Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣበይ ኣሎ ብርሃነ?

በሪኽ ተሰቒለ ኣብ እምባ ሃገር እንተተራእየትኒ ብዙርያ ብኽባ እንተረኽብኩዎ ብርሃነ መን ደኣ `ሞ ይደለዮ ዘይንስኺ ኣነ፡   ድሃይ ኪዳኑ `ኳ ዘየልቦ መፍትሕ ቤቱ ትርከቦ ኣበይ ክኣቱ `ዩ `ቲ ወዶም ጸሓይ ምስ ዓረቦ?   በዚሑና `ኮ `ቲ ጋዶ ምቑሕ ሰንሰለት ብጽምዶ ሰብኣይን ሰበይትን በብግደ ሸላ ኮይኑ ሓዳሮም ብሓደ፡   ኣብርሀ ወሲኹሉ

በሪኽ ተሰቒለ ኣብ እምባ

ሃገር እንተተራእየትኒ ብዙርያ ብኽባ

እንተረኽብኩዎ ብርሃነ

መን ደኣ `ሞ ይደለዮ ዘይንስኺ ኣነ፡

 

ድሃይ ኪዳኑ `ኳ ዘየልቦ

መፍትሕ ቤቱ ትርከቦ

ኣበይ ክኣቱ `ዩ `ቲ ወዶም

ጸሓይ ምስ ዓረቦ?

 

በዚሑና `ኮ `ቲ ጋዶ

ምቑሕ ሰንሰለት ብጽምዶ

ሰብኣይን ሰበይትን በብግደ

ሸላ ኮይኑ ሓዳሮም ብሓደ፡

 

ኣብርሀ ወሲኹሉ ንስሙ

እኹል ክንሱ ብርሃኑ

ከመይ `ሉ ይጠፍእ ብእዋኑ

ኣብ ጸልማት ዝርአ እማኑ

ሓቂ ዝዛረብ ልሳኑ፡

 

ሓምሳ ዓመት `ተቓለሰ መግዛእቲ ከዕኑ

ናጽነት ለካሚኡ ኮይኑ

ኣበይ ኣሎ ብርሃነ

ሃየ `ባ `ታ ኣይንዛነ!

 

 

ኣንታ `ቲ ናትና ነገር

ሓቂ ዘየፍትወሉ ሃገር

ወርቅን ድዂዕን ዝጸናብር

ቆፎ መሊእካ ብሓሰር `ዶ

እኽሊ ንኣእዱግ ይዕደል፡

ኣውራ ብዓል ቁምነገር

ኣብ ኢድና ኸሎ ይሓስር

ምስ ረሓቐና ይኸበር

ንጠዓስ ከኣ ንሓርር

ሽዓ ምጉያይ ከሎ ዝቐልል

ዘመን እናሓለፈ ብሸለል

ንሓድሽ ዘመን ንምህለል!

 

ኣንቲ

ኣይበልኩኽን ዶ መንርዘንኪ እለዪ

ሓላዪ መሰል ጎጣዪ

ኣባዲ መሰል መጒሃዪ

ናብዪ መሰል መጽሓዪ

ውዲተኛ `ዩ መቚረዪ፡

70 ዓመት ሓሚሙ ክሓዊ

እንካብ ትጽበዪ፡

ንርእስኺ ሓኪም ተራኣዪ

ውላድኪ ኣጥፊእኪ ዓረም ኣይትድለዪ፡

 

ጽን `ሞ በልኒ ከቕረልኪ ሕቶ

እንታይ ኪደግመኪ ድሕሪ ብቲቢቶ

ትኽስ ትብሊ ምስቲ ዘራጊቶ

ኣካቢ ኣሲርኪ ዝጸውዐ ባይቶ፡

 

 

ኣንታ ርድኡዋ `ባ ብተሎ ትፋታሕ

ኪዳን `ዶ ኢልኩሞ ምስቲ ሰይጣን ምጽናሕ

ብዘይካ ምምርሳሕ፡

ጸባ ስኢኖም ደቃ እናበሉ ዘርጋሕ

ክልተ ኣጥባታ እናኾነ ምሳሕ

ሓደ ንዓረብ ሓደ ንኣምሓራይ ጎራሕ

ጣዕሳ ከይኮነኩም ጽባሕ

እንድኣሉ ዝበለኩም ብርሃነ ሓዊሱ ምንሳሕ

የለኹምን ዲኹም ዘይትብሉ ጨርባሕባሕ!

