Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ጻውዒት ንምምስራት ሰፊሕ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ንፍትሓዊ ስርዓት (ቴለፎንን ኢመይልን ኣብ ታሕቲ ተወከሱ)

ጻውዒት ንምምስራት ሰፊሕ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ንፍትሓዊ ስርዓት  ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመታት ብዓበይቲ መስዋእትታት ደቁ ተቃሊሱ ዝጨበጦ ሃገራዊ ናጽነትን ልእላውነትን ኣብዚ እዋንዚ አብ አዚዩ አስጋእን አጨናቅን ኩነታት ወዲቁ ይርከብ ምህላው ምስጢር አይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ እቶም

ጻውዒት ንምምስራት ሰፊሕ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ንፍትሓዊ ስርዓት 

ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመታት ብዓበይቲ መስዋእትታት ደቁ ተቃሊሱ ዝጨበጦ ሃገራዊ ናጽነትን ልእላውነትን ኣብዚ እዋንዚ አብ አዚዩ አስጋእን አጨናቅን ኩነታት ወዲቁ ይርከብ ምህላው ምስጢር አይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ እቶም ድሕሪ ናጽነት ምርግጋጽ ዝተጸበዮም ዓበይቲ ትጽቢታት ብመርሕነት ህግደፍ ማህሚኖም፣ ሃገር ኣብ ድኽነት ተሳጢሑ ህዝቢ ብጥምየትን ሕማምን ስእነትን ክሳቀይ፣ ደቁ ድማ ናብ ፎቆዶ ወጻኢ ሃገራት ክስደዱን ገሊኦም ድማ ኣብ ምድረበዳን ባሕርታትን ተዋሒጦም ክጠፍኡን ኣብ ዝርከቡሉ ዘሎው እዋን፣ ኣብ ወጻኢ ንርከብ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ቅድሚ ስቅያት ህዝብና ሓላፍነት  ዘሎና ምዃኑ ብምእማን ነዚ ጻዊዒት ክንዝርግሕ ተበግሶ ወሲድና ንርከብ።

ጻዊዒት ምምስራት ሰፊሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጥርናፈ፣ አብዞም ዝስዕቡ ሹዱሽተ ነጥብታት ዝተመስረተ ኢዩ፣

1. ሓድነት ህዝብን ርእሰ ናጻነት ሃገር ኤርትራን ንምሕላው ተበግሶታት ምውሳድ፣

2. ንመሰረታዊ መሰላት ዜጋታት ኤርትራ ምክልኻልን ፍትሓዊ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ንክረጋገጽ ምስራሕን ምጽዓርን፣

3. ሃገራዊ መንነት ኤርትራዊ ዜጋ ንምድልዳል አብ ኩሉ መዳያት አበርትዕካ ምስራሕ፣

4. ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ቲ ወሪዱዎ ዘሎ ከቢድ ድኽነት ጥምየት ሕማም ስደት ንምድሓኑ ተበግሶታት ምውሳድ፣

5. ቁጠባዊ ምዕበሌ ሃገር ኤርትራ ንምህናጽ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ትሳታፍነት ንክረጋገጽ ምስራሕ፣

6. ኤርትራ ሰላም ዝሰፈና ሃገር ክትከውንን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ነባሪ ሰላም ንክህሉውን አበርቲዕካ ምጽዓር።

ምምስራት ሰፊሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጥርናፈ ብመሰረት ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዝርከቡ 6 ነጥብታት ተሞርኩይሱ ሓባራዊ ናይ ስራሕ ግዝያዊት አሰናዳኢት ኮሚቴ መስሪቱ ይርከብ። እዚ ኮሚቴ ኣረአእዩኡ አብ ምጽፋፍን መምርሒ ዝኾኖ ፖለቲካዊ መደብ ስራሕ ኣብ ምስራዕን ይርከብ። ንፍትሓውን ሓርነታውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምብርታዕ ድማ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኤርትራ ቀጻሊ ዓሚቅ ውሽጣዊ መጽናዕታት ምክይድን ክፉት ናይ ህዝቢ አኼባታት ምድላውን ገለ ካብቶም ናይ ዝመጽእ መደባቱ ኢዩም።

