Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ዓሰረተ ሞት እምበር !!!! –

                      ወዮም ክልተ ተንኮላት ዝኣልሙ                       ርኢናዮም ኣብ ሞት ክጣለሙ                       ሬሳ ኣብ ሳንዱቕ ተኣጂሉ                       ወዮ ህዝቢ ሰሚሩሉ ቃሉ።                           እንታይ’ዩ እዚ ወረ ኣይድንቅን                         ኣብ ሳንዱቅ ተዓሽጉ ሬሳ ከም ሰርዲን                         ወዲ ክፍሉ ህይወት ውጹዓት ዝሃድን                         ናይዝጊ ኣርሓ


                      ወዮም ክልተ ተንኮላት ዝኣልሙ

                      ርኢናዮም ኣብ ሞት ክጣለሙ

                      ሬሳ ኣብ ሳንዱቕ ተኣጂሉ

                      ወዮ ህዝቢ ሰሚሩሉ ቃሉ።

 

                        እንታይ’ዩ እዚ ወረ ኣይድንቅን

                        ኣብ ሳንዱቅ ተዓሽጉ ሬሳ ከም ሰርዲን

                        ወዲ ክፍሉ ህይወት ውጹዓት ዝሃድን

                        ናይዝጊ ኣርሓ ውጹዓት ሎምስ ኣይግድን።

 

                               ሬሳኻ ኣብ ሳንዱቅ ተዓሽጉ

                             ኣብ ጉድጓድ ከይኣተኻ ሳንዱቕካ ኣሪጉ

                           ሚኒስተርዶ ኣይተባህለን ማዓርጉ

                           ኣብ ሳንዱቕ ከም ቃንጣ ጠውሊጉ።

 

                      ወዮም ህግደፍ ጉድ ኣስሚዖና ሎሚ

                      እስከ ንገሩኒ ጋህዲ ዲዩ ሕልሚ

                      ናይዝጊ ሬሳ ናይ ሎሚ ኣርሓ ዓሚ

                      ኢድካዶ ረኸበትካ ወያ ግናይ ትልሚ።

 

                 ኣንታ ናይ እዝጊ ወደብየ ክፍሉ

                 ገሃንም እሳት ዝበሃል እዚ እንዳሉ

                 መርገም ዓዲቦኻ ሰሚሩሉ ቃሉ

                 ሓጢያትካ ጸቒጡካ ጠቓሊሉ።

 

                            ዓዲ ኣቦኻ ጸሎቱ ኣብጺሑ

                            ግዙኣት ምልኪ ትመስሉ ኣራሑ

                             ሓደ’ኳ ስኢንካ ኣፍደገኡ ዘርሑ

                             ሓጢያትካ እንዶ መሊሱ ገፊሑ።

 

 

                     ከተማ መንደፈራ ሰሚዖምዶ ሞትካ

                     ሓጢያትካ ገዲፍካሎም ንውላድካ

                     ኣብ ሳንዱቕ በሊኻ ኣብ ስደትካ

                     ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣምላኽ ጸሊኡካ።

 

                      ጂ 15 ሰሚዖምዶ ዜና

                      ስንኩላት ኲናት ሰሚዖምዶ ዜና

                      ናይዝጊ ተሪፉ ኣብ ዓዲ ጓና

                      ብግብሩ ከይተሓተተ ብህዝብና።

 

                        ኣንታ እዞም እንዳቦና እንታይ በሉ

                        መራጉዝ ማይጻዕዳ እንታይ በሉ

                        ጽልማ ተኸላ እንታይ በሉ

                        ሰሚዖምዶ ዝሰመረ ፋሉ።

 

                  ኣንታ ናይዝጊ ሓወይ ኣርሓ ውጹዓት

                  ናይቲ ኩሉ ክፋእካ ተገልቢጡካ መዓት

                  ወዮ እከይ ግብርኹም ወጺኡ ቅልዓት

                  እትጣለሙሉ ኣኺሉ እታ ሰዓት።

 

                       ኣብ ሜዳ ወጺእካ ውጹዓት ንምጥፋእ

                       ሎሚ ተጋሂዱ ናትካ ክፋእ

                       ታሪኽ ከይነገርካ መሪጽካ ንምጥፋእ

                       ርጉም ርጉም ኢዩ ባዕሉ ይድፋእ።

 

