Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኤርትራ ንኤርትራውያን ! ንመን ድኣ….?

  ኤርትራ ንኤርትራውያን ! ንመን ድኣ….? ሓቂ ኣብዘይ ግዚኡ ሓሶት ኢዩ፡፡ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ወሲደ ንኽጽሕፍ ዘገደደኒ ነገር እንተሃልዩ ብዙሕ እዩ፡፡ ሎሚ ንኹሉ ሓደ ብሓደ ክዝርዝሮን ክኣትዎን ኣይደለኹን፡፡ እቲ ምንታይ ሓቂ ኣብ ዘይ ግዚኡ ሓሶት ኢዩ፡፡ ስለ

 

ኤርትራ ንኤርትራውያን ! ንመን ድኣ….?

ሓቂ ኣብዘይ ግዚኡ ሓሶት ኢዩ፡፡ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ወሲደ ንኽጽሕፍ ዘገደደኒ ነገር እንተሃልዩ ብዙሕ እዩ፡፡ ሎሚ ንኹሉ ሓደ ብሓደ ክዝርዝሮን ክኣትዎን ኣይደለኹን፡፡ እቲ ምንታይ ሓቂ ኣብ ዘይ ግዚኡ ሓሶት ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ሓምሳ ዓመታት ዝተመስረሐ ትያትሮታት ኢሳይያስን ደቂ ዕቁቡን ኣፍና መሊእና እዚዩ እቲ ሓቂ ክንብል፡ ዘመነ ምስማዕን ምጽሓፍን ምዝራብን ዘመነ ሓቂ ዝግለጸሉ ግዜ፡ ርሑቕ ኣይክኸውንን ኢዩ፡፡ ኢሳይያስን እቶም ፍረ ክርዳድ ኢሳያስን ዝኾኑ ሃሱሳቱን ግን ንህዝቢ ጥራይ ዘይኮኑ ዘጽንቱ ዘለዉ፡ ታሪኽና እውን ንሶም ብዝደልይዎ ሰናኒዖሞ ኢዮም፡፡ ነዊሕ ዓመታት ብዝተሰናነዐ ሓሶት ታሪኻት ኣእዛኑ ጸሚሙ የዒንቱ ንዝዓወረ ህዝቢ ሎሚ ኣብዘይ ግዚኡ እቲ ሓቂ እዚዩ እንተበልካዮ፡ ግር ክብሎን ኣይ ኣይፋልኩምን ክብልን ከም ዝኽእል ርግጸኛ እየ፡፡ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩልና ንደልዮን ንብህጎን ዘመነ ሐቂ፡ ዘመነ ፍትሒ፡ ዘመነ ሓሳብካ ብዘይፍርሂ ትገልጸሉ ርሑቕ ዘይኮነ ግዜ ንሽዑ ክገድፎ፡፡ ዝተወሰነ ንእሽቶ ሓሳበይ ግን፡ ነቶም ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ዝብል ብደምናን ድምጽናን ዘረጋገጽናዮ ሓቂ፡ ጅሆ ተታሒዞም ኣብ ድንግርግር ኣትዮም ድንግርግር ዘብሉ ዘለዉ ገለ ክብሎም፡፡