 

ኣለኹም ዶ `ንታ ኳንደባ

ሰብ ከብዲ መሬት እንዳባ፡

ንድለዮ ንብርሃነ ንዑባ

ኣሰሩ ኣስሩ ከይተቐብረ `ብ ሩባ

ኣድጊ `ኳ ትድለ ጸሓይ እንተዕሪባ፡

 

ከምቲ ዝበልናኩም ዓዲ ጅግና

ሰብ ወግዒ ወለድቲ ሕልና

ወድኹም ምስ ወለዐ ፋና

ኣብቲ ጸላም ጥዋፍ ምስ ደለና፡

መፍትሕ ኣቐልቂሉ ዘርኣዮ ዓይንና

ምስ ጠፍአ ብርሃን ከይቅየር መልሓስና

ምስ ተኾልፈት ኤርትራ መድሕና

ትጉሽተተይ ኢልና ከይንደርዝ ኣፍና

ኰንኩም ምስ ተረፍኩም ሓለውቲ `ቲ ዑና

ናይ ጻንታ ስድራቤት ማሕዩር ዘዘኽተማ

ሃየ ምርሑና፡ ወይ ስዓቡና፡ ከይሰሓቐ ጓና፡

ዛንታ ዶ የብኩምን `ዩ ናይታ ዒራዒሮ

ዳስሓውያ ኢሳይያስ በላዒት መኻሮ

መን ወጺኡ ካብኣ ወረ `ኳ ዘየሎ

ኣሕ ዲኹም ክትብሉ ናብኣ ምስ ኣዕዘሮ፡

 

 

ኣንቱም ካርኔሽም ክተቱ

ደሃይ ጎደቦ ሕተቱ

ሎሚ እንተሓደርኩም ንእለቱ

ሕሜታ ሰሚዕኩም ጽባሕ ከይትሞቱ

ስለዘይዓጠቕኩም ኣብ መርድእ መሳቱ

ጽሩራኹም ከይከውን ንኸንቱ፡

 

ኣንቱም ጸሎት `ውን ክተቱ

ጽርግያ ሰጊርኩም ሃለዋት ሕተቱ

ኣይትፍርሑ ሕነ ካብ ኣሕዋቱ

ዓደይ እንተበለ ብሓሶት ሞጒቱ

መዓስ ጠፊኡኩም መረበቱ

ዓዲ የብሉን ሰይጣን ተውሳኺቱ

ቀብሩ ንዘይትውዕሉዎ `ታይ ኣፍርሓኩም ሞቱ

ሓጥያት ገፋፊጡ ገሃነብ ዝኣቱ!

 

ኣንቱም ሰራየ ክተቱ

እንባጠቐራ ሕተቱ፡

ኣንቱም ኣከለ ክተቱ

እምባሶይራ ሕተቱ፡

ኣንቱም ባርካ ክተቱ

ጎቦ ኣዳል ሕተቱ፡

ኣንቱም ሳሕል ክተቱ

ጎቦ ደንደን ሕተቱ፡

ኣንቱም ሰምሃር ክተቱ

ጎቦ ገደም ሕተቱ፡

ኣንቱም ደንከል ክተቱ

ጎቦ ዱመራ ሕተቱ፡

እንታይ ደኣ `ሞ

ኤርትራዊ ሰብ ካብ ዖረ የዒንቱ

ምኻድ ካብ ኣብየ እግሩ ሑጻ ተሰኺቱ

ጎቦታት ኤርትራ `ንተሓሸ ንምሸቱ

ልዕሊ ዘራጊቶ ብማዕዶ ጠሚቱ

ነቲ ኮኾብ ምድሪ ይድለዮ ኣብ መሬቱ!

 

ኤርትራውያን ክተቱ

ሰብ እንዳሃበልኩም ሂወቱ

ንስኹም ከይትሞቱ

ኣበይ ኣሎ ዘይትብሉ

ስለምንታይ ተጽቅጡ፡

ዘይናትና ኣይትበሉዎ

ምእንቲ ኹሉኹም`ዩ ሞጒቱ፡

ብርሃነ እንተሃጠመ ንዓኹም`ዩ  ጥፍኣቱ

ንሱ ደኣ ሓቂ `ንድዩ ጨቢጡ

ካብ መላኺ ኣምሊጡ

ሓራ ወጺኡ ኣዊጁ ናጽነቱ

ኣብ ከብዲ ዲክታተር ባንዴራ ሸኪቱ

ስንክሳር ገዲፉ ዓፈፋ ተመን ቀንጢጡ

ሓድጊ ታሪኽ ኮይኑ `ንድዩ ሓወልቱ!

 

ፍሽኽ እናበልካ ምጭልጋም

ርእሲ እናደረዝካ ምፍጋም

ከመይ`ሉ ይጽዋዕ ብሰላም፡

እናመረቕካ ምርጋም

ብጥፍኣትካ ምግራም

ክሳብ ምዓስ ምጽማም

ናይ ሸይንጣን `ምበር ዘይናይ ኣዳም

ይትረፈና ንምልኪ ምኽዳም

ንግበሩሉ ንዕብዳንና ልጓም

 

ኣበይ ኣሎ ብርሃነ እንተዘዪልኩም

ክትስእኑዎ ኢኹም ኣበይ ከምዘለኹም

ንገዛእ ነብስኹም፡

ኣበይ ኣሎ ሓወይ፡ ኣበይ ኣላ ሓብተይ በሉ

ብርሃነን ብጾቱን ዳግማይ ይቀልቀሉ

ማሕይሮም ይግበሮ መላኺ ሰፈሩ

ኤርትራዊ ይኹን ሓራ ከም ሃገሩ

ብመንገብግብ ይንፈር ኣሽንባይ ብእግሩ!

 

ምልኪ ይፈርስ ሕጊ ይንገስ!

ኣማኑኤል ኢያሱ

01 ጥቅምቲ 2018

aseye.asena@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT