Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ድላይካ እንተተዛርቡኻ’ሞ ዕዳ ዘይብልካ እንተዝሰዱኻ :

ሳላ ምዕቡል ተክኖሎጂ መራኸቢታት ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም: ኣብ ውቅያኖስ ኣብ ሰማይ ዝፍጸም ኣብ ቤትካ ኮፍ ኢልካ: ኣብ ጉዕዞ ኮንካ ትከታተሎ:: ዘሕዝን: ዘደስት: ዘነድር: ዘተባብዕ ፍጻሜታት ትዕዘብን ትሰምዕን:: ክንዲ ጽፍሪ ኣብ ትኸውን መሳርሒ ሰኒድካ ኣብ

ሳላ ምዕቡል ተክኖሎጂ መራኸቢታት ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም: ኣብ ውቅያኖስ ኣብ ሰማይ ዝፍጸም ኣብ ቤትካ ኮፍ ኢልካ: ኣብ ጉዕዞ ኮንካ ትከታተሎ:: ዘሕዝን: ዘደስት: ዘነድር: ዘተባብዕ ፍጻሜታት ትዕዘብን ትሰምዕን:: ክንዲ ጽፍሪ ኣብ ትኸውን መሳርሒ ሰኒድካ ኣብ ዘድለየካ ጊዘን ቦታን ደጊምካ ትውከሶ:: በዚ ምዕባለ’ዚ ዝርዕድን ክዓብሶ ዝፍትንን ኣንጻር ማዕበል ዝሕምብስ ምልኪ ከንግስ ዝፍትን’ዩ ::

ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ሓደ ጎደና ከተማ ኣሜሪካ: ነታ ምስኡ ዝነበረት ሰበይቲ ገዲፍዋ ኣተሃድማ ዕቡያት ክኸይድ ዝረኣኽዎ ደጊመ ተዓዘብክዎ ዕድመ ንተክኖሎጂ:: ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ ነቲ ብመርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ጸብጻብ ክኽሕድ ብኢሳያስ ተላኢኹ ዝመጽአ ክራቫታ ኣሲሩ ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛ ቢ.ቢ.ሲ ኮፍ ኢሉ ተዓዚበ:: እቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ካብ’ቶም ብግናይ ተግባራቱ ዝነደሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ከምልጥ ነታ ኣሰንያቶ ዝነበረት ሰበይቲ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ገዲፍዋ ሰጎመ:: እቶም መንእሰያት ደድሕሪኡ ስዒቦም ብሞባይል ተለፎን ” ንስኻ ኣብ’ዚ ኣሎኻ: በዓል ጴጥሮስ ሰለሙን ተኣሲሮም ደቆም ተሰዲዶም” ክብሉ ይስምዑ::ጸወታ ድሙን ኣንጭዋን ብዝመስል:  ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ከም ሌባ ተሳጉጉ ክኸይድ ዝረኣየት ዓይኒ ምስ’ዚ ናይ ሕጂ ብምንጽጻር ኣብ መንጎ ሕንከትን ሓሶትን በቲ ሓደ: በቲ ሓደ ድማ ክብረትን ሓቅን ዘሎ ፍልልይ ከመዛዝን ፈተንኩ::

ወሓጥዮ እንተበልክዋስ ትጎስሞ:-የማነ ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛ ቢ.ቢ.ሲ ቻነል 4 ተቐሚጡ ንዝተዓዘቦ ሰብ: ንቃለመጠይቅ ዘይኮነስ ንመርመራ ዝተዳለው ይመስል ነበረ:: ሓቅን ሓሶትን ተፋጢጠን ቀረባ::ኣብ ኤርትራ ኣብ ወርሒ 4000 ሰባት ይሃድሙ ኣለው:  ንዝብል ብስእሊ ኣሰንዩ  ጋዜጠኛ ቢ.ቢ.ሲ ንዘቕረበሉ ጭቡጥ ሕቶ:የማነ ነቲ ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ብማዕበል እናተገፍዑ ዘርኢ ስእሊ ከምእተመልከቶ ገሊጹ:: ንሱ ” ብሓቂ ዘሕዝን’ዩ: ምኽንያቱ እዚ መቐጸልታ ናይ’ቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝወሃብ ዝምቡዕ ስእሊ’ዩ” ብምባል ክሒዱ ::