ብሓቂ ዲና ነዛ ብኣእላፍ ኩቡር መስዋእቲ ብሉጻትን ብድምጺ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን ናጽነታ ዘረጋገጸት ሉኡላዊት ሃገር፡  ገለ ኮትሮማንዲስታ ሰባት ከይሸጥዋን ንኢትዮጵያ ብፍላይ እውን፡ ነቲ ኣብ መልሓስ ብዙሓት ህግደፍ ዝወቀጦ ወያነ ኣሕሊፎም ከይህብዋን ንፈርሕን ንስከፍን ንጠራጠርን ዘለና…..? እዚ ኢሳይያስ ዝዘረኦ መርዚ ግን ከኣ ናይ ዓያሹ ትያትሮ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ክሳብ ክደይ ኣዓሺዉናን ኣገሪሁናን ሎሚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ በሪሁልና ክኸውን ተስፋ ይገብር፡፡ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ግዚኡ ዝሓለፎ መሪሕ ጭረሖ ተሓንጊጦም፡ ቋንቋ እቲ ንጥፍኣትና ዝሰርሕ ዘሎ ዝደግሙ ግሩሃት ተቓለስቲ፡ ወይ እውን ኮነ ኢሎም ኣብ ሓሸውየ ክንነብር ዝደልዩ መሳርሒ እቲ ስርዓት ዝኾኑ ሃሱሳት፡  ንኤርትራዊ ሕብረተሰብ በቃ ከምታ ዘለዋ እናሰሓቐ ውሕጅ ጥፍኣት ህግደፍ ክወስዶ ይሰርሑን ይገብሩን ኣለዉ፡፡ ሎሚ ኣብቲ ዝኸፈአ መድረኽ ኢና ንርከብ ዘለና፡፡ ስለ ዝኾነ እቲ ኢሳይያስን ሃሱሳቱን ዝደረስዎ ትያትሮ ክንመራመረሉ ይግባእ፡፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ኮይና ኢያ፡፡ ሕቶ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብመስዋእትናን ድምጽናን ኣብ ቅድሚ ተዓዛብነት ሕቡራት ሃገራት መኸተምታ ጌርናሉ ኢና፡፡ ኤርትራ ናይ ዋናታታ ኤርትራውያን ኮይና ኢያ፡፡ ኣርባዕተ ነጥቢ፡፡

ሃዋርያዊ መልእኽቲ ጳጳሳት ኮተሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ስለምንታይ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዝብል ኣርእስቲ ሰይሞም ነቲ ኣዝዩ ረዚን ሓሳብ ናብ ህዝቢ ዘርጊሖሞ ደጋጊምና ንመርምሮ፡፡ እቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ክትከውን ግንባሩ ዝሃበ፡ ዝተሰወኣ፡ዝሰንከለ፡ ዝኸርተተ፡ ኣቡኡን ኣዲኡን ንስለ ኤርትራ ሞባእ ዝኸፈለ ወዲስዉእ፡ እቲ ወላድ መኻን ዝኾነ ስድራቤታት ኩሉ ኣበይ ኣሎ…..? እዚ ንብሎ ዘለና ሕጂ ካብታ ዝፈትዋ ዓዱ መሪርዎ፡ ጨኒቕዎ ብጅምላ  ዝስደድ ዘሎ ህዝቢ ኢዮኮ ኤርትራ ንኤርትራውያን ክትከውን ኩሉ እንትንኡ ዝወፈየ፡፡ እዚ ኤርትራ ናይኤርትራውያን ክትከውን ዝተሰወአ ዝሰንከለ ዝተኻላበተ ህዝቢ ሎሚ ኤርትራ ናቱ ከይተኸውን ዝገበር ዘሎ ድኣ መንዩ..? እቲ ፍትሒ ተረጊጹ ሃገር ንወዲ ሃገር ብምባል ብትብዓት ዝቃለስ ዘሎʼዶ፡ ወይስ እቲ ንጥፍኣትና ድግድጊት ዝተዓጥቀ ህግደፍ….?

ኤርትራ ንኤርትራውያን! ንወድያመን ድኣ…..? ንሶማልያውያን፡ ንሱዳናውያን፡ ንኣሜሪካውያን ወይስ ከምቲ ህግደፍን ሃሱሳት ህግደፍን ዝብልዎ ንኢትዮጵያን ንወያነ….? እዚ ናይ ዓያሹ ትያትሮ ሎሚ ክንቕሓሉን ክንልብመሉን ይግባኣና፡፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ሓንሳብን ንሓዋሩን ኮይና ኢያ፡፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ክትከውን መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተቓሊሱ፡ ተሰዊኡ፡ ሰንኪሉን ንዓመታት ከርተት ኢሉን ኢዩ፡፡ ዓስቢ መስዋእቱን ምስንካሉን ከርተቱን ገድሉን ድማ፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራያን ኮይና ኢያ፡፡ ሎሚ ነቲ ብደምናን ድምጽናን ዘረጋገጽናዮ ሓቂ ደጊምና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከነእትዎ ኣምበይ ምተገበኣን፡፡ ግዳ ገሌና ብዘይፍላጥ ስሚዒትን ውሕጅ ሓሶት ህግደፍን ገፊዑና፡ ገለ ድማ ሕልፈትና ከምታ ኢሳይያስን ሃሱሳቱን ዝተለምዋ ክርዳድ ምእንቲ ክንፈሪ፡ ብቓልስናን መስዋእትናን ድምጽናን ዘረጋገጽናዮ ሓቂ ኮር ተገምጠል ኮይኑ ንርእዮ ኣለና፡፡ ብሓቂ እቲ ምዃን ተሳኢኑ ዘሎ ግን፡ ኤርትራውያን ናይታ ዝተሰዋእናላ፡ ዝሰንከልናላ፡ ዝተሞቓሕናላ፡ ዝተጋደልናላን ዝኸርተትናላን ኤርትራ ክንከውን ኣይከኣልናን፡፡ ሕልፈት መዋእልና ትማልን ሎምን ሓደʼዩ ዘሎ፡፡ ትማሊ ተጓኒና ሎሚ እውን ብዝገደደ ተጓኒና፡፡