መሰራታዊ ዕማም ተበግሶ ምምስራት ሰፊሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጥርናፈ መተካእታ ናይተን ዘሎዋ ኤርትራውያን ውድባትን ሰልፍታትን ወይ ማሕበራትን ንሙዃን ዝዓለመ ኣረአእያ ዘሎዎ ዘይኮነስ ቀንዲ ዕላሙኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍሹል ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝምክት መተካእታ ዝኸውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን እማሜን መደባትን መምርሕን ብቀጻሊ ኣብ ህዝቢ ምቅራብ ኢዩ።

ነዞም ሸቶታት ንምውቃዕን ምዕዋትን ድማ ምስታፍን ምጥርናፍን ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ወሳኒ ምዃኑ ብምእማን ግዝያዊት አሰናዳኢት ኮሚቴ ብዘይ አፈላላይ ምስ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ስደት ዝርከብ ርክባቱ ንክስፍሕ ኣበርቲዑ ክሰርሓሉ ዘሎዎ ዕማም ምዃኑ አመዝጊቡ።

ካቫሊረ ዶተረ ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ)

ምስ ግዝያዊት አሰናዳኢት ኮሚቴ

Email   :   tebegso@hotmail.com

Mobile :   +39.3274260505   –  Contact Hrs 18.00 / 20.00  –

aseye.asena@gmail.com

Review overview
92 COMMENTS
 • Abraham October 20, 2013

  “Nomen omen” ,Vaccaro is the one who tends the cows, now after being a sheep for at least 40 years, you want to be a shepherd to the Eritrean cows, but remember you are responsible and repugnant as them, and those of Assenna didn’t find nobody better than you? Oh Cavaliere,sì Cavaliere dei miei co….ni,

