Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ዓገብ ነዚ ሃገራዊ ጉባኤ ዝመጠጡ ሸነኻት

ዘገርም አዩ ኣላጋጭ ነቲ መሰረታዊ ፍታሕ ንህግደፍ ካብ ስሩ ምሒኻ ናብ ናይ ታሪኽ ጉሓፍ ደርቢኻ ንህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን ተባሂሉ ንምሉእ ዓመት ክስረሖ ዝጸንሐ መስርሕ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ብኹሉ ኩርኑዓት ዓለም ጽዑቅ ምንቅስቓስን ናህሪ ተሳትፎ መንእሰያትን

ዘገርም አዩ ኣላጋጭ ነቲ መሰረታዊ ፍታሕ ንህግደፍ ካብ ስሩ ምሒኻ ናብ ናይ ታሪኽ ጉሓፍ ደርቢኻ ንህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን ተባሂሉ ንምሉእ ዓመት ክስረሖ ዝጸንሐ መስርሕ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ብኹሉ ኩርኑዓት ዓለም ጽዑቅ ምንቅስቓስን ናህሪ ተሳትፎ መንእሰያትን ናህሪ ምሁራትን ደቂ-ኣንስትዮን ኣብ ደምበ ተቓዉሞ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተሳታፍነት ብሩህ ተስፋ ተራእዩ እንከሎ፤ በዞም ንሃገራዊ ጉባኤ ንኽምጠጥ ዝገበሩ ሸነኽ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ብዘይ የገድስ፤ዋላውን ምኽንያት ኣለና እንተበሉ እቲ ዘቕርቡዎ ምኽንያት ዘመኽነዩ እንተ ኣመኽነዩ ብመንጽር እቲ ኣብ ህዝብናን ሃገርናን ዝወርድ ዘሎ ህልቀት ኣናጻጺርካ ክትሪኦ ኸለካ ብዝኾነ መለክዒ ነቲ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ክስረሖ ዝጸንሐ ንምፍሻል ሃገራዊ ጉባኤ ዝዓለመ ከም ምኻኑ ከተንብህ ግዴታ ስለ ዝኾነ ሕልናይ ደሪኹኒ ምስ መሪር ጓሂ ነዚ ዘይሓላፍነታዊ ንሃገራዊ ጉባኤ ንምፍሻል ንሓደ ወርሒ ዝመጠጥዎ እቲ ሕመረት ኣብ ነብስኻ ዘይምትእምማን እዩ፡ እዚ ድማ ህዝባዊ ተሳትፎ 60 ካብ 100 ናብ ሃገራዊ ጉባኤ ስለዝሳተፍ ተዓብለልና፣ተዘመትና ዝዓይነቱ ውዮ ስልጣን ንህዝቢ እናበለ ክንድዚ ስክፍታ ናብ ስልጣን ምምጽእ፤ ንመጽእ ዶኾን ዝብል ሻቅሎትን ስክፍታን ተዋሒጥካ ንመስርሕ ሃገራዊ ጉባኤ ክትመጥጥ ነዚ ዝስዕብ ዝዓለመ አዩ። ከም ዝፈለጥናዮም ድማ ክፈልጡ ምእንቲ ዝርዝር ንትዓዘብ።
እቶም ነቲ መሰረታዊ ፍታሕ ሽግር ህዝብና መስርሕ ሃገራዊ ጉባኤ ክምጠጥ ዝደለይዎ
1. ካብ ምሉእ ዓለም ዘሎ ተወካሊ ኮይኑ ንሃገራዊ ጉባኤ ዝሳተፍ ካብ ስሩሑ መደብ መዲቡ ንሃገራዊ ጉባኤ ክሳተፍ ካብ ስርሑ ፍቓድ ወሲዱ ናይ ኣየር ትኬት ተዋዲዱ ክነሱ ባዕሎም ዝተሳማምዑሉ ክነሶም ተመሊሶም ንዝተሳማምዕሉ ምፍራሶም እቲ ከርሲ ድሕረ ባይታ ናይዚ ነቲ ካብ ስርሑ ፍቓድ ዝሓተተ ካልኣይ ግዜ ፍቓድ ክዋሃብ ስለ ዘይክእል ናብ ሃገራዊ ጉባኤ ናይ ምስታፍ ዕድል ስለ ዘየሎ ጉባኤ ብህዝቢ ከይ ዕብለል ብኸምዚ ንዓንቅፎ ዝብል ዘይሓላፍነታዊ ውሳኔ ኢዩ።
2. ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ እቲ ህዝቢ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመጽእ ዘሎ 60 ካብ 100 ተሳትፎ ከይረጋገጽ ዕንቅፋት ፈጢርና እቲ ሃገራዊ ጉባኤ ብውድባት ዝተዓብለለ ኮይኑ ስልጣና ዝራጋገጸሉ ባይታ ነጣጥሕ ካብ ዝብል ሓሳብ ዝዓለመ ይመስል።
3. ተወሪርና ብህዝቢ ዝብል ስግኣት ኣታሓሳስባ እናሃለወ ስልጣን ድኣ ከመይ ጌርካ አዩ ናብ ህዝቢ ክማሓላለፍ።
4. ኣብ ናይ ስልታን ምትህልላኽን ድማ ሓዲሽ ተሞኩሮ ኣይኮነን። ንዲክታይተራዊ ህግደፍ ዕድመ ምንዋሕ ታራ ተጻዊቱ እዩ ብመንጽር ናይዚ ድማ ንህዝቢ ኣብ ጎኒ ተቓውሞ ደንበ ከይስለፍ በካያይዳ ኣፍደጊኦም ትሪኮላታ ህልኽ ገይሮም ዓጽዮም አዮም።
5. ንሓደ ወርሒ ምምጣጡ ንሃገራዊ ጉባኤ እንታዮም ከሳልጡ፤ እንትርፎ ነቲ ተሳተፋይ ካብ ስሩሑ ዝወሰዶ ፍቓድ ንሃገራዊ ጉባኤ ከይሳተፍ ዕንቅፋት ካብ ምዃን ሓሊፍካ ካልእ ዝቐርብ ምኽንያት ምኽኑይ ኣይኮነን።
6. እታ ወርሒ እውን ክትውዳእ እኮ እያ ተመጢጣስ ኣላ መዓልታ በሊዓ ደበኽ ክትብል እያ ኣብ ጉባኤኸ ብህዝቢ ተማእዚዞምን ተማእኪሎምን ንህዝቢ ዝወሰኖ ውሳኔ ክቅበሉ ድዮም? ህዝቢ እሞ ዝከኣል ሰሪሑ ወከልቱ መሪጹ ህዝቢ ዝደልዮ ወሲኑ ውሳኔታቱ ብወከልቱ ገይሩ ናብ ሃገራዊ ጉባኤ ክበጽሓሉ ዝኽእል ዝመስል ኣስኒቁ አዩ። ነቲ ስንቂ ናይ ህዝቢ ክቕበልዎ ድዮም ?
7. ካብቲ ዘገርም ድማ እዚ ኹሉ ሃገራዊ ጉባኤ ንወርሒ 10/2011 ክግበር ባዕሎም ተሳማሚዕም ባዕሎም ምፍራሶም ምስ ምንታይ ይቑጸር?
ኪዳን ዝብሃል ብሓደ ክሰርሕ ከምዘይክእል ኣብ ኩሉ መዐቀኒ ተመኩር ተራእዩ እዩ። ብስምምዕ ክወጽእ ዘይክእል ኪዳን ብመስርሕ ድሞክራሲያዊ ጥርናፌ ዘይምእከል ኪዳን ብሓንሳብ ሰሪሑ ነዚ ዲክተተራዊ ህግደፍ ክቅይር ከምዘይክእል ይሪእን ይግንዘብን ኣለኹ። ምስ ኩሉ ድኽመታቱ ኪዳን ክዓብን ክሰርሕን ክንጽዕር ጸኒሕናን ሕጂ ግን ኪዳን ከም ኪዳን ብሓንሳብ ሰሪሑ ንህግደፍ ክቅይር ማለት ማይ ሓቊንካ ልኻይ ኣይርከብን በዚ ንረዳኣዮ ።
እንታይ ድኣ ይገበር መተካእታ ኪዳን ሓደ ሓያል ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ሃገራዊ መልክዕ ዘለዎ ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ክሳብ ዘይሃነጽና ህግደፍ ክሳብ ዘሎ ከም ሃገርን ህዝብን ህላውነትና ኣብ ጽላለት ሓደጋ ከም ዘለና ፈሊጥና ከም ሃገርን ህዝብን ክንህሉ ቲፎዞ ጉጉያት ምዃን ገዲፍና ንህዝብና ዘዋጽኦ ክንሓስበሉ ይግባእ።
ካብ ገብሪሂወት ኣቡዓሸራ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
29 COMMENTS
 • habrom koreda October 8, 2011

