Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣብ ህይስተን ኣንጻር ህግደፍ ሰለማዊ ሰልፊ ተኻይዱ

ትማሊ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ፡ ኣብ ህይስተን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣንጻር ህግደፍ ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቲ ብኣባላት ተቓወምቲ ውድባትን ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢን ዝተወደበ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ነቲ “ቁጠባዊ መሰረታት ኤርትራን መጻኢ ዕድላታን፡ ህሉው ማሕበራውን ፖለቲካውን ተጻብኦ ኣንጻር ረብሓ

ትማሊ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ፡ ኣብ ህይስተን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣንጻር ህግደፍ ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይዶም።

እቲ ብኣባላት ተቓወምቲ ውድባትን ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢን ዝተወደበ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ነቲ “ቁጠባዊ መሰረታት ኤርትራን መጻኢ ዕድላታን፡ ህሉው ማሕበራውን ፖለቲካውን ተጻብኦ ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ብዶ/ር ተስፋይ ኣርዓዶም ዝተኻየደ ናይ ህግደፍ ኣኼባ ንምቅዋም ዝዓለመ እዩ ነይሩ።

እቶም ተሳተፍቲ፡ ኣብ ትሕቲ ሓያል ጸሓይ፡ ባንዴራታት ኤርትራን ኣሜሪካን እንዳ ኣንበልበሉ፡ ብመጉልሒ ድምጺ (ማክረፎን) “ህዝብና ናብ ባይቶ፡ ኢሰይያስን ጓሓፋቱን ናብ ቢንቶ” ውልቀመላኺ ኢሰይያስ ኣፈወርቂ ይውረድ ሕጂ” “ውልቀመላኽነት ተፍቅሩ፡ ንዓድኹም ኪዱ” “ስቅያት መንእሰያት የብቅዕ” “ሰብኣዊ መሰል ይተሓሎ” “ልዕልና ሕጊ ይከበር” “ናይ ሃይማኖት፡እሱራት ይፈትሑ” “ፖለቲከኛታት ይፈትሑ” “ጋዜጠኛታት ይፈትሑ” “20 ዓመት ይኣክል” “ድምጽና ድምጺ ህዝቢ እዩ” ክብሉ ብዓውታ ጨሪሖም።

እዚ ናይ’ቲ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ መንእሰያት ምእንቲ ፍትሒን ሰብኣዊ መሰልን፡ ናይ’ቲ ብሓለንጊ ስርዓት ህግደፍ ዝሳቐ ዘሎ ውጹዕ ህዝቦም፡ ኣፍልቦም ነፊሖም፡ ብርእሰ ተኣማንነት ደው ዝብልሉ መድረኽን እዋንን ከምዝኣኸለ ዘርእይ ጭቡጥ ኣብነት እዩ።

ዳኒኤል ኣስራት ኣባል መሪሕነት ናይ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ኣብ ህይስተን እዩ። ንሱ፡ ነቲ ሰለማዊ ሰልፊ ካብ ዘወሃሃዱ መንእሰያት ሓደ እዩ። “እዚ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መወእታ ኣይኰነን። ከም’ዚ እንተቐጺሉ ጽባሕ ንጉሆ፡ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ህይስተን ቦታ ኣይክህልዎምን እዩ።” ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ፡ መንእሰይ ምእንቲ ህዝቡ ክቃለስ ምኽኣሉ ደስ ከምዘበሎ ከኣ ገሊጹ።

