ንሰማይ አንቃዕሪረ – ክርኢ ኮኸብ ጽባሕ
ኮኸበይ አንቢበ ክፈልጥ – ዘምጽኣለይ ጽባሕ።

ሰባት ክፈርዱ ላዕሊ ላዕሉ – ገለ ይብሉኒ ቅርሱስ ዘይኰነሉ
ገለን ይብሉ ሃካይ እንድኣሉ – ገለን ይብሉ ተካል ዚኣመሉ
ገልን ይብሉ መርገም ተዓዲሉ – ሕመቖም ሓቢኦም ብኣይ ይዋዓሉ።

ኣነ ግና –
መሬት ዓሪቡኒ ንብረቶም ክሕሉ – ዕርቕቲ ኣሚነይ ዓይና ኣንኮልኵሉ
ሕጻውንቲ ደቀይ ምንታይ ይደረሩ? ኣበይከ ይሕደሩ?
ኣረግቶት ወለደይ ብመን ይጠወሩ?
ይውጋሕ ዘበለንስ እዙይ እንድኣሉ
ይጸብሕዶ’ኸውን ሰዓቱ ኣኺሉ?

ብብድዐኦም – ሓሪሩ ልበይ
ጎዳዲኦም ስንብራት ኣእምሮይ
ብሽምጠጣ ይሳለቑ እናበሉ –
“ዘበት ድኣ ዘበት – ካብ መንብሮኡ ሰተት
እንተዘይሓረደልና ምክት -ክነብሎ ከልበትበት
እንተዘይቈለወልና ድሎት – እንቋቝሖ ምስ ደርሁት
እንተዘየቕረበ መስዋዕቲ – ንኣና ንጎይቶት
ንግሆ ይኹን ምሸት – ኣብ ቪላና ንግደት
ደድሕሬና ከርተት – እናበለ ኣቤት
መን ሓታቲና? መንከ’ሎ ምሳና ዝማጐት?”

ጃህራታቶም እልበት – መኣስሞ ኮይኑ ሓሶት
ንሳቶም እንድዮም – ሰብ መፍትሕ ናይ ንብረት
ባዕላቶም እኳድኣ ዓቛሮ ናይ መሪት
ብርዖም ዘይከተሞ የልቦን እቶት
መሓውር ዚቖርጽ ቀጢን ፍሕሶ ውዲት
ዓጽምኻ ዚሰብር – በሊሕ ሓጺን ብረት
ምግፋዕ – መሲሉዎም መንፍዓት –
እናበሉ “ምሳና ዘይቋጻጸ ዘይብል ሸዀርተት
ዘይነግር ዘይዝምር ናትና ዕብየት
እንዳኡ ክትከውን ወትሩ ንድየት
ንሓዳሩ ክነእትወላ ሁከት
መስርሕና ዝጸልአስ ናብ ሰንሰለት
ትእዛዝና ዘይሰምዑስ ኵሎም ባሮት
ሃገር ኣባዒድና ነብላ ሸበትበት
ካባና ዘምልጥ ወላ’ብስደት
ኢድ ኣላንታን ነዋሕ ቍመት።”

ካልእ’ውን ኣሎ ካብዚታት ዚገድድ
ስውር ሃልሃልታኡ መንፈሰይ ዘንድድ
ኣነን ሰማይ ኣንቃዕሪረ – ጽሑፍቶይ ከንብብ
ለከ ብመሬትዮም ኣሰሮምለይ “ቡብ”
ሓሺሽ ዕጸ ፋርስ  ዓቕልኻ ዘጽብብ
ኣብ ሃሩረ-ፀሐይ ዘእትወልካ ገብገብ
መጻኢ ዕደለይዶ ተዀሊፉ ብሰብ።

