Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ንዓመተ 2017 ብስጡም ሓድነትን ጽንዓትን ንቀበላ

ኣብዛ ናብ ምዝዛም ትቀርብ ዘላ ዓመተ 2016፡ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣርባዕተ ዓበይቲ ጉዳያት ተኸሲቶም፡፡ እቶም ፍጻመታት ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ዝነብር ህዝብና ዘጋጥሞ ዘሎ ድኽነት፡ ሕሰም መነባብሮ፡ ሕጽረት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምርጋጽ

ኣብዛ ናብ ምዝዛም ትቀርብ ዘላ ዓመተ 2016፡ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣርባዕተ ዓበይቲ ጉዳያት ተኸሲቶም፡፡ እቶም ፍጻመታት ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ዝነብር ህዝብና ዘጋጥሞ ዘሎ ድኽነት፡ ሕሰም መነባብሮ፡ ሕጽረት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምርጋጽ ሰብኣዊ መሰላትን፡ ሞት፡ ስደትን ሓሳረ መከራን ኣሽሓት ኤርትራውያን መንእሰያት፡ ጽልኣትን ተቃውሞን ህዝቢ ኤርትራ ንውልቀመላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ከምኡ’ውን ስርዓት ህግደፍ ሓቀኛ ባህርያቱ ዕርቃኑ ስለዝወጸ ማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዘካይዶ ዘሎ ዓጽረ ሞትን ፖለቲካዊ ህውተታን’ዮም። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቃልሲ፡ ብኽቡር መስዋእቲ መሬቱ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራኳ እንተወጸ፡ ኣብ ዝሓለፍ 25 ዓመታት ግን በቶም ናተይን ደቀይን ኢሉ ዝኣመኖም መለኽቲ ይርገጽን ይጭፍጨፍን ኣሎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ፡ ኤርትራ ከም ሃገሩን ስውኣት ደቁን ዝተቀብሩላን ብሩፍታን ክብረትን ክነብር ዝነበሮ ሕልሚ ስለዝማህመነ፡ ድሕሪ ናጽነት፡ እቲ ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝተበታተነ ህዝብና ናብ ሃገሩ ከይተመልሰ፡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ ኣረሜናዊ ኣገዛዝኣ ስርዓት ህግደፍ ዝፈትውዋ ሃገሮም ክገድፉን ኣብ ጉዕዞ ስደት ንሞትን ማእሰርትን ተቃሊዖም። ኣብ 2015 ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ከምዝሕብሮ 400 ሽሕ ኤርትራውያን 9 ሚእታዊት ካብ ጠቅላላ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ንምዃን’ዩ፡ ኣብ ስደት’ዩ ዝነብር፡፡ ብዓለም ደረጃ፡ ኤርትራ ድሕሪ’ታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ሶርያ ኣሽሓት ዜጋታታ ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ ሃገር’ያ ትስራዕ። ርሑቅ ከይከድና፡ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሽሕ፡ ኣብ ሱዳን ድማ ኣስታት 90 ሽሕ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ መባእታዊ መሳለጥያ ዘይብሉን ጽጥታኡ ዘይተሓለወን ብሕማም፡ ዓጸቦን ጭንቀትን ይነብሩ ኣለው። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ካብቶም ኣብ እስራኤል ኣብ ስደት ዘለዉ ልዕሊ 25 ሽሕ ኤርትራውያን፡ መንግስቲ እስራኤል ብዘይ ድሌት’ቶም ኤርትራያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ኣፍሪቃ(ሩዋንዳን ኡጋንዳን) ንኽጥረዙ ዝግበር ኢሰብኣውን ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጠሓሰን ፈተነታት’ዩ።

ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝፈጸሞን ብስዉርን ግህዱን ዝቅጽሎ ዘሎን ዘሎ ብምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሱ ኣብ ኣህጉራዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ክቀርብ ዝተኻየደ ፈተነ ከምቲ ዝተሓለነ ንግዚኡ ኣይትዓወት እምበር፡ ስርዓት ህግደፍ ገና ኣእዳዉ ብደም ንጹሃት ኤርትራውን ዝጨቀወ ምዃኑ ዘማትእ ኣይኮነን። ብዓለም ደረጃ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራያን ኣብ ጎደናታት ብምምራሽ ንስርዓት ህግደፍ ዘለዎም ተቃውሞ ምግላጾም ድማ፡ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ክንደይ ብህዝቢ ኤርትራ ተፈንፊኑ ከምዘሎ ዘነጸር’ዩ። ስርዓት ህግደፍ ኣሽሓት ዜጋታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ የሳቂ ስለዘሎ፡ መሰል ኤርትራውያን ስለዘይሕሉን፡ ብሕጊ ዝግዛእን ብህዝቢ ዝተወከለን ስርዓት ስለዘይኮነን፡ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ። ሓዳስ ዓመት 2017 ትመጽእ ኣላ። ዝሓለፈት ዓመት፡ ሓደ ልቢ ኮይና ስለዘይሰራሕና ስቃይ ህዝብና መዕለቢ ኣይገበርናሉን። ነፍስ ወከፍና፡ ህዝብና ካብ መዓት ክገላገልን ስደት ከብቅዕን እንታይ ጌርና ኢልና ነብሰ ገምጋም ከነካይድ ይግባእ። ሓድሽ ዓመት፡ ዓመተ ራህዋን ምትእኽኻብን ክትኮነልና ናይ ኩልና ትምኒት’ዩ። ክብረት፡ ሰላምን ራህዋን ግን ብዘይዋጋ ስለዘይትርክብ፡ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት፡ ኤርትራውያን ዘለና ካልኣዊ ፍልልያት ብዘተን ሓድሕድ ምክብባርን ፈቲሕና፡ ኩሉ ዓቅምታትና ኣንጻር’ቲ ንህዝብና ዘሳቅን ኣብ ስደት ከነምርሕ ዝቅስበናን ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ክቀንዕ ኣለዎ። ብቀዳምነት ስለታ ጀጋኑ ዝወደቁላ መሬት ክንሓስብ ኣሎና። በቶም ኣብ ዓዲ ጓና ከርፋሕ ናብራ ዘሕልፉን ክብረቶም ዝቅንጠጥ ዘሎ ኣሕዋትናን ደቅናን ደቂስና ክንሓድር የብልናን። እቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ዜጋታትና ጸሓይ ብርሃን ክርእዮ፡ ሰንሰለት ካብ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ክላቀቕን ከምሰብ ክቁጸሩን ክንጣበቀሎም ኣሎና።  ኤርትራ ብግፍዒ፡ ብስደት፡ ብድሕረት፡ ብተናኻሲት ምፍላጣ ተሪፉ፡ ብሰላም፡ብሕጊ ትምእዘዝ፡ ብክብረት ደቂ ሰባትን ብብልጽግናን ምስ ምዕቡላት ሃገራት ክትስራዕ ብሓባር ንመርሽ።

ሰላም፡ ብልጽግናን ፍቅርን ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን።

ጽላል፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት መንግስታ ኣመሪካ 23 ታሕሳስ 2016

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
18 COMMENTS
 • Fithawi December 24, 2016

  Where is the fucking news about the two terrorist murderers muslims caught while preparing for a terrorism attacks in London – UK? Assenna should inform its readers of all current news without selecting or fearing of offending some readers. These animal cruel deki monster garbage Mohammed shit were planning to inflict the most damage and pain, deaths on innocent people before they caught them in action.
  The murderer terrorist stateless dirty muslim man claimed to be Eritrean while his companion woman’s nationality is undisclosed yet. They were remanded in custody and will next appear at the Old Bailey Court on the 12th Jan. 2017. The murderer terrorist fucking muslim beast who claims to be Eritrean refugee is called Munir Hassan Mohammed and lets hope he gets murdered or rotten in a boiling prison hell.
  All deki garbage fucking murderer beast Mohammed monster should be wiped out from our clean Eritrea by murdering them all with first their ugly diseased cows killed off with out any mercy or any trace of remainders of these inhuman beasts muslim terrorist murderers thieves shitty animals. We have to to kill them all soon and build new holy clean without fucking mad jihadi beasts muslims in our Eritrea.