  • Raul October 20, 2013

   ንኩላትኩም አሕዋተይ፡ ኣሓተይ፥ ኣቦታተይ ኣዴታተይ አርትራውያን

   ቀዳማይ ነገር ብዛዕባ’ዚ ሱሌማን ሰሊም ኢሉ ዝጽሕፍ ሰብ ኣይትገደሱ፥ እዚ ሰብ’ዚ ማዕረ ነፍሰ-ፍትወቱ፥ ጭካንኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፥ ዘለዎ ናይ መንነት ቅልውላው፥ ዘለዎ ጽበት ኣተሓሳስባ ፡ ንዴተ-ሕልና ዝመጣጠን ስልጣን ክወሃብ መብጸዓ ተኣትዩሉ ኢዩ። ንሱ ክኣ ከም መከሓሓሲ ነቲ ስልጣን ዝሃቦ ሰብ ፡ ናይ ምሕላው ዕዮ ክዓዪ። ወሃቢ ስልጣን ከይተጋላተዐ ፥ ብሕጊ ከይተሓተተ፥ ዘይግበኣካ ካባ ጽቡቕ ታሪኽ መሊስካ ጸኒሕካስ ኣውጻኣያ ከይተባህለ ክዱን ብኣፈ-ስላሴ ኮይና ነገር ክትቅህም ኣብ ምግባር ክሰርሕ ዝጽዕር ዘሎ ዩ። ንሕና ንደሊ ዘለና ንጹህ ልቢ ዘለዎ ኤርትራዊ ዋላ ዓቕሙ ዝተወሰነ ይኹን ምስ ክኢላታት አሕዋቱ ኤርትራውያ ኮይኑ ብምይይጥ ንዕብየት ኤርትራ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ። ካብ ተንኮለኛ ክኢላ ፡ ንጹህ በዓል ውሑድ ክእለት ይምረጽ። ሰብ ሕቡእ ኣጀንዳ እናገበረ ንሓበን ኤርትራውያን ፥ ንጽባቐ ኤርትራውያን ጥራይ ኣብ ድብያ ዘየእቱ ይኹን። ሓልዮት ዘላታ ልቢ ዘለዎ ሰብ ኢና ንደሊ። ኤርትራ ዓቕሚ ዘለዎም ውላድ ኣይሰኣነትን። ኤርትራ ክትበኪ ከላ ዝበኪ፥ ኪናት ክእውጅ ከሎ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሎም ደቂ ዝፈትወን ሓቲኖታቱ፥ ኣኮታቱ፥ ሓወቦታቱ፥ ደቂ ዓዱ ኣብ ዓይኑ ቅጅል ዝብሎ ውላዳ ማህጸና ያ ትደሊ ዘላ። ሞያዊ ክእለትን ውርጽጽናን ዳኣ ክዕደግሲ ይኽእል እንድዩ። ንጹህ ልቢ ዘለዎ ውላድ ግን ተረካቢ ኣይኮነን። ሕጂ ካኣሲ ወዲ ቫካሮ ልቡ ጥዑይ ዩ። ኤርትራዊ ድማ’ዩ። ኪናት ክእወጅ ከሎ ኣንታ ንመን ካብ ቤተ ሰብይ ዩ ክወስድ? ንመንዩ ኸ ከዘኽትም ክብል ዝኽእል ሰብ ዩ። ወዲ ዛ ትግፋዕ ዘላ ኤርትራ ዩ። ሕርኽርኽ ዘብል ትውልዲ የብሉን። ሕቡን ዩ። አርትራ ክትበኪ ከላ ዝበኪ፥ ኤርትራ ፍሽኽ ክትበል ከላ ፍሽኽ ዝብል ወዲ ሔማ’ዩ። ብዛዕባ ዓቕሙ ትጠራጠሩ እንተኮይንኩም ንስኻትኩም ዶ የለኹምን መመላእታ። ጥራይ ልብኹም ጽሩይ ይኹን። ሓበን ኤርትራውያን ከይብለል ብልቢ ትስከፉ ጥራይ ኩኑ። ጥራይ ልዕሊ ባይቶ ዓደ-ቦ ኣይኮንናን በሉ። ባይቶ ዓደ ቦ ዘጥፍእ ወዲ ዓደ ቦ ክከውን ኣይክእልን ዩ። ግርማ ባይቶ ዓደቦ ዝድውን ወድ ዓዶ ቦ ክኸውን ኣይክእልን ዩ። ልቢ ወደባት ባይቶ እንዳ ባ ኣይትደፍርን ያ። ጸገም ከጋንፍ ከሎ ንዓበይቲ ዓድን ለባማትን መራሕቲ ሃይማኖትን ያ ሃሰው ትብል። (ከምዚ በዓል የማነ ገብረኣብን ካልኦትን ዝገብርዎ ዘለዉ ሕጂ ማለት ዩ ክክክክክክክክክክክክክክክክ)። ብሓቂ ወዲ ሃገር ፥ ደቂ ሃገር ብጅምላ ክጠፍኡ ከለዉ እዋእ ኣንታ ሕማቕ እምበር ተረኺቡ ዩ ክብል ዘለዎ። ንሞት ስም ኣይደልየሉን ዩ። ሞት ሞት ጥራይ ዩ። ንመዋቲ መንግስተ ሰማይ ምምናይ፥ ንዝተረፈ መቕርብ ምጽንናዕን ምድባስን,,,,፣ ከም ጸጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ምብራሱ ካ ከይሃሰብካን ከይጠነግካን ብግሩህ ልቢ ሞት አሕዋትካ ከም ዝተሰማዓካ ብናይ ልቢ ጋሂ ምንባዕ። ወዲ ቫካሮ ካ ምስቲ ዝበከየ ህዝቢ በኽዩ፠፠፠፨ ከመይ ዘይበኪ ደቁ እንድዮም። ደቂ ወዲ ሓትኖኡ፥ ደቂ ወዲ ሓወቦኡ ፠፠፠፠፠፠፠፠። እንድዮም። እንታይ ዓቕሚ ዳኣ ሞ፠፠፠፨ቅድመ ኩነት ኣይኮነን።።።።።።።።።።።።።። ወዲ ቫካሮ ኪድ ጥራይ ጠርንፍ ።። ሰብ ዓቕሚ ኣሳትፍ,,,,,ብክኢላታት አሕዋትካ ምምዓድ እንታይ ሽግር ኣሎዎ ድ ዩ? ጥራይ ልንኻ ኣንጽህ። ንኤርትራን ህዝባን ሕቡናት ኮይኖም ንክነብሩ ጥራይ ብልቢ ስራሕ፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠ ከም ትሰርሕ ካ ይኣምን የ።፡ ንዓኻ ዘይእእመንኩ ንምነ ክኣምን። ኣማኑኤል እያሱ ነዛ ኮመንት ን ወዲ ቫካሮ ሃበለይ በጃካ

   • belay nega October 20, 2013

    Raul

    Your comment reminds me, my immature communist age.
    I do not really expect much, out of guys like you, who disown the ERITRAWINET of the president.