  What very sad news it is .I can believe it if it is true .What is the reason they create to give chance for PFDJ power again .what i mean is the same thing like pfdj [we fight for long time then let we be leaders]no no no [ ageb ] u guys that is not right ashame on you.Let we do the national convention then the people will elect the leaders who is good for the country.i did not mean u are not qualified we see.pls pls let we move farward not political mess each other.ashem ashem ashem

 • emma wedi calgary October 8, 2011

  ኣመል ምስ መግነዝ አዩ። አቲ ሲቪካዊ ሓይሊ ተሪሩ ሲለ ዚሓዞም አዞም ዘረግቲ ማይ መምሎቒ ደልዮም። ሕጂ አውን ኮምሽን ገጥ ይበል። ንርእን ንሰምዕን ኣሎና። አዞም ዘረግቲ ማይ ዚኾኑ ውድባት ማዕረ ህግደፍ ኪሰዓሩ ዘለዎም አዮም። ኮምሽን ሕጂ አውን በርትዑ። ነዞም ዘስሀግሩኩም ዲማ ኣይትሕብኡሎም፡ አቲ ዘጋጥመኩም ሽግር ሓብሩ፡ ንህዝቢ ንገሩ። ኩሉ ንከታተሎ ኣሎና። ፍርዲና ድና።
  ዓወት ንሃገራዊ ጉባአ!!

 • Temesgen Medhanie October 8, 2011

  test

 • Dr.zack Haile October 8, 2011

  I feel sad about the delay of the national conference. The peoples’ delegates have still to fulfil their obligation and be steadfast to show Kidan that the game of “delay and defeatism” is over and Kidan has to obey the peoples’ desire and decision. Kidan has been in Addis for a long time and to this day produced nothing. Therefore it is time that Kidan leave alone the peoples business and step aside with their delaying tactic. This delaying tactic only serves the criminal PFDJ’s agenda of prolonging their lawless rule and only the poor people of Eritrea are feeling the rule of lawlessness. So delagates please show your resolve and steadfastness to to make this National Conference a success no matter how delayed it is and limit the influence of kidan in the national conference.

  Thank you
  Victory to the National Conference

 • wedihagos October 8, 2011

  hi ahwat ane kindi fire taf zikewin imnet ewen ayneberenin mikniyatu men yenqesaqiso men yigirelu sile zireku iyu neziom kigebru ilkum titsbeyu ertrawyan gega sieli neyziom iyu zelekum, gerom ayfeltum iyom 100% kea kigebru aykonun hiji menisey yibiges alo nieu tray netebebayo misiziom qoyequa waga yeblun 20 amet zifeshelu goytot akeba akeba tray iyom

 • Ahmed Saleh October 8, 2011

  For these polititical groups tendency to minimize our fight for democracy , we better identify them and make ourself ready
  in confronting their purposes. The weapon of that task depends on the ability of each individual to learn and search the fact
  of all political organizations principles and their agenda. No more green light to opportunists.
  For those Eritreans with knowledge on current political issues on our country, I urge to you to share your ideas on this forum.
  Ultimately I strongly beleive ASSENA would be our voice be in general. ONE LOVE TO YOU ALL

 • Paradiso October 8, 2011

  1. This is one of the sad nature of the Eritrean opposition. The only people who can call themselves the real opposition that have a real impact on the ground and in my opinion that call themselves as the true opposition are the young young Eritrean civic associations.
  The rest of the so called opposition within the old traditional Jebha affiliated groups are still driven by the old stinking dead Jebha ideology. These groups mostly associated within the commission and some of the rest in diaspora are as worthless as the Hgdef regime.
  I will give great credit to the Hgdef supporters who are focused and well organized. You better see and visit any Hgdef meeting; yes, it is very centralized and undemocratic but they are well devoted and committed to their political beliefs. Hgdefites have little fracture or cleavages among them. They are very proud of their own identities, languages and history. The only groups within the Addis based Eritrean opposition that are worthy in par with the hard working Hgdefites are the Afars, Kunamas and the Saho political groups; their only problem is their number is very small. Otherwise, they are worthy opposition who are focused and committed with lots of pride in their identities. … 2

 • Paradiso October 8, 2011

  … followed from 1
  2. The only other groups that can be considered as worthy opposition are the media groups, such as demo.archive.assenna.com and asmarino.com which have huge credibility and influence within the public, though they need to distance themselves somehow from the Addis-based Kidan and the Ethiopian regime. The second worthy and hopeful group are the emerging young Eritrean civic associations.
  The rest, such as the Kidan or Commission are insecure and what one Eritrean blogger once called them “political dinosaurs” who are still “fossilized” in the 1960s politics of the region.
  Therefore, the Addis-based opposition is a waste of money and time for our Tigraian brothers, in short worthless. Worthless people or groups create worthless organizations and entities.
  Change will come to Eritrea, only through the Eritreans inside Eritrea.

 • Haqi tezareb October 8, 2011

  1. Issaias Afewerki or Higdef is not Eritrea’s only problem, he is just a symptom of the malady in Eritrea that had been crippling the region since the 1960s. Sudan or the present north Sudan has also its own illness similar but not the same.
  If you believe that people who are ashamed of their languages, identities and heritage can create a worthy nation, good luck.
  I was shocked when a son of Tigraian immigrants, from Tembien — Abi Adi – Salih Ghadi – born in Keren said without shame: “I am a Moslem and my language is Arabic”. I had never heard this level of inferiority complex from a Somali, Afar, Ogadienian, Taliban, Turkish, Indonesian, Iranian or any other Moslem, except from idiots trying to experiment with an entity called Eritrea.
  Eritrea’s illeness is a deep identity crisis that will never be cured unless people start to know who they really are.
  The Arab slaves in north Sudan, also known as “Abeed” by any Arab, who think they are “Arabs” have very big inferiorty complex which they have been trying to diagnose by killing more “infidels” or “none” Arabs or by burning and looting villages or by raping and enslaving others. The best examples are Darfur, South Sudan, Kordofan, Blue Nile regions and the Nubians and the Bejas in the east

 • Haqi tezareb October 8, 2011

  — from 1
  2.They are trying hard to create an “Arab nation” which only exists in their Abeed mind by Arabizing and Islimazing everyone by force. But the only thing, they have proven so far is that how idiotic slaves of the Arabs they are. The so called Sudan or “Abeed nation” will disintegrate one day and burn down.
  If you think, Arab Abeeds like Salah Ghadi can define our identity and write a copied Iraqi manual as a guiding document for you, then you are dead and devoid of identity like them. Isaias is in a way lucky to have Arab slaves as his opposition. Worse, the people who copied this Iraqi document are still hidden in veil and would not reveal their identity. Cowards who talk none stop about bravery.

1 2 3

POST A COMMENT