  • Fithawi December 24, 2016

   with their all ugly diseased cows mothers first killed off without any mercy or traces left so as not to come back or bring new muslim beasts babies terrorist murderers again.

  • k.tewolde December 24, 2016

   What is this garbage got do with the message of the above article.?You sound like you ordering a couple of melelik DIQUA ab inda SIWA .You want some news? get your own website and start spreading your crusader news and show us the cohones to go after these guys you loath,otherwise take your seroquel and go to bed.That will take care of the manic phase of your lunacy.

   • Fithawi December 25, 2016

    Your fucking hooker mother must have raised you with garbage murderers terrorist muslim beasts enda SIWA serving thick bloods of innocent non-muslims that you were used to drinking the leftovers and now you miss it so desperately.
    Why don’t you fucking go to your monster Mohammed’s garbage mosques to get more instructions and more training to prove to your murderous Islam and to your fucking monster Allah beast that you are a full trusted and loyal muslim beast.
    I also suspect that you dirty garbage shit half caste background has gotten you in messy and bloody Bedouin & Rashaida monster business of illegal selling (organs & kidneys), contraband, soliciting, killings that you are fighting now firecely to protect!
    Me going somewhere else or getting my own website is absolutely out of question as I would be around regularly to fucking sort out the dubious blood thirst half castes and the murderers terrorist muslim deki garbage monster beast Mohammed.

 • k.tewolde December 24, 2016

  Merry Christmas and happy new year Tsilal and thank you for your positive and priceless contribution to this medium throughout the year and I am looking forward for more of your uplifting and inspiring articles for the future.

  • Fithawi December 25, 2016

   How could an extreme diablos drakula half caste wedi hooker blood thirsty beast of Mohammed wish “Merry Christmas”? It is truly Zemen girnbiT may niAkeb scenarios!!!!! This son of a hooker and his murderers terrorist stateless muslim beasts should all be killed and wiped out of Eritrea soon without any of their shitty traces or monsters garbage religion left, all to be destroyed.

   • PH December 25, 2016

    ጸበል (ማይድጋም) ኢቲ ዝዓበየ ህያብ ንዓኻ ይኹን።

    • Fithawi December 25, 2016

     Akalib murderers aslam beasts, what do you fucking know about our tsebel and maydigam wedi monster Mohammed garbage? You are poisoning our tsebel and maydigam by just mentioning it as you are full of killings and bloods in your shit Islam murderous body and your fucking allah’s teaching.
     When are you fucking to accept that you don’t and will not belong to our Eritrea never and ever again? Your monster beast Mohammed converted you by killings and we will get rid of you by killing you all starting with your akalib cow mothers and finishing you all off with ease soon.

 • AHMED SALEH!!! December 25, 2016

  Lately ASSENNA forum got ugly site to visit and I don’t blame the intruders with hidden agenda at hand ,

  • Fithawi December 25, 2016

   Who the fuck invites you to visit Assenna or any other Christian websites then you fucking garbage muslim murderer terrorist wedi monster Mohammed beast? You don’t fucking need to blame anyone but yourself for staying and inviting into none of your territory or people’s private (Christian matters or businesses) Eritrean issues. If you have a working and fucking functioning mind of your own that is not your usual killing murderer blooded mind then you would go to your own fucking websites to plan for your normal destructive killings and bloodsheds you garbage animal wedi monster Mohammed beast criminal.

 • Simon G. December 25, 2016

  There were great commentators at this fine Assenna forum. A lot of them have disappeared. I used to think some of them have left because of the forum’s guidelines.
  Lately, that seems to be lifted. Actually, some of them started to abuse the free speech and lowering the forum’s standard. I hope we don’t lose people because of these filthy and degrading comments.
  I am sure Assenna has short of staffs but I think some of these commentators are sent by hgdf to lower and destroy Assenna and forum members.
  Just my 2 cents.