ነቲ ሰለማዊ ሰልፊ ካብ ዘወሃሃዱ ካልእ፡ ኣባል ድሕነት ዝዀነ ጀማል ሰንጋል እዩ ነይሩ። ንሱ ኣብ ኣኼባ ህግደፍ ዝተሳተፉ ሰባት ሒደት እዮም ነይሮም ይብል። “ኣብ ኣኼባ ህግደፍ ዝተረኸቡ ካብ 30 ዘይበዝሑ ሰባት እዮም። መብዛሕትኦም ዓመበይትን ምስድርኦም ዝመጹ ቈልዕትን እዮም። ገሊኦም፡ ኣብ’ቲ ኣኼባ ክሳተፉ መጺኦም፡ ነቲ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ምስረኣዩ፡ ብስንባደ ተጠውዮም ናብ ገዝኦም ክምለሱ ተዓዚብና።” ኢሉ። ጀማል ምብቕጻል፡ “ህዝቢ ደጋፊ ናይ’ቲ ስርዓት ከምዘይኰነ፡ ዘለዓዕሎን ዝመርሖን ይጽበ ከምዘሎ ኣመስኪሩ ኣሎ።”  ንሱ ብተወሳኺ፡ ምስ ህግደፍ ካብዘለዉ መንእሰያት፡ ኣብ ናይ ተቓውሞ ደንበ ዘለዉ መንእሰያት ከምዝበዝሑ ብምጥቃስ፡ ካብ’ቲ ናይ ተቓወሞ መድረኽ እንዳሰፍሐ ከምዝኸይድ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ።

እቲ ኣብ ህይስተን ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ዓብላሊ ሃዋሁው ከምዝፈጠረ ዝገለጸ ከኣ፡ መንእሰይ ክብሮም ጸጋይ እዩ። ንሱ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ወጽዓ ብሙሉኡ ክቃወምዎ ከምዝወዓሉ ይገልጽ። “ስለ ናይ ሃይማኖት እሱራት፡ ሰለ ናይ ፖለቲካ እሱራት፡ ስለ ናይ ሕልና እሱራት፡ ከምኡ’ውን እቲ ጨቋኒን ገፋዒን ስርዓት ዘካይዶ ናይ ቶሮሪስት ተግባራት ክንቃወሞ ዊዒልና።” ኢሉ።

ዶ/ር ኪዳነ ኣርኣያ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ቦታ ዝተረኸበ ነባር ይህስተን እዩ። ኣብ ህይስተን ከም’ዚ ዓይነት ሰለማዊ ሰልፊ ክካየድ ምኽኣሉ ዓቢ ዓወት ምዃኑ ይገለጽ። “ እዚ ንህይስተን ዓቢ ዝላ ንቕድሚት እዩ። ቀደም፡ ሰብ፡ እንዃን ሰለማዊ ሰልፊ ኽገበር ሓሳቡ ንኽገልጽ’ውን ብጣዕሚ ከቢድ እዋን ነይሩ። እታ ዘጓነፈቶም ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ሰጥ ኣቢላቶም እያ። ናብ’ቲ ኣኼባ ብሕፍረት ክኣትዉ ከኣ ርኢናዮም። ንሕና ከኣ፡ እቲ ዘድልየና ጨርሖታት ኩሉ ሒዝና፡ “ኢሰይያስ ምስ ኰራኹሩ ናብ ቢንቶ፡ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ባይቶ” እንዳበልና ነቶም ኢሰይያሳውያን ኣስሚዕናዮም። ብጣዕሚ ከኣ ደስ ኢሉና።” ኢሉ።

ኣብ’ቲ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ሓንሳብ ባንዴራ የንበልብል ሓንሳብ ከኣ፡ ብማክረፎን ዝጭድር ዝነበረ ከኣ ሚኪኤል (ማንዴላ) እዩ። ንሱ፡ ድምጺ ከስምዑ ከምዝወዓሉ ይገልጽ።” ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከመይ ሕሱም ኩነታት ከምዘሎ ሕጂ እዚን ከም’ዚን ኢልካ ዝግለጽ ኣይኰነን። እቲ ርኡይ ኣብ ዓለም ገኒኑ ዘሎ ሓቂ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ገዛእ መሬቱን ዓዱን እዚ ኩሉ መስዋእቲ ከፊሉ፡ ኩሉ መሰላቱ ተመንዚዑ እሱር ምዃኑ ምህላዉ እዩ። ንሕና ህዝብና ዘለዎ ወጽዓ ተሰሚዑና ሎሚ ድምጹ ከነስምዕ ዊዒልና።”