ሕጂ’ውን ኣይሰልከኹን ወግሐ ጸብሐ
ክብገስ’የ ብእዋን ኣንጊሀ – ጽባሕ’ዩ ዕድለይ ክሃልኽ ተጊሀ
መንፊት’ዩ መዕቈር ማዩ – ኣዳም እንተ ጎርሐ
ኵሉ ናብ ጕድጓዱ መዓልቱ ምስ በጽሐ
ሽሕ እንተደበነ ኣይሂ እንተበዝሐ
ቀስተ ደመና’ላ ዝናባት ምስ ጸሐ
ጽቡቕ ስም ተራፋይ’ዩ ሠናይ ንዝሰርሐ
ድቃስ ኣይስንእንን ካብ ሕልሚ ፈሪሀ
ተስፋ ኣይቈርጽን መዓልቲ እንተነውሐ
ኢደይ ካብዘርክስ መኣዶም “ጸቢሐ”
ብተስፋ እጸበ ወዝ ገጸይ አብሪሀ
ባዕለይ ከዘንትዎ ምድርና ምስ ጸበሐ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
10 COMMENTS
 • the noble teacher November 21, 2014

  “ኣነ ግና –
  መሬት ዓሪቡኒ ንብረቶም ክሕሉ – ዕርቕቲ ኣሚነይ ዓይና ኣንኮልኵሉ
  ሕጻውንቲ ደቀይ ምንታይ ይደረሩ? ኣበይከ ይሕደሩ?
  ኣረግቶት ወለደይ ብመን ይጠወሩ?
  ይውጋሕ ዘበለንስ እዙይ እንድኣሉ
  ይጸብሕዶ’ኸውን ሰዓቱ ኣኺሉ”

  ክቡር ሓው ፍስሃየ መብራህቱ,

  እቲ ትምኒትካን ሞራልካን ዘደንቕ እዩ። ግን ሰላምን ስድራኻ ምብጽጻሕን፣ሃብትን ትምህርትን ከም ድላይካ ምድላብ፣ኣረገውትኻ ከተማ ይሃልዉ ሃገረሰብ እናተማላለስካ ጠዊርካን ተኻናኺንካን፣ሞትን ጥሜትን እንድሕር ዘይሃልዩ ድኣ ከምቲ ቀደም ኮሎኒ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን እንድዩ ፧ ንሕና ኤርትራውያን ብፍቕርን ሕውነትን ክብረትን ንታለል ሰባት ኣይኮንናን ።ኢትዮጵያ ፈቲናቶ ፣ግን ብጅግንነት ጸሪግና ኣውጺእናያ።ምስ ነጻነት ተታሓሒዙ ዝመጽእ ስደትን ጥሜትን መግረፍትን ምዕማጽን ሞትን ንቕበሎ ምኽንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ሲቕ ኢልና ብዘምህሩናን ዘስርሑናን ዘኽብሩናን ከም ደቂ ዓይኒ ምዓር ዝርእዩና ዓጋመን ኣምሓሩን ንታለል ህዝቢ ኣይኮንናን። ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ __ክብረትን ሰላምን ቅሳነትን ሃብትን ናይ ኮሎኒ ኢትዮጵያ ዝነበርናዮ ጊዜ ስለ ዝኾነ በጃኻ ናይቲ ክፉእ እዋን ኣይተዘክረና።ሽኮር ብሰለስተ ሳንቲም ፣ቆጽሊ ሻሂ ብኽልተ ሳንቲም ጌርካ ሓሙሽተ ኣጋይሽ ተስተናግደሉ ጊዜ፣ጣፍን ስርናይን ከም ልብኻ ምብላዕ ፣ማንም ደቅኻ ካብ ትሕቲ ዓራት ኣውጺኡ ዘዕርቦም ዘይነበሮ ጊዜ።ሰብ ባዕሊጉ ኔሩ እዩ በጃኻ ከምቲ ጊዜ ኮሎኒ ዝነበርናዮ ስድነት ኣይትተምነየልና።

 • Silent Observer November 22, 2014

  Noble Teacher…

  Teacher of what? Lies? Idiocy?

  I read somewhere that there is no limit to what idiots can say and to what fools can do. Your are one of them…a fool, an idiot,.. or a brazen liar. The good thing is that times have changed and your kind are getting fewer by the day and wisdom will prevail. Just to remind you, dear Memhir Dnqurna, we bled for our freedom. We lost loved ones, we lost our limbs and we went through so much hardship for a great goal. That is why we will make sure that our freedom will shine for ever. For that to happen…kemakan wedi kemakan..will have to be silenced with the voices of wisdom..one of which is the beautiful poems of Mr. Fessehaie

  • FM November 22, 2014

   Noble Teacher and Silent Observer,
   I don’t know what to make of Noble Teacher’s comment. Is it sarcasm or critic of my poem? Personally, I believe it is sarcasm. However, it seems that Silent Observer took it as a critic. We can only guess the intention of a writer or an artist. That is why many times our interpretations are subjective. In any case if Noble Teacher is in favor of the status ques in Eritrea, Silent Observer criticism of Noble Teacher can be taken in perspective though I would have refrained from name calling. Noble Teacher’s statement – ንሕና ኤርትራውያን ሲቕ ኢልና ብዘምህሩናን ዘስርሑናን ዘኽብሩናን ከም ደቂ ዓይኒ ምዓር ዝርእዩና ዓጋመን ኣምሓሩን ንታለል ህዝቢ ኣይኮንናን is something I do not understand unless the meaning is the opposite expressed sarcastically. In any case, exchanging of ideas is commendable, especially when we have divergent opinions with a common goal.

 • GIZIE November 22, 2014

  Eghzi’o mehareh Christos!!!
  Does the thinking of the “The noble teacher” a human being thinking???? .. Indeed, for chauvinist and idiotic ህግደፋውያን [ንሱ – ንሕና = 0]: ንኢትዮጵያውያን (ዓጋመን ኣምሓሩን) እንተ ጸሪፍካ: ሃገራውነትን ጅግንነትን እዩ:: This is exactly what the idiotic “the noble teacher” shows. The noble teacher, I can tell you that, ‘what you express (think), exactly who you are. See the reality in Eritrea. Eritreanness does not mean emptiness – ብምህትፍታፍ ዝሕነጽ ኤርትራውነትን የለን:: On any discusion, we need constructive & rationale views. Dear Nep…, keep the excellent & educational work up, pls. [K.]

  • WaEro November 22, 2014

   He is cow face using one of his 30 names.

   • THE NOBLE TEACHER November 22, 2014

    WaEro

    You are right I am cowface and I always inform of my new cybernames ,the main tghing is what is said not who said it.
    By the way my name is Mehretu Habte ,what is your’s.I do not hide behind computer without revealing my real identity,ans everybody knows..and to the person that said we paid many & dearly ,yes ,half of them are my cousins from guHchiA & Dimbezan ,I consider them lost for a nonesense cause ,you guys keep on loving the Eritrea that bends for Bedouin & Iran ,,I will love my Bahrinegash people from tegaru (hizbe Tigrinya)upto Kunamas (hizbe kunaminya).

  • THE NOBLE TEACHER November 22, 2014

   GIZIE ,

   Understand the intended message ,I am proud to be Agame of Eritrea ,half of Hamasien is not only tigraway but Agame ,brought by abona Alula aba nega ,the dimbezan are mixture of Dembiya gonderes & tigrawot mostly from Adwa,.example my grandmother from Adwa,who was making Lasagna with shiljo & Hamliadgi (vegetable).I am proud to be who I am Hamasenai..originated 100 s years ago from tigray & gonder.So read it again please.

 • THE NOBLE TEACHER November 22, 2014

  The person that got close to it is the writer FM ,but ,I was not critical of his poem ,it is beautiful poem with beautiful message ,My point is we had all that when we lived with our motherland Ethiopia ,and the Tigrawot & Amharu treated as like the favorite son.
  OUR STRUGGLE WAS NOT ONLY FOR NOTHING BUT FOR DESTRUCTION.
  That was the message ,I just used mr FM’s beautiful poem to make my point . His message is of peace & tranquility ,exactly like the one we had during our Ethiopian”colonizers’ era.

 • metkel November 23, 2014
 • Mightyembasoyra November 23, 2014

  Cow face is a marketing manager for Ethiopia. He is a marketing genius that is. His messages are embedded within and some of you think he is a fool. Think again. He claims from dembezan and guho che’a. Is he telling the truth? Could be but that is not the point. To his credit, he made it clear that he want to be Ethiopian. Now, he is trying, very hard, to convert you. So, my advice to you is that no more name calling and try to play his own game. Convince him or learn from him. As I said, he is no fool.

POST A COMMENT