  • Fithawi December 25, 2016

   Who the fuck are you then another dubious half caste wedi hooker practicing his double standard? And why didn’t you fucking disappear with those great commentators that you adored then? If you fucking feel that the standard of the forum is getting lower then you should quietly and quickly disappear fucking fast without making so much fucking noises and scenes.
   Unless you are also sent by the murderers terrorist muslim beasts to lower and destroy our country and people you should fucking stay away and study or master the monster Mohammed’s quran of killings, beatings, stealing, raping, bloodshed all the evil teachings.
   This is our 4 cents for the time being for you but would be slaughtered mercilesslyif you utter more muslim garbage propaganda or come back with shitty Islam garbage.

 • Ghirmay December 25, 2016

  All brothers and sisters lets all forget about the past and just wish each other
  a peaceful and prosperous happy new year of 2017.
  Insulting and fighting each other is not the solution or ending the year of 2016.
  Time for deep praying and forgiveness is needed.

 • ብርሃነ December 25, 2016

  ሃናጺ ርእይቶን ሓሳብን ምልጋስ፡ መሰል ካልኦት ምኽባርን ኣነዋሪ ቃላት ካብ ምጥቃም ምቁጣብን ቀይሕ መብራህቲ ዘይምስጋርን ምግንዛብ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ምስ መርገጺ ካልኦት ዘይምስምማዕ ንቡር’ዩ። ፍልልይካ ዓቂብካ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ምስራሕን ምትኳርን ድማ እዋናዊ መድረኽ ዝጠልቦ’ዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ንኹልና ኤርትራውያን ዘገድሰናን ግዜናን ገንዘብናን ከነጥፍኣሉ ዝግብኣናን ውራይ ድማ፡ ስቃይ ህዝብና ንምሕጻር ንስርዓት ህግደፍ ሓቢርካ ምቅላስ እምበር፡ ንሓድሕድና ምንቋትን ኣብ ቆሎ ጥጥቆ መልሓስካ ምንዋሕን ትርጉም የብሉን። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ብዛዕባ ሃይማኖት ኣልዒልካ እምነት ካልኦት ሰባት ምንእኣስን ምዝንጣልን ናይ ጽርግያ ቃላት ምጥቃምን ፋይዳ የብሉን። መምዘኒ እንታይነትናን ብስለትናን ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን።
  ኣብ ሓድሽ ዓመት፡ ንኤርትራን ህዝባን ሰላም፡ ብልጽግናን ፍቅርን ንመነ።
  ሃ/ሚካኤል

  • Fithawi December 26, 2016

   Why the fuck are you using two different names of Birhane & H/michael? Fucking nice words or speeches don’t fool us at all as we have seen so many fucking fake crocks and amateur actors.
   Save your garbage lectures and if you don’t fucking like our languages then don’t read them as no one is forcing you to otherwise just fucking disappear to your deserts and play with bombs.

 • Thomas December 26, 2016

  Dearest Amanuel and Assenna’s staffs, a very merry Xmas and a happy successful new year.
  May the 2017 be a new year where you will be rewarded for your tireless and tremendous works for Eritrea.
  You have been the strongest voice for the many voiceless Eritreans and it won’t be too far away for a free Eritrea.
  Once again, all the best wishes for the future. Eritreans back home love and appreciate you so much & so greatly.

 • Sol December 27, 2016

  Dear Justice seekers,
  Please ignore Nefahito, his mission is to pollute assenna as he has done to asmarino in order to be abandoned by Eritreans. Let him bark alone as a mad dog that he is. We can not blame assenna staff for giving access to sick people. The only solution is ignoring him as nonentity.

 • yemane December 27, 2016

  Dear Fithawie, I think you are from “TSETSERAT” of Asmara or “AMANUEL” of Addis Ababa, a place where mentally abnormal persons are treated. would you please come back home until you recovered from your illness. otherwise rather than tieing your two legs and hands you mouse will be…

POST A COMMENT