ኤርትራ ንኤርትራውያን! ኣብቲ ርሱን ፖለቲካዊ መድረኽ መፋርቕ ኣርበዓታት ብሓርበኛታት ተቓለስቲ ኣቦታትናን ኣበሓጎታትናን ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ዝመጸን ዝተላዕለን ሕቶ መንነትናን ክብረትናን ኢዩ፡፡ ኣብቲ ተሃዋስን ተኣፋፍን ግዜ ጉዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ሓበጀረዋይ መልክዕ ሒዙ ስለ ዝነበረ፡፡ እዋን መርገጺኻን ኤርትራውነትካን ኣነጽር ዝበሃለሉ ግዜ ስለ ዝነበረ፡፡ ኤርትራ ብሓደ ወገን ናብ ኢትዮጵያ ትተሓወስ፡፡ በቲ ካልእ ወገን ኤርትራ ከም ስጋ ጉዚ ትጎዛዘ፡፡ ኤርትራ ከም ቆልዓ ሕድሪ ብሞግዚትነት ትጽናሕ…..ካልእ ካልእ ዝበሃለሉ ግዜ ስለ ዝነበረ፡፡ እቶም ኣብ ታሪኽና እንሕበነሎም ሓርበኛታት ኣቦታትና ኤርትራ ኣይትቑርመም ኣይሽርመም፡ ኣይትጉዘ ኣይትቆራረስን፡ ናይ ኤርትራውያን ኢያ ብምባል ጸኒዖም ተቓሊሶም፡፡ ሕማቕ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ድምጺ ህዝቢ ዓፊኑ ግጉይ ውሳነ ሂቡና፡፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ነቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ሓቀኛ ቃልስና ብሰለማውን ሕጋውን መገዲ ስለ ዝሰኣናዮ ጠበንጃ ኣልዒልና፡፡ ንሳላሳ ዓመታት ገድልን መስገደልን ሓሊፍና፡፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት መስዋእቲ ከፊልና፡፡ ሰንኪልና ከርቲትና ተዎቒሕና ተሰዲድና እውን፡፡ ብቓልስናን መስዋእትናን ድማ ነቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ሕቶና መሊስናዮ፡፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ሓንሳብን ንሓዋሩን ኮይና፡፡ ነዚ ከቢድ መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ ዝተመለሰ ሕቶና ሎሚ መንዩ ዝጠራጠረሉ….? ኣይንዓሹ ኣይንገራህ ኣሕዋት ኢሳይያስ ዝደረሶ ገና ውስጠዘ ሚስጢራቱ ዘይተቐልዐ ውሕጅ እናሰሓቕና ኣሰርና ከየጥፍኣና፡፡

እስከ ሓንቲ ሕቶ ኣልዒለ እዚ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፈይ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ከሰጋግሮ፡፡ እዛ ብቓልሲ ህዝብን ብመስዋእቲ ብሉጻትን ብድምጺ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን ነጻን ሉኡላዊትን ዝኾነት ሃገር፡ ክሸጣን ብፍሉይ እውን ንኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ክህባን ከረክባን ዝቃለስ ተቓላሳይ ኣሎ ኢልና ንሓስብ ዶ….? ኣብ ደምበ ተቓውሞ ብጭቡጥ ከምዚኦም ዓይነት ተቓለስቲ ኣለዉ….? ሃገር ክበሃል ከሎ መሬት ባሕሪ ዘይኮነ ህዝቢ ኢዩ፡፡ ነዚ ገድልን መስገደልን ዝተሳገረ ንመሰልን ሪምን መስዋእቲ ዝኸፈለ፡ ህዝቢ ከምኣቕሓ መሸጣ ክትሸጦን ክትልውጦን ከ ይከኣልʼዶ ይኸውን…..?  መልሲ ንነበብቲ፡፡