የማነ ማንኪ ደቁ ብምቾት ሓብሒቡ የዕብይ ኣሎ:: ደቂ እቶም መዋእሎም ንናጽነት ዝተቓለሱን ሂወቶም ዝወፈዩን ድማ ኣብ ፈቐዶ በረኻታት ብጥይትን ብኣዛብእን ይብልዑ ኣለው:: ኣብ ባሕሪ ዝጥሕሉን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሃልቑን መንእሰያትን ዓበይትን ኣየሕዘንዎን:: እቲ ካብ ቅድሚ ዓይኒ ዓለም ዘይተኸወለ ጭቡጥ ሕቶ ኣሕዚንዎ::

ጋዜጠኛ ቢ.ቢ.ሲ ንምንታይ ክንድ’ዚ ዝኣኽሉ ሰባት ይሃድሙ’ለው ብምባል ኩዕሶ ቀልዓሉ::

የማነ: ከም’ቲ ኣብ ኤርትራ ባዕሉ ኣዳልዩ ባዕሉ ዝምልሶ ሕቶ ክቐርበሉ ተጸብዩ ብምንባሩ ወይ ሞያ ጋዜጠኝነት ናፊቑ ” እቲ ሕቶ ክኸውን ዘለዎ ስለምንታይ ብዙሓት ሰባት ናብ ኤውሮጳን ካልኦት ቦታታትን ይመጽኡ’ለው” ብምባል ካብ ተጻዋታይ ናብ ዳኛ ተቐይሩ ::

እቲ ጋዜጠኛ 15% ማለት: 4000 ሰባት ንወርሒ ካብ’ዛ ንእሽቶ ሃገርካ ይወጽኡ’ለው: ካብ ዓበይቲ ሃገራት ውሑዳት ክወጽኡ ይኽእሉ ብምባል ንሕቶኡ ኣነጸረሉ::የማነ ካብ ዓበቕካስ ተቖናድፍ ኮይንዎ: ኣዒንቱ ሰለምለም ብምባል ” ሓቂ ኣይኮነን:: ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2014 ኣብ ዓለም 20 ሚልዮን ሰባት ካብ ሃገራቶም ተሰዲዶም:: ኣብ ኤርትራ እንተሪእኻ እዚ ኣሃዝ’ዚ ንጣብ ማይ ኣብ ውቅያኖስ’ዩ” በለ::

ኣብ’ዘን ዝሓለፋ 10ዓመታት ጥራይ ኣብ ሓሙሽተ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሽሕ ኣብ ሱዳን ብተመሳሳሊ ኣሽሓት  መንእሰያት: ዓበይቲን ቆልዓ ሰበይትትን ተዓቑቦም ::በብመዓልቱ ኣሽሓት ባሕሪ ሰጊሮም  ኤውሮጳ: ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ይኣትው:: ኤርትራ ብስደተኛታት ድሕሪ’ታ ብኩናት ሓድሕድ መሰወራ ጠፊእዋ ዘሎ ሶርያ ተሰሪዓ::ኣብ ዶባት ብጥይት ወተሃደራት ዝተቐትሉን ብኣዛብእ ዝተበልዑን: ኣብ በረኻታት ሲናይን ሊብያን ሂወቶም ዝሰኣኑ: ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓደ ረፍዲ ዝጠሓሉ 365 ኤርትራውያን ንየማነ ንጣብ ማይ ኣብ ውቅያኖስ’ዩ:: እዚ ናይ ብድዐ ዘረባ ሃየንታ’ለዎ:: ዓፈር ክምስሉ ብኩርማጅ ዝሰንበረ ኣካል ይሓውይ: መልሓስ ዘሰንበረቶ ግን ኣይፍወስን’ዩ::

እቲ ጋዜጠኛ ካብ ኣፉ ንኽሰምዕ ብምባል ዘቕረበሉ ካልእ ተዘዋዋሪት ግን ንሓሶት የማነ ዘቃልዐት :  መንግስትኻ ብዛዕባ ስደተኛታት ይዛረበሉ ዶ ትብል ሕቶ ነበረት:: የማነ ነቲ ኣቐዲሙ ዝሃቦ መልሲ ንጣብ ማይ ኣብ ውቅያኖስ ዝብል ዘረባ ረሲዑ:ተጋራጫዊ መልሲ ሂቡ::

” ሕቶ ስደት ናዓና ኣገዳሲ’ዩ:: ቀጻሊ ንዛረበሉ ኢና ኣብ ፕረስ ነውጽኦ ኢና: ቅዳሕ ናቱ ክሰደልካ” ብምባል ተመሻኺኑ:: እቲ ጋዜጠኛ ግን ምሉእ ሓበሬታ ስለዝነበሮ ንዘረባ የማነ ” ኣይትዛረቡሉን ኢኹም” ብምባል ከም በዓል ስልጣን ዘይኮነስ ከም ሓደ  ክሱስ ጠሚቱ ኣፋነዎ::

የማነ ኣብ ዝቐጸለ መዓልታት ረሃጹ ኣድሪቑ ብዘይሕንከት ኣብ ሩስያ ሎሚ(Russia Today) ዝተባህለ መደበር ቀሪቡ እቲ ብእንግሊዝ ዝሓሰዎ ብዓረብ ኣድመቖ:

ንሱ: ኣብ ልምዓትን ሓባራዊ ዝምድናን ምስ ሰበስልጣን እንግሊዝ ሃናጺ ዘተ ከምዘካየደ ገሊጹ:: ካናዳ: ንኤርትራ 2% ግብሪ ከይትእክብ ምኽልካላ ዘይፍትሓዊ’ዩ ድሕሪ ምባል ህግደፍ መሰረት ዘመናዊት ኤርትራ ኣብ ምንጻፍ ተዓዊቱ’ዩ: ኣብ ናጽነት ዝሓዝናዮ መትከል ኣጽኒዕና ሒዝናዮና ኣሎና ብምባል መዲሩ:: የማነ ብዘይካ’ዚ ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ኣለው እንተኾነ ብመሰረቱ ዕሱባት’ዮም:: ኣካል ናይ’ቲ ብወጻኢ ዝግበር ወራር’ዮም ክብል ተዛሪቡ::

የማነ : ነቲ ኢሳያስ ሞይቱ ዝበሎ ቅዋም ካብ መቓብር ከብሒ ቤት ጽሕፈቱ ኣውጺኡ ብዓረብ ተርጉሙ ካልእ ቅዋም ኣጽዲቑ ቀሪቡ:: ጋዜጠኛ RT ብዛዕባ ቅዋም ሓቲትዎ ዝሃቦ መልሲ::

ድሕሪ ናጽነት ቅድሚ 18 ዓመት ቅድሚ 20 ዓመት: ኣብ 1997 ብኡንብኡ ቅዋም ኣጽዲቕና:: እቲ ቅዋም ምስ ጸደቐ ኣይተተግበረን ኩናት ስለ ዝነበረ::

እቲ ጋዜጠኛ ኩናት ኣብ 2000 ተዛዚሙ: ኣብ 2015 ኢና ዘሎና 15 ዓመት ብምባል ዘይዕግበቱ ገለጸ::

የማነ : ኩናት ኣይተወድአን ይቕጽል’ዩ ዘሎ:: ብኢትዮጵያ ዝተታሕዘ መሬት ኣሎ:: ዓበይቲ ሃገራት ድማ ይወራና’ለዋ ብምባል መለሰ::

ብሕብረት ኤውሮጳ ንልምዓት ዝተለገሰ 300ሚልዮን ኤሮ ኣበይ ኣተወ ተባሂሉ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ክንዲ ምምላስ የማነ እቲ ገንዘብ ሓንሳብ 2 ሚልዮን’ዩ ጸኒሑ 200 ሚልዮን ብምባል ወልደፍደፍ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ’ቲ ምወላ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝርርብ ከም ዝርከቡ ሓቢሩ::

ንማእሰርቲ : ቅንጸላ ፍሉጣት ፖለቲከኛታን መሰል ሰባትን ኣብ ኤርትራ እንታይ ትብል ብምባል ዝቐረበሉ ሕቶ:

”ኩለን ሃገራት ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ኣለወን:: ብዛዕባ ኤርትራ ዝቐርብ ግን ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎን ዝተጋነን’ዩ: መሰል ዜጋታት ንምሕላው ኣብ መስርሕ ኣሎና” ኢሉ::

የማነ እቲ ምስ ቢ.ቢ.ሲ ረድዮ ቻነል 4 ዝተዛረቦ ንቁጽሪ ዝስደዱ ንጣብ ማይ ኣብ ውቅያኖስ ዝበሎ ጋዜጠኛ RT ደጊሙ ሓቲትዎ::

እቲ ጋዜጠኛ ክንደይ ኤርትራውያን ይስደዱ : ሓደ ሽሕ: ክልተ ሽሕ ወይ ሓሙሽተ ሽሕ ብምባል ከም ተመሃራይ ምርጫ ኣቐመጠሉ::

የማነ: ኣዝዩ ውሑድ’ዩ ማለተይ ካብ ክልተ ሽሕ ዝውሕድ ብዝበለ: ጋዜጠኛ ” የድሕነና ኣብ ዓመት 24 ሽሕ” በለ ብምግራም::

ልኡኽ ኢሳያስ: ጠንቂ ስደት ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ከም ዝኾናን ብፍላይ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተጻባኢ ከምዝኾነ ገሊጹ:: ኣብ ጉዳይ የመን ድማ ሓንሳብ ሻራ የብልናን ይብል ቀጺሉ ድማ ካብ ኣጠቓላሊ መፍትሒ ሰላምን ጸጥታን እዚ ዞባ ከምዘይወጽኡ ተዛሪቡ:: ካብ መዋጥር ንምህዳም ድማ እቲ መልሲ ቀሊል ከምዘይኮነ  ሓቢሩ::

እንተኾነ ሳላ ምዕቡል ስርዓተ ሓበሬታ:ኢሳያስ ንወደብ ዓሰብ ነቲ ኣንጻር ተቓወምቲ ሁቱ ዝተሰለፈ ብስዑድያ ዝምራሕ ሓይሊ ከምዝሓዝኦ ዘይፈልጥ የልቦን::

”ድላይካ እንተተዛርቡኻ’ሞ ዕዳ ዘይብልካ እንተዝሰዱኻ ”ትብል ነበረት ኣደይ:: ይትረፍ ንህዝብን ሃገርን ዝምልከት ንውልቀ-ሰባት እንዛረቦ እውን ዋጋ ከም ዝኽፈሎ ክትምዕደኒ ትዛረቦ ዝነበረት’ዩ::

ደጎል ድራር

————————-

 

 

 

 

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
17 COMMENTS
 • Kombishtato August 5, 2015

  Who will be the next high profile Higdef to defect soon? Stay tuned, news is coming.

  Issaias is ready to throw some of his Higdef condoms to jail. Who is next?

 • our voice ukbe August 5, 2015

  lies ,lies, and more lies of monkey.

 • Mahlet August 6, 2015

  Remember the tigrigna adage that goes: “meriyet inte tigmeTelis kuEnti mitsegebina belet hibay”!
  Little did the poor monkey know under that scenario that is if the world was to turn upside down then she will also no longer be alive to feed on the kuEnti. Poor nasty hibay/monkey just like our yemane monkey/hibay. All he thinks and plans is about his own miserable survival.

 • Amanios Makonnen August 6, 2015

  “War is peace; slavery is freedom; ignorance is strength” – Orwell, 1984

  In eritrea the pfdj is the citadel of evil. Isaias Afewerqi is the patriarch, Yemane Monkey its high priest. Their refugium is a world of twisted logic. Their credo: ” Slavery is liberty; murder is justice; lies are truth; deception is smartness; backwardness is progress”. A justifiable reason why young eritreans are fleeing their homeland in their tens of thousands.

  • YaDan August 8, 2015

   Couldn’t be said better Amanios!!

 • Hakiyigbero August 6, 2015

  BIRIGADER JENERAL ABREHA KASSA TEASIRU YIBEHAL ALO.TIRAY HAKI YIGBERO.

POST A COMMENT