ደገፍቲ ህግደፍ፡ ድምጺ ህዝቦም ክሰምዑ ከቶ ኣይደልዩን እዮም። በዚ ምኽንያት ኣብ’ቲ ኣኼባ ክሳተፍ ዝደሊ ሰብ፡ ግድን ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ኣለዎ። ካብ ብሱል ጥረ ከምዝበሃል መንእሰይ ኣለክሳንደር ክብርኣብ ኣብ’ቲ ኣዳራሽ ኣትዮ ነይሩ። እንተዀነ ከም’ቲ ዝሓሰቦ ኣየረኸበን። “ንዓ ንደልየካ ኣለና ኢሎም፡ ንፖሊስ ነጊሮም ካብ’ቲ ኣኼባ ኣውጺአሙኒ።” ኢሉ።

እሞ ከመይ ተሰሚዑካ?

ኣነ ኣብ’ቲ ኣኼባ ኣትየ ከም ሓደ ዘይምልከቶ ወይ ከም ዘይኤርትራዊ፡ እዚ ቦታ’ዚ ኣይምልከተካን እዩ ኢሎም ከውጽኡኒ ከለዉ ናይ ብሓቂ ተሰሚዑኒ። ኣትሪረ ክረግጽን ኣብ’ቲ ዘለኽዎ ተቓውሞ ክቕጽልን ሓሳብ ኣሎኒ።

ኣብ’ቲ ኣኼባ እንታይ ተዓዚብካ? ንዝብል ሕቶ፡ ኣለክሳንደር ክምልስ ከሎ “ ገና ክኣቱ ከለኹ፡ ሰባት ሽሞም እንዳመዝገቡ፡ ገለ ዓሰርተ፡ ገለ ከኣ ዕስራ ዶላር ከዋጽኡ ርእየዮም። እቲ ኣብ መወዳእታ ዝተኣኸበ ገንዘብ ግና ብዙሕ ኣይመስለንን። እቶም ሰባት፡ ኣብ ነንሕድሕዶም ናይ ዘይምትእምማን መንፈስ ዝነበሮም ይመስሉ ነይሮም።

እቶም ኣውኡ ዝነበሩ ሰባት፡ ብኣፍልጦ ዝድግፉ ኣይመስሉን እዮም። ኣብ’ቲ ቅድሚት ገለ ዓበይቲ ኣንስቲ ከፍ ኢለን ነይረን። ኣብ ድሕሪት ከኣ፡ እቶም ኣብ ከባቢና ኩሉ ጊዜ ንርእዮም ትርጉምን መሰረትን ዘይብሉ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት እዮም ነይሮም።” ኢሉ። ኣለክሳንደር ብተወሳኺ፡ ኣብ’ቲ ኣኼባ ከባቢ 30 ሰባት ከምዝነበሩ’ውን ሓቢሩ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
33 COMMENTS
 • ahmed saleh March 26, 2012

  I know there are a big community of Eritreans in HOUSTON , but when I see the
  numbers it reminds me our history obout Idris Awate with his seven men started
  the revolution. Good start AWATE children in Texas. RAZA NAY ABU’U HAZA.

  • Mr. T March 27, 2012

   ahmed saleh,

   In fact it reminds me not about the bandit and his tribemen who had terrorized the Kunama and Dembelas in the sixties, but about Isaias Afeworki and his four or five comrades starting a rebel movement against all odds and eventually building one of the most formidable fighting organization of the twentieth century to the final liberation of Eritrea. Good start EPLF’s children in Texas…RAZA NAY ABOTATU HAZA.

   • Baraee March 27, 2012

    Mr T.

    You are imebcile. These young men are brave sons and daughters of Eritrea, their parents would be proud of…..You must disgrace your mother and father….Abotatna..Ab Haqi tetew knebel iyom mihromna. But let me use your own words, if Issayas and seven men started EPLF, those 6 men at the least happen to be the brothers of these heroes in Houston.
    Keep it up Houston…………..Houston!!! We have NO PROBLEM, Mission is on the way….Eritrea will be democratic soon.