ካልአይ ክፋል ይቕጽል

ሚካኤል እምባየ (ኣራንቺ)

Aranchi03@yahoo.com

Tele 251-921924501

aseye.asena@gmail.com

Review overview
30 COMMENTS
 • Mehamed Ali July 26, 2014

  Thanks Aranshi for mentioning this issue. I always oppose this motto – Eritrea for Eritreans! I don’t even understand why Eritrea is only for Eritreans. This kinds of slogans are outdated by world standard, and most of the time they are condemned as racist rethoric. Where would we have lived had the Germans said “German is for Germans.” Where would we have lived had the British said “Britain is for British.” Ofcourse they are their countries and Eritrea is ours. No body deny that as long as Eritrea has its own national flag. So what advantages do we get by mentioning this absurd slogan without any substance? Don’t you think we are digging our own grave? Don’t you think we are inviting enemies rather than minimizing them. If we don’t agree with some people or ideas, fare enogh, we can comment on. Otherwise, no country has claimed its own country as its own. By doing that we are inadvertently claiming Eritrea has other owners except Eritreans. Lets discuss this matter seriously guys.

 • selamawit2 July 27, 2014

  Mehamed Ali, interesting comment.
  Me also i normally don’t like wordings wich are often used by right wings politicians. Especially if it comes to powerfull countries like the ones you menshioned. But i think it make a different who makes this formulation.
  For exmaple if the red indians or the “aborigines” of australia and of other places would (have) said this, it would be totally acceptable because they are maybe then saying something else than the germans and the british.
  It makes a different: does it come from somebody who is weak – weaken by others – and try to be stabil/hold stability by empowering his identity or did somebody formulate this who is very powerful and who trying to exclude others…
  Eritrean are not trying to exclude others when they say something like this. They/we are between the lines saying: no more anexion, no more oppression etc…

  • selamawit2 July 27, 2014

   please read “It makes a difference”

   • ahmed saleh July 27, 2014

    The comments forced me to read again Aranchi article . He explained in detail the false allegation
    of HGDF propagandists who portray political opponents like Ethiopian mercenaries eager to sell our
    country interest to Ethiopia . It reminded me of Ethiopian government misleading accusations against
    Eritrean revolution by saying ” AGHERACHN LE AREBOCH LISHETU ” means ” THEY WANT SELL OUR COUNTRY TO
    ARABS ” . Eritrea for Eritreans slogan has patriotic message since our great fathers in 1940’s ,
    Eritrea is not for sale . One of those active nationalists who advocate was Abona Woldeab W/mariam ,
    so be aware the origin of the person can’t be decisive conclusion to judge a person because evils
    come from every corner . Counting the number of evils origin inside the country , majority of them
    hail within inside Eritrea . Anybody who have a problem with Eritrea to Eritreans have his own issues
    because we are the only owners of our national affair .

    • ahmed saleh July 27, 2014

     Mohamed Ali
     To say Eritrean for Eritreans how the hell become racist remark ?
     And also you asked by stating some points like ; slogan without substance , digging our grave ,
     inviting enemies , owners outside Eritreans …… blabla and at the end to call for discussion
     on this rubbish statements just because he mentioned Eritrea for Eritreans .
     Please come straightforward to say what is in your mind than twisting things for confusion .

   • Mehamed Ali July 27, 2014

    Hi “Selamawit”, I really agree with you. It really makes a diffrence when and where and by whom it is said. When our fathers said Eritrea for Eritreans, they meant, Eritrea is not for Italians, Eritrea is not for British or Eritrea is not for Ethiopians. But when? When Eritrea’s destiny was blur. When Eritrea’s case was considered by United Nations without any vote from Eritreans. Now Eritrea has become for Eritreans and it is independent, offcourse it is not free. We are under our very own oppressors. Not any one but Eritreans. So what do they mean now when they say Eritrea for Eritreans? Let me predict two answers through their eyes: one is that Eritrea is NOT for Ethiopians who never claim Eritrea is for Ethiopians, at least for now. Secondly, they may see the Eritrean opperessors as Ethiopians because of their blood which I never agree. So what is the motive behind this motto? As you said, I try to read between the lines and my conclusion is that it is unworkable and outdated.

    • selamawit2 July 28, 2014

     Hi “Mehamed Ali”,

     1. i do not know a single Eritrean who denied DIA only for the sake of his “blood”! It is the selling, raping, killing of our brothers and sisters that led to denial. His criminal labor reaches a dimension that was never reached by Eritreans or even Ethiopians before. This leads to the legitimate question, if he would love to destroy Eritrea the way he is trying it, if he had Eritrean “blood” or if Eritrea was the land of his ancestors.

     2. the further point is that his core cadre is dominated with people of Ethiopian origin, which was his selection and it’s
     unlikey that this is an coincidence.

     3. Till the last few years most of Eritreas thought the war in 1997 was artificially initialized by the Ethiopian government to take away our red sea port(s) etc. from us.

     1.-3. Means that the people of Eritrea did not have a feeling that their their sovereignity was secure for the last 120 – 125 years and therefore a still in a alert situation…
     Therefore it is understandable and legitimate that Eritreans say “Eritrea for Eritreans” without being racists.

     And therefore it is “workable” and topical.

     • Mehamed Ali July 28, 2014

      Thanks Selamawit for repling to my comments. Once again let me make myself clear. First of all I am supporting Aranshi’s article not opposing it. (ኤርትራ ንኤርትራውያን ! ንመን ድኣ….?) What I am trying to convey is that there are some people out there who say consistently Eritrea for Eritreans. I believe this rhetoric is self-explanatory. Look the far-right wing parties in Eruope for example: National Party of Germany (NPD), Natinal Front France (NF), British national Party (BNP), Democracia Nacional of Spain with the slogan Behave or leave the country…etc. These handereds of parties throughout Europe have one common ideologue. They don’t want to see any other national in their own country. This now! when this people who advocate Eritrea for Eritreans have tanks, army and guns, they will shrink this motto to Asmara for Asmarinos or Metahit ndeki Metahit or Red sea for Massawinos…etc. Where is it going to end? So we all know Eritrea belongs to Eritreans. Full stop. We do not need people who trumpeting this for us. If not they are not Eritreans.

   • german shephard July 27, 2014

    selamawit2

    sister,you make excellent point..but i think when people say eritrea for eritreans..it is because there are opposition fronts and partys that breath using weyanes lungs & promote weyane agenda .while i am happy neighbours aiding eritreans but there is a line they should not cross. i believe weyanes agenda is to disintegrate eritrea in collaboration with higdef.

    thank you sis continue to be a fighter for our people

    • yonas August 3, 2014

     german shephard
     1. you have raised excellent point and I fully agree with you. Thanks

   • selamawit2 July 28, 2014

    Dear Brother Ahmed Saleh, dear Brother “german shephard”!
    Thank you for your kind comments.
    Of course you are right: Those who would love to destroy Eritreas sovereignity “come from every corner”! But you know what, sometimes they can inwilligly make us stronger and more reflecting by asking challenging questions.
    If they question our intentions e.g. why we say “Eritrea for Eritreans” we are more or less “forced” to answer this question – at least for ourselves. After that, nobody – with evil agenda or honest couriosity – can surprise us with such a question.
    In short: As long as it is such a questions, we can handle it – and grow. 🙂

 • ERITRAWIT July 27, 2014

  Kubur hawna Aranche,
  Eritrea N Eritreawyan tebahelew kndey meswatey tekefelew gen Eritreawey zega B Isaias-N mesharkuten Eritreawey zega kab 70 tat jemerew ytefe alo Eritrea N Eritrawyan koyna do tble? gele mester zelo koynew ysmaney.

 • habtom July 27, 2014

  Kibur Aranchi,

  You are totally right!!!!! “Eritrea is only for Eritreans”,When we say eritreans “Eritreans”, It doesn´t only mean, people only with the Eritrean ORGIN, but also people who sacrifices themselves for the values, norms of the Eritrean people who accepts also the existence of the state of Eritrea.

  So please let´s not shortly understand , Eritreans= people with Eritreans orgin.

  According to the above definition, Mr. Aranchi is totally right.

  Eritrea is for the Eritreans today & tomorrow!!!!!!!

