Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ጻውዒት ንምምስራት ሰፊሕ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ንፍትሓዊ ስርዓት (ቴለፎንን ኢመይልን ኣብ ታሕቲ ተወከሱ)

ጻውዒት ንምምስራት ሰፊሕ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ንፍትሓዊ ስርዓት  ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመታት ብዓበይቲ መስዋእትታት ደቁ ተቃሊሱ ዝጨበጦ ሃገራዊ ናጽነትን ልእላውነትን ኣብዚ እዋንዚ አብ አዚዩ አስጋእን አጨናቅን ኩነታት ወዲቁ ይርከብ ምህላው ምስጢር አይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ እቶም

ጻውዒት ንምምስራት ሰፊሕ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ንፍትሓዊ ስርዓት 

ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመታት ብዓበይቲ መስዋእትታት ደቁ ተቃሊሱ ዝጨበጦ ሃገራዊ ናጽነትን ልእላውነትን ኣብዚ እዋንዚ አብ አዚዩ አስጋእን አጨናቅን ኩነታት ወዲቁ ይርከብ ምህላው ምስጢር አይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ እቶም ድሕሪ ናጽነት ምርግጋጽ ዝተጸበዮም ዓበይቲ ትጽቢታት ብመርሕነት ህግደፍ ማህሚኖም፣ ሃገር ኣብ ድኽነት ተሳጢሑ ህዝቢ ብጥምየትን ሕማምን ስእነትን ክሳቀይ፣ ደቁ ድማ ናብ ፎቆዶ ወጻኢ ሃገራት ክስደዱን ገሊኦም ድማ ኣብ ምድረበዳን ባሕርታትን ተዋሒጦም ክጠፍኡን ኣብ ዝርከቡሉ ዘሎው እዋን፣ ኣብ ወጻኢ ንርከብ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ቅድሚ ስቅያት ህዝብና ሓላፍነት  ዘሎና ምዃኑ ብምእማን ነዚ ጻዊዒት ክንዝርግሕ ተበግሶ ወሲድና ንርከብ።

ጻዊዒት ምምስራት ሰፊሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጥርናፈ፣ አብዞም ዝስዕቡ ሹዱሽተ ነጥብታት ዝተመስረተ ኢዩ፣

1. ሓድነት ህዝብን ርእሰ ናጻነት ሃገር ኤርትራን ንምሕላው ተበግሶታት ምውሳድ፣

2. ንመሰረታዊ መሰላት ዜጋታት ኤርትራ ምክልኻልን ፍትሓዊ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ንክረጋገጽ ምስራሕን ምጽዓርን፣

3. ሃገራዊ መንነት ኤርትራዊ ዜጋ ንምድልዳል አብ ኩሉ መዳያት አበርትዕካ ምስራሕ፣

4. ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ቲ ወሪዱዎ ዘሎ ከቢድ ድኽነት ጥምየት ሕማም ስደት ንምድሓኑ ተበግሶታት ምውሳድ፣

5. ቁጠባዊ ምዕበሌ ሃገር ኤርትራ ንምህናጽ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ትሳታፍነት ንክረጋገጽ ምስራሕ፣

6. ኤርትራ ሰላም ዝሰፈና ሃገር ክትከውንን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ነባሪ ሰላም ንክህሉውን አበርቲዕካ ምጽዓር።

ምምስራት ሰፊሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጥርናፈ ብመሰረት ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዝርከቡ 6 ነጥብታት ተሞርኩይሱ ሓባራዊ ናይ ስራሕ ግዝያዊት አሰናዳኢት ኮሚቴ መስሪቱ ይርከብ። እዚ ኮሚቴ ኣረአእዩኡ አብ ምጽፋፍን መምርሒ ዝኾኖ ፖለቲካዊ መደብ ስራሕ ኣብ ምስራዕን ይርከብ። ንፍትሓውን ሓርነታውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምብርታዕ ድማ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኤርትራ ቀጻሊ ዓሚቅ ውሽጣዊ መጽናዕታት ምክይድን ክፉት ናይ ህዝቢ አኼባታት ምድላውን ገለ ካብቶም ናይ ዝመጽእ መደባቱ ኢዩም።

መሰራታዊ ዕማም ተበግሶ ምምስራት ሰፊሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጥርናፈ መተካእታ ናይተን ዘሎዋ ኤርትራውያን ውድባትን ሰልፍታትን ወይ ማሕበራትን ንሙዃን ዝዓለመ ኣረአእያ ዘሎዎ ዘይኮነስ ቀንዲ ዕላሙኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍሹል ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝምክት መተካእታ ዝኸውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን እማሜን መደባትን መምርሕን ብቀጻሊ ኣብ ህዝቢ ምቅራብ ኢዩ።

ነዞም ሸቶታት ንምውቃዕን ምዕዋትን ድማ ምስታፍን ምጥርናፍን ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ወሳኒ ምዃኑ ብምእማን ግዝያዊት አሰናዳኢት ኮሚቴ ብዘይ አፈላላይ ምስ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ስደት ዝርከብ ርክባቱ ንክስፍሕ ኣበርቲዑ ክሰርሓሉ ዘሎዎ ዕማም ምዃኑ አመዝጊቡ።

ካቫሊረ ዶተረ ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ)

ምስ ግዝያዊት አሰናዳኢት ኮሚቴ

Email   :   tebegso@hotmail.com

Mobile :   +39.3274260505   –  Contact Hrs 18.00 / 20.00  –

aseye.asena@gmail.com

Review overview
92 COMMENTS
 • MID October 19, 2013

  zegerim
  ኣንታ ንሱኹምከ መን ኢኹም?