   • Ahmed saleh March 27, 2012

    Mr T
    You are a sick person. Why do you jump on religion and region?
    Why all the hatred and division ?
    Open your eyes and see what is happening to your brothers and
    sisters instead you act as a fool person infront everybody in this
    forum. We are not entertaining but bleeding inside of us with rage.
    And you pretend like a defender of Christian highlanders, you wicked
    liar. Your alike are our worst enemies than Woyane. Be a man of
    courage to face those bastards who are selling our brothers and
    SISTERs like animals to get tortured, raped and slaughtered for
    their organs. It hurts to observe such pathetic Eritreans, if you are.

    • Abnet Tesfai March 27, 2012

     Ahmed saleh
     please ignore Mr T he is totally mad dog like dictator issayas, he doesn’t have any clue even to what he writes. his stand is unpredictable wandering from here to there messing things.
     therefore it is wastage of time leave alone to reply for him even to read what he wrote.

    • Mr. T March 27, 2012

     Ahmed saleh or is it ahmed saleh? You have used the religion card for over seventy years, and it is about time you change your tactics or redesign that outdated card. You know very well that there is no mention of “religion” in my comment above, but you have tried to inject your toxic ingredient into it to raise the heartbeat of the anonymous “rats and mice”. The game is over, man! Now we are dealing with a ruthless dictator, not with your taliban mentality.

   • Semhar March 28, 2012

    The mad dog Isayas who is from Tembien Ethiopia was sent by Ethiopia to dissolve the Eritrean straggle for independence.
    1980 destroyed ELF,
    1993 he dissolved EPLF. And replaced it by HIGDEF, his followers.
    1993 he took down our Liberation fag and replaced it by his own flag.
    1993 he abolished our historical provinces and replaced them by his own Zorbas.

    1993 he started to dismantle all religions in Eritrea and replaced them by his own believers. (They are serving him rather than to their God).
    1993 he took control of the land and the people in Eritrea.

    All these were implemented buy force, by dividing and ruling. He made Eritreans fight against their interest, against one another. Fathers betray their wives and mothers betray their husbands and kids. And at the end he jail or kill them all. The perfect example, Naizghi Kiflu, the number one man of the mad dog, after he killed many dissent Eritreans now he has been denied by his master the mad dog to be buried in Eritrea, the land of his ancestors.

  • Abdi March 27, 2012

   Aye ahmed hawey,I appreciate your die hard attitude,but you for got that awate and mates were real nationalists not fake sellouts,and its a crime to assume our heroes to these betrayals.

   • daniel March 27, 2012

    YOU ARE NOT MUSLIM ,NO MUSLIM SHOULD SUPPORT PFDJ ,EVEN REAL CHRISTIANS SHOULDN’T SUPPORT PFDJ,
    I KNOW YOU ARE NOT A REAL MUSLIM ,YOU ARE A COUSIN OF WEDI AFOM “ABDI” BULSHIT

    • Ahmed saleh March 28, 2012

     Abdi
     The betrayals are the ones who support blindly to the regime
     when their fellows are suffering unders their hands. To deny
     or to distort the truth of the sad occurrence in Eritrea has been the practice of HGDF supporters for long time to defend the dictator unfortunately. It doesn’t surprise me anymore.

   • Semhar March 28, 2012

    Eritrea needs a man like IDRIS AWATE to get rid the mad dog and his followers!!!!!!!!!!!!!!!

    Shame on us to let the mad dog destroy our land and our people!

    We should implement the advise of the founders of our revolution.

    1) Woldeab W/ Mariam: “God blessed this crown (Eritrea) for us,
    Woe to him who dares touch it.”

    2) Ibrahim Sultan. “ Stand united my dear folks.
    Unite and work together for Eritrea.”

    Death to the mad dog, the tyrant dictator and his followers!

  • Semhar March 28, 2012

   You are holding Isayas’s (PFDJ’s) flag….
   Instead of Awate’s flag, our liberation flag.