    As far as Sulieman’s ID is concerned,I promise you, that very soon he will make a DNA test, to make sure if he got blue Eritrean blood.

    • Genet October 20, 2013

     Mr Nega
     Do you feel the Eritrean pain due to the lose of young Eritrean?
     Genet

     • belay nega October 20, 2013

      Genet

      ህዝቢ ኤርትራ ለባም እዩ በምዑት ደቁ ክአ አይጸወትን እዩ
      እዞም ዝነብዑ ዘለው ኩሎም ሓራግጽ እዮም

    • Raul October 21, 2013

     bilay Hilna or nega

     you are undermining communism as an ideology yeah? have you ever tried what ideology fits the traditional society of Eritrea? it is purely communist society. but do not confuse it with the abused communism like that of yours. communism sandwiched with fear of God and mutual respect is what we see in our society. but not sure in that of yours. and do not be sarcastic . ”my immature communist age” still you are as raw as before. what you add with time course is inhumanity and wrong self image. u think you are knowledgeable and mature, but you have to know you lack civility. grow up old man

     • belay nega October 21, 2013

      Raul

      ” have you ever tried what ideology fits the traditional society of Eritrea?”

      “ቀደም ኔሩ ክብረትካ ምሕላው……….”

      Song from Alamin Abdeletif

    • david October 21, 2013

     We Eritreans like to blame and put each others down to benefit others, what a shame.Do you care about our young people who are dying every day? We need to stop fighting and be a voice to the voice less. Thank you Vaccaro for a job well done. If we complain about every body, a positive change is not going to come. The President is dividing us and we keep fighting for him to stay in power.He did the same before by dividing our people to get in power. We need to grow up and understand what is going on. We need to remember our brothers and sisters who gave their life for our country.

     • Raul October 21, 2013

      Colonel bilay Nigatu

      hiwet hansab ya. mot win kemu hanti ya. do u know the secret behind your life? ferahn tebelaxin nixibuk nay hafash ayhasibin yu. nisika zichenewe nay qursus aregit ayni hizkas nisikatkum zeytiriyuwo ziri’eya ye’enti alewani kitibil tiray koynuka. if you think you are smart come up with an idea which can take us out of the mess that we are living. weyis hanti ya melsika—-” america ya eti tsegem…………………..

  • abraham October 21, 2013

   u bastard shut ur mouth

 • Wrdet Taesa October 20, 2013

  @Abraham, Assholes like you Pdf-puppets are good to lay unsuccessful stone of stumbling.
  At this time no resistance can stop the power of the decades long oppressed victim ERITREANs! Don’t waste your time writing nonsense here!

  The train of HOPE is comming with Dr VACARO as a real and honest DRIVERS !!

  This is the truth whether you like it or it tastes you bitter as a gall!

  • Abraham October 21, 2013

   Maybe you did not understand a fucking bell of what I wrote, I saw your mind is so limited, well wait your train of hope, but I want to say you that I know your Vaccaro in the 1974,and he was an idiot watchdog of Shabia in Milan. For you information I don’t believe in the eritrean independence and in it’s struggle. Have a nice day.

 • bravo October 20, 2013

  It is a challenging task to unify the divided Eritreans in diaspora. Theoretically, it is easy, but practically it is difficult. However, I usually rally behind any group with good initiative in the struggle against the tyrant regime in Eritrea. You know what? All the opposition movements were launched with similar goal like yours but they ended up in effective. So please to be genuine and inclusive to any interested Eritrean who supports your objective regardless of his/her religion, ethnicity and so called “awraja”. My tip for you is be patient and never give up.

 • Raul October 20, 2013

  ንኩላትኩም አሕዋተይ፡ ኣሓተይ፥ ኣቦታተይ ኣዴታተይ አርትራውያን

  ቀዳማይ ነገር ብዛዕባ’ዚ ሱሌማን ሰሊም ኢሉ ዝጽሕፍ ሰብ ኣይትገደሱ፥ እዚ ሰብ’ዚ ማዕረ ነፍሰ-ፍትወቱ፥ ጭካንኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፥ ዘለዎ ናይ መንነት ቅልውላው፥ ዘለዎ ጽበት ኣተሓሳስባ ፡ ንዴተ-ሕልና ዝመጣጠን ስልጣን ክወሃብ መብጸዓ ተኣትዩሉ ኢዩ። ንሱ ክኣ ከም መከሓሓሲ ነቲ ስልጣን ዝሃቦ ሰብ ፡ ናይ ምሕላው ዕዮ ክዓዪ። ወሃቢ ስልጣን ከይተጋላተዐ ፥ ብሕጊ ከይተሓተተ፥ ዘይግበኣካ ካባ ጽቡቕ ታሪኽ መሊስካ ጸኒሕካስ ኣውጻኣያ ከይተባህለ ክዱን ብኣፈ-ስላሴ ኮይና ነገር ክትቅህም ኣብ ምግባር ክሰርሕ ዝጽዕር ዘሎ ዩ። ንሕና ንደሊ ዘለና ንጹህ ልቢ ዘለዎ ኤርትራዊ ዋላ ዓቕሙ ዝተወሰነ ይኹን ምስ ክኢላታት አሕዋቱ ኤርትራውያ ኮይኑ ብምይይጥ ንዕብየት ኤርትራ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ። ካብ ተንኮለኛ ክኢላ ፡ ንጹህ በዓል ውሑድ ክእለት ይምረጽ። ሰብ ሕቡእ ኣጀንዳ እናገበረ ንሓበን ኤርትራውያን ፥ ንጽባቐ ኤርትራውያን ጥራይ ኣብ ድብያ ዘየእቱ ይኹን። ሓልዮት ዘላታ ልቢ ዘለዎ ሰብ ኢና ንደሊ። ኤርትራ ዓቕሚ ዘለዎም ውላድ ኣይሰኣነትን። ኤርትራ ክትበኪ ከላ ዝበኪ፥ ኪናት ክእውጅ ከሎ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሎም ደቂ ዝፈትወን ሓቲኖታቱ፥ ኣኮታቱ፥ ሓወቦታቱ፥ ደቂ ዓዱ ኣብ ዓይኑ ቅጅል ዝብሎ ውላዳ ማህጸና ያ ትደሊ ዘላ። ሞያዊ ክእለትን ውርጽጽናን ዳኣ ክዕደግሲ ይኽእል እንድዩ። ንጹህ ልቢ ዘለዎ ውላድ ግን ተረካቢ ኣይኮነን። ሕጂ ካኣሲ ወዲ ቫካሮ ልቡ ጥዑይ ዩ። ኤርትራዊ ድማ’ዩ። ኪናት ክእወጅ ከሎ ኣንታ ንመን ካብ ቤተ ሰብይ ዩ ክወስድ? ንመንዩ ኸ ከዘኽትም ክብል ዝኽእል ሰብ ዩ። ወዲ ዛ ትግፋዕ ዘላ ኤርትራ ዩ። ሕርኽርኽ ዘብል ትውልዲ የብሉን። ሕቡን ዩ። አርትራ ክትበኪ ከላ ዝበኪ፥ ኤርትራ ፍሽኽ ክትበል ከላ ፍሽኽ ዝብል ወዲ ሔማ’ዩ። ብዛዕባ ዓቕሙ ትጠራጠሩ እንተኮይንኩም ንስኻትኩም ዶ የለኹምን መመላእታ። ጥራይ ልብኹም ጽሩይ ይኹን። ሓበን ኤርትራውያን ከይብለል ብልቢ ትስከፉ ጥራይ ኩኑ። ጥራይ ልዕሊ ባይቶ ዓደ-ቦ ኣይኮንናን በሉ። ባይቶ ዓደ ቦ ዘጥፍእ ወዲ ዓደ ቦ ክከውን ኣይክእልን ዩ። ግርማ ባይቶ ዓደቦ ዝድውን ወድ ዓዶ ቦ ክኸውን ኣይክእልን ዩ። ልቢ ወደባት ባይቶ እንዳ ባ ኣይትደፍርን ያ። ጸገም ከጋንፍ ከሎ ንዓበይቲ ዓድን ለባማትን መራሕቲ ሃይማኖትን ያ ሃሰው ትብል። (ከምዚ በዓል የማነ ገብረኣብን ካልኦትን ዝገብርዎ ዘለዉ ሕጂ ማለት ዩ ክክክክክክክክክክክክክክክክ)። ብሓቂ ወዲ ሃገር ፥ ደቂ ሃገር ብጅምላ ክጠፍኡ ከለዉ እዋእ ኣንታ ሕማቕ እምበር ተረኺቡ ዩ ክብል ዘለዎ። ንሞት ስም ኣይደልየሉን ዩ። ሞት ሞት ጥራይ ዩ። ንመዋቲ መንግስተ ሰማይ ምምናይ፥ ንዝተረፈ መቕርብ ምጽንናዕን ምድባስን,,,,፣ ከም ጸጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ምብራሱ ካ ከይሃሰብካን ከይጠነግካን ብግሩህ ልቢ ሞት አሕዋትካ ከም ዝተሰማዓካ ብናይ ልቢ ጋሂ ምንባዕ። ወዲ ቫካሮ ካ ምስቲ ዝበከየ ህዝቢ በኽዩ፠፠፠፨ ከመይ ዘይበኪ ደቁ እንድዮም። ደቂ ወዲ ሓትኖኡ፥ ደቂ ወዲ ሓወቦኡ ፠፠፠፠፠፠፠፠። እንድዮም። እንታይ ዓቕሚ ዳኣ ሞ፠፠፠፨ቅድመ ኩነት ኣይኮነን።።።።።።።።።።።።።። ወዲ ቫካሮ ኪድ ጥራይ ጠርንፍ ።። ሰብ ዓቕሚ ኣሳትፍ,,,,,ብክኢላታት አሕዋትካ ምምዓድ እንታይ ሽግር ኣሎዎ ድ ዩ? ጥራይ ልንኻ ኣንጽህ። ንኤርትራን ህዝባን ሕቡናት ኮይኖም ንክነብሩ ጥራይ ብልቢ ስራሕ፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠ ከም ትሰርሕ ካ ይኣምን የ።፡ ንዓኻ ዘይእእመንኩ ንምነ ክኣምን። ኣማኑኤል እያሱ ነዛ ኮመንት ን ወዲ ቫካሮ ሃበለይ በጃካ

 • Eyob October 20, 2013

  We will over come this time. Your decision will help other to side with the Eritrean people

 • hajer October 21, 2013

  Bthaemi tsbuq tebegso eyu tedfa zelewo hzbi eri trberaber kem wedemka yakl nbat yakl hazen yakl mdrmam resi hlnana nsmayo giezawi rebhan neenzfo nthernef yakl yakl zhalefe endhr tefaqirna amlak khgzena eyu bflay awrajawi smeit ngdefo blhat naytom gezaeti party eyu pls yehwat nhber nsabom abotatna

 • Kalighe October 21, 2013

  As long as we remain divided, we make it easy for the dictator and his regime to target a group at a time. We have seen it happening throughout the years. Hence, unity should be a strategic choice of all the forces fighting for democracy in the country. Having said that, it’s not that easy to achieve it, mainly, because there is a lot of mistrust that stays on the way of a genuine national unity. I appreciate the call of all those who want a broad national alliance to free our people from a bloody tyranny. They need to be inclusive, patient and open minded. The need to learn to listen to all voices, tolerant, be above own group’s interest and instead, have the interest of all Eritrea at heart. Defeating tyranny requires a high quality work and flexible and a truly representative organization that accommodates all.

 • Aaron October 21, 2013

  Wedi Vaccaro ! Your speech was direct, effective, timely and clear. You used a simple and understandable language of an average Eritrean describing everything we all murmer and discuss behind closed doors. The fact that you have come out in such a couragious and dedicated manner speaks for the silent majority. It shows how much we Eritreans are fed up of the endless lies and hypocritical patriotism permanently preached by the cult hgdef. It’s highest time we differentiated Eritreanism from Isayassism. Eritrea comes first and our unity is the only solution.

 • Genet October 21, 2013

  Wedi Vaccaro.
  The Eritrean people need their people in diaspora to save them from this killer. It is about time to do something meaningful. The silent majority are awaken and they need some one to guide them. We can’t keep going with this pain any longer. We can’t say wright is wrong, wrong is right. We can’t just live our lives like nothing is happening. We have our people under a ruthless dictator who deny the Eritrean mother to cry for her child. NO more silent! If we allow a man to kill and humiliate our people for more than 50 years, we are no longer living. We need to live again and save our people. It is clear the dictator’s supporters are running for covers. We need to keep the pressure on his supporter. We need to deny him a breathing room like he did to our people. Thank you Wedi Vaccaro! It is way over due! Let us start with what we do best; That is fight for our people.
  Genet

1 4 5 6

Post a Reply to Kalighe Cancel Reply