  ስም ናይ’ዛ ጉጅለኹም ዳርጋ ተመሳሳሊት ንይተን ቀዳሞት ስለ እትመስል፡ ልክዕ ከምአን ኮይና ከምትፈሽል ዘጠራጥር የልቦን። ምናልባት ግን እዛ ጉጅለ ኣዚኣ መን መራቲኣ’ኳ እንተዘይፈለጥናያ ኣብ’ዚ ዘሎናዮ ሕማቕ ኣጋጣሚ ናይ ላምፓዱዛ ትራጀዲ ስለዝቖመት፡ ጉጅለ ላምፓዱዛ ዝብል ስም ኣጠሚቕኩም እንተትፍቱኑላ ምናልባት ምቐነየት ዝብል ሓሳብ ኣሎኒ።

  ካብ ሓውኹም “ቅድሚ ሕጂ ምስ ብዙሓት ተቓለስቲ ኢና ዝብላ ጉጅለታት ትጸንቢረ ግን ተስፋ ስኢነለን ቀንፈዘው ዝብል ዘለኹን፡ ናብ ህግደፍ ክምለስ ንእሽቶይ ዝተረፈትንን”

  • ERITRAWIT October 19, 2013

   MID, u are really lekbat hasawi forget about working with people even u call Amaniuel Eyasu for working hard his been voice for voiceless u call him seytan. how on earth u going to work with people? this is how they use HGDEF to make confusion u never been to any activity!!!! nab hgdef kmles kurub terifuny hasawi tegetimkum ekum.

 • Hailom Tewolde October 19, 2013

  We will wait and see! Just make only a START. The system will then run by itself as time a ripe for a change. Eritreans will no more accept that the regime treats citizens so inhuman and burgains secretly with the untastable sovereignty that swallowed huge human and material damages. Lets see the stage of our Eritrean development – the way is the goal! No progress at all. We are even moving backwards to stone age as if the regime is waiting for the progress of the other side of the MEREB river until the EQUAL state is reached.

  One thing is sure-you have the best situation to start energically and foloow your dedicated program responsible and efficiently. This is a product of the unable and undescribably corrupt regime in Eritrea. Mismanagement must be remove or even eliminated. This long overdued job will now succeed without doubt! Backstopping of the mass is to be seen as given.

  The mass is sooooooo disappointed that one hears now in every corner of Eritrean cities and worldwide only Enouigh=Enough!

  God bless OUR ERITREA!

 • zete Hadnet October 19, 2013

  Eritreans are obliged to be suspicious about any new political Formation.on the other side the existing Political Formations are not promising.So what to do? Your start seems to be serious and time will prove it Right or wrong.It depends on how manage it.Don’t ignor the existing organizations and umbrellas.Try to open dialogue with all seriously without any exclusion.openness and transsparency are essential elements to be credible.Let us avoid sectarian ways of handling question and oppose personalisms and protagonism.We hope to hear positive actions in the near future.Good job and good luck.

 • fthawi October 19, 2013

  tetsgbeni qichas ab moquloA kela efelta men ekum nsukum knesEbokum beAl wedi bakaro tkonkum I am in

 • dejena October 19, 2013

  አንታ ናይ መን ተበግሶ ኢኩም ? ናይ እስተኾሎም ተበግሶ ሪኢናያ እዛ ናትኩም` ከ ???

 • Ghezai October 19, 2013

  Mikhre nay hgdef xegerm e u. Bi
  Dem nay nstuhat you play with it god is looking hgdefaeyan

 • ghezai October 19, 2013

  read as mkihte

 • eritrean October 19, 2013

  Eritrea’s one and only problem is Ethiopia. If Ethiopia stayed out of our country, there would be no need for national service or migration. If you want to help Eritrea, get out of our Country, get out of our affairs. Eritrea for EritreansBy Eritreans!

  • tekeste October 19, 2013

   The one and only one enemy is pfdj.

 • eritrean October 19, 2013

  We don’t need unity with the cause of the problem. We need to eliminate the cause of the problem. ETHIOPIA is the cause of our problem!

  • Dawit October 19, 2013

   Eritrean problem is only PFDJ

   Dawit wedi keren

  • belay nega October 19, 2013

   ” We need to eliminate the cause of the problem. ETHIOPIA is the cause of our problem!”

   እቲ ምትዕራቅ እኳ አይምተጸልኤን እቲ ዋጋ ደአ ክቢሩምበር
   ኢትዮጵያውያን እታ ኬክ ብምልእታ እዮም ዝደልዩ

   • ERITRAWIT October 19, 2013

    impossible!!!!!!

 • zecarias October 19, 2013

  እዚ ተጀሚጉ ክጉህር እንበር ዝቅህም ክኸውን ወብሉን ሎሚ ህዝቢ ነድሕን ሀገር ነድሕን ብቀጻሊ ውን ዐበይቲ መደባት ሰሪዑ ክንቃሳቓስ ይግቧእ

1 2 3 6

Post a Reply to Raul Cancel Reply