  • Semhar March 28, 2012

   They’ are holding Isayas’s (PFDJ’s) flag….
   Instead of Awate’s flag, our liberation flag.

 • A Iyasu March 26, 2012

  drip, drop, stream, river, lake, sea, ocean, tide.

  a popular high tide that sweeps away injustice.

 • Fenqil Norge March 26, 2012

  Yes, those who claim to love the dictatorship are hypocrites! because if they loved Isayas they could have gone to Eritrea long ago to serve him! But, their aim is to have it cool while they live in enemy land the USA and have it cool here and shout we love Isayas. Amost all who came to Europe and USA claim to love the dictator which is false of course. They of course love Eritrea and their house in Asmara but not the Eritrean people.

 • jgna March 26, 2012

  This was unthinkable some time ago. it is a good progress. Democrat eritreans will join soon.

 • Zemenu March 26, 2012

  Collecting money ha ha please report it to authorities it is illegal expose those who pay and who collect this all about the sanction. You shouldn’t wait UN to take steps unless you collaborate if you dream about free Eritrea take action report the cowards

 • M I March 26, 2012

  These ‘qunTaro’ people can do nothing. The reason for Awate and his comrades to start with small and secret is just because they are under the Criminal Ethiopian regime. But, you guys are in America which they (CIA) are more than happy to work, guide and co-operate with you. So, what makes you to be restricted in number. The truth is 95% of the Eritreans in Houston is against you or at least they know that you & your bosses are non sense. I am sure by next year half of you will not be there.
  See you then.

  • Baraee March 27, 2012

   Mr M.I.,

   I am afraid Mr. T(issaysawi) will not agree with you. Mr. T said Issyas started the front with 6 jeganu…None of them live today , he does….These brave Eritrans in Hero are no different breed than Fenkil, Saleh Tetew, Abraham Tewolde, Ali Ibrihim, Wod Felansa, Ibrahim Afa.
   You are just one of the “Zemachs” of Higdef or you could be a “Komar” in a pen name.
   Keep it up Houston…..Proud of all these young warriors.

   • M I March 27, 2012

    May I repeat the last sentence I said Mr. Baraee?

    “I am sure by next year half of you will not be there.”

    See you then.

    • Baraee March 29, 2012

     M I
     You can repeat all you want the liar dictator knows his downfall….That is why he could not react to Woyane visits to the so called liberation fronts you and your like told us will be in Addis Abeba last year…They are getting beat up inside a land where DIA would protect. Yes, Mertina teferdi Iyu,…the world would not object to our right to regain our land….DIA knows he can not…because Men of Men like Petros were the heroes of our war….He dumped them and went for adventure and he lost miserably to his Woyane…..STOP dreaming whether it is next year or half year one and half year….Let me guarantee you he is done. Let me educate the interview he did is directed to his cabinet and army brass to demonstrate confidence. He knows very well it will not change anything else globally. And also let me tell you it is a pressure they are putting DE FACTO on the ground for the micky negotiations he is trying to do …Woyanes have learnt one lesson, for them to survive they need not ISSAYAS but the people of Eritrea. They will not repeat the mistakes of Yohannes….not because they love us…that is the way it is going to be to their advantage. do not be M.I. Mean and Imbecile.

   • Semhar March 28, 2012

    Mr T,
    Isayas was sent by Ethiopiato disolve ELF.

    Fenkil, Saleh Tetew, Abraham Tewolde, Ali Ibrihim, Isayas Wedi Felansa, Mussie tesfamichael, dr fisum,Ibrahim Afa …they were all eliminated by the mad dog Isayas.
    All Eritrean heros were assassinaed by Isayas.

    Isayas is #1 enemy of Eritrea.

    • Mr. T March 28, 2012

     Semhar,

     Abdela Idris and his followers such as Hussein Kelifa were agents of Islamic exapansion and Arab Baath-ism. They had a goal to establish an Islamic state of Eritrea.

