Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ጉጅለ ኢሳይያስ ብቛንቋ ካላሽን ጥራይ ኢዩ ዝእለ

ጉጅለ ኢሳይያስ ብቛንቋ ካላሽን ጥራይ ኢዩ ዝእለ ከምዚ ዓይነት ኣርእስትን ሓሳብን ኣብ ዝመጻሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ምድንጋጽን  ሻቕላን ይኣትዉ ኢዮም፡፡ ርእዮ ብርእዮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኲናት ዝኣወጅካን ንውግእ ሕድሕድ ኣሕዋት ኤርትራውያን ትደፍእን

ጉጅለ ኢሳይያስ ብቛንቋ ካላሽን ጥራይ ኢዩ ዝእለ

ከምዚ ዓይነት ኣርእስትን ሓሳብን ኣብ ዝመጻሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ምድንጋጽን  ሻቕላን ይኣትዉ ኢዮም፡፡ ርእዮ ብርእዮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኲናት ዝኣወጅካን ንውግእ ሕድሕድ ኣሕዋት ኤርትራውያን ትደፍእን ተጓሃህርን ዘለኻ ስለ ዝመስሎም፡፡ ብርግጽ ኣብ ሰብዓታትን መጀመርያ ሰማንያታታትን ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ውድባት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ዝተፈጸመ ደማዊ ውግእ ሕድሕድ፡ ኣብ ኩልና ኤርትራውያን ዘይሃስስ ከቢድ በሰላ ገዲፉ ኢዩ፡፡ እቲ ሕማቕ ሕሉፍ ትራጀዲ ሕጂ ክድገም ዝደሊ ኤርትራዊ ድማ ሓደኳ የለን፡፡ በሰላትት ኲናት ሕድሕድ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ነዚ ሕጂ ንሓልፎ ዘለና፡ ናይ ቅርሕንትን ህልኽን ናይ ዘይ መትእምማንን ሕማቕ መድረኽ ግድን ክንሓልፎ ደሪኹና ኣሎ፡፡ ስለ ዝኾነ ዳግማይ እቲ ናይ ምቅትታል ትራጀዲ ክርኢ ኣይኮነን ዝሓልምን ዝሓስብን ኤርትራዊ ዝህሉ ኣይመስለንን፡፡ ኮይኑ ግን በትረ ምልኪ ኢሳይያስን ጉጅልኡን እንትርፎ ብቛንቋ ካላሽን ብኻልእ ብዝኾነ ኣማራጺ ዝእለዩ ኣይኮኑን፡፡ ምንሽር ደምበ ተቓውሞ ናብ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ምቕናዕ ማለት ድማ ኲናት ሕድሕድ ምእዋጅ ከም ዘይምዃኑ ኩሉ ኤርትራዊ ክርዳእን ክግንዘብን ክኽእል ኣለዎ፡፡ ንጹሃት ሰባት ርእዮ ብርእዮ ዝቐተለ፡ ዝዓፈነ፡ ሃለዋቶም ዝሸረበ መኸወሊ በዓቱ ዳግማይ ንጹሃት እናቐተለ በትረ ምልኪ ስልጣኑ ምሕላው ጥራይ ኢዩ፡፡ ኣብዚ ጉዳይ҆ዚ እቶም ንቋንቋ ካላሽን ብዓይኒ ክፍኣትን ስግኣትን ስክፍታን ዝርእይዎ ከፋፊልና ክንርእዮም ይከኣል ኢዩ፡፡ ስለምንታይ ኢዮም ንቋንቋ ካላሽን ዝኹኑኑን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስክፍታን ፍርሕን ዘእትዉን ኣንባቢ ባዕሉ ክምልሶ ኣለዎ፡፡

እቶም ስም ኢሳይያስን ስም ህግደፍን ከተልዕል ንዝተቐደሰ ታቦት ተራኽስ ከም ዘለኻ ዝርድእዎን ዝሓስብዎን ኣዒንቶም ዝዓወሩ ሕሉፋት ደገፍቲ፡ ካላሽን ምዕጣቕ ሃገራዊ ክድዓት ኢዩ፡፡ እዞም ከምኡ ዝብሉ ልኡኻት ወያነን ኣሜሪካን ኢዮም፡፡ ንህዝቢ ኤርትራ በታቲኖም ንወያነ ኣሕሊፎም ክህቡ ዝደልዮ ጠላማት ኢዮም እንተበሉ፡ ይዋኣት  ኣብ ዘበነ ውበ ከም ዝጸመሙ ኢዮም ኢልካ ኢኻ ትሓልፎም፡፡ እዞም ኣዒንቶም ዝዓወሩ ኣእዛኖም ዝጸመሙ ሕልፋት ደገፍቲ ህግደፍ፡ ኢሳይያስ ንዝኣስሮምን ንዝቐትሎምን ሓርበኛታት ንጹሃት ኤርትራውያን ከም ጤለ በጊዕ እውን ኣይድንግጽሎምን ኢዮም፡፡ ብኣመለኻኽታ እዞም ሕሉፋት ደገፍቲ ህግደፍ፡ ኢሳይያስ ንዝገብሮ ኩሉ ናይ ምቕታልን ምጭዋይን ምእሳርን እኩይ ተግባራት ሓላልን ንስለ ድሕነት ሃገርን ኢዩ፡፡ መሰለይ ኢሉ ንዝቃለስ ከኣ ውጉዝ ከም ከመ ኣርዮስ ኢዩ፡፡ ኣሽንኳይ ካብ ሃገርካ ተሰዲድካ ንህግደፍ ክትቃወም፡ ንሃዋርያ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ፡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ይረከብ ዝበሉ፡ ገዳይም ሓርበኛታት መራሕቲ ገድሊ ኤርትራ ጉጅለ ዓሰርተ ሓሙሽተን ውፉያት ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታትን ጉጅለ ተሰዓርትን ልኡኻት ወያነን ኢሎም ክጥቅንዎም ሕንኽ ዘይብሉ ኢዮም፡፡ ብተመሳሳሊ ዓሚ ዕስራን ሓደን ጥሪ ብወዲ ዓሊ ዝተፈጸመ ኤርትራዊ ጅግንነት እስላማዊ ምንቅስቓስ ኢዩ ነይሩ ክብሉ ከም ፓፓጋሎ ዘረባ ጸማም ዝደግሙ ኢዮም፡፡ ፍጻመ ዕስራን ሓደን ጥሪ ግን፡ ሓርበኛ ወዲ ዓሊ ሓደ ነገር ኣርእዩዎምን ምሂርዎምን  ከም ዝሓለፈ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ኢዩ፡፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብቛንቋ ካላሽን ጥራይ ከም ዝእለዩ ነቶም ነዚ ሓሳብ እዚ ብመትከል ንኣምነሉ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንተላይ ንውበታት ኢሳይያስ ግልጽ ምልጽ ክብሉ ኣገዲድዎም ኢዩ፡፡

እቶም ንፖለቲካ፡ ቃልሲ ኣንጻር ዓመጽትን ቀተልትን፡ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ቃልሲ ንመሰልካን ክብረትካን ከም ዘንድድ ሓዊ ዝፈርህዎን ኣብ ናይ እንታይ ገደሰኒ ልሙስ ሐሳብ ተሸኺሎም ኣብ  ናይ ስቕታ ማዕበል ዝተዋሕጡ፡ ጎነጽ ካላሽን ንዝብል ቃል ሰሚዖም እንተባህረሩን እንተ ተሻቐሉን ዝተሓዞም ኣይኮነን፡፡ በብዝመጸ ንፋስ ስለ ዝጽፍዑ፡ ባህርያትን ኣነዳድቓን ተግባራትን ስርዓት ህግደፍን ኢሳይያስን እውን በቲ ዝግባእ ስለ ዘይፈልጡ፡ ግዜ ክምህሮምን ናብቲ ሓቀኛ መገዲ ከምጽኦምን ምዃኑ ኣሚንካ ከተፍልጦምን ከተንቅሖምን ክትውድቦምን ጥራይ ኢዩ ዘለካ፡፡ ስለምንታይ ኩሉ ከማይ ዘይኮነ፡ ስለምንታይ ኩሉ ኣብቲ ኣነ ዝተረዳኣኒ ዘይተረደኦ፡ ስለምንታይ ኩሉ ከማይ ዘይቃለስን ንመስዋእቲ ዘይውፈይን ክትብል ስለ ዘይከኣል፡፡ ብባህሪኡ ውን ቃልሲ ፈለምቱን መራሕቱን ውሑዳትን ውፉያትን ኢዮም፡፡ እቶም ኣበገስቲ መሪሕ ተረኦም ኣበርኪቶም ነቲ ናይ ለውጢ ማዕበል ፈጢሮም ዝሓልፉ ኢዮም፡፡ ስለዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቶም ብርሃን እናኣማዕደዉ ሰዓብትን ተካእትን እናፈጠሩ ስለ ዝኸዱ፡ ዘንቀድዎ ዕላማ ክዕወት ምዃኑ ብልቦም ስለ ዝኣምኑ፡ ግዚኦም ኣብ ስራሕ እምበር ኣብ ቆይቅን ምስሕሓብን ኣየሕልፍዎን ኢዮም፡፡ ነቲ ኣብ ናይ ስቕታ ማዕበል ዝተዋሕጠ ኣፍ ኣውጺኡ እምቢ ንምልኪ ከም ዝብል ይገብርዎ፡፡ ስለ ዝኾነ ኣብ ናትና ህሉው ኩነታት እንተመጺእና  እውን እቲ ክግበርን ክስራሕን ዘለዎ ንሱ ኢዩ፡፡ እቲ ኣብ መኣዲ ቃልሲ ኢዱ መሊሱ ዘሎ፡ ነቲ ኣብ ናይ ስቕታ ማዕበል ተዋሒጡ ዘሎ ዕቑር ሓይሊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብግብራዊ ስራሕ ክስሕቦን ክውድቦ ኣለዎ፡፡

እቲ ዝገርምን ዘሕዝንን ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ድግድጊት ተዓጢቕና ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ተበጊስና ኣለና ኣብ ዝብሉ ኣካላት ትርእዮ ቆይቅን ምብልላዕን ኣብ ገለ እዋን የሰንብደካ ኢዩ፡፡ መዝሙር ዲሞክራሲ እናዘመሩ ካብ ሓዲድ ዲሞክራሲ ኣንደልሂጾም ኣብ ናይ ሓሸውየ ጉዕዞ ዕንክሊል ዝብሉ ካቦት ተቓለስቲ ዝወደዩ ዘይተቓለስቲ ሒደት ኣይኮኑን፡፡ ገለ ገሊኦም ቋንቋ ካላሽንን ጎነጽን ክሰምዑ እንከለዉ ውቓበኦም ስለ ዝትንከፍ ከም ሕሱም ከጉሩዑ ይረኣዩን ይስምዑን፡፡ ማንታ ስነ-ሓሳብ ሒዞም በቲ ንህግደፍ ይኹኑኑ፡ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ነቲ ቋንቋ ካላሽን ዝኣምን መቃልስቶም ይውግዙ፡፡ ሓደ ሓደ ግዜ ብዝደለይዎ ኣገባብ ቃልሲ ክቃለሱ እናኣመንካ ውድእ ይብለካ እሞ፡ እዞም ሰባት ኣንጻር ናይ ኣጋንንቲ ጋኔን ይቃለሱ ከም ዘለዉስ ይፈልጡ҆ዶ ይኾኑ ኢልካ ትጠራጠር፡፡ ንኢሳያስን ጉጅልኡን እቶም ኩሎም ዝቐተሎምን ዝዓፈኖምን ዝሓየሮምን ጀጋኑ፡ መድፍዕን ታንክን ሒዞም ኣይገጠምዎን፡፡ ትጋገ ኣለኻ፡ ቅዋምን ቅዋማውን መንግስቲ ይተኸል፡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ይረከብ ኢዮም ዝበሉ፡፡ እንታይ ረኺብዎም ድማ ካብ ዓይኒ ዝኾነ ዝተኸወለ ኣይኮነን፡፡ መለበምን ኣይግበርካ መለበምን ኣይክልኣካ ከም ዝበሃል ስለምንታይ ዘይንልብም..?

ዝኾነ ኤርትራዊ በቲ ይምጻእ በቲ ብዘየገድስ፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ተኣልዮም ኣብ ኤርትራ ብሕጊ ዝምራሕን ዝምእዘዝን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክትከል ኢዩ ልባዊ ባህጎምን ድሌቶምን፡፡ ንኢሳያስ ብጸሎትን ምህለላን ክንኣልዮ ንኽል ኢና ዝብል እንቶሎ፡ ወሸለ ኮይኑ ዕዳ ቀለለ ኩልና ፍግም ኢልና ንልምን፡፡ ማዕሪኡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብሰለማዊ መገዲ ብልዝብ ብምርድዳእ በቃ  ህዝቢ ፎእ ኢሉኩምዩ፡፡ ስልጣንኩም ንህዝቢ ኣረክቡ ኢልና ስልጣን ናብ ህዝቢ ከም ዝርከብ ክንገብር ኢና፡፡ ንገበነኛታት ህግደፍ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከነቕርቦም ንኽእል ኢና ዝብሉ እንተለዉ እውን መርሓባ ጥራይ ኣቃላጡፍልና ጻዕዳ ይጽናሕኩም ንብሎም፡፡ ብኣንጻሩ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብቛንቋ ካላሽን ክእለዩ ኣለዎም ንዝብሉ እንሆ ሜዳ እነሆ ፈረስ ክበሃሉ ኣለዎም፡፡ ስጋን ስብሕን ፈላልዮም ክርእዩ ድማ ምኽርን ማዕዳን ምሃቦም፡፡ ኪኒኡ ሓሊፍካ ግን ንሕና ዘይኣመናሉ፡ ንሕና ዘይብሉ፡ ንሕና ዘይባረኽናዮ ዝብል ሸፈጣዊ ቋንቋ ከብቅዕ ኣለዎ፡፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ኤርትራዊ መንነት ሱር መሰረቱ ክሓክኽ ኣንቂዱ ዘሎ ቀታልን በታታንን ስርዓት ህግደፍ ጸጸር ዝዓቕሙ ጸጸር ይደርቢ፡፡ ዳንጎላ ዝዓቕሙ ዳንጎላ ይደርቢ፡፡ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ዕንክሊልን ሓሸውየን መድረኽ ደምበ ተቓውሞ ይኣክል፡፡

ኣብ ዝነቀሐ ኣካል፡ ንምንታይን ስለምንታይን ኣነጺሩ ፈሊጡ ኣብ ዝቃለስ ዘሎ ተቓላሳይ ተጎምሓላይ ክውጠሓካ ኣይሰርሕን ኢዩ፡፡ ቀዲምና ዝተገረህናዮ ይኣኽለና፡፡ ኣብ ጉዕዞ ገድሊ ኤርትራ ልዕሊ ሕግን ፕሮግራምን ውድብ፡ ንመሪሕነት ገድሊ ንሰባት ማዕረ ነብያት ስለ ዝኣመና ተገዲዕና ኢና፡፡ መዳርግቲ ኣልቦ መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራ ተጠሊሙ ሕጊ ኣልቦ ሰርዓት ህግደፍ ንዕስራን ሰለስተን ዓመታት በሰልኡ ዘይሃስስ ስንብራት ገዲፉልና ኣሎ፡፡ ሎሚ ንውልቀ ሰባት መራሕቲ ኣሚና ዘይኮና ነቲ ብሓባር ዝነደፍናዮ ንድፍን ሕግን መስመርን ኣሚናን ተገዚእናን ኢና ንቃለስ፡፡ ንዕኡ ድማ መስዋእቲ ንኸፍለሉ፡፡ ቃልስናን መስዋእትናን ብቕዋም እትመሓደር ሃገር ክትህልወና ኢዩ፡፡ ቃልስና ብግዝኣተ ሕጊ ተቐይዱ ዝኸይድ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምትካል ኢዩ፡፡ ቃልስና ብህዝቢ ዝእዘዝ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ኣብታ ሓርነት ህዝባ ዘረጋገጸት ኤርትራ ምርግጋጽ ኢዩ፡፡ ቃልስና እዚ ካብ ኮነ፡ ቃልስና ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ኮነ ግን ስለምንታይ ኢና ካብ ሓዲድ ዲሞክራሲ ወጺእና ኣብ ምቅንጻልን ምብልላዕን ምውንጃልን  ሓሸውየን ንኣቱን ንጽመድን ዘለና…….?