  JUSTICE FOR THE ERITREANS!!!!!!
  Habtom from Stockholm

 • Selam July 29, 2014

  Mr.Aranchi you have misunderstood the slogan isn’t Eritrea for Eritreans’ instead ‘Eritrean solution for Eritrean problems’.
  It is a completely different phrase and implication. Full stop.
  After all what is your problem? You are doing what you think is right and we’ll do what is right concentrate on what you can do or are you blaming others your failure to do any concrete progress? Don’t use insulting words that shows how uncivilised and weak you are. You guys talk about human rights and democracy but you are the first to deny the rights of people to choose. You have to accept it is my right to use any slogan and do what ever I want as far as i don’t hurt someone or abuse others rights. You better shut up and learn to respect my right. You guys will be worse than HGDEF we know that already.

 • mulue August 1, 2014

  እወ ትክክል

 • mulue August 1, 2014

  Ya he is right so plss let s stand up fo freedom and justes. If we are not satnd to day for our freedom eritrea will be going to lose so plss what is say our father weldeab weldemariyam the mening of natione is ur people. Demhit and isayas is they have plan to destroy us and done it now

 • shishay August 1, 2014

  ዝኸበርካ ሚኪኤለ እምባየ፡ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፍካ፡ ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ርሑቕን ቀረባን ዓመታት፡ እምነትካን መረዳእታኻን ክትገልጽን ከተስፍርን ጽቡቕ ኮይኑ ይስመዓኒ። ሕቶይን ስክፍታይን ኪኖ’ቲ ንስኻ ትቆጻጸሮን ትፈልጦን፡ ነብሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ውድብ ኮነ ማሕበር፡ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ስምምዓትን ንመጻኢ ዝኣንፈተ ስትራተጂን ክትፈልጦን ክትቅይዶን ትኽእል ኣይመስለንን። እወ፡ ልክዕ’ዩ፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ። ነዚ ምዝርዛርን ምዝኽኻርን ኣየድልዮን። እታ ናይ ኤርትራውያን ዝኾነት ሃገር፡ ኤርትራውያን ዘይክረብሑላን ዘይክቐስኑላን ከም ዝኽእሉ ክንርዳእ ዘለና ይመስለኒ። እቲምንታይ’ሲ፡ ኣብ ጎረባብቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዋ ገለ ሃገራት፡ ናይ ዜጋታተን ክነሰንን ዜጋታተን እናነበሩለንን ካብ ባህርያዊ ሃብቲ ክሳብ ክብሪታት እቲ ሕብረተሰብን መጻኢ ዕድል ናይ’ቲ ሃገርን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተዉ ከም ዘለዉ ትዝንግዖ ኣይመስለንን። ስለ’ዚ፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ምዃን ኣኻሊ ኣይኮነን፡ ካብ’ቲ ዝዓበየ ክሳብ’ቲ ዝነኣሰ ኤርትራዊ፡ ዝረብሓሉን ብዘይ ጸቕጢን ምትእትታው ካልኦት መንግስቲታትን ንነብረላ ሃገር ከም ትኸውን ከተረጋግጸልና ዝከኣል ኣይመስለንን? ኣብ’ዚ ምዕቡልን ረቂቕን እዋን፡ ሓደ መንግስቲ ወይ ሃገር ንካልእ ሃገር ወሪሩ ክሕዝን ኪጎብጥን ዝደሊ ኣይመስለንን። ነቲ ኣተሓሳስባ ናይ’ቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ናይ’ቲ መንእሰይ እንተተሰሪቑን እንተገይሹን፡ እቲ ሃገርን ህዝቢን ኣንጻር ልኡላውነቱ ደው ክብል ተኽእሎ ዘሎ ኮይኑ ይስመዓኒ። ነዚ ርእይቶ ዘበገሰ ጽሑፍካ፡ ንጽሑፍካ ዘበገሰ መግዛእቲን ምዝመዛን ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክሳብ ዝኾነ መጠን፡ ፈቲና ጸሊእና እቲ ማክያና (ህግደፍ) ምስ ጸረግና፡ ሃገርና ብለባማት መራሕቲ ትምሕደር ሃገር ትኹነልና’ምበር እዚ ዘሎ መድረኽስ ዘየሰክፍን ኣይኮነን። ብዛዕባ ዝመጽእ ዓመታትን ኩነታትን ክንተኣማመን ንኽእል ኣይመስለንን።

POST A COMMENT