     Melake Tekle, Abdelgadr Romodan, Abraham, Solomon, Weldedawit, welday, countless heroes and countless innocent people in Quhain and Dembelas were murdered in cold blood by Hussein Kelifa and those who are now running the Tedamun coalition of religious extremists and ELF era criminals.

     The leaders of the old ELF were not better than Isayas either. They only difference between Isayas and them is that Isayas was able to form and lead one of the most efficient and well organized rebel movement of the twentieth century that liberated Eritrea while the religious extremists destroyed a twenty years old organization and created more than a dozen organizations which are now lead by criminal warlords.

     The game is over, and there is no a hiding place for criminals like you.

     • Mr. T March 28, 2012

      correction: “expansion” not “exapansion” and “The only difference…” not “They only difference…”

 • vivaeritrea March 26, 2012

  I count the people and the bunners , I found that the bunners are more

  • Baraee March 27, 2012

   vivaeritrea,
   You must be a coward…you count people then you join,….wait a bit more then you will line up too….What a shame you count by number of people.
   Ok, may be you are right!!…..In a massive town like Houston, there muse be at least 5000 people residing….How do they end up with 30 people….Those brave men outisde have the power to move their society.
   Remember….Mandella- was ONE, Marthin Luther King was ONE, Gandhi was one….One + Truth = historical destiny, wake up your dead brain, imbecile!!

  • M I March 27, 2012

   ezgi are’ayeka vivaeritrea.

   even the message of banners are not clear who they are for.
   It is not clear if the call of the human respect is to USA or Eritrea.
   It is not clear what is meant by ’20 amet yeakil’.
   What does that mean “If you love .. .. … .. go to Eritrea.” You are telling us that there are people who are worrying you who love . .. . . .. .

   It all nonsense. Please ‘teseteru’

   • Baraee March 29, 2012

    M I
    You know Houston is huge city with many Eritreans, and there were 30 people in the hall….Shameful you!!
    20 years since independence with ZERO results.
    Yes, if you love Eritrea why not go back to Eritrea.
    It is a free Eritre why are out of free Eritrea. Why are you in the WEST….enjoying the freedom and great life…your imbecile brain could not get it.
    They are enjoying the right to gather and protest in the USA condemning Eritrean dictator….

  • Semhar March 28, 2012

   You remaid me The Jonestown Massacre
   of French Gayana, in South America.

 • samrawit March 27, 2012

  mi i hope by next year not only half of them but also all of them will be in their mother land {after death of the 2nd gaddafi } . but dear mi what r u doing here it is time to defend ur roothless pfdj regime u must be in eritrea now ..m,e..ke….te… or have u already transfered a one month salary ,…………………………………………………mekete be genzeb .

  • M I March 28, 2012

   Already, I’m in the heart of our Enemy. I use all I can to defend my country being in my Enemy’s bed. Wether you like it or not.

   You think who attack Eritrea last week. It is not Woyane. you know that.

   You think woyane get 16 -18 km inside Eritrea and didn’t get any Eritrean Army all the way? Moreover, they (Woyane) said “details of the attack will be given soon”. So far not yet. You know way, because they were not there practically. Otherwise, if not exaggerated they should tell the exact figure of the loss.

   My friend, time will answer all this questions. The good thing is, they said they didn’t kill Eritrean soldier.

   You will know more about this soon, and the you may understand who exactly is the enemy of Eritrea people.

   • Baraee March 29, 2012

    M I.

    Your foolish thinking has me laughing…They come in and out of Eritrea beating the heck out of those who we were told will overthrow Meles in the bedroom of their host country oops I made a mistake host dictator. Eritrea could allow maniacs that believe their border is right to the Red Sea.
    Mean and Imebecile , MI….there is nothing to detail…they got their stuff done and scared DIA with crabs…and stop blaming America. I bet your children are enjoying great schools and you are giggling to great american cusomers showing your golden teeth to earn some tips either in VALET parking or a TAXI. God Bless America.

 • samrawit March 27, 2012

  hhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mi

POST A COMMENT