ሚእቲ ካብ ሚእቲ እኳ እንተዘይበልኩ ኣስታት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዕለማ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ተጠርኒፉ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ፡ ህግደፋዊ ስርዓት ተኣልዩ መሰል ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኽበረላን ዝረጋገጸላን ብሕጊ እትምራሕን እትመሓደርን ሃገር ክትህልወና ኢዩ፡፡ ኣብ ኤርትራ ብግዝኣተ ሕጊ ዝምእዘዝን ዝቕየድን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምትካል ኢዩ፡፡ ዕላምኡ ሓደን ንጹርን ዘየገላብጥን ክንሱ ግን ስለምንታይ ኢዩ ሓቢሩ ክሰርሕ ዘይከኣለን ዘይተበገሰን…..? ሓቢርካ ናይ ዘይምስራሕ ኩነታት ደምበ ተቓውሞ እምበኣር ካብ ሱሩ ኢዩ ክምርመርን ክፍተሸን ዘለዎ፡፡ እቲ ምንታይ ኩሉ ዘንጸባርቕ ወርቂ ኣይኮንን ከም ዝበሃል ኩሉ መዝሙር ዲሞክራሲ ዝዝምር እውን ዲሞክራስያዊ ኣይኮንን፡፡ ኩሉ ፍትሒ ዝብል ፍትሓዊ ኣይኮንን፡፡ ኣብ ዕላማኻን ኣረኣእያኻን እንተ ተሰማሚዕካ ዘፈላሊ እንተዘይ ሃልዩካ ኣብ ቴክኒካዊ ኣተገባብራ በዚ እባ በዚ እናበልካ ኣብ ሓሸውየ ክትኣቱ ምኽኑይ ኣይመስለንን፡፡ ኣብ ኣካይዳ ደምበ ተቓውሞ እዛ ብርኩታ እምኒ ኣላታ ዝዓይነቱ ነገራት ጎሊሑ ይረኣየካ ኢዩ፡፡ ስለዝኾነ ንኾዶ ዘለና ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ሸትኡ ክበጽሕ እንተድኣ ኮይኑ፡ ኣብቲ ብርኩታ ተሓቢኡ ዘሎ እምኒ መዝሒቕና ከነውጽኦ ኣለና፡፡

ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንዝተበገሰሉ ፖለቲካዊ ስነሓሳብ ኣብ ካልኦት ከስርጽ ኣብ ዙርያ ውዳቤኡ ህዝቢ ከዕስል ከም ዝጉስጉስን ከም ዝደልን ፍሉጥ ኢዩ፡፡ ንኻልኦት እናኾነንካን እናጸለምካን ግን ክኸውን የብሉን፡፡ ኣብ ጸለመ ምጽማድ ዘይኮነ፡ ብእተቕርቦ ሓሳብ ብሉጽን ሰዓር ኬንካ ክትወጽእ ጥራይ ኢዩ ዘድሊ፡፡ እዚ ክብል እንከለኹ ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ምስቲ ከነረጋግጾ ንደሊ ዘለና ዕላማ ዘይሳነ፡ ዳግማይ ናብ ምልክን ሕጊ ኣልቦነትን ስርዓት ክመልሰና ምስ ዝህቅን፡ ኣብ ኤርትራ መለሳ ቆሎ ጥጥቖ ስርዓት ክትከል ምስ ዝደሊ ዝኾነ ኣካል ብሽፍንፍን ዘይኮነ ብመትከል ጸኒዕና ክንቃለሶ ኣለና፡፡ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ጥራይ ኢዩ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ከረጋግጽ ዝኽእል፡፡

መበገሲ ጽሑፈይ ፍጻመ 21 ጥሪ 2013 ንጅግንነትን ተበግሶን ሓርበኛ ስዉእ ወዲ ዓሊ ዓንዲ ማእከል ዝገበረ ኢዩ፡፡ ሓርበኛ ስዉእ ወዲ ዓሊ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብቛንቋ ካላሽን ጥራይ ከም ዝእለዩ ብግብራዊ ስራሕ ኣረጋጊጹለና ኢዩ፡፡ ሓርበኛ ስዉእ ወዲ ዓሊ ናብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ህግደፍ ፎርቶ ማይ ደግሚ ዝጸዓነት ቦጥ ዘይኮነ ሓዊ ትተፍእ ድርዕቲ ታንኪ ሒዙ ኢዩ ዝደየበ፡፡ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ተፈንጃሪ ቡንባታት ከዝንብ ዘይኮነ ስልጣን ናብ ህዝቢ ይረከብ፡ ኩሎም ብዘይ ሕግን ፍርድን ዝተኣስሩ ንጹሃት ኤርትራውያን ይፈትሑ ክብል፡፡ እንታይ ምልዕዓላትን ስንባደን ፈጢሩ ድማ ኩልና ኤርትራውያን ዝረኣናዮ ሓቂ ኢዩ፡፡ እቲ እንኮ መፍትሒ ድማ ንሱ ኢዩ፡፡ ጽባሕ እውን ምንሽር ወዲ ኣልዒሎም ኣብ ግንባር ኢሳይያስን ሰዓብቱን ዘቕንዑ ብርግጽ ክትንስኡ ኢዮም፡፡ እቲ ምንታይ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብሓሊ ብረት ጥራይ ከም ዝእለዩ ሓርበኛ ስዉእ ወዲ ዓሊ ኣሚቱልና ሓሉፉ ስለ ዘሎ፡፡

እዚ ጽሑፍ ውልቃዊ እምነትን ርእይቶን ናይ ጸሓፊኡ ኢዩ፡፡

ጅግንነት ወዲ ዓሊ ንዘንተ እለት ተዘኪሩ ክነብር ኢዩ!

ሚኪኤል እምባየ (ኣራንቺ)

Aranchi03@yahoo.com

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
48 COMMENTS
 • merhawit January 26, 2014

  …cont’d.

  only 800 meters and the addage u applied to reinforce ur misconception do not bear relevance to the subject under deliberation.
  As to Aranshi’s article: absolutely right. The tyrant and his criminal grouping understand only the language of the gun, because everything they do in their daily activities is devoid of any reason and civility. “Right is might” is what Isaias staunchly believes in. It is utterly naive to assert that the evil and violent despot bleeding Eritrea to its near-death shall one day come to his senses and hand out our country, or what is left of it, to its citizens. He’s determined to destroy it competely, take it down the abyss, so nothing is left of it when he relinquishes the scene under whatever eventuality.
  If we don’t hurry up NOW AND ONLY NOW and raise up arms to finish off Isaias and his criminal conglomerate called Hgdef, tomorrow shall be too late to recollect the disintegrated organs of the Eritrean body and reclaim life to it. How to pursue it effectively must be the only question we have to discuss about.

 • merhawit January 26, 2014

  * correction: should read: “Might is right”.

 • HGDFbyGunOnly January 26, 2014

  Every eritreans must understand that, hgdef can only removed with the language gun, i am 100% sure that, they can not go with out gun. The puppts of HGDF if they hear the language of gun, they are really really shocking with fear, because they know, it will be the end of the date of the tyrany dictatorial regime in our land. We should go out and start the fight against the indevidual HGDFs.
  That is the only option remain.
  they will make things complex as usually by the puppts but we need to be ready and viglant and go out and fight these criminals in the land. So that out people will be pleased and will follow us 100% the people will follow us.

 • Google_ERI January 26, 2014

  Hilkus Meshete go and try

 • wedi Hailom January 31, 2014

  Even now it is not late to try kicking the HGDEF in the Ass by an armed wing. Because they understand that language very well more than anybody else, and it seems that Eritreans now are left with that only option.

 • sammy mike February 1, 2014

  kiking hgdf any pawor to rmuve thwat stped kiki his asss

 • sammy mike February 1, 2014

  what hapn to us all Eritrean pepols what hapn to us

POST A COMMENT