                መሬት ዓድቦኻ ተፊኡካ

               ኢስያስ’ውን ኪሒዱካ

              ቀደም ኢድበይዛኡ ነይርካ

              ሎሚ ኣብ ሳንዱቕ ኮይኑ መቓብርካ።

 

                  ኣብዚ ከኣ ኣሎዉ ከማኻ መጋበርያ

                  ካብ ዘመነ ፍትሒ ዝምነዩ ዘመነ ባርያ

                  ቅጫ ቀሪብካሎም ዝመርጹ ፋንዲያ

                  ከናሽዉ ዝውዕሉ ናይ ጀጋኑ ቅያ።

 

                      ምእንቲ ንብረት ህዝቢ ዝጠለሙ

                      ህዝብና እናፈለጥዎ’ቲ ጸገሙ

                      ኣንጻር ፍትሒ ኮይኖም ዝኣደሙ

                      ሓሶት ወዲ ሓሶት ዘቃምሙ።

 

                    ገዛ ኣሎኒ ኢልካ ንህዝቢ ምጥላም

                     ክተት እናበልካ ምዝራግ ሰላም

                     ዘይኣቕምኻ ሃለውለው ምሕላም

                     ቁሩብ ዘየሕፍሮም ሓሶት ምእላም።

 

                ገዛኦም ከይውረስ ኣብ ኣስመራ

                ምስ ህግደፍ እናፈሓሱ ሻራ

                ህዝብና ሓሪሙዎ ሰላማዊ ናብራ

                ሃገር ባዲማ ተበታቲኖም ስድራ።

 

                       መንእሰይ ናብ ስደት እናጠፈአ

                       ብጥይት ህግደፍ እናተደፍአ

                        ህግደፍ ብሓሊ እናገዝአ

                        ደጊም ቀሪቡ’ዩ ህዝባዊ ትንሳአ።

 

                  ሽዑ ዘሎ ለኽበጥበጥ ዘረባ

                  ወያ ገዛኹም ኩላ ዝርካባ

                  ብሕግን ስርዓትን እንዳባ

                  ዝኸሓድኩሞ ህዝቢ ይርከባ።

 

                     ንህግደፍ ኣፍቲኹም ዝተሰርሐ ገዛ

                     ኮላይ’ቲ ንብረትኩም ልግብጋብ ኣጎዛ

                     ሎሚ ይመስለኩም ኣሎ ከም ዋዛ

                      ጽባሕ ግን ኣሎኩም ብርቱዕ ቃንዛ።

 

                  ጭንቀት ክወርሰኩም ኣብ ሃገረ ስደት

                   ወያ መልሓስኩም ጥልመት ዝለመደት

                   ወያ ገዛኹም ኣብ ሓራጅ ምስ ወረደት

                   ኣብየት ሽዑ ዘሎ ምስ ስድራኻ ውርደት።

 

                ማሕበር ከኣ ክትፈጥሩ ሬሳ ዝሰድድ

                 ድንቁርናኹም ናይ ሎሚ ይገድድ

                 ተጋጊና እንተበልኩም ተሰኪምኩም መዲድ

                 ይቕረ ኣይግበኦን ንጥቕሙ ዘዋድድ።

 

                     እዚ ኢዩ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን

                     ብድንቁርናኹም ክትፈዙ ምድረ ዓዋን

                     ህዝብና ክጎናጸፍ ሰላምን ራህዋን

                     ንስኹም ክትሳቐዩ ብጭንቅን ጽሙዋን።

 

                 ወየ ወየ ወይው

 

                 ወዲ ኣቦ ክፍሉ ኣይተ ናይዝጊ

                 ኣብ ምድሪ ከለኻ ክንዲዚ ሓለንጊ

                 ወዲ ሰራየ እንዲኻ ዓዲ ሕጊ

                 ወዲ ኣከለ ሓማ እንዲኻ ዓዲ ሕጊ

                 ወዲ ሰምሃር ሰንበል ዓዲ ሕጊ

                 ወዲ ባርካ ሰንሒት ዓዲ ሕጊ

                 ወዲ ጋሽ ለምለም ዓዲ ሕጊ

                 ሕማቕ ተፈዲኻ በቲ ዘርጊ

                 ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ዓጻው ባህጊ።

                

                

 

                     ኣንታ ናይዝጊ ክፍሉ በዓል በትሪ

                     ኢሳያስ ጸሊኡካ ፈንፊናትካ ምድሪ

                     ኣብ ሓመድ ዓድኻ ከሊኡካ ክብሪ

                     ጎይታኻ ኢስያስ ዘይፈልጥ ነውሪ።

 

                  ሕማቕ ወረ ንኽትሰምዖ ዘሰንብድ

                  ኣብ ክንዲ ንፈታዊ ንስድራ ዝእብድ

                  ንዓጽመ ስጋ ኣስቆርቊሩ ዘዕብድ

                   ካብቶም ካልኦት ናትካ’ኳ ትገድድ።

                  

 

                          ናይዝጊ ሓወይ ወደባት ኤርትራ

                          ኣንታይ ኣምረጸካ ምስ ድቂ 40 ሻራ

                          ኣሕዋትካ ኣእሲርካ ዒራዒሮ ናኹራ

                          ኤርትራና ሓሲራ ኣድፊርካዮ ክብራ

                          ንስኻስ ኣይትርእዮን እቲ መከራ

                          ህዝቢ ጉህዩ ለኪምካዮም ስድራ።

 

                       ስድራካ ክትግብሩ ለበዋኻ

                       ረሳኻ ክቀብር ኣብ ዓድኻ

                       ፈርዖን ከልኪሉካ መሓዛኻ

                       እንታይ’ዩ ነይሩ’ቲ ጌጋኻ።

 

                         ዘይትዛረብ እንትይ’ዩ እቲ ኣበር

                       ሚስጥራት ፈርዖን ምሳኻ ካብ ዝቕበር

                        ናይዝጊ ሓወይ ወዲ ጀጋኑ ኢኻ እምበር

                      በል ናይዝጊ ሓወይ ዕድለኛ ኢኻ

                      ፈርዖን ኣይክጥዕሞን ብድሕረኻ

                      ንስኻስ እኳ ብሕማም ተፋኒኻ

                      ፈርዖን ሳንዱቕ ኣይረኽባን ከማኻ

                      ከምቶም መሕዙቱ ክድርበ በረኻ።

 

                              ጠልጠል ኢሉ’ዩ ኣብ ገምገም ጸድፊ

                              ኣብ ፋኛቱራ ክድርበ ከም ቀዛፊ

                              ዘልዕሎ ክስእን ከም ሓልፊ

                              ክተት ከብቅዕ ናይ ደናቁር ደርፊ።

 

              ሽዑ ኢርትራና ሰላም ክወርዳ

              ወላዲት ክትናበ ብውላዳ

              ኣብ ዓዱ ክኣቱ’ቲ ኮርዒዳ

              ዝሕተቱ ከኣ ኣሎዉ ሰብ ዕዳ።

 

                          ዕዳ እወ ዕዳ ናይ ሎሚ

                          ኩርኩር ደርጊ ተሰካሚ ስሚ

                          ብቀትሩ ምስ ሸፈኖ ጋህሚ

                          ስጋ ተወዲኡ እንክሓቅቕ ዓጽሚ።

 

                  ኩሉ እናዘከራ እቲ ዝሓለፈ

                  ኣብ ጎደና ኪኽይድ ክተት እናደረፈ

                 

                       ናይ ቲ ዘመን ዑቡድ ተባሂሉ

                       ኣብ ኤርትራ ሽም ክወጻሉ

                      እቲ ጅግና ግና ዘይዓጸፈ ቃሉ

                      ንፍትሒ ይቃለስ ከም ኣመሉ።

 

                      በል ናይዝጊ እዚ’ዩ ዘሎ ብድሕረኻ

                      ጽንዓት ይሃቦም ንስድራኻ

                      ሰላምን ቅሳነትን ንደቅኻ

                      ሰላማዊ ዕረፍቲ ንዓኻ።

 

                       በልስከ ደሓን ኩን ወዲ ኣቦይ ክፍሉ

                       ፈርዖንስ ጠሊሙካ ከም ኣመሉ

                       እግዚሔር ይቀበልካ ኣብ ጽላሉ።

 

                          ሰላምን ቅንሳነት ንህዝብና

                         ውድቀት ንህግደፍን ኮራኹሩን

ብ  ገዛኢ ኪዳነ    

aseye.asena@gmail.com

Review overview
6 COMMENTS
 • lula luul February 27, 2012

  bihaki nufue getamay sutum hasabat naeta kulu qetsilo

 • petros February 27, 2012

  EXCELLENT POAM,,,, MAY THE MAN REST IN PEACE,,, WHAT EVER HE DID AS A HIGIDEF,, MAY GOD FORGIVE HIM…
  SELAM NKULUNA

 • agelglot February 27, 2012

  i am so sorry fore his familly but not fr him he was a murdere like isseyas,who cars about kflu any way he was hgdf.Annd very nice poiem..mr gezai kidane …thanks

 • Semhar February 27, 2012

  Superb,excellent, outstanding,terrific, splendid,
  Ghezai Kidane you wrote a fabulous, fantastic,marvelous, magnificent poem.
  You are talented, gifted brilliant.
  Keep it up.
  ኤርትራ ሃገርና ኣብ ዓለም ብዘነውሩን ስንብራት ዝገድፉን ሕማቓት ነገራት ጥራሕ ተፈሊጣ ኣላ፡ ሳላ ስርዓት ኢሰያስ ዝተሳእነ ነገር የለን ።ኣብ ውሽጢ እዘን ዕስራ ዓመታት ብዙሓት ናይ ኽፋእ መዳልያታት ረክብና፡እገዳ ፡ስደት፡እስርቤት፡መቅተልቲ፡ደቒ ሳላሳ ዓመት ሃዲሞም ኢልካ ንደቒ ሰብዓ ዓመት ጋር ኽፈሉና ፡ህዝቢ ኤርትራ ወሪድዎ ዘሎ መከራ ተጸብጺቡ እውን ኣይውዱእን።ንፉዓት መራሕቲ ንዘላኣለም ተዘኪሩ ዝነብር ሽልማት የምጽኡ መራሒ ህግደፍ ከኣ ካብ ዓለም ዘነጽልን ተሰሚዑ ዘይፈልጥን ብልሽውናታትን ይጛማዳሕ።

 • Semhar February 27, 2012

  Ghezai Kidane you wrote a fabulous, fantastic,marvelous, magnificent poem.
  You are talented, gifted brilliant.
  Keep it up.
  ኤርትራ ሃገርና ኣብ ዓለም ብዘነውሩን ስንብራት ዝገድፉን ሕማቓት ነገራት ጥራሕ ተፈሊጣ ኣላ፡ ሳላ ስርዓት ኢሰያስ ዝተሳእነ ነገር የለን ።ኣብ ውሽጢ እዘን ዕስራ ዓመታት ብዙሓት ናይ ኽፋእ መዳልያታት ረክብና፡እገዳ ፡ስደት፡እስርቤት፡መቅተልቲ፡ደቒ ሳላሳ ዓመት ሃዲሞም ኢልካ ንደቒ ሰብዓ ዓመት ጋር ኽፈሉና ፡ህዝቢ ኤርትራ ወሪድዎ ዘሎ መከራ ተጸብጺቡ እውን ኣይውዱእን።ንፉዓት መራሕቲ ንዘላኣለም ተዘኪሩ ዝነብር ሽልማት የምጽኡ መራሒ ህግደፍ ከኣ ካብ ዓለም ዘነጽልን ተሰሚዑ ዘይፈልጥን ብልሽውናታትን ይጛማዳሕ።

 • ደላይ ፍትሒ February 28, 2012

  ናይዝጊ ዘይናይዝጊ መርገም ስንቁ

  መሬት ኤርትራ ከም በዓል ናይዝጊ ስጋ ሰብ ዝለበሱ ሰይጣናት ኣብ ከብዳ ኣይትሓቁፍን እያ:: ስለዝኾነ ካኣ ፈጣሪ ባዕሉ እዩ መሬት ኤርትራ ኣይትቅበካን እያ: ኣብኣ አንተተቀቢርካ: ፎእ ኢላ መሬት ከተእዊ እያ: እቲ ምንታይ መርገም ስንቁ ስለዝኾንካ :: ስለዚ ወይ ኣብ ባሕሪ ወይ ኣብ ካኣ ብሓዊ ክተክኽ ኣለዎ ሬሳ ናይዝጊ::

  ክብረትን ምስጋናን ንፈጣሪ!

POST A COMMENT