Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ግርማ ኣስመሮም!

ግርማ ኣስመሮም! ክቡራትን ክቡራንን ኤርትራውያን፡ እትፈልጡዎ ሓቀኛ ሓበሬታ ንደሊ ስለ ዘለና ምትሕብባርኩም ብትሕትና ንሓትት? እትህቡዎ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ’ዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ወኪል፡ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ድያብሎስ’ዩ ኪኸውን። ምኽንያቱ ንሱ፡ ኣርፓፔ (ሊቀ ጳጳሳት) ወከልቲ ህግደፍ ብሙዃን፡

ግርማ ኣስመሮም!
ክቡራትን ክቡራንን ኤርትራውያን፡ እትፈልጡዎ ሓቀኛ ሓበሬታ ንደሊ ስለ ዘለና ምትሕብባርኩም ብትሕትና ንሓትት? እትህቡዎ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ’ዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ወኪል፡ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ድያብሎስ’ዩ ኪኸውን። ምኽንያቱ ንሱ፡ ኣርፓፔ (ሊቀ ጳጳሳት) ወከልቲ ህግደፍ ብሙዃን፡ ብቕዓት ጊላነቱ ንምርግጋጽን ኤርትራዊ መንነቱ ንምዕቃብን ዘይሕለል ጻዕሪ የካይድ ስለ ዘሎ፡ እንታይነትን መንነትን ናይዚ ልኡኽ መላኺ ዚኾነ ድንኪ (ኣዝዩ ሓጺር ሰብ) ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ምፍላጥ ስለ ዘድለየና፡ ብዛዕባኡ እትፈልጡዎ ክትሕብሩና ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ሎሚ እዋን እቶም ቀደም ህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት 30 ዓመት ብገዛእቲ ኢትዮጵያ ክእሰርን ክቕተልን ከሎ ኣብ ሕቚፊ’ቶም ረገጽቱ ኮይኖም፡ ኣማዕድዮም እናረኣዩ፡ ‘እዚኣቶም ከኣ ሓለምቲ’ዮም! ዘይፍተን ነገር ይፍትኑ ኣለዉ!’ ብምባል፡ ብሰውራ ኤርትራ ዘባጩው ዝነበሩ ሰባት፡ ሕጂ ልዕሊ ኤርትራውያን፡ ኤርትራውያን ብምዃን፡ ዕሱብነቶም ንመላኺ ካብ ካልኦት ብጾቶም ንላዕሊ ብዝተዓጻጸፈ ከርእዩ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ፡ ንብዓል ሶፍያ ተስፋማርያም ወሲኽካ ኣስሎም (ዘርኦም፡ ትውልዶም) ብምንጻር መውረርያ ክግበረሎም ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተራእየና እንታይነቶም ምንጻር እዋናዊ’ዩ ንብል።
እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣባብ (ሸቃላይ) ነቶም ኣብ እዋን ስርሒት ፎርቶ ኣብ ኣፍደገ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣንጻር ምልኪ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ኤርትራውያን፡ ‘እዚኣቶም ኤርትራውያን ኣይኮኑን!’ ብምባል መንነቶም ክሓክኽ ዝፈተነ ድንኪ’ዚ እንታይነት ናቱ ምፍላጥ የድሊ ኣሎ። ምኽንያቱ፡ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ‘ኤርትራዊ ኣይኮነን!’ ኪብል ዘይልሙድ ተርእዮ ስለ ዝኾነ። እቲ መላኺውን እንተኾነ ንደለይቲ ለውጢ፡ ዕሱባት’ምበር ኤርትራውያን ኣይኮኑን ስለ ዘይብሎም። እዚ ቃል’ዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ኣፍ እቶም ዘይኤርትራውያን ስለ ዝወጽእ። ስለዚ፡ ንስኻትኩም ብዛዕባ’ዚ ሰብ’ዚ ትፈልጡዎ እንተለኩም ንህዝቢ ክትሕብሩ’ዩ እቲ ሕቶና።
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መልቲ (ሕልኩስ፡ መታለሊ) ትማሊ ወጽዓ ህዝቦም ምጻር ዝሰኣኑ ጀጋኑ ተባዓት፡ ኣብ ፎርቶ ንዝወሰዱዎ ተባዕ ስጉምቲ ‘ዝተፈጸመ ነገር የለን!’ ብምባል ምስ ከሓደ፡ ብድሕሪኡ ጎይታኡ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ሰሙን ትንፋስ ናይ ምምላስ ግዜ፡ ኣብታ ብውልቁ ዝውንና ኣልቡሙ ተቐልቂሉ ‘እወ ስርሒት ፎርቶ ተፈጺሙ’ዩ፡ ግን ፊልም ስለ ዝነበረስ እታ ኮመድያዊት ፊልም ብሞት ሓደ ተዋሳኣይ ክሳዕ እትውዳእ ኣነ ንገለ ካብ ተላኣኣኽተይ ናብኣቶም ልኢኸ መልሶም እናተጸበኹ፡ ምስቶም ምሳይ ዝተረፉ ተላኣኣኽተይ ኴንና እናተዘናጋዕና ነታ ፊልም ተዓዚብናያ! ብሞት ሓደ ሰብ ከኣ ተወዲኣ! በቃ ኣብኣ ኣብቂዓ!’ ምስ በለ፡
ሎሚ እታ ካልአይቲ መልሓስ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣሩኤል (ወኻርያ) ውጥም ኢላ፡ ዘስደምም ዘረባ ተዛሪባ ኣላ። እቲ ናይ ሓሶት ዘረባ ከምዚ ዚስዕብ’ዩ ነይሩ፥ ‘ስርሒት ፎርቶ ብናይ ዉልቆም ጥቕሚ ዝኾረዩ ዉልቀ ሰባት’ዩ ተፈጺሙ! መንግስቲ ኤርትራውን ተቃወምቲ ዝብሃል የብሉን! 95% ካብ ህዝቢ ኤርትራ ደጋፊኡ’ዩ! እቶም 5% እውን ብውልቃዊ ጥቕሞም ዝኾረዩ ኣዝዮም ውሑዳት’ዮም!’ ክትብል ንማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢራ ኣላ። ዕሱብ ህግደፍ ከምዚ ምባሉ ዘገርም ነገር’ኳ እንተዘይኮነ፡ ብፍላይ እዚ ድንኪ’ዚ ግን ልዕሊ ካልኦት ዕሱባት ኪኽድም ዝግደደሉ ዘሎ ምኽንያት መርመራ ዘድልዮ እዩ። ምኽንያቱ፡ ኪኖ ውልቃዊ ጥቕሙን ረብሓኡን ይኸይድ ስለ ዘሎ። ንምትሕብባርኩም ኣቐዲምና ነመስግን። የቐንየልና።
ስቓይና ንኺድምደም፡ ውድቀት ንጉጅለ ሕሰም!
28-05-2013 ካብ ሓውኹም መሲናስ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
126 COMMENTS
 • dembelas June 2, 2013

  (ዘርኦም፡ ትውልዶም) shameful how can you identifay the ancestors of any Eritrean please how far you are backward on the indigenous nature in Eritrea is known for all of us, it is absolute mountains just like Ambasoyra,red sea and forto and indigenous forest except beles and eucalyptus trees from Australia and the likes.
  God Bless Identity crises.

  • Genet June 2, 2013

   We have to do what ever it takes to servive. We all know that there are Ethiopian infiltrators in the PFDJ Gov. Profiling is the first steps.
   Genet

 • Genet June 2, 2013

  Asmara2
  You are clearly a PFDJ’s pschology laboratory rat. You are a subhuman who is screaming for attention. In your little mind, in order to get attention, you have to attack people with different views. You are a little parasite good for noting. I told you before, I am an Eritrean, who is fearless about exposing the PFDJ’s crimes against the Eritrean people. I am not going any where, because you are running your filthy mouth. If you were to be a criminal defence lawyer, all your clients would end up in death row. It should be obvious to you, by now that you are not good in defending PFDJ’s criminals.

  Now, start to run your filthy mouth 1,2….
  Genet

 • Asmara2 June 4, 2013

  Genet ጠራዕራዕ,

  Nah, I am kind of done with you.

  You are too stupid and too tiny to be taken seriously. Tried to educate you a bit, but I guess some people are designed to be idiots, and boy! You are first class!

  Tata Miss Idiot

 • Genet June 4, 2013

  Dawit
  Thanks for your response. But I do have more questions.

  The target of our discussion are #1, Eritrean people who are the primary victims of Mr Afewerki.#2, Mr Afewerki who is now evolved to a full blown dictator of Eritrea. #3. The Woyane(Ethiopian Gov.), a foreign contry, whos priority is the concern of the Ethiopian people. We have a border issue.
  We the Eritrean people only can remove the dictator (Mr Afewerki), from power and take back our country. We can’t realy remove the Woyane(Ethiopian Gov). Only Ethiopian people can remove the Woyane. Mr Afewerki is the Eritrean Gov, who is harshly treating the Eritrean people; and forcing them to flee their country. The Woynae(Ethiopian Gov) has border issue with Eritrea. From your posting, you are insisting that the Woyane is the #1 enemy of the Eritrean people at this time. It is true they are an outside enemy but not the inside enemy. Q #1 how can a foreign Gov. be blamed for what is going on inside our country? You called the Eritrean, who are the victims of the dictator,”Woyane Trojon Horses”. This statement actually indicates that you are the same as the PFDJ operatives. You failed to see that they are like any Eritrean, in any other foreign country demonstrating, about their lives under the dictator.Q #2. Would that be ok with you, if they just all die in Sinia? or drown in the red sea trying to flee the dictator? Q#3. What would they be called then? You said, the Eritrean deomonstraitng in Addis Abeba, are telling the Woyane about the suffering by Woyane in Eritrea, “they will simply be loughed at” Q#4. Who would lough at them?

  You said, “I am Eritrean patriot, who believe that the number obligation of any Eritrean is to protect and safeguard the Sovereignty his/her country, no matter of the scope and duration of the problem” You know, the PFDJ operatives are also saying the same thing. They do call themselves “Patriot”; in this case, the word “patriot” is losing its meaning. Dawit, Q#5. do you believe the border issue should be used as an excuse to deny the Eritrean people peace and prosperity inside their own homeland?
  I see that you don’t approve all of the oppostions. Q#6, Are You planing to form your own oppostion group? Q#7. if it is, what are your demandes of the Eritrean Gov? Q#8. can you Please keep the Woyane(Ethiopian Gov) apart from the Eritrean Gov? Q#9. Once you are in power in Eritrea, are you going to deal with them (Woynae) as a foreign country they are or you will just cont. to blame them for the problem inside Eritrea?

  Thanks, I apprecitate your response.
  Genet

1 5 6 7